Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2014

Kultúrne leto 2014

Úradné oznamy

Ocenení na XVIII. ročníku súťaže Timravina studnička Lučenec 2014

1. Kategória :
1. cena : Jakub Kubalík, Snina
2. cena : Jana Auxtová, Jesenské
3. cena  : Lenka Kladivíková, Veľký Krtíš
 
2. Kategória :
1. cena : Marko Fehérpataky, Poltár
2. cena : Nikola Húsková ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk - Divadlo B. S. Timravy - PD rekonštrukcie

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka na služby
l.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo : Lučenec, Ulica novohradská 1, 98401 Lučenec
Telefón: 047/43 ...viac...


 

Prieskum záujmu o pozemky pre výstavbu garáží na Rúbanisku III.

Prieskum záujmu o pozemky pre výstavbu garáží na Rúbanisku III.
 
        Mesto Lučenec opätovne oslovuje záujemcov o pozemky v lokalite Rúbaniska III., ktoré budú vhodné pre výstavbu radových garáží.
        Pozemky v tejto  lok ...viac...


 

PONUKA VOĽNÝCH POZEMKOV - PRIEMYSELNÝ PARK


 

Poďakovanie

PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta

V Lučenci obhájila primátorskú stoličku PhDr. Alexandra Pivková (foto), ktorá získala 4175 platných hlasov s celkovou podporou 52,88% voličov. Deň po komunálnych voľbách primátorka mesta Lučenec pre oficiálnu stránku FB Mesto Lučenec, Mestský úrad Lu ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk - Bicykel - 4 ks

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk - Články do novín - 2 ks

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...viac...


 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov od rodinných domov

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad bude realizovaný v mesiaci september,  október a november  len v nepárnych týždňoch. Odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom.
Odpad musí byť roztriedený na konáre  a ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac november 2014

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                               
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                       ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk - Vysielačka – prenosná rádiostanica

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...viac...


 

Víťazstvo mesta Lučenec v kategórií Originálny video spot - Európsky týždeň mobility 2014

„Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku“, ktorú na národnej úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) sa skonč ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk - Tlač informačných letákov a štítkov na označenie

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...viac...


 

Propozície 47. ročníka Vianočného behu mesta Lučenec

beh.jpg

Registrácia online do 23.12.2014 na www.marathonbb.com na mieste 26.12.2014 od 8:00 do 9:30
Usporiadateľ:  OZ Novohrad Lučenec
Spoluorganizátor:  Mesto Lučenec, Mestský atletický klub REDOX
Organizačný výbor:  Mgr. Pavol Baculík – pr ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk - Uniforma, občianske hliadky - 4ks

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
...viac...


 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozo ...viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné zariadenia A3/30 strán

Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec    IČO: 00316181
Kontaktná ...viac...


 

Zber objemného odpadu od bytových domov v roku 2014

Objemný odpad od kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch  je zbieraný  samostatne každý párny týždeň v pondelok.
Objemný odpad je možné umiestniť ku kontajnerovým stanovištiam v deň pred uskutočnením zberu objemného odpadu. Vyložiť je mož ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2014, Prihláška na jarmok

Veľkonočný jarmok      11.-12.04.2014
Lučenský jarmok         22.-23.08.2014
Vianočné trhy             19.-20.12.2014
viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2014

 Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2014

 Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového k ...viac...


 

Plán činnosti denných centier pre seniorov na II. polrok 2014


 

Štatistické sledovanie o zdraví 2014 (EHIS)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 14 ...viac...


 

Projekt Dom EURÓPA House

Projekt 2.png


Action 1 - Active Citizens for Europe
Measure 1 – Town Twinning
Measure 1.1. Town twinning citizens’ meetings
Projekt  Dom EURÓPA House financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Účasť: projekt u ...viac...


 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2013

1 Hokejový klub Lučenec                                     15 885,00 €
2 OZ Futbal Lučenec                                            89 000,00 €
3 Mestský atletický klub Redox                             4 735,00 €
4 Mestský basketba ...viac...


 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Rakottayho vily s areálom, Jókaiyho ulica č.13 Lučenec

logo_real_fin_pdp_minv_kult.png

Hoci sa v Lučenci secesia objavuje súbežne s doznievajúcimi prejavmi neoslohov, predsa sa u nás zachovalo niekoľko význačných, štýlovo čistých diel secesnej architektúry  zastúpenej najmä obytnými meštianskymi domami. Honosné továrnicke vily na Jó ...viac...


 

10.10. - 30.11.2014  

MBpozvanka.jpg

Foajé obradnej siene Mestského úradu Lučenec

MESTO BUDÚCNOSTI

Základná umelecká škola Lučenec n.o. v spolupráci s Mestom Lučenec a Novohradským múzeom a galériou v Lučenci Vás pozývú na výstavu prvého ročníka celoslovenskej výtvarnej sútaže MESTO BUDÚCNOSTI. Vernisáž sa uskutoční 10.10.2014 o 10:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť


 

22.10. - 4.12.2014   večerné predstavenia o 18.00 HOD., študentské podľa rozpisu

divadelna jesen.jpg

Divadlo B.S. Timravy, kino Apollo, Café Lehár Reduta

Divadelná jeseň 2014

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovacej pôsobnosti BBSK, Mesto Lučenec, OZ Timrava, OZ Caduceus pozýva na divadelné predstavenia:
22.10. 10:00 hod. Kino Apollo
Teáter Komika - Príbeh rytiera
15:00 hod. – Komedianti v uliciach – sprievod,
šantenie v uliciach
17:00 Námestie republiky - Bitka pôstu s
karnevalom – pohybové divadlo

28.10. 18:00 div. DBST Lučenec
Slovenské divadlo Vertigo pri CSSM Budapešť –
Keď dozrel čas

4.11. 10:00 Divadlo BST Lučenec
Divadlo Ludus – Popletená punčocha

5.11. 18:00 DBST Lučenec
Teatro Wüstenrot – Šialené nožničky

11.11. 18:00 DBST Lučenec
Slovenské komorné divadlo Martin –
www.narodnycintorin.sk - 1. časť

26.11. 18:00 Café Lehár Reduta
Divadlo J. Kármána Lučenec – Týždeň v kaviarni

26.11. 18:00 hod. DBST Lučenec
Divadlo Malá scéna STU – Čierna komédia

27.11. 8:30 a 11:00 hod. DBST Lučenec
Divadlo Malá scéna STU – Čierna komédia

28.11. 18:00 DBST Lučenec
Divadelní soubor NA TAHU Červený kostelec –
Nebe na zemi

4.12. 18:00 DBST Lučenec
Divadlo L + S – Rybárik kráľovský

Sprievodné podujatia
24.10. Od čítania k prednesu, od obsahu k výrazu – seminár pre pedagógov
8.11. Regionálna prehliadka DOS – DS Timrava Lučenec, DOS Havkáči Tomášovce, Lupočská divadelnícka mládež strašidlá, Divadlo Stužka Kokava nad Rimavicou, OZ Opona Poltár
14.11. Timravina Studnička – celoštátne kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy
3. 12. Detská improvizačná liga
Autorské čítanie – Braňo Jobus
 

18.11. - 3.12.2014   17:00

plagat.png

Dom Matice Slovenskej

Jednoduché štastie

Socia - Nadácia na podpodru sociálnych zmien

Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si
to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť
z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. Dostali šancu. Aj zdanlivo beznádejné prípady odrazu
preukazujú nečakanú životaschopnosť a rozhodnosť.
Prídte sa pozrieť na túto nevšdnú výstavu fotografii z bežného života ľúdí žijúcuch v DSS Slaqtinka


 

20.11. - 23.11.2014   štvrtok až sobota o 19.30 hod., nedeľa o 17.00 hod. Vstupné: 4,-€

hunger1_f98020.jpg

KINO APOLLO

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1. časť

USA – 2014 – 125 min. – 2D – akčný/dobrodružný – slovenské titulky – uvádza FORUM FILM

Katniss Everdeenová prežíva najťažšie obdobie svojho života. Po skončení Hier štvrťstoročia Sídlo zrovnalo so zemou Dvanásty obvod, tisíce ľudí zahynuli a ju prenasleduje pocit viny. Navyše Peeta zostal v rukách nepriateľov. Na čelo odboja sa postavil Trinásty obvod, o ktorého existencii sa dovtedy takmer nič nevedelo. Vojna prináša obete na obidvoch stranách, rozdiely medzi dobrom a zlom sa čoraz viac stierajú. Víťazstvo sa síce prikláňa na stranu rebelov, no koniec je stále v nedohľadne a Katniss pochopí, že zastaviť to môže len ona. Musí sa opäť stať Drozdajkou...
Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov.


 

22.11. - 24.11.2014   sobota o 17.00 hod., nedeľa a pondelok o 19.30 hod. Vstupné: 4,- €

fury57a2f3.jpg

KINO APOLLO

ŽELEZNÉ SRDCE (Fury)

USA – 2014 – 135 min. – 2D – akčný/dráma/vojnový – české titulky – uvádza ITA FILM

Železné srdce je silný príbeh šiestich mužov na pozadí druhej svetovej vojny, ktorí sú za každú cenu odhodlaní bojovať až dokonca. Zatiaľ čo sa spojenecká armáda pokúša o finálnu ofenzívu na európskom fronte, seržant Wardaddy (Brad Pitt) sa ujíma velenia tanku M4 Sherman, nazývaného Fury. Tvárou v tvár početnej presile a s nedostatočnou zásobou munície sa Wardaddy vydáva s päťčlennou posádkou na osudnú misiu priamo do spárov nepriateľa.
Tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

16773535

Úvodná stránka