Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2016

Harmonogram pripravovaných podujatí v meste Lučenec v roku 2016. Dokument sa priebežne aktualizuje! ZMENA PROGRAMU VYHRADENA!!!

 

Lučenské kultúrne leto 2016 - harmonogram

Harmonogram podujatia Lučenské Kultúrne Leto 2016. POZOR: Zmena programu vyhradená!

 

Úradné oznamy

Oznam - vývoz komunálneho odpadu 5.7.2016

Mesto Lučenec oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu sa dňa 5.7.2016 ( utorok) uskutoční v zmysle harmonogramov tak ako v pracovnýá deň.  
viac...


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto pedagogického zamestnanca

Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca:
pracovná pozícia:
vychovávateľ ŠKD
miesto výkonu práce:
ZŠ, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Termín nástupu:
1.9.2016
úväzok:
74 %
vzdela ...viac...


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto upratovačka

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec
informuje o voľnom pracovnom mieste
Voľné pracovné miesto:  upratovačka
Pracovný pomer: 100%
Nástup: od 1. 8. 2016
Požadované podmienky:
P ...viac...


 

Ponuka na odpredaj prebytočného majetku Mesta

strehova.JPG

Ponuka na odpredaj prebytočného majetku Mesta
Mesto Lučenec ponúka na odpredaj vyradený prebytočný a neupotrebiteľný majetok:
– 3 ks rekreačných obytných buniek, ktoré sú umiestnené v areáli pri termálnom kúpalisku v Dolnej Strehovej. ...viac...


 

Zoznam ocenených na 19. ročníku celoslovenskej a 12. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC 2016 s podtitulom „ TANEC“

Výstava je sprístupnená do 30.júna 2016 v priestoroch Novohradského  múzea a galérie, Nám. Kubínyiho č. 3, Lučenec
 
I.kategória :      Meno, priezvisko, adresa, názov práce
1. miesto :   Johanka Jakubcová, ZUŠ F.Špániho, Martins ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac jún 2016.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.
Výška investície pri malom a stred ...viac...


 

Nakladanie s komunálnym odpadom v bytových a rodinných domoch

 
Mesto Lučenec  opakovane informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:
Objemný odpad ( drobný stavebný odpad, starý nábytok, kuchynské linky, a pod. ) 
P ...viac...


 

VOZENIE SA NA KONÍKOVI V MESTSKOM PARKU

Mesto Lučenec v spolupráci s jazdeckým oddielom Robínia ponúkajú v Mestskom parku v Lučenci vozenie sa na koníkovi už od 01.05.2016 do konca októbra 2016.
V zóne oddychu a relaxu pre deti aj dospelých v blízkosti altánku sa budú môcť deti každú ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospod ...viac...


 

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí po ...viac...


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít - ZRUŠENÁ!

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie ( ďalej len SO) oznamuje, že dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšeni ...viac...


 

Určenie miesta prístupného na nazretie do elektronickej zbierky zákonov

Mesto Lučenec v súlade s § 23 ods.3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 zákona č. 416/2004 Z.z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení neskoršíc ...viac...


 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Lučenec v súlade s § 9 ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie inštalácie umeleckého diela "Memento" v objekte synagógy v Lučenci.
Usporiadateľ ...viac...


 

LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Lučenci

Lidl ihrisko Zihadielko 1.jpg

Milí občania,
podporte Mesto Lučenec a hlasujte za projekt "LIDL ihrisko ŽIHADIELKO" v Lučenci. Hlasujte na www.zihadielko.sk a pomôžte spoločne s nami získať detské ihrisko pre naše deti.
Za vaše hlasy vopred ďakujeme.

viac...


 

P r o p o z í c i e

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  19. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ 12. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “
ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školst ...viac...


 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14.01.2016 (štvrtok) o 15.00 hod.vo veľkej sále v budove okresného úradu na Námestí republiky č.26 sa uskutoční 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci s nasledovným programom :
 
Program:
1. Otvorenie
2. Schv ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2016

 
Lučenský jarmok     19.-20.08.2016
 
Vianočné trhy   16.-17.12.2016
 
viac...


 

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU PRE PODNIKATEĽOV

Kuka nádoby, ktoré sa vyvážali v párny týždeň sa od roku 2016 budú vyvážať v nepárny týždeň.
 
Bobry s frekvenciou vývozu 1 x mesačne sa od roku 2016  vyvážajú 1. párny pondelok v mesiaci.
 
Bobry, ktoré sa vyvážali v párnu stredu ...viac...


 

Triedený zber od rodinných domov v roku 2016

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov v roku 2016

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

27251666

Úvodná stránka