Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka mesta Lučenec

Úradné oznamy

Výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC

IA MPSVR.jpg

 

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnyc ...viac...

Zverejnené 15.12.2017 -pc-


 

Vyhodnotenie súťaže vo vlastnej tvorbe Výnimočné vianoce

Organizátori súťaže mesto Lučenec, MO ŽIVENA Lučenec vyjadrujú poďakovanie  všetkým, ktorí sa zapoji ...viac...

Zverejnené 13.12.2017 -MH-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Vysielacie služby

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Ocenení na 2. ročníku súťaže Petrohrad očami detí

Organizátori výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili a krásnymi prác ...viac...

Zverejnené 11.12.2017 -MH-


 

Online prenos zo zasadnutia MsZ

On line prenos si môžete pozrieť v čase zasadnutia MsZ na adrese  https://www.youtube.com/user/elkon ...viac...

Zverejnené 11.12.2017 -pc-


 

Obmedzenie cestnej premávky

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec, že dňa 26. 12. 2017 (utorok) v čase od 08.00 ...viac...

Zverejnené 7.12.2017


 

Ocenení na XXI. ročníku súťaže Timravina studnička Lučenec 24.11.2017

I.kategória :
1.miesto : Mia Kršáková ,  Nové Zámky                                          ...viac...

Zverejnené 28.11.2017 -MH-


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac december 2017.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                ...viac...

Zverejnené 27.11.2017 -MGo-
Aktualizované: 1.12.2017 -MGo-


 

Inovovaný náučný chodník s pexesom, zvonkohrou...

_DSC0138.JPG

O tom, že mesto Lučenec v spolupráci so Združením Region Neogradiensis pripravilo nový priestor pre ...viac...

Zverejnené 24.11.2017 -JaMi-


 

PROPOZÍCIE - Výnimočné Vianoce

Mesto Lučenec , MO ŽIVENA Lučenec vyhlasujú súťaž o najkrajší  príbeh, alebo  báseň s témou Výnimočn ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -MH-


 

Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach

Od 18. septembra 2017 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako ...viac...

Zverejnené 25.9.2017 -JaMi-


 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vy ...viac...

Zverejnené 18.9.2017 -JaMi-


 

Ako triedime odpad

Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených kontajnerov al ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -JFe-


 

Oznam o začatí stavebných prác na Ulici továrenskej v meste Lučenec - časť Opatová

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec – časť Opatová,  že dňom 13.06.2017 bude ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Návšteva Novohradskej galérie

Dňa 18.5.2017 
deti z Komunitného centra Rapovská križovatka navstívili Novohradskú galériu v ...viac...

Zverejnené 22.5.2017


 

Pozvánka

Zverejnené 19.5.2017
Aktualizované: 6.11.2017 -pc-


 

Deň detí s poruchami autistického spektra

 Mesto Lučenec- KC Rapovská križovatka, Spoločenské centrum 3Pé Vás pozýva na
Deň detí s poru ...viac...

Zverejnené 19.5.2017
Aktualizované: 22.5.2017


 

Výkup papiera

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , že dňom 9.mája 2017 budú upravené podmienky zberu resp. v ...viac...

Zverejnené 3.5.2017 -JFe-
Aktualizované: 7.8.2017 -JFe-


 

 program kultúrnych podujatí

 program kultúrnych podujatí
viac...

Zverejnené 31.3.2017 -gj-


 

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ulica študentská

Z dôvodu obnovy STL plynovodov bude čiastočne uzavretá Ulica študentská v termíne od 13.03.2017 do 3 ...viac...

Zverejnené 10.3.2017


 

Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického kraja

Oznamujeme Vám, že Mesto Banská Bystrica vytvorilo  Informačno-poradenské centrum pre európske štruk ...viac...

Zverejnené 28.2.2017 -JaMi-


 

TERMÍNY JARMOKOV

 

Lučenský jarmok 18.-19.08.2017
 
viac...

Zverejnené 10.2.2017
Aktualizované: 26.4.2017


 

Zberný dvor

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta, že od 1.7.2016 je v prevádzke zberný dvor , ktorý sa nachá ...viac...

Zverejnené 24.1.2017 -JFe-


 

Zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu od rodinných domov v roku 2017

Triedený zber odpadu  z rodinných domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, s ...viac...

Zverejnené 28.12.2016 -JFe-


 

Zber vytriedených zložiek a objemného odpadu od bytových domov v roku 2017

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, te ...viac...

Zverejnené 28.12.2016 -JFe-


 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňu

foto - telocvična.jpg

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu ...viac...

Zverejnené 6.12.2016 -JaMi-


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre ...viac...

Zverejnené 2.12.2016 -JaMi-


 

Zverejňovanie informácií pre podnikateľov o možnostiach podpory v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec

Radi by sme Vás informovali o možnostiach podpory podnikateľov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu ...viac...

Zverejnené 11.10.2016 -JaMi-


 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora eko ...viac...

Zverejnené 18.5.2016 -JaMi-
Aktualizované: 30.5.2016 -JaMi-


 

Nenašli sa žiadne akcie

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 10.00 - 19.00
Utorok : 10.00 - 19.00
Streda : 10.00 - 19.00
Štvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok : 10.00 - 19.00
Sobota : 11.00 - 19.00
Sobota : 14.00 - 17.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka