Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2014

Kultúrne leto 2014

Úradné oznamy

Zoznam predajcov na Lučenskom jarmoku v dňoch 22.08. 2014 /piatok/ od 08.00 hod. – 24.00 hod. a 23.08. 2014 /sobota/ od 08.00 hod. – 16.00 hod.


 

Zverejnenie zámeru prenajať nabytový priestor z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskej ...viac...


 

PONUKA VOĽNÝCH POZEMKOV - PRIEMYSELNÝ PARK


 

Pozvánka na 31. riadne zasadnutie MsZ

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 26.08.2014 (utorok) o 15.00 hod. vo veľkej sále ...viac...


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu :asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením


 

Zverejnenie zámeru predĺžiť prenájom nebytového priestoru z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskej ...viac...


 

Zber objemného odpadu od bytových domov v roku 2014

Objemný odpad od kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch  je zbieraný  samostatne každý párny týždeň v pondelok.
Objemný odpad je možné umiestniť ku kontajnerovým stanovištiam v deň pred uskutočnením zberu objemného odpadu. Vyložiť je mož ...viac...


 

Informácia o voľných pracovných miestach Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec informuje o voľných pracovných miestach:

Voľné pracovné miesto:  pedagogický zamesnanec  pre primárne vzdelávanie (učiteľ I. stupňa základnej školy)
Nástup: od 1.9.2014, na dobu určitú, do 30.6.2015
Požadované podmienky : predloženie dokladov overených kópii
DIPLOM vyso ...viac...


 

Zverejnenie zámeru predĺžiť prenájom nebytového priestoru z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskej ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2014

 Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ...viac...


 

Pozvánka

Mesto Lučenec, Okresný úrad Lučenec, OV slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vás pozývajú na oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania v stredu 27. augusta 2014 o 14:00 hodine k pamätníku padlých na Ul. J. Kármána.
viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na práce, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3.

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na práce
 
Predmet zákazky : „Rekonštrukcia bývalého domu smútku “
 
1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojte ...viac...


 

Zverejnenie zámeru predĺžiť prenájom pozemku z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskej ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2014

 Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového k ...viac...


 

Od predkov k potomkom

Mesto Lučenec, OV SZPB v Lučenci, Židovská náboženská komunita Lučenec, DCS Lučenec, Jednota dôchodcov, Dom Matice slovenskej Lučenec a autorka výstavy Marta Galádová s podporou kronikárky mesta Lučenec Márie Adamovej, Anny Škamlovej Vás pozývajú na ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac august 2014

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                      ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2014, Prihláška na jarmok

Veľkonočný jarmok      11.-12.04.2014
Lučenský jarmok         22.-23.08.2014
Vianočné trhy             19.-20.12.2014
viac...


 

Pokúsme sa spolu o rekord

Mesto Lučenec, primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková pozývajú vás a vašich priateľov  zapojiť sa do spoločného projektu. Pokus o slovenský rekord 
"Spoločne budujeme naše mesto"
Úlohou je zhotoviť kocku, resp. iný tvar vhodný  na "vý ...viac...


 

Plán činnosti denných centier pre seniorov na II. polrok 2014


 

Opatrenia na úpravu pracovnej doby v letnom období a na ochranu zamestnancov na pracoviskách Mesta Lučenec v období extrémnych horúčav

Mesto Lučenec - mestský úrad upravuje pracovnú dobu na pracoviskách Mesta Lučenec v období extrémnych horúčav v letnom období t. j. v mesiaci júl a august posunom začiatku pracovnej doby z 8:00 hod. na 7:00 hod. a týždenný pracovný čas na jednotlivé ...viac...


 

Štatistické sledovanie o zdraví 2014 (EHIS)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 14 ...viac...


 

Projekt Dom EURÓPA House

Projekt 2.png


Action 1 - Active Citizens for Europe
Measure 1 – Town Twinning
Measure 1.1. Town twinning citizens’ meetings
Projekt  Dom EURÓPA House financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Účasť: projekt u ...viac...


 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2013

1 Hokejový klub Lučenec                                     15 885,00 €
2 OZ Futbal Lučenec                                            89 000,00 €
3 Mestský atletický klub Redox                             4 735,00 €
4 Mestský basketba ...viac...


 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Rakottayho vily s areálom, Jókaiyho ulica č.13 Lučenec

logo_real_fin_pdp_minv_kult.png

Hoci sa v Lučenci secesia objavuje súbežne s doznievajúcimi prejavmi neoslohov, predsa sa u nás zachovalo niekoľko význačných, štýlovo čistých diel secesnej architektúry  zastúpenej najmä obytnými meštianskymi domami. Honosné továrnicke vily na Jó ...viac...


 

Plán činnosti Denných centier I. polrok 2014


 

1.8. - 26.9.2014  

pozv_MKS_b.jpg

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

XXVI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2014

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás a Vašich priateľov pozýva dňa 1.8.2014 o 16:00 na vernisáž výstavy z diel vzniknutých na XXVI. Medzinárodnom keramickom sympóziu Lučenec - Kalinovo 2014.

Tešíme sa na Vašu návštevu.


 

21.8. - 22.8.2014   štvrtok a piatok o 17.00 hod. Vstupné: 4,- €

zejtra_b606f8.jpg

KINO APOLLO

ZEJTRA NAPOŘÁD

ČR – 2014 – 98 min. – 2D – romantický/komédia – originál verzia – uvádza ITA FILM

Každú noc milióny ľudí zaspávajú s tým, že zmenia svoj život a zajtra urobia konečne niečo inak. Petr Kraus je jedným z toho milióna. Cestuje za prácou do Hongkongu, kde dohaduje výrobu vecí pre svojich zákazníkov. Medzitým si dohodne na diaľku niekoľko rande na slepo, čo sa vôbec nepáči jeho najlepšej kamarátke Tereze... Po návrate sa vydáva na cestu po Česku, počas ktorej zistí, že pred problémami nemôže utekať večne, pretože tie si človeka vždy nakoniec nájdu.
Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov.


 

21.8. - 22.8.2014   štvrtok a piatok o 19.30 hod. Vstupné: 6,- €

ninja_bf3763.jpg

KINO APOLLO

NINJA KORYTNAČKY 3D (Teenage Mutant Ninja Turtles)

USA – 2014 – 120 min. – 3D – fantasy/dobrodružný/akčný – ČESKÝ DABING – uvádza BARRACUDA MOVIE

Populárne Ninja korytnačky sa vracajú na filmové plátno, kam ich privádza slávny akčný režisér Michael Bay a jeho produkčná spoločnosť Platinum Dunes. V jeho produkci majú štyria hrdinovia pomenovaní po renesančných majstroch potenciál uspieť aj u dospelejšieho publika, ako sa to podarilo práve Transformerom. Mesto New York zúfalo potrebuje hrdinov. Ovláda ho strach a všetkého schopný Shredder (William Fichtner), ktorého pozícia vládcu podsvetia je neotresiteľná, až kým sa v mestskej kanalizácii vinou nepodareného genetického experimentu neobjavia štyria obojživelníci s mimoriadnymi schopnosťami. Tam, kde sú Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael nesmie pochopitelne chýbať ani zvedavá reportérka April, ktorú si zahrala Megan Fox.
Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov.


 

21.8. - 30.9.2014   vernizáž výstavy o 15:00 hod.

Od predkov k potomkom.JPG

foajé obradnej siene MsÚ Lučenec

Od predkov k potomkom

Mesto Lučenec, OV SZPB v Lučenci, Židovská náboženská komunita Lučenec, DCS Lučenec, Jednota dôchodcov, Dom Matice slovenskej Lučenec a autorka výstavy Marta Galádová s podporou kronikárky mesta Lučenec Márie Adamovej, Anny Škamlovej Vás pozývajú na výstavu OD PREDKOV K POTOMKOM. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21.8.2014 o 15:00 hod. vo foajé obradnej siene Mestského úradu v Lučenci. Prehliadka vystavených exponátov zo zbierky Marty Galádovej k 100. výročiu 1. svetovej vojny, 70. výročiu hlocaustu s použitím fotodokumentačných materiálov ZNK a k 70. výročiu SNP. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 30. septembera 2014.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok    7.00 - 11.00
Streda 7.00 - 16.00
Štvrtok 7.00 - 11.00
Piatok 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

14332246

Úvodná stránka