Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2015


 

Úradné oznamy

ZDRAVIE JE VIAC AKO POKLAD...

logo OnkoLympiada.png

Liga proti rakovine každý rok na jeseň prichádza s preventívnou kampaňou, prostredníctvom ktorej chce opakovane pripomínať ľuďom, že ich zdravie je skutočný poklad, ktorý si treba chrániť a starať sa oň. „Týždeň proti rakovine“ sa tento rok začína 12 ...viac...


 

Jesenné upratovanie a zber objemného odpadu v meste Lučenec

 
Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 9.10.2015 do 23.10.2015 bude  prebiehať   v meste  Lučenec jesenné upratovanie, v rámci ktorého bude realizovaný  zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov.
Na ...viac...


 

Výzva na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž exteriérových otočných a statických kamier

         Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž  exteriérových  otočných  a statických  kamier ktoré  bude súčasťou kamerového systému Mesta Lučenec:
 
 
1. Identifikácia ver ...viac...


 

Výrub Ľadovo

Výrub  Ľadovo  5587/13
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajin ...viac...


 

Program rozvoja mesta Lučenec na roky 2016 - 2020. Dotazník pre podnikateľov.

Vážení zástupcovia podnikateľského sektora,
 
    mesto Lučenec pripravuje program rozvoja nášho mesta na roky 2016 – 2020 ako základný strategický dokument pre všetky oblasti života jeho obyvateľov, firiem, organizácií a návštevníkov. ...viac...


 

Program rozvoja mesta Lučenec na roky 2016 - 2020. Dotazník pre tretí sektor.

Vážení zástupcovia neziskového sektora,
 
    mesto Lučenec pripravuje program rozvoja nášho mesta na roky 2016 – 2020 ako základný strategický dokument pre všetky oblasti, tak aby sa zlepšila kvalita života obyvateľov, zahrňujúca bezpe ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac október 2015.

                                                                       Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                          
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku ,,Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel´´


 

Oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti ,, Damové hospodárstvo, Lučenec´´


 

PROPOZÍCIE XIX. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ
Termín: október - november 2015
Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť ...viac...


 

Verejná neanonymná súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho zákonníka na logo a vizuálny štýl mesta Lučenec.

Mesto Lučenec vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho zákonníka
na logo a vizuálny štýl mesta Lučenec.
Odborným garantom súťaže je Slovenské centrum dizajnu v Bratislave.
 
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
...viac...


 

Pomôžme nevidiacim vrátiť sa do života

15_06_022 BP 15 banner 1.jpg

V piatok 25. septembra sa aj vy môžete stať súčasťou verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je pomoc nevidiacim a slabozrakým. Prispejte dobrovoľníkom v uliciach, ktorí vás odmenia spinkou v tvare pastelky, alebo pošlite SMS s ľubovoľným text ...viac...


 

Príprava rozpočtu na roky 2016-2018

Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2016, 2017 a 2018. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec na rok 2 ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

Vianočné trhy 18. - 19. 12. 2015


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2015

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2015

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

23.9. - 18.10.2015  

ATT00026.jpg

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Jesenné stretnutie

Výstava neprofesionálnych výtvarníkov OŠ pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci z okresov Lučenec a Poltár.
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec 23. 9. - 18. 10. 2015, vernisáž dňa 23. 9. 2015 o 16,00 hod.
Kurátor výstavy: akad.mal. Štefan Balázs

Už sa to stáva tradíciou, že po dvoch rokoch sa do priestorov Novohradského múzea a galérie v Lučenci vracia výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Jesenné stretnutie, ktorú organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v zriaďovateľskej pôsobnosti Bansko-bystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučen-ci, na ktorej verejnosti odprezentuje diela vzniknuté počas dvojročného obdobia odmlky.
„S vedomím obdivu a úcty k samotným autorom (ktorí tvoria len vo svojom voľnom čase) aj teraz sa všetci zúčastnení zjednotili v názore, že najväčšou devízou vystavujúcich je jedinečná sloboda ducha, autentická tvorivosť, talent a predovšetkým obdivuhodná a nevyčerpateľná kreativita zúčastnených umelcov, ktorou sú oni sami vo svojom živote neustále odmeňovaní. Lebo, nie každému je súdené tvoriť. Aj preto schopnosť zhmotniť to niečo nedefinovateľné a nepostihnuteľné... tú štvrtú dimenziu a alchýmiu do umeleckej tvorby je úžasným darom života.“ To sú slová PaedDr. Ely Porubänovej, kurátorky výstav Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín z posledného ročníka celoštátnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné Spektrum“ (na ktorej sa naši autori pravidelne zúčastňujú) a ktoré vystihujú presnú príčinu nášho snaženia sa pravidelne organizovať toto podujatie. Tohtoročná výstava je rozmanitá z mnohých dôvodov: vekové zloženie, témy, techniky, uhly pohľadov, rôzny charakter a pod. Spája ju potreba výtvarne sa prejaviť, preveriť svoje schopnosti, podeliť sa o zážitok z tvorby so svojimi blízkymi a širokou verejnosťou.


 

2.10. - 30.10.2015   16:00 hod.

Seres_Laslo.jpg

Foyer Obradnej siene mesta Lučenec

Szeres László - výber z diela

Mesto Lučenec a akademický maliar Szeres László Vás pozývajú na vernisáž výstavy pri príležitosti 70. narodenín autora dňa 2. októbra 2015 o 16:00 hod. do foyer obradnej siene Mestského úradu v Lučenci. Výstava potrvá do 30.10.2015.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

22552179

Úvodná stránka