Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2014

Kultúrne leto 2014

Úradné oznamy

Európsky týždeň mobility v Lučenci: 16. - 22. 09. 2014

europsky tyzden mobility.jpg


 
Aktivita - Do práce na bicykli
 
V rámci akcie,, Európsky týždeň mobility 2014" vyzýva mesto Lučenec občanov, aby v termíne od 16.- 22. 9. 2014 odložili svoje motorové vozidlo a do mesta a do práce išli na bicykli. Chcete m ...viac...


 

Oznam o voľnom pracovnom mieste – pedagogický zamestnanec – vychovávateľ ŠKD

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec
Informuje o voľnom pracovnom mieste – pedagogický zamestnanec –
vychovávateľ ŠKD
S nástupom od: 22.9.2014 so 100 % pracovným úväzkom
Potrebná dokumentác ...viac...


 

Mesto Lučenec týmto zverejňuje zámer v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 128/2014 zo dňa 26.8.2014.

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 128/2014 zo dňa 26.8.2014, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :
 
z majetku Mesta Lučen ...viac...


 

PONUKA VOĽNÝCH POZEMKOV - PRIEMYSELNÝ PARK


 

Výrub Rúbanisko III/46

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o ...viac...


 

ZBIERKA BIELA PASTELKA

Biela_pastelka_879x153.jpg

Pomôžme nevidiacim vrátiť sa do života
Už tradične v poslednú septembrovú stredu vykročia do ulíc slovenských miest a obcí dobrovoľníci zbierky Biela pastelka.
V stredu 24. septembra sa aj vy môžete stať súčasťou verejnej zbierky, ktore ...viac...


 

Výrub Ul.Mieru

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac september 2014

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                              
Koordinátor:Kováč Tibor                                                                         ...viac...


 

Zber objemného odpadu od bytových domov v roku 2014

Objemný odpad od kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch  je zbieraný  samostatne každý párny týždeň v pondelok.
Objemný odpad je možné umiestniť ku kontajnerovým stanovištiam v deň pred uskutočnením zberu objemného odpadu. Vyložiť je mož ...viac...


 

Príprava rozpočtu mesta Lučenec na roky 2015, 2016 a 2017

Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2015, 2016 a 2017. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec na rok ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2014

 Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ...viac...


 

PROPOZÍCIE XVIII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 14. 11. 2014

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR.
Termín: október - november 2014
Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť deti ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2014

 Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového k ...viac...


 

Od predkov k potomkom

Mesto Lučenec, OV SZPB v Lučenci, Židovská náboženská komunita Lučenec, DCS Lučenec, Jednota dôchodcov, Dom Matice slovenskej Lučenec a autorka výstavy Marta Galádová s podporou kronikárky mesta Lučenec Márie Adamovej, Anny Škamlovej Vás pozývajú na ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2014, Prihláška na jarmok

Veľkonočný jarmok      11.-12.04.2014
Lučenský jarmok         22.-23.08.2014
Vianočné trhy             19.-20.12.2014
viac...


 

Plán činnosti denných centier pre seniorov na II. polrok 2014


 

Štatistické sledovanie o zdraví 2014 (EHIS)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 14 ...viac...


 

Projekt Dom EURÓPA House

Projekt 2.png


Action 1 - Active Citizens for Europe
Measure 1 – Town Twinning
Measure 1.1. Town twinning citizens’ meetings
Projekt  Dom EURÓPA House financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Účasť: projekt u ...viac...


 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2013

1 Hokejový klub Lučenec                                     15 885,00 €
2 OZ Futbal Lučenec                                            89 000,00 €
3 Mestský atletický klub Redox                             4 735,00 €
4 Mestský basketba ...viac...


 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Rakottayho vily s areálom, Jókaiyho ulica č.13 Lučenec

logo_real_fin_pdp_minv_kult.png

Hoci sa v Lučenci secesia objavuje súbežne s doznievajúcimi prejavmi neoslohov, predsa sa u nás zachovalo niekoľko význačných, štýlovo čistých diel secesnej architektúry  zastúpenej najmä obytnými meštianskymi domami. Honosné továrnicke vily na Jó ...viac...


 

Plán činnosti Denných centier I. polrok 2014


 

VZDELÁVANÍM K MOTIVÁCII SENIOROV K AKTÍVNEMU STARNUTIU

Od septembra 2013 realizuje Mesto Lučenec projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu: Vzdelávaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu.
Obsahom projektu je vzdelávanie seniorov vo veku nad 50 rokov, ktoré budú poskytovať profesion ...viac...


 

Mesto Lučenec medzi piatimi najlepšímí

Mesto Lučenec sa v súťaži Zlatýerb.sk umiestnilo medzi piatimi najlepšímí v kategórii "Najlepšia stránka miest a mestských častí" z prihlásených a hodnotených 60 miest na Slovensku.
Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočni ...viac...


 

Výsledková listina 16. ročníka súťaže TIMRAVINA STUDNIČKA

I. kategória :
1. cena: Maximilian Bolf, Kúty
2. cena: Lukáš Mário Novota, Tisovec
3. cena: Marko Fehérpataky, Poltár
 
II. kategória :
1. cena: Mária Havrišková, Modrá nad Cirochou
2. cena: ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - domáce tiesňové volanie

Problémom seniorov, zdravotne postihnutých ľudí, ako aj iných skupín obyvateľstva, je strach z osamelosti a hlavne strach z toho, že v prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sa nebudú môcť dovolať akejkoľvek pomoci. Táto situácia je stiesňujúca ...viac...


 

1.8. - 26.9.2014  

pozv_MKS_b.jpg

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

XXVI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2014

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás a Vašich priateľov pozýva dňa 1.8.2014 o 16:00 na vernisáž výstavy z diel vzniknutých na XXVI. Medzinárodnom keramickom sympóziu Lučenec - Kalinovo 2014.

Tešíme sa na Vašu návštevu.


 

21.8. - 30.9.2014   vernizáž výstavy o 15:00 hod.

Od predkov k potomkom.JPG

foajé obradnej siene MsÚ Lučenec

Od predkov k potomkom

Mesto Lučenec, OV SZPB v Lučenci, Židovská náboženská komunita Lučenec, DCS Lučenec, Jednota dôchodcov, Dom Matice slovenskej Lučenec a autorka výstavy Marta Galádová s podporou kronikárky mesta Lučenec Márie Adamovej, Anny Škamlovej Vás pozývajú na výstavu OD PREDKOV K POTOMKOM. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21.8.2014 o 15:00 hod. vo foajé obradnej siene Mestského úradu v Lučenci. Prehliadka vystavených exponátov zo zbierky Marty Galádovej k 100. výročiu 1. svetovej vojny, 70. výročiu hlocaustu s použitím fotodokumentačných materiálov ZNK a k 70. výročiu SNP. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 30. septembera 2014.


 

18.9. - 20.9.2014   štvrtok až sobota o 19.30 hod. Vstupné: 4,- €

labyrint_c40f6c.jpg

KINO APOLLO

LABYRINT: ÚTEK

USA – 2014 – 114 min. – 2D – thriller/sci-fi– slovenské titulky – uvádza BARRACUDA MOVIE

Thomas sa jedného dňa prebudí bez akýchkoľvek spomienok v čiernom výťahu zvanom box. Keď sa z neho dostane, objaví ďalších chlapcov so stratou pamäti. Tí ho privítajú v prostredí s názvom Glade, ktoré je obklopené bludiskom. V posledných tridsiatich dňoch sem každú noc pribudlo jedno dieťa. Tí z miestnych, ktorí predsa len nejaké spomienky získali spať, trvajú na tom, že Thomasa už videli.
Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov.


 

20.9. - 21.9.2014   sobota o 17.00 hod., nedeľa o 19.30 hod. Vstupné: 4,- €

zostan_37c2c5.jpg

KINO APOLLO

ZOSTAŇ SO MNOU

USA – 2014 – 106 min. – 2D – romantický – české titulky – uvádza FORUM FILM

Sedemnásťročná Mia má všetko, o čom kedy snívala – úžasnú rodinu, milujúceho priateľa a práve ju prijali na prestížnu hudobnú školu. Stojí však pred vážnym životným rozhodnutím – bude nasledovať svoj sen o kariére violončelistky alebo dá prednosť svojej láske a zostane s milovaným Adamom? V jedno zimné ráno sa však všetko zmení – a Mia príde o milovaných rodičov aj brata. Zrazu vidí samu seba, ako leží na nemocničnej posteli napojená na prístroje a pred očami sa jej odvíja celý život.
Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

14988164

Úvodná stránka