Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2015

 PROGRAM v0.5.pdf (398.3 kB) PROGRAM v0.5.pdf (398.3 kB)

 

 
Lučenské kultúrne leto 2015

 

Úradné oznamy

Výzva na dodávateľa vykonania sondy omietok v bytovom dome

Mesto Lučenec hľadá dodávateľa na vykonanie sondy v bytovom dome za účelom zistenia príčiny vzniku plesní na omietkach a správnosti technologických postupov pri zhotovovaní stavby.
Termín: 17.08.2015
Kontakt: Ing. Ivana Ráczová
  ...viac...


 

Oznam

Mesto Lučenec oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu bude dňa 1.9.2015 ( utorok ) realizovaný v zmysle harmonogramov tak ako v pracovný deň.
viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2015

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2015

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Lučenec v premenách času

Mesto Lučenec, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Dom matice Slovenskej v Lučenci, Vás pozývajú v termíne 26.8. - 30.9.2015 do foyer Obradnej siene mesta Lučenec na autorskú výstavu Márie Adamovej - Lučenec v premenách času. Vernisáž výstavy sa ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

ZVEREJNENIEüdajov a informáciI podl’a § 11 zákona è. 39/2013 Z, z, o integrovanej prevencii a kontrole zneêist’ovania ivotného prostredia a o zmene a dopinenI niektor’ch zákonov (d’alej len ,,zákon o IPKZ”)


 

Termíny jarmokov v 2. polroku 2015

Lučenský jarmok         28. – 29. 08. 2015
Vianočné trhy              18. – 19. 12. 2015
viac...


 

12.8. - 20.9.2015  

MKS_pozv_15_real_3.jpg

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

XXVII. Keramické sympózium Lučenec - Kalinovo

Pozývame Vás na otvorenie výstavy XXVII. Keramického sympózia Lučenec - Kalinovo dňa 12. augusta 2015 o 16:30


 

26.8. - 30.9.2015   9:00 - 16:00 hod.

výstava.JPG

Foyer Obradnej siene mesta Lučenec

Lučenec v premenách času

Mesto Lučenec, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Dom matice Slovenskej v Lučenci, Vás pozývajú v termíne 26.8. - 30.9.2015 do foyer Obradnej siene mesta Lučenec na autorskú výstavu Márie Adamovej - Lučenec v premenách času. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 26.8.2015 o 15:00 hod.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok :     7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

21803726

Úvodná stránka