Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2015


 

Úradné oznamy

výsledky z celoslovenskej výtvarnej súťaže

ATT00022.jpg

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 4. ročník, podporovaný Ministerstvom zdravotníctva.viac...


 

Rozkopávky a pretlaky pre rozvody cestnej svetelnej signalizácie zásahových vozidiel Hasičského a záchranného zboru v Lučenci

Miesto rozkopávky, pretláčanie miestnej komunikácie, chodníka, zeleného pásu :
 v katastrálnom území Lučenec, - na ulici Novomeského- pretlak miestnej komunikácie,  rozkopávka chodníkov a zelených pásov - na ul. M.Belu - rozkopávka miestnej ko ...viac...


 

ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU LUČENEC, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ - NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ DAMOVÉ HOSPODÁRSTVO, NAVRHOVATEĽ TAJBA,A.S.


 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce na odľahčovacích komorách verejnej kanalizácie mesta Lučenec

Miesto rozkopávky, pretláčanie miestnej komunikácie, chodníka, zeleného pásu : v katastrálnom území Lučenec na parcelách v správe Mesta Lučenec, postupne podľa jednotlivých lokalít v zmysle ohlásenia stavebných a udržiavacích prác
Povolenie vy ...viac...


 

Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezo ...viac...


 

Výnimočné Vianoce môjho srdca - propozície

Mesto Lučenec  vyhlasuje súťaž  o najkrajší  príbeh, alebo  báseň s témou  Výnimočné Vianoce  môjho srdca
 
PROPOZÍCIE
 
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Termín zaslania prác:  do 30.  novembra 2015
Poslanie a ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac november 2015.

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac november 2015.
Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordináto ...viac...


 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozrnenie

1 119 dopravných nehôd
27 usmrtených osôb
129 osôb ťažko zranených a 538 osôb ľahko zranených
Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 21. októbra 2015 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú sku ...viac...


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, § 18 ods. 2 INM č. 01/2015 – Štatútu Mesta Lučenec a § 14 ods. 2 INM č. 02/2015- Rokovacieho poriadku MsZ na svojom zasadnutí dňa 20.1 ...viac...


 

Propozície 48. ročníka Vianočného behu mesta Lučenec

OZ Novohrad Lučenec, Mesto Lučenec, Mestský atletický klub REDOX Vás pozýva Vianočný beh mesta Lučenec Štefanská 20-tka.
Registrácia:  on-line od 5.11.2015 do 22.12.2015 na www.marathonbbtour.sk
                     osobne 23.12.2015, Div ...viac...


 

Program rozvoja mesta Lučenec na roky 2016 - 2020. Dotazník pre podnikateľov.

Vážení zástupcovia podnikateľského sektora,
 
    mesto Lučenec pripravuje program rozvoja nášho mesta na roky 2016 – 2020 ako základný strategický dokument pre všetky oblasti života jeho obyvateľov, firiem, organizácií a návštevníkov. ...viac...


 

Program rozvoja mesta Lučenec na roky 2016 - 2020. Dotazník pre tretí sektor.

Vážení zástupcovia neziskového sektora,
 
    mesto Lučenec pripravuje program rozvoja nášho mesta na roky 2016 – 2020 ako základný strategický dokument pre všetky oblasti, tak aby sa zlepšila kvalita života obyvateľov, zahrňujúca bezpe ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

PROPOZÍCIE XIX. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ
Termín: október - november 2015
Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť ...viac...


 

Príprava rozpočtu na roky 2016-2018

Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2016, 2017 a 2018. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec na rok 2 ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

Vianočné trhy 18. - 19. 12. 2015

Oznam pre predajcov:
 
Sortiment predaja na trhoch je výlučne vianočná tematika.
viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2015

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2015

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

16.10. - 25.11.2015   večerné predstavenia o 18:00 hod., detské a študetské predstavenia pod

Divadelná jeseň 2015.JPG

Divadlo B.S. Timravy, kino Apollo

Divadelná jeseň 2015

Mesto Lučenec, Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, OZ Timrava a ZO Csemadok Vás pozývajú na divadelné predstavenia:
16.10.2015 - 10:00 Príbehy víly a škriatka - detské
predstavenie
15:00 Happening, šantenie v uliciach mesta
15:30 Klaun AŤO - priestranstvo pred DBST

17.10.2015 - Slečna Netýkavka (Nebántsvirág) - Divadlo
Thália Košice - predstavenie v maďarskom
jazyku

20.10.2015 - Príbeh z ulice - Divadlo Odtiaľ-Potiaľ Veľký Krtíš

28.10.2015 - Na svitaní - Divadelný súbor Strašidlá Lupoč

4.11.2015 - Medveď a pytačky (študentské predstavenie) -
divadlo Ludus Bratislava

5.11.2015 - Motivačná prednáška Pavla "Hiraxa" Baričáka

9.11.2015 - Návšteva expertov - Divadlo Štúdio 12 Bratislava

16.11.2015 - Pravá láska (študentské predstavenie) - Divadlo
Maska Zvolen

21.11.2015 - Noc divadiel - ŤAPÁKOVCI - premiéra divadelnej
hry - 70. výročie DS Timrava

22.11.2015 - Odvrátená strana mesiaca - Divadlo Gunagu

25.11.2015 - Detská improvizačná liga - workshop a súťaž


 

29.10.2015 - 31.1.2016  

POKLADY_NOVOHRADU_.jpg

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

Poklady Novohradu

Výstava k 60. výročiu založenia múzea v Lučenci
29. 10. 2015 - 31. 1. 2016, vernisáž dňa 29. 10. 2015 o 16,00 hod.
V roku 2015 si Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripomína 60. výročie svojho založenia. V histórii našej inštitúcie je to významný medzník, ktorý dáva možnosť poukázať na prínos múzea pre región a predstaviť širokej verejnosti výber zo svojich najcennejších zbierok . Výstava „Poklady Novohradu“ bude prezentáciou muzeálnych a galerijných zbierkových predmetov získaných vďaka úspešným projektom v rámci akvizícií za posledných desať rokov. Naša inštitúcia sa špecializuje na budovanie fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. V Lučenci v minulosti pôsobili dve smaltovne, z nich Sternlichtova bola prvá smaltovňa založená v Uhorsku a obe svoju produkciu exportovali do celého sveta. Novohrad sa preslávil aj v oblasti sklárskeho priemyslu - pred 1. svetovou vojnou bolo v našom regióne najväčšie množstvo sklární na území Slovenska. Návštevníci sa na výstave oboznámia aj s výrobkami zo spomínaných, už zaniknutých sklární a smaltovní. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade bude prezentovať ľudová hrnčina z Haliče. Súčasťou výstavy budú aj tradičné kroje z Ábelovej a zo zaniknutých obcí Lešť a Turie Pole. Výtvarné umenie nášho regiónu predstavia olejomaľby novohradských umelcov a galerijná zbierka bude zastúpená výberom akvarelov z 11. ročníkov Trienále akvarelu a súčasnej keramickej tvorby z 27. ročníkov Medzinárodného keramického sympózia.


 

19.11.2015 - 28.2.2016   Vernisáž výstavy o 16:00 hod.

Bialová - Tajomstvá.JPG

Foyer Obradnej siene mesta Lučenec

Tajomstvá

Mesto Lučenec a autorka výstavy Mgr. art. Jana Bialová Vás pozývajú na výstavu TAJOMSTVÁ do foyer Obradnej siene mesta Lučenec. Vernisáž sa uskutoční dňa 19.11.2015 o 16:00 hod. Výstava potrvá do 28.2.2016.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

23567483

Úvodná stránka