Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2015


 

Úradné oznamy

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac júl 2015.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „ZHOTOVENIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA OPRAVU, RESP. REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE LUČENEC“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „ZHOTOVENIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA OPRAVU, RESP. REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV v meste Lučenec“
 
Predmet zákazky : „ZHOTOVENIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA OPRAVU, RESP. REKONŠT ...viac...


 

Výber uchádzača na obsadenie pracovného miesta – príslušník Mestskej polície v Lučenci

Mesto Lučenec zastúpenéprimátorkou Mesta Lučenec PhDr. Alexandrou Pivkovou,
v y h l a s u j e výber uchádzača  na obsadenie pracovného miesta – príslušník Mestskej polície v Lučenci v súlade s § 3 zák. č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verej ...viac...


 

Národný projekt Rodina a práca

Pod záštitou Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny SR prebieha národný projekt Rodina a práca, ktorého cieľom je pomoc a podpora zamestnávateľov pri využívaní flexibilných foriem práce
pri začlenení zamestnankýň s rodičovskými povinnosťami ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2015

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Kaderníci, kaderníčky ustanovme spoločne rekord

Mesto Lučenec sa v tomto roku opäť pokúsi vytvoriť rekord. Spoločne s navrhovateľom Erichom Petróczim bude počas Dní mesta zorganizované podujatie s cieľom ustanoviť rekord: Najviac strihajúcich kaderníkov na jednom mieste.
Čím viac nás bude, ...viac...


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE LUČENEC“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE LUČENEC“
 
Predmet zákazky : „Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Lučenec“
 
1. Identifikácia obstarávateľa: Mesto Lučenec
IČO ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2015

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Ipelský Beh – Inline - Vozíčkari Lučenec - Rapovce 3. ročník

Mesto Lučenec Obec Rapovce
Ipelský Beh – Inline - Vozíčkari
Lučenec - Rapovce
3. ročník
25. júla 2015 o 18,00 hod
Usporiadateľ : OZ - Novohrad, Obecný úrad Rapovce, Mesto Lučenec,
Termálne kúpalisko Novolandia Rapovce, S ...viac...


 

Súťaž o najkrajšiu záhradku, balkón, okno

Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu záhradku, balkón, okno
Mesto Lučenec v spolupráci s Komisiou životného prostredia, územného plánovania, výstavby a verejného poriadku  pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci vyhlasuje 16. ročník súťaže o Najkrajši ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2015

Veľkonočný jarmok     27. – 28. 03. 2015
Lučenský jarmok         28. – 29. 08. 2015
Vianočné trhy              18. – 19. 12. 2015
viac...


 

Ocenení na vernisáži výstavy 28. mája 2015 „Szabóov grafický Lučenec“ 2015 s podtitulom „ŠPORT “

I. kategória :                                                                                                                                                          
1. miesto :  Jozef Žigo,  Súkromná ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, Sagan na ...viac...


 

18.6. - 2.8.2015  

P.Macho_pozvanka.jpg

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Palo Macho / V službách svetla

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás a Vašich priateľov pozýva do svojich výstavných priestorov vernisáž sa uskutoční dňa 18.6. o 16:30 hod.


 

30.6. - 31.7.2015   Vernisáž 11:00 hod.

Architekti v meste.jpg

Foyer MsÚ, Ul. novohradská 1

Architekti v meste Lučenec

Mesto Lučenec, Fakulta architektúry, Young Folks LC Vás pozývajú na výstavu prác projektu Architekti v meste Lučenec. Kurátorská koncepcia: Ing. arch. Ivan Siláči. Výstava potrvá do 31.7.2015.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok :     7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

20659783

Úvodná stránka