Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2015


 

Úradné oznamy

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac apríl 2015

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

14. Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru - Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015


 

Výrub dreviny Ulica Jókaiho 8

Výrub Ulica Jókaiho 8   Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod ...viac...


 

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP

Clipboard01.jpg

Mesto Lučenec, Ulica novohradská č.1, 984 01 L u č e n e c vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.04. 2015    o 9.00 hod. v priestoroch zas ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Seminár: Programové obdobie 2014 – 2020 a jeho operačné programy. Nové príležitosti pre podnikateľskú sféru.

Určené pre podnikateľskú sféru...
 
sú schválené operačné programy (OP) na programové obdobie 2014 – 2020. Niektoré OP boli premenované a niektoré staré zanikli, nastala zmena v rozdelení operačných programov, v prerozdelení právomocí m ...viac...


 

Výrub dreviny Ulica novohradská 10

 
Výrub Ulica novohradská 10   Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ...viac...


 

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Vývoz komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov sa dňa 03.04.2015 uskutoční v zmysle platných harmonogramov a všetky vývozy pripadajúce na 06.04.2015 sa presúvaju na 07.04.2015.
viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Výrub dreviny Ulica Vajanského 71A

Výrub Ulica Vajanského 71A   Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany p ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2015

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2015 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky z majetku Mesta Lučenec

Mesto Lučenec
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 2) bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, Mesto Lučenec týmto :
Na základe uznesenia Mestskéh ...viac...


 

Výrub dreviny Ul. M. Rázusa 19

Výrub Ulica M. Rázusa 19  Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prír ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2015

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Výrub dreviny Slovenskej republiky rád 2

 
Výrub Slovenskej republiky rád 2  Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté zá ...viac...


 

Výrub drevín Ulica Ľ. Podjavorinskej

 
Výrub Ulica Ľ. Podjavorinskej   Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záuj ...viac...


 

Výrub dreviny Ulica Mládežnícka 16

 
Výrub Ulica mládežnícka 16  Lučenec
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy o ...viac...


 

Zber obnoseného šatstva

Mesto Lučenec  organizuje v spolupráci s Občianskym združením Diakonia  Broumov so sídlom v Prahe zber  obnoseného nepotrebného šatstva. Vyzývame občanov, aby sa do tejto zbierky zapojili.  Zber šatstva sa uskutoční v pracovných  dňoch od  23.03.2015 ...viac...


 

Štatistické zisťovanie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov FO v rôznych typoch domácností

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č291/2014 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom tohtťo zisťovanie je o.i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavko ...viac...


 

Propozície 3. ročníka výtvarnej súťaže Memoriálu Milana Rastislava Štefánka

Mesto Lučenec Novohradská 1, 984 01 Lučenec, Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec, Dom Matice slovenskej Rázusova 33, 984 01 Lučenec, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánka
Propozície 3. ročníka výtvarnej súťaže ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2015

Veľkonočný jarmok     27. – 28. 03. 2015
Lučenský jarmok         28. – 29. 08. 2015
Vianočné trhy              18. – 19. 12. 2015
viac...


 

Plán činnosti Denných centier pre seniorov v Lučenci


 

Propozície XVIII. ročníka celoslovenskej, XI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  XVIII. ROČNÍK  CELOSLOVENSKEJ, XI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “
ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie š ...viac...


 

Víťazstvo mesta Lučenec v kategórií Originálny video spot - Európsky týždeň mobility 2014

„Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku“, ktorú na národnej úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) sa skonč ...viac...


 

18.3. - 12.4.2015   -

jarne_prebud.jpg

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

Jarné prebúdzanie

Jarné prebúdzanie
Výstava kraslíc

Kurátor výstavy : Mgr. Emília Mázorová

Jarné prebúdzanie bolo a aj je súčasťou jarného zvykoslovia od Popolcovej stredy po Veľký týždeň - Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Práve Veľkonočný pondelok je bez vajíčok - kraslíc, nepredstaviteľný. Kraslica ako zvykoslovný predmet symbolizovala veľkonočné obdobie. Vajíčko bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia, plodnosti, lásky, znovuzrodenia. Vytváralo u ľudí predstavu o jeho nadprirodzených vlastnostiach a schopnostiach chrániť a zabezpečiť prosperitu v hospodárstve a aj v živote rodiny. Na posilnenie magickej funkcie vajíčka sa začalo ozdobovať. Ochranná moc sa znásobovala farbením. Dodnes je zachovaných niekoľko techník ozdobovania vajíčok. Každá je zaujímavá, niečím výnimočná a aj pozoruhodná. Najväčšou pestrosťou, variabilitou vzorov vynikajú vajíčka ozdobované batikovaním. Plastickosť ornamentu je typická pre maľovanie voskom. Bohatá rastlinná ornamentika vyniká pri vyškrabovaní vajíčok. Striedmosť a veľká jednoduchosť vo farebnosti dominuje na leptaných krasliciach. Pôvabné sú oblepované niťou a slamou. Nevšedné a vzácne sú aj sklenené vajíčka. Novodobé techniky - ozdobovania semiačkami, perforovanie - madeirová čipka, patchwork, hačkovanie, maľovanie rôznymi spôsobmi - pastelmi, fixkami, ...
Na výstave „Jarné prebúdzanie“ sa pokúsime predstaviť všetky tieto techniky ozdobovania. Do pozornosti návštevníkov dávame vajíčka z Políchna - zabudnutú ornamentiku jednoduchú, krásnu a tiež zriedkavú tradičnú techniku ozdobovania leptaním. Prezentované kraslice sú zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a od súčasných výrobcov kraslíc.


 

20.3. - 12.4.2015  

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

KONTRASTNÉ KONTEXTY

BBSK-Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Vás a Vašich priateľov pozýva na vernisáž výstavy
Zoltána Agócsa - KONTRASTNÉ KONTEXTY


Priestorová inštalácia malieb a objektov mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa, čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych
disciplín prof. Ľudovíta Hološku, akad. mal. na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v BB.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
20. 3. - 12. 4. 2015, vernisáž : 20. 3. 2015 o 17,00 hod.

Kurátorská spolupráca: Mgr. art. Daša Klapitová
Zobrazovanie priestorových zákonitostí, uchopenie pocitu z priestoru, práca v reálnom čase a priestore, to sú parametre zúčastňovania sa celého subjektívneho bytia, teda prepis priestoru
priestorom v priestore". (AGÓCS, Z. Priestor života ; život priestoru. 2014, s. 33)
Úvodná myšlienka autora o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu inštalácie Kontrastné kontexty“, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese. Práve
umelcovi vlastné divergentné myslenie je dôležitou podmienkou vzniku malieb, koláží či objektov Zoltána Agócsa, zosobňujúcich (zhmotňujúcich) myšlienkovú transformáciu videnej reality, v ktorých
všetky stavebné výrazové prvky podliehajú cieľu vzájomne prepojiť rôzne kontexty života, neraz s prvkom irónie či nadsádzky.
Kontextualita a vzťah priestoru a plochy sa tak stávajú podmienkou vzniku Agócsových diel, tematicky na seba nadväzujúcich, no zároveň sa
líšiacich svojim formálnym (maľba vs. objekt) a výrazovým prevedením. Z dôležitých stavebných prvkov obrazov možno spomenúť konštruovanie
priestoru v zmysle odhalenia jeho geometrickej skladby a priestorových parametrov v spojitosti s myšlienkovou analýzou priestorových prvkov
(krabica ako základný stavebný prvok kompozícií, elementárne ohraničenie priestoru), dekonštrukciu iluzívneho priestoru v podobe prepisu jedného motívu cez druhý či už postupom maliarskymalebo
kolážovaním výstrižkov z časopisu, či postupné prestupovanie priestorovej hmoty do farebnej škvrny alebo jej úplný rozklad v podobe farebných stekancov. Nezanedbateľný je aj častý prvok scénickosti, v zmysle polemizovania nad priestorom a jeho výrezom ako nad živou divadelnou scénou či kulisou, čo výrazovo umocňuje biele ohraničenie
motívu na obrazovej ploche. Kompozičný prvok figúry tu potom často vystupuje v úlohe bábky či herca a priestorové atribúty pripomínajú rekvizity danej scény, odpozorovanej z reálneho výrezu životného
priestoru. Kým maľbou na plátno ohraničeného formátu prepisuje autor reálny výsek daného priestoru do dvojdimenzionálneho maliarskeho
jazyka, obohateného o subjektívnu myšlienkovú nadstavbu, v prípade objektu vytvára akýsi zmenšený model odpozorovaného priestoru, nesúci
ambíciu priestorovej maľby, ktorý je navyše sám maliarsky pojednaný. Je tu citeľné neustále prestupovanie priestoru do plochy a zároveň
plochy do priestoru.
Autorom označený ;prepis priestoru priestorom v priestore; by však nebol kompletný bez konečnej premyslenej inštalácie série malieb a objektov v ohraničujúcom reálnom galerijnom priestore, ktorý
svojimi parametrami uzatvára diela v ďalšej priestorovej dimenzii a súčasne svojimi výrazovými kvalitami dodáva inštalácii nové významové
roviny. S cieľom upozornenia návštevníkov galérie na dimenziu
priestoru, ktorého súčasť svojou prítomnosťou tvoria, umiestňuje Agócs vo svojej inštalácii vlastný model výstavného priestoru v mierke 1 : 20. Na záver uvádzam nezanedbateľný význam pomenovania jednotlivých prvkov inštalácie, slúžiaceho ako vodidlo pre čítanie obrazu v zmysle jeho dekódovania v rôznych významových rovinách. Názov obrazov je prozaický, zosobňuje obraz a dáva mu myšlienku, čím autor podčiarkuje význam vlastnej myšlienkovej nadstavby diel, ktorých východiskom je
však reálny životný priestor.Mgr. art. Daša Klapitová


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok    8.00 - 12.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

18811577

Úvodná stránka