Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2016

Harmonogram pripravovaných podujatí v meste Lučenec v roku 2016. Dokument sa priebežne aktualizuje! ZMENA PROGRAMU VYHRADENA!!!

 

Úradné oznamy

Uhádni rozprávku - ocenenie detí

982288b2-426f-444b-8f98-f07adc333629.jpg

Primátorka mesta Lučenec zahájila v marci 2016 projekt „Uhádni rozprávku“ výzvou pre deti z MŠ a ZŠ, aby posielali svoje kreslené návrhy rozprávkových postáv. Deti poslali spolu 43 kresieb, ktoré budú vystavené pri príležitosti MDD dňa 29.5.2016 (ned ...viac...


 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.
Výška investície pri malom a stred ...viac...


 

Uzávierka ulice Olbrachtova

Mestský úrad Lučenec oznamuje účastníkom cestnej premávky a jednotlivým prevádzkam, ža na ulici Olbrachtovej dôjde v termíne od 11.05.2016 do 24.06.2016 k obmedzeniu premávky z dôvodu realizácie stavby "Lučenec - verejné kanalizácie a odľahčovacie ko ...viac...


 

Nakladanie s komunálnym odpadom v bytových a rodinných domoch

 
Mesto Lučenec  opakovane informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:
Objemný odpad ( drobný stavebný odpad, starý nábytok, kuchynské linky, a pod. ) 
P ...viac...


 

Zaži streetballovú atmosféru

streetball.jpg

Mesto Lučenec Vás pozýva na XVI. ročník basketbalovej hry systémom 3 + 1 pri ZŠ L. Novomeského dňa 8. júna 2016, začiatok I. a II. kategórie je o 13:00 hod., III. a IV. kategórie o 14:00 hod. Registrácia do 3. júna 2016 osobne na MsÚ č. dverí 147, te ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac máj 2016.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

VOZENIE SA NA KONÍKOVI V MESTSKOM PARKU

Mesto Lučenec v spolupráci s jazdeckým oddielom Robínia ponúkajú v Mestskom parku v Lučenci vozenie sa na koníkovi už od 01.05.2016 do konca októbra 2016.
V zóne oddychu a relaxu pre deti aj dospelých v blízkosti altánku sa budú môcť deti každú ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospod ...viac...


 

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí po ...viac...


 

Do práce na bicykli

doprácelučenec.jpg

Mesto Lučenec sa zapojilo do Celoslovenskej súťaže  DO PRÁCE NA BICYKLI - 1.5. - 31.5.2016
            - Národná kampaň pre podporu enviromentálnych druhov dopravy v našich mestách
            - viac na stránke www.dopracenabicykli.eu ...viac...


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepš ...viac...


 

Určenie miesta prístupného na nazretie do elektronickej zbierky zákonov

Mesto Lučenec v súlade s § 23 ods.3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 zákona č. 416/2004 Z.z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení neskoršíc ...viac...


 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Lučenec v súlade s § 9 ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie inštalácie umeleckého diela "Memento" v objekte synagógy v Lučenci.
Usporiadateľ ...viac...


 

LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Lučenci

Lidl ihrisko Zihadielko 1.jpg

Milí občania,
podporte Mesto Lučenec a hlasujte za projekt "LIDL ihrisko ŽIHADIELKO" v Lučenci. Hlasujte na www.zihadielko.sk a pomôžte spoločne s nami získať detské ihrisko pre naše deti.
Za vaše hlasy vopred ďakujeme.

viac...


 

P r o p o z í c i e

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  19. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ 12. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “
ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školst ...viac...


 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14.01.2016 (štvrtok) o 15.00 hod.vo veľkej sále v budove okresného úradu na Námestí republiky č.26 sa uskutoční 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci s nasledovným programom :
 
Program:
1. Otvorenie
2. Schv ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2016

 
Lučenský jarmok     19.-20.08.2016
 
Vianočné trhy   16.-17.12.2016
 
viac...


 

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU PRE PODNIKATEĽOV

Kuka nádoby, ktoré sa vyvážali v párny týždeň sa od roku 2016 budú vyvážať v nepárny týždeň.
 
Bobry s frekvenciou vývozu 1 x mesačne sa od roku 2016  vyvážajú 1. párny pondelok v mesiaci.
 
Bobry, ktoré sa vyvážali v párnu stredu ...viac...


 

Triedený zber od rodinných domov v roku 2016

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov v roku 2016

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmaster



English version
Magyar verzió

26739693

Úvodná stránka