Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2014

Kultúrne leto 2014

Úradné oznamy

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2014, Prihláška na jarmok

Veľkonočný jarmok      11.-12.04.2014
Lučenský jarmok         22.-23.08.2014
Vianočné trhy             19.-20.12.2014
viac...


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na stavebné práce, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3.

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na stavebné práce
 
Predmet zákazky : „Oprava strešného plášťa na MŠ Rúbanisko II/39 Lučenec“
 
1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
...viac...


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu : Referent pre stavebný poriadok - štátny stavebný dohľad a sankcie

Mesto Lučenec  vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu :
Referent pre stavebný poriadok - štátny stavebný dohľad a sankcie  (1 osoba)
Miesto výkonu práce:  Mesto - Mestský úrad Lučenec, oddelenie stavebného poriadku, investícií a ...viac...


 

PONUKA VOĽNÝCH POZEMKOV - PRIEMYSELNÝ PARK


 

Triedený zber odpadu od bytových domov ( činžiakov ) v roku 2014

 Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ...viac...


 

Zmena organizácie dopravy na ulici Komenského

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky Vám oznamujeme zmenu organizácie dopravy počas stavebných prác na  križovatke ul. Adyho a ul. Komenského  a časti miestnej komunikácie ul. Komenského, v úseku od križovatky s ul. Dr. Vodu ...viac...


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie - pasportu komunikácií v meste Lučenec a pasportu spoplatnených parkovacích plôch

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie  - pasportu komunikácií v meste Lučenec  a pasportu spoplatnených parkovacích plôch ,
pasport  komunikácií má obsahovať :
názov komunikácie,
triedu do ktorej je komunikácia zaradená, ...viac...


 

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu - pedagogický asistent pri Materskej škole Rúbanisko II/39, Lučenec

Mesto Lučenec oznamuje,
že v rámci projektu PRINED – Projekt Inkluzívnej edukácie vykoná výber na pracovnú pozíciu:  pedagogický asistent  pri Materskej škole Rúbanisko II/39,  Lučenec.
Pracovný pomer je na dobu určitú od 1.09.2014 do 3 ...viac...


 

Triedený zber odpadu z rodinných domov v roku 2014

 Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2014 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového k ...viac...


 

Pokúsme sa spolu o rekord

Mesto Lučenec, primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková pozývajú vás a vašich priateľov  zapojiť sa do spoločného projektu. Pokus o slovenský rekord 
"Spoločne budujeme naše mesto"
Úlohou je zhotoviť kocku, resp. iný tvar vhodný  na "vý ...viac...


 

Plán činnosti denných centier pre seniorov na II. polrok 2014


 

Opatrenia na úpravu pracovnej doby v letnom období a na ochranu zamestnancov na pracoviskách Mesta Lučenec v období extrémnych horúčav

Mesto Lučenec - mestský úrad upravuje pracovnú dobu na pracoviskách Mesta Lučenec v období extrémnych horúčav v letnom období t. j. v mesiaci júl a august posunom začiatku pracovnej doby z 8:00 hod. na 7:00 hod. a týždenný pracovný čas na jednotlivé ...viac...


 

Štatistické sledovanie o zdraví 2014 (EHIS)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa nariadenia Európskej komisie č. 14 ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac júl 2014

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                               
Koordinátor: Kováč Tibor
                                                               ...viac...


 

Projekt Dom EURÓPA House

Projekt 2.png


Action 1 - Active Citizens for Europe
Measure 1 – Town Twinning
Measure 1.1. Town twinning citizens’ meetings
Projekt  Dom EURÓPA House financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Účasť: projekt u ...viac...


 

Poskytnuté dotácie na šport pre športové kluby v roku 2013

1 Hokejový klub Lučenec                                     15 885,00 €
2 OZ Futbal Lučenec                                            89 000,00 €
3 Mestský atletický klub Redox                             4 735,00 €
4 Mestský basketba ...viac...


 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Rakottayho vily s areálom, Jókaiyho ulica č.13 Lučenec

logo_real_fin_pdp_minv_kult.png

Hoci sa v Lučenci secesia objavuje súbežne s doznievajúcimi prejavmi neoslohov, predsa sa u nás zachovalo niekoľko význačných, štýlovo čistých diel secesnej architektúry  zastúpenej najmä obytnými meštianskymi domami. Honosné továrnicke vily na Jó ...viac...


 

Plán činnosti Denných centier I. polrok 2014


 

VZDELÁVANÍM K MOTIVÁCII SENIOROV K AKTÍVNEMU STARNUTIU

Od septembra 2013 realizuje Mesto Lučenec projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu: Vzdelávaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu.
Obsahom projektu je vzdelávanie seniorov vo veku nad 50 rokov, ktoré budú poskytovať profesion ...viac...


 

Mesto Lučenec medzi piatimi najlepšímí

Mesto Lučenec sa v súťaži Zlatýerb.sk umiestnilo medzi piatimi najlepšímí v kategórii "Najlepšia stránka miest a mestských častí" z prihlásených a hodnotených 60 miest na Slovensku.
Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočni ...viac...


 

Výsledková listina 16. ročníka súťaže TIMRAVINA STUDNIČKA

I. kategória :
1. cena: Maximilian Bolf, Kúty
2. cena: Lukáš Mário Novota, Tisovec
3. cena: Marko Fehérpataky, Poltár
 
II. kategória :
1. cena: Mária Havrišková, Modrá nad Cirochou
2. cena: ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - domáce tiesňové volanie

Problémom seniorov, zdravotne postihnutých ľudí, ako aj iných skupín obyvateľstva, je strach z osamelosti a hlavne strach z toho, že v prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sa nebudú môcť dovolať akejkoľvek pomoci. Táto situácia je stiesňujúca ...viac...


 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci dňa 14.2.2012 uznesením č. 3/2012 schválilo v zmysle § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 3/2012 na zavedenie novej sociálnej služby – monitorovanie ...viac...


 

Štatút denného centra pre seniorov v Lučenci

Štatút denných centier Mesta Lučenec upravuje ich postavenie a poslanie, vnútornú štruktúru, deľbu práce, zásady hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta.
Štatút bol schválený primátorkou mesta dňa ...viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok    7.00 - 11.00
Streda 7.00 - 16.00
Štvrtok 7.00 - 11.00
Piatok 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu a pokladne
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

13945533

Úvodná stránka