Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2016


 

Úradné oznamy

Výrub Ulica M. Rázusa

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o udelenie s ...viac...


 

Dopravný a dopravno-sociologický prieskum

Vážení občania, v  stredu 26.10.2016 bude prebiehať v Lučenci dopravný prieskum na vybraných križovatkách, profiloch ciest a parkoviskách. Jeho cieľom bude zistiť, aká je intenzita dopravy v Lučenci. Okrem toho bude v domácnostiach zároveň prebiehať ...viac...


 

IROP - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Image29988.jpg

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre priotnú os 3:  Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje
                                
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný pr ...viac...


 

Zberný dvor v meste Lučenec

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta, že od 1.7.2016 je v prevádzke zberný dvor , ktorý sa nachádza  na Fiľakovskej  ceste, Lučenec v areáli firmy MEPOS spol. s r. o.
Do zberného dvora môžu obyvatelia mesta Lučenec priniesť:
oddele ...viac...


 

Výberové konanie

IA MPSVR SR.png


 
Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon
 KC : Komunitné centrum Lučenec
 
v rámci Národného ...viac...


 

Video z podujatia Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu sa dňa 22.09.2016 konalo podujatie Mesto Lučenec v pohybe a uvedené video z podujatia vyhralo Národnú súťaž  o cenu ETM 2016 v kategórií - originálna aktivita: 
viac...


 

Zverejňovanie informácií pre podnikateľov o možnostiach podpory v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec

Radi by sme Vás informovali o možnostiach podpory podnikateľov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a o aktuálnych výzvach EŠIF a o ďalších možnostiach získania finančných zdrojov (napr. informovanie o aktuálnych výzvach Ministerstva hospodár ...viac...


 

Nebuďme leniví, trieďme odpad


 

Upozornenie pre účastníkov cestnej premávky

Policajny zbor.png

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 

 
 920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
                             101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených
                 ...viac...


 

VIANOČNÉ TRHY 16. - 17.12.2016

Sortiment predaja na Vianočných trhoch:
 
- vianočné ozdoby,
- ľudovo - umelecké predmety a remeselné výrobky,
- občerstvenie a potraviny.
 
 
Po podaní úplnej žiadosti so všetkými prílohami budú infor ...viac...


 

Sprievodný bulletin k hádaniu rozprávkových postáv v mestskom parku

búdkazm.jpg

 
Pri jesennej prechádzke mestským parkom môžu  obyvatelia ale i návštevníci mesta Lučenec pozorovať „nových obyvateľov parku“ - drevené sochy, ktoré stvárňujú jednotlivé rozprávkové postavy. S finančnou podporou Slovenskej sporiteľne, a.s. sa ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac október 2016

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Oznam - odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad rodinných domov

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom, že odvoz biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad rodinných domov je v zmysle harmonogramu odvozu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad rodinných domov realizovaný  v mesiacoch október a november v cykle je ...viac...


 

Každá biela pastelka znamená pomoc zrakovo postihnutým

Foto 1.jpg

Biela pastelka - symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých - kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť ...viac...


 

Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

plaga?tbike zm..jpg
 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY LITERÁRNO – DRAMATICKÝCH PÁSIEM ŠKOLY TIMRAVE

Mesto Lučenec, Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu vyhlasuje súťažnú prehliadku Literárno – Dramatických pásiem "Školy Timrave".
Cieľom je upriamiť pozornosť detí a mládeže na osobnosť Boženy Slančíkovej Timravy ...viac...


 

Propozície 1. ročníka výtvarnej súťaže „ Petrohrad očami detí “

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poutančenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž „Petrohrad očami detí“
Poslaním súťaže je ...viac...


 

PROPOZÍCIE XX. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA, Lučenec  15. 11. 2016


Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec
Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ
Termín: október - november 2016
Poslanie a cieľ súťaže:
Vi ...viac...


 

Príprava rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

       Vážení spoluobčania,
počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2017, 2018 a 2019. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec ...viac...


 

Oznam o začatí stavebných prác na ulici Dr.Herza v Lučenci

Mestský úrad  Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 05.09.2016 (pondelok) bude zahájená realizácia stavby "Oprava miestnej komunikácie a chodníkov ul. Dr.Herza, Lučenec".
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 15.11.2016.
...viac...


 

Mesto Lučenec Tombola – Lučenské hodovanie 2016 Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod. Námestie republiky – hlavná tribúna

Mesto Lučenec
Tombola – Lučenské hodovanie 2016
Losovanie 20.8.2016 o 19:00 hod.   Námestie republiky – hlavná tribúna
 
Zoznam vyhrávajúcich tombolových lístkov
 
Ceny:                                        ...viac...


 

Zdravá spoločnosť—Budúcnosť Európy

eacea-logo.gif


 
Projekt "Zdravá spoločnosť - Budúcnosť Európy" bol realizovaný v Lučenci v termíne 1.- 4. júna 2016, kde sa stretli partneri zo 7 krajín (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Taliansko, Poľsko, Chorvátsko, Slovensko) za účelom získania nových ...viac...


 

Živá socha labute v Mestskom parku

SK_Nadacia_BLUE.jpg

Mesto Lučenec sa svojim projektom „Revitalizácia zelených zón v Mestskom parku v Lučenci“ zapojilo do grantového kola programu „Obce bližšie k Vám 2016“ Nadácie Slovenskej sporiteľne. Cieľom projektu bolo revitalizovať zelené oddychové zóny v Mestsko ...viac...


 

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.
Výška investície pri malom a stred ...viac...


 

VOZENIE SA NA KONÍKOVI V MESTSKOM PARKU

Mesto Lučenec v spolupráci s jazdeckým oddielom Robínia ponúkajú v Mestskom parku v Lučenci vozenie sa na koníkovi už od 01.05.2016 do konca októbra 2016.
V zóne oddychu a relaxu pre deti aj dospelých v blízkosti altánku sa budú môcť deti každú ...viac...


 

20.10. - 5.12.2016   čas začiatkov predstavení je podľa rozpisu nižšie

Divadlo B.S. Timravy

Divadelná jeseň 2016

Mesto Lučenec, Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, OZ Timrava, ZO Csemadok Vás pozývajú na divadelné predstavenia konané v rámci divadelného festivalu Divadelná jeseň 2015:

20.10.2016 o 13:30 a 16:00 hod. - námestie pred OC Galéria, 15:00 hod. - ulice mesta - Otvorenie Divadelnej jesene 2016 - Divadlo z domčeka - DIVADELNÝ REBRINIAK

27.10.2015 o 10:00 a 18:00 hod. - Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter - OBEC ROKA

3.11.2016 o 18:00 hod. - Divadlo Commedia Poprad NEPREBUDENÝ

9.11.2016 o 10:30 a 12:30 hod. - DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok, DS TRMA VRMA Spoj. škola Letná Poprad - SLOVÁCI SME OD RODU

13.112016 o 15:00 hod. - PIKNIK NÁRODOV KRAJÍN V4 - spoločný projekt

18.11.2016 o 19:00 hod. - MIRANDOLINA, TY DRAHÁ (Mirandolina, te drága)- Divadlo Thália Košice - predstavenie v maďarskom jazyku

21.11.2016 o 18:00 hod. - O PSÍKOVI A MAČIČKE - Slovenské divadlo Vertigo Budapešť

24.11.2016 o 18:00 hod. - PLAY KARENINA - Celkom malé divadlo Starý Tekov

27.11.2016 o 18:00 hod. - ŤAPÁKOVCI - DS Timrava Lučenec

29.11.2016 - o 18:00 hod. - ŽOBRÁCI, BLÁZNOVE ZÁPISKY - Monodrámy - Marián Lacko, Vladimír Sadílek

5.12.2016 o 19:00 hod. - ÍRSKA KLIATBA - Divadlo ARÉNA BRATISLAVA

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Tvorivé dielne, stretnutia a rozhovory divadelníkov

15.11.2016 - Timravina studnička - celoslovenská súťaž prednese pôvodnej slovenskej prózy

30.11. - Detská improvizačná ligy - workshop a súťaž


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Video z podujatia Mesto Lučenec v pohybe - 22.09.2016

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu sa dňa 22.09.2016 konalo podujatie Mesto Lučenec v pohybe a uvedené video z podujatia vyhralo Národnú súťaž  o cenu ETM 2016 v kategórií - originálna aktivita:  


English version
Magyar verzió

28937310

Úvodná stránka