Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Harmonogram podujatí na rok 2016

Tento harmonogram sa priebežne dopĺňa o nové podujatia. Ak chcete vedieť čo sa práve chystá, tak si ho vždy stiahnite.

 

Úradné oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020


 

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín - Ulica J. Vargu

Obec Pinciná, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...viac...


 

Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ

Dňa 09.02.2016 (utorok)  sa uskutoční 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci  o 15.00 hod. vo veľkej sále v budove okresného úradu na Námestí republiky č.26
 
Program:
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Schvá ...viac...


 

Výrub Ulica J. Martinčeka

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny: 

Žiadosť o ude ...viac...


 

č. sp. D1/2016/00211 Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje mesto Fiľakovo informácie o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
 
Na Mestský ...viac...


 

Výrub Ulica Hviezdoslavova

 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o u ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac február 2016.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                 
Koordinátor: Kováč Tibor                                                                     ...viac...


 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Lučenec v súlade s § 9 ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie inštalácie umeleckého diela "Memento" v objekte synagógy v Lučenci.
Usporiadateľ ...viac...


 

LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Lučenci

Lidl ihrisko Zihadielko 1.jpg

Milí občania,
podporte Mesto Lučenec a hlasujte za projekt "LIDL ihrisko ŽIHADIELKO" v Lučenci. Hlasujte na www.zihadielko.sk a pomôžte spoločne s nami získať detské ihrisko pre naše deti.
Za vaše hlasy vopred ďakujeme.

viac...


 

Výberové konanie na Referent pre stavebný poriadok - štátny stavebný dohľad a sankcie

Mesto Lučenec vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu :
Referent pre stavebný poriadok - štátny stavebný dohľad a sankcie  (1 osoba)
Miesto výkonu práce:  Mesto Lučenec - Mestský úrad Lučenec, oddelenie stavebného poriadku, inves ...viac...


 

P r o p o z í c i e

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  19. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ 12. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “
ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školst ...viac...


 

Technická dokumentácia pre obnovu secesnej vily s areálom, zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky Jókaiho ulica č.13 Lučenec

MKSR.JPG

 
 
 
 
Honosné továrnické vily na Jókaiho ulici s popisným číslom 7 a 13 reprezentujú v Lučenci staviteľstvo prvých desaťročí 20. storočia. Sú štýlovo čistým dielom secesnej architektúry, zastúpenej najmä obytnými meštiac ...viac...


 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14.01.2016 (štvrtok) o 15.00 hod.vo veľkej sále v budove okresného úradu na Námestí republiky č.26 sa uskutoční 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci s nasledovným programom :
 
Program:
1. Otvorenie
2. Schv ...viac...


 

Rozkopávka Jókaiho ulice

Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode DN 300 na Jókaiho ulici (oproti vjazdu na parkovisko za Priorom) v Lučenci nahlásenej dňa 13.1.2016 dôjde k rozkopávke uvedenej ulice z dôvodu opravy potrubia a zároveň k prerušeniu dodávky pitnej vody pre niekto ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2016

Veľkonočný jarmok  18.-19.03.2016
 
Lučenský jarmok     19.-20.08.2016
 
Vianočné trhy   16.-17.12.2016
 
viac...


 

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ODPADU PRE PODNIKATEĽOV

Kuka nádoby, ktoré sa vyvážali v párny týždeň sa od roku 2016 budú vyvážať v nepárny týždeň.
 
Bobry s frekvenciou vývozu 1 x mesačne sa od roku 2016  vyvážajú 1. párny pondelok v mesiaci.
 
Bobry, ktoré sa vyvážali v párnu stredu ...viac...


 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Bez názvu.JPG

 

krátke video
viac...


 

Triedený zber od rodinných domov v roku 2016

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalend ...viac...


 

Triedený zber odpadu od bytových domov v roku 2016

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2016 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Ponuka nových nájomných bytov - Rúbanisko 3 a Ulica lúčna

Rubanisko 3.jpg

Lokalita : RÚBANISKO III – blok C a D
Novostavba v tichej lokalite mesta, dostupná občianska vybavenosť, napojenie na mestskú cestnú sieť, oddychové zóny v samotnom areáli
Bytový dom :
• trojpodlažný bytový dom s 51 bytovými jedn ...viac...


 

Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezo ...viac...


 

Plánujeme našu budúcnosť

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás požiadali o spoluprácu pri plánovaní budúcnosti nášho mesta. Mesto Lučenec v týchto dňoch pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta až do roku ...viac...


 

7.2.2016   08:00

plagat.JPG

Mestská Tržnica Lučenec

FAŠIANGY 2016 - Zabíjačka, IV. Klobásová ofenzíva, Pochovávanie basy!

Mesto Lučenec a Mestská tržnica Lučenec

Mesto Lučenec a Mestská tržnica v Lučenci Vás pozývajú na tradičné ukončenie fašiangového obdobia plesov, bálov a zábav!
Príďte sa s nami rozlúčiť s basou a vyprevadiť ju na zaslúžilý štyridsať dňový odpočinok. Rituálu pochovávania basy bude predchádzať bohatý folklórny program, pravá slovenská zabíjačka a IV. Klobásová ofenzíva. Počas dňa budete môcť ochutnať čerstvé zabíjačkové špeciality, či zakúpiť si priamo na zabíjačke mäsové produkty. Peknou tradíciou sa stalo aj to že suťažiaci odovzdaju časť klobás a všetci návštevníci ich spoločne zjedia! :)
Aj v tomto roku je súčasťou už IV. KLOBÁSOVÁ OFENZÍVA - súťaž družstiev vo výrobe klobás a súťaž jednotlivcov o najlepšiu doma urobenú klobásku (súťažiaci prinesú vzorku)
Kolorit podujatia doplní aj remeselnícky jarmok.
Veľmi radi privítame ľudí v štýlovom krojovanom odeve, alebo štylovými doplnkami ku oblečeniu s krojovaným motívom!

Na podujatí vystúpia:
FS Ipeľ, Lučenec
FS Úvrať, Poltár (predvedú aj pochovávanie basy)
detský folklórny súbor RADOSŤ z Lučenca

O deti sa postará Centrum voľného času MAGNET a ich hry a aktivity pre najmenších.

Vstupné len 3,- Eur (v cene šiška a teplý čaj )
POZOR!!!! Deti do 10rokov vstup ZDARMA!!!!
Podujatie sa koná za každého počasia!!! Všetky aktivity sú vo veľkokapacitnom stane a v budove tržnice!

POZOR!!! Každá vstupenka bude zlosovateľná v peknej TOMBOLE!!!!!

III. KLOBÁSOVÁ OFENZÍVA - propozície

A. Súťaž družstiev vo výrobe klobás
- organizátor pre každé družstvo zabezpečí 5kg mäsa
a črevá
- súťažné družstvo si okrem dodaného masa môže
doniesť aj ďalšie mäso a vyrobiť viac klobás ktoré si
potom nechajú
- prezentácia a príprava družstiev od 8:00 do 09:00
- štart súťaže o 09:00
- ukončenie výroby klobás a odovzdanie vzoriek 10:30
- organizátor zabezpečí upečenie súťažných vzoriek
- odborná porota ocení tri najlepšie družstvá
- vyhlásenie výsledkov o 13:00 na hlavnom pódiu
- každé družstvo odovzdá polovicu klobás vyrobených z
dodaného mäsa organizátorovi. Tieto klobásy po
upečení budú rozdané návštevníkom
- prihlásenie družstva do súťaže najneskôr do
1.2.2016 telefonicky na 0905 266 521 alebo mailom
stanislav.spisiak@lucenec.sk">stanislav.spisiak@lucenec.sk

B. Súťaž o najlepšiu prinesenú klobásu - Klobásová kráľovná
- registrácia klobás od 09:00 do 12:00
- každý súťažiaci prinesie jednu nožičku klobásy
- odborná porota vyhodnotí najlepšiu vzorku a udelí titul
Klobásová kráľovná
- Vyhlásenie výsledkov o 13:00 na hlavnom pódiu
- víťaz dostane vecnú cenu a všetky ostatné súťažné
klobásy (alebo všetky klobásy necha rozkrájať a rozdajú sa návštevníkom, tak ako sa stalo tradíciou)

FAŠIANGY zhrnutie:
- IV. Klobásová ofenzíva
- tradičná zabíjačka
- ochutnávka zabíjačkových špecialít za ľudové ceny
- možnosť zakúpenia úplne čerstvých masových
produktov
- remeselný jarmok
- viacero folklórnych súborov a vystúpení
- pochovávanie basy
- aktivity pre deti
- čerstvá fašiangová šiška a teplý čaj v cene vstupenky
- tombola
- cimbalová vynikajúca muzika
- dobrá atmosféra a nálada, množstvo priateľov
- bufety s občerstvením
- a mnoho mnoho iného

Príďte sa dobre zabaviť i najesť a stráviť s príjemnými ľudmi a priateľmi pri vynikajúcej muzike a skvelej atmosfére príjemné nedeľné dopoludnie!
Tešíme sa na Vás!


 

19.11.2015 - 28.2.2016   Vernisáž výstavy o 16:00 hod.

Bialová - Tajomstvá.JPG

Foyer Obradnej siene mesta Lučenec

Tajomstvá

Mesto Lučenec a autorka výstavy Mgr. art. Jana Bialová Vás pozývajú na výstavu TAJOMSTVÁ do foyer Obradnej siene mesta Lučenec. Vernisáž sa uskutoční dňa 19.11.2015 o 16:00 hod. Výstava potrvá do 28.2.2016.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

25135076

Úvodná stránka