Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka mesta Lučenec

Úradné oznamy

Uzávierka Ulice Jókaiho

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec, že v dňoch :
 od 22.10.2018 (7, ...viac...

Zverejnené 19.10.2018


 

Stavebné úpravy na Ulici L. Mocsáryho

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „Reko ...viac...

Zverejnené 19.10.2018


 

Stavebné práce na Ulici J. Husa

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „Opra ...viac...

Zverejnené 19.10.2018


 

Výrub Rúbanisko III

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ...viac...

Zverejnené 18.10.2018


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -pc-


 

Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v zne ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -pc-


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa - ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka 355/19, Lučenec

Mesto Lučenec
vyhlasuje
v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v ...viac...

Zverejnené 11.10.2018


 

Región Neogradiensis v spolupráci s mestom Lučenec vyhlasuje: Výzvu č. 2/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD.

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg


Dňom 11.10.2018 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis už druhú výzvu k p ...viac...

Zverejnené 11.10.2018 -JaMi-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodania služieb Prepojenie obslužnej komunikácie v Priemyselnom parku JUH s cestou I/71 (Fabianka)

Zabezpečenie inžinierskej činnosti a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu prevydanie územ ...viac...

Zverejnené 10.10.2018 -pc-


 

Oznam o zahájení stavebných prác - Stojiská polopodzemných kontajnerov

 Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „Stojiská ...viac...

Zverejnené 9.10.2018 -JFe-


 

Pomôžte! Zbierka športových potrieb

Pomôžte ! Máte funkčné športové potreby – lopty, bicykle, lyže, korčule  a pod., ktoré niekomu urobi ...viac...

Zverejnené 9.10.2018 -MH-


 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu

Mesto Lučenec vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu
        Cieľom súťaže je ponúknuť ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -MH-


 

Pozvánka na slávnostné prijatie jubilantov

Mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci                  ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -MH-


 

Jedinečná publikácia „Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci“je už v predaji

Kniha Bitka pri Lučenci.jpg

Kto bol Jan Jiskra z Brandýsa? Kde sa konala Bitka pri Lučenci?To všetko sa dozviete v jedinečnej pu ...viac...

Zverejnené 3.10.2018 -MiHr-


 

Propozície súťaže o najkrajší príbeh, alebo báseň s témou - Výnimočné Vianoce

Mesto Lučenec , MO ŽIVENA Lučenec vyhlasujú súťaž  o najkrajší  príbeh, alebo  báseň  s témou - Výni ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -MH-


 

Jesenné upratovanie 2018

Jesenné upratovanie v meste Lučenec
 
Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -JFe-


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac október 2018

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                ...viac...

Zverejnené 28.9.2018 -MGo-


 

Zahájenie stavebných prác Rúbanisko I

        Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „S ...viac...

Zverejnené 28.9.2018


 

Výberové konanie - riaditeľ súkromného gymnázia

Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25 Slatinské Lazy
ako zriaďovateľ
Súkromného ...viac...

Zverejnené 27.9.2018


 

Zámer odpredať v lokalite Ulice lúčna pozemok pod TS pre SSD,a.s.

    
   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zámer prenajať pozemok na poľnohospodárske účely pre Občianske združenie Obnova poľnohospodárskej a potravinárskej sebestačnosti SR

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Parný mlyn

  
  V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pre ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov na Námestí republiky 26 v Lučenci pre OZ Nádej Novohradu

      V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov

Mesto Lučenec uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -pc-
Aktualizované: 19.9.2018 -pc-


 

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 2018 v rámci cyklu Pre drobcov

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy 2018 pre deti predstavuje kolekciu najlepších súčasných kr ...viac...

Zverejnené 18.9.2018


 

Dobudovanie náučného chodníka v mestskom parku

P1180117.JPG

V novom školskom roku 2018/2018 deti z materských škôl, základných škôl, ale i široká verejnosť môžu ...viac...

Zverejnené 17.9.2018 -JaMi-
Aktualizované: 24.9.2018 -JaMi-


 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU V LUČENCI Od 16. do 22. septembra MHD ZDARMA

Európsky týždeň mobility a športu prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či ob ...viac...

Zverejnené 17.9.2018


 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriská

P1180921.JPG

Vo štvrtok 13. septembra vo vnútrobloku Ul. J. M. Hurbana a vo vnútrobloku Ul. L. Svobodu slávnostne ...viac...

Zverejnené 14.9.2018 -JaMi-
Aktualizované: 17.9.2018 -JaMi-


 

Príprava rozpočtu na roky 2019-2021

Vážení spoluobčania, počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpo ...viac...

Zverejnené 14.9.2018 -KM-


 

Projekt 100 v kine Apollo

Projekt 100 je filmová prehliadka pripravovaná Asociáciou slovenských filmových klubov v spolupráci ...viac...

Zverejnené 13.9.2018


 

Propozície 3. ročníka VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ Petrohrad očami detí “

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko                             Generáln ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -MH-


 

PROPOZÍCIE XXII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA 23.11.2018

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych ve ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -MH-


 

Biela pastelka 2018 Aj vďaka vašej pomoci to nevidíme až tak čierno

Biela_pastelka.jpg

Piatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka takmer 4000 dobrovoľníko ...viac...

Zverejnené 7.9.2018


 

Zahájenie stavebných prác na Ulici Vajanského

      Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta    Lučenec    začatie   stavebných  prác   stav ...viac...

Zverejnené 7.9.2018


 

Vývoz nádob na BIO

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom,
že vývoz 240 litrových zberných nádob na zber biologicky r ...viac...

Zverejnené 3.9.2018 -JFe-
Aktualizované: 28.9.2018 -JFe-


 

Kino Apollo začína od septembra 2018 opäť premietať

Po dvojmesačnej pauze a s novou programovou koncepciou. Prioritami bude európska kinematografia, slo ...viac...

Zverejnené 30.8.2018


 

Zámer odpredať časť nehnuteľnosti -pozemku v lokalite Ulice Palackého pre Martina Barcaja

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...viac...

Zverejnené 4.7.2018
Aktualizované: 8.10.2018


 

19.10.2018   17:00

zmluva s vrahom.jpg

Kino Apollo

Zmluva s vrahom

Keď sa pracovníkovi londýnskych vodární nedarí spáchať samovraždu, rozhodne sa najať nájomného vraha. Neskôr si to rozmyslí, ale vraha už zastaviť nevie.

Hlavným protagonistom príbehu je osamelý úradník Hendru Boulanger. Keď príde o zamestnanie vo vodárni, rozhodne sa spáchať samovraždu. Nie je však úspešný, a tak sa rozhodne najať nájomného vraha. Krátko nato však stretáva predavačku ruží, zamiluje sa a všetko si rozmyslí. Je však už neskoro, zmluva je podpísaná a vrah je rozhodnutý svoju úlohu splniť.

Dĺžka podujatia: 79 minút
Rok výroby: 1990

predpredaj: http://www.kultura.lucenec.sk/klient-1155/stranka-10937/film-265165


 

19.10.2018   19:00

toman 2.jpg

Kino Apollo

Toman

lovek, čo obchodoval s osudmi iných

Neuveriteľný, ale pravdivý príbeh rozporuplnej osobnosti Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera, pochádzajúceho zo slovenských Sobraniec. Toman bol mužom mnohých tvárí a mien, šéfom zahraničnej rozviedky a bezškrupulóznym obchodníkom a kariéristom. Bol poverený zásadnou úlohou - zohnať peniaze, ktoré komunistom vyhrajú voľby. A Toman peniaze zohnať vedel. Pre seba, pre rodinu i pre stranu. Šmelina, vydieranie, obchody s vojnovými zločincami aj ich obeťami. Práve on umožnil presun východoeurópskych Židov, ktorí prežili holokaust a unikali pred poľskými pogromami a sovietskymi lágrami cez Československo do Palestíny - samozrejme za tučné a neustále sa zvyšujúce provízie od židovských organizácií. Neštítil sa ničoho. Cena, ktorú za svoju kariéru zaplatil on i jeho blízki, bola však príliš vysoká.

Film odkrýva pozadie tzv. tretej republiky, rokov 1945-48 a rozpráva príbeh muža, ktorý významne ovplyvnil vývoj povojnového Československa a o ktorom sa nikdy doteraz nehovorilo.

Dĺžka podujatia: 145 minút
Rok výroby: 2018
Dátum lokálnej premiéry: 18. október 2018
Predpredaj: http://www.kultura.lucenec.sk/klient-1155/stranka-10937/film-265167


 

13.9. - 20.10.2018   17:00

Radnica

Sakrálne umenie v Novohrade

LUKUS

Výstava sakrálneho umenia z Novohradu.


 

2.10. - 25.10.2018   14:00 hod.

Filmy pre pamätníkov.jpg

Kino Apollo Lučenec

Filmy pre pamätníkov

Mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec Vás pozývajú do kina Apollo, pozrieť si filmy pre pamätníkov:
2.10. - Šťastie príde v nedeľu
18.10. - Dáždnik Svätého Petra
25.10. - Rodná zem
Pred každým premietaním uvedených filmov, Vám bude v kine Apollo ponúknutá kávička.
Vstup zdarma.


 

2.10. - 25.10.2018   čas podľa rozpisu jednotlivých podujatí

Mesiac úcty k starším.jpg

miesto konania podľa rozpisu

Mesiac úcty k starším

Mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec Vás pozývajú a podujatia ktoré sa uskutočnia v rámci Mesiaca úcty k starším.


 

22.10.2018   15:00 hod.

ulice mesta, priestranstvo pred Divadlom B.S. Timravy, Námestie republiky

Happening v uliciach mesta

Otvorenie Divadelnej jesene 2018


 

22.10. - 4.12.2018   čas jednotlivých predstavení je podľa rozpisu na plagáte

Divadelná jeseň 2018.JPG

Divadlo B.S. Timravy, Novohradské múzeum a galéria

Divadelná jeseň 2018

Mesto Lučenec, Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, OZ Timrava, ZO Csemadok Lučenec a BBSK - Novohradské múzeum a galéria Vás pozývajú na divadelné predstavenia konané v rámci festivalu Divadelná jeseň 2018.

22.10. 2018
09:00 hod. Panáčik a bábika – divadelné predstavenie pre najmenšie deti
10:00 hod. Divadlo BST – Divadlo a deti (divadelné workshopy pre deti z DDS)
14:00 hod. – šantenie v uliciach mesta – pozvánka na program Divadelnej jesene
15:00 hod. – Otvorenie pri Divadle BST a program na námestí

23. 10. 2018
DS Timrava Lučenec – O. Záhradník: Zurabája/ alebo Epitaf pre živého
10:00 Divadlo BST Lučenec Vstupné: zdarma pre seniorov

7. 11. 2018
Slovenské divadlo Vertigo Budapešť – A. Goldflam: Dámska šatňa
18:00 hod. Divadlo BST Lučenec
Vstupné: 5,- €

11.11. 2018
THÁLIA SZÍNHÁZ - DIVADLO THÁLIA Košice
Kálmán Imre – Julius Brammer – Alfred Grünwald: A Montmartre-i ibolya - Fialka z Montmartru
operett - opereta
18:00 hod. Divadlo BST Lučenec
Vstupné: 6,- 8,-

12.11. 2018
Mestské divadlo Žilina – P. Pavlac: HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ)
18:00hod. DBST Lučenec
Vstupné: 7,-€

14.11. 2017 Divadlo Havran Rimavská Sobota – Hlúpy Kubo 10:00hod. DBST Lučenec Vstupné: 1,-€

16.11. 2018
DS NA TAHU Červený Kostelec – Bosé nohy v parku
18:00 hod DBST
Vstupné: 3,-€

21.11. 2018
DS Timrava Lučenec – O. Záhradník: Zurabája/ alebo Epitaf pre živého
18:00 Divadlo BST Lučenec Vstupné: 2,-€

26.11. 2018
Divadlo Commedia Poprad – W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy
18:00 hod. DBST Lučenec
Vstupné: 3,-€

1. 12. 2018
Zenthe Ferenc Színház Salgótarján (HU) - Divadlo Ferencz Zenthe Salgótarján (MR)
Moliér: A képzelt beteg - Zdravý nemocný
18:00 hod DBST
Vstupné: 6,- 8,-

4. 12. 2018
Chlieb s maslom
18:00 Divadlo B. S. Timravy Lučenec
Vstupné: predpredaj 10,- € v deň predstavenia 12,-€

Sprievodné podujatia:
23. 11. 2018 Timravina studnička – súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy
29. 11. 2018 Detská improliga – súťaž v improvizácii pre deti z detských divadelných súborov
Večer šansónov
Workshopy, divadelné stretnutia


 

23.10.2018   10:00 hod.

Divadlo B.S. Timravy, Lučenec

Zurabája alebo epitaf pre živého

Mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec, Vás pozývajú na divadelné predstavenie "Zurabája, alebo epitaf pre živého" v podaní Divadelného súboru Timrava.


 

26.10.2018   18:00 hod.

Lúče sŕdc.jpg

Synagóga Lučenec

Benefičný koncert - Lúče sŕdc

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia Lučenec, Mesto Lučenec a LUKUS Vás srdečne pozývajú na benefičný koncert Lúče sŕdc.


 

28.10.2018   7:00 - 12:00

Mestská tržnica

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Mestská tržnica

Zberateľské a historické predmety z minulých čias všetkých zberateľských odborov, starožitnosti, ale aj predmety z domácností či iné zaujímavosti a kuriozity.


 

28.10. - 16.11.2018   15:00

Radnica/Synagóga

Ako nás zmenila

LUKUS

Dejinné udalosti rokov 1918, 1938, 1948 a 1968.


 

31.10. - 1.11.2018   15:30 hod.

zlomene_kridla_2018.jpg

Mestský cintorín

Zlomené krídla

Mesto Lučenec, Lukus - Mestské múzeum Lučenec, Rímskokatolícka cirkev farnosť Lučenec, Evanjelická cirkev a.v. v Lučenci, Cirkevný zbor Bratskej jednoty Baptistov v Lučenci a Reformovaná cirkev, Vás pozývajú na ekumenické stretnutie - Zlomené krídla do centrálnej časti cintorína.
31.10.2018 o 15:30 - spomienka na zosnulých - ekumenické stretnutie
1.11.2018 od 11:00 hod. - NEZABUDLI SME - spomienkové stretnutie pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny pri Sieni významných osobností v cintoríne
1.11.2018 o 15:30 hod. - Svätá omša zo Slávnosti Všetkých svätých pri Sieni významných osobností v cintoríne
Sieň významných osobností bude verejnosti sprístupnená 31.10. až 4.11.2018 od 14:00 do 18.00 hod.


 

4.11.2018   7:00 - 11:00

Mestská tržnica

Chovateľská burza

Mestská tržnica

Domáce a exotické zvieratá od chovateľov z celého regiónu, priamy predaj zvierat a možnosť objednávok, krmivá a chovateľské potreby.


 

11.11.2018   11:00

Sieň významných osobností

Pietna spomienka

Mesto Lučenec

Pietny akt a pripomenutie si obetí padlých Lučenčanov v I. svetovej vojne.


 

12.11.2018   9:00

Synagóga

Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku

LUKUS

Celoslovenská konferencia.


 

13.11.2018   19:00 hod.

Neskoro večer.jpg

Kino Apollo

Neskoro večer - live talk show Petra Marcina

Peter Marcin prichádza Lučenca so zájazdovou verziou najpopulárnejšej a najúspešnejšej slovenskej TalkShow. Môžete sa tešiť na skvelú LIVE atmosféru, pútavé rozhovory, zábavné príhody a scénky, pesničky, či interakcie s divákmi!
Hosťami v lučeneckom Kine Apollo budú herečka Viki Ráková, herec Marek Fašiang a heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková


 

16.11.2018   18:00

Synagóga

Novembrové štrnganie - folkový koncert

Mesto Lučenec

Spomienkový koncert pripomínajúci pohnuté udalosti v novembri 1989.


 

17.11.2018   17:00

Synagóga

Pamätný Deň študentstva

Mesto Lučenec

Pamätný deň na novembrové udalosti z pohľadu Lučenčanov.


 

23.11.2018   10:00

Divadlo B.S.T.

Timravina studnička

Mesto Lučenec

Celoslovenské finále súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy.


 

25.11.2018   19:00 hod.

Na koho to slovo padne.jpg

Kino Apollo

Na koho to slovo padne

Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera...
Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených výkonov prichádza na naše pódium! Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Kto ho má, ten má moc. Avšak každý má o nej svoju vlastnú predstavu. Predstavenie, ktoré sa môže pýšiť cenou DOSKY ako Objav sezóny, vypáli jeden gag za druhým, až kým nepadneme od smiechu.


 

25.11.2018   7:00 - 12:00

Mestská tržnica

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Mestská tržnica

Zberateľské a historické predmety z minulých čias všetkých zberateľských odborov, starožitnosti, ale aj predmety z domácností či iné zaujímavosti a kuriozity.


 

27.11.2018   19:00 hod.

Zuzana Smatanová.jpg

Kino Apollo

Zuzana Smatanová ECHO Tour

Zuzana Smatanová, ako stálica popovej scény, vyráža pri príležitosti 15 rokov pôsobenia na hudobnej scéne na dlhoočakávanné turné po slovenských mestách. Speváčka, textárka, gitaristka a skladateľka s nezameniteľným rukopisom okrem najväčších hitov predstaví aj piesne z nového albumu spolu s pilotným singlom „Horou“. Nenechajte si ujsť turné multiplatinovej speváčky Zuzany Smatanovej.


 

2.12.2018   17:00

HAMMEL2.jpg

Kino Apollo

Pavol Hammel a Prúdy – The best of Tour 2018

Mesto Lučenec

Vás pozýva na koncert legendárnej slovenskej hudobnej skupiny PRÚDY !

Hrajú:

Pavol Hammel - spev, akustická gitara, ústna harmonika Fedor Frešo - basová gitara Fero Griglák - elektrická gitara Peter Prieložník - keyboards, klavir Igor Teo Skovay - bicie nástroje a perkusie

Legendárna slovenská skupina Prúdy vydáva po dlhých rokoch na veľké koncertné turné!

Táto séria koncertov ma podporiť predaj albumu PRÚDY - The best of...!

Legendárne Prúdy prvýkrát v 50-ročnej histórií výberový album „The Best Of“. Výberovka obsahuje 12 najznámejších skladieb a jednu novinku s názvom "Víno, spev a ženy" z autorskej dielne Pala Hammela, Fera Grigláka a Borisa Filana. Album má špičkový zvuk, všetky skladby sa nanovo nahrávali v štúdiu SONO pri Prahe v zostave Pavol Hammel - spev, vokály, španielska gitara a ústna harmonika, Fedor Frešo - basgitara a vokál, Fero Griglák - gitary vokál, Peter Preložník - syntezátory a klavír a Igor Teo Skovay - bicie a percusie. Časť skladieb z dnes už legendárneho albumu Prúdy „Zvonky zvoňte“ zaznie po prvýkrát v stereo verzii.

Príďte si vypočuť hudobný klenot a preniesť sa do čia minulých s legendárnymi Prúdmi!

Vstupné: 17,- Eur

Predpredaj:

MIC Lučenec
www.kultura.lucenec.sk
www.predpredaj.sk
www.ticketportal.sk


 

6.12.2018   16:00

Ulice mesta a Námestie republiky

Mikuláš v meste

Mesto Lučenec

Čakanie na Mikuláša, čerta a anjela, rozsvecovanie vianočnej výzdoby v meste, sladké odmeny.


 

8.12.2018   8:00

Mestská tržnica

Vianočný trh šikovných rúk

Mestská tržnica

Ručne robené vianočné výrobky, ozdoby, darčeky, kultúrny program.


 

13.12. - 14.12.2018   8:00

Námestie republiky

Vianočné trhy

Mesto Lučenec

Predvianočná atmosféra, vianočný sortiment, predaj darčekov, punč, kultúrny program, predvianočna zábava...


 

26.12.2018   9:00

Štart pred Divadlom B.S. Timravy

51. Vianočný beh mesta Lučenec

Mesto Lučenec

Tradičné vianočné športové podujatie.


 

30.12.2018   7:00 - 12:00

Mestská tržnica

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Mestská tržnica

Zberateľské a historické predmety z minulých čias všetkých zberateľských odborov, starožitnosti, ale aj predmety z domácností či iné zaujímavosti a kuriozity.


 

1.1.2019   17:00

Námestie republiky

Vitaj, Nový rok 2019! Slávnostný novoročný ohňostroj

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec pozýva celé rodiny na slávnostný novoročný hudobný ohňostroj a kultúrny program pri príležitosti začiatku roka 2019. Vstup voľný. Tešíme sa na všetky vekové kategórie.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka