Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Prestavba webového sídla www.lucenec.sk

Vážení návštevníci stránky!

V nasledujúcich dňoch bude stránka v prestavbe. Z tohoto dôvodu sa môže stať, že nenájdete hľadané informácie na pôvodnom mieste.

Pripravujeme novú štruktúru a nový dizajn webovej stránky.

Za porozumenie ďakujeme.

Webmaster

 

 


 

Harmonogram podujatí na rok 2017

Harmonogram kultúrnych a spoločenských podujatí pripravovaných v meste Lučenec. Harmonogram sa pravidelne aktualizuje. Zmena programu vyhradená!

 

Úradné oznamy

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce - Odstránenie zatekania strechy ZŠ s MŠ Opatová

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka na stavebné práce   1.Identifikácia obstarávateľa: Názov: Mesto Lučenec IČO: 00316181 Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár Sídlo : Lučenec    PSČ: 984 01 Ulica: Novohradská  Číslo: 1 Telef ...viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
...viac...


 

Výrub Ulica železničná

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o udelenie s ...viac...


 

Výrub Gemerská cesta

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:
Žiadosť o udelenie s ...viac...


 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v ...viac...


 

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností

 
Mesto Lučenec v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. aj tento rok organizuje mobilný zber  nebezpečných odpadov vyseparovaných  z odpadu z domácností, ktorý bude realizovaný dňa 30.9.2017 v sobotu.
Na zberné miesta môžete priniesť : autob ...viac...


 

Oznam o predĺžení termínu stavebných prác na Ulici novohradská v meste Lučenec

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  predĺženie termínu ukončenia stavby „Rekonštrukcia časti chodníka Ulica novohradská v meste Lučenec“ – vetva B.
     Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.10..2017.
...viac...


 

Ako triedime odpad

Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených kontajnerov alebo farebne rozlíšených vriec : 
Do kontajnera  a vreca na PLAST
Patria : igelitové vrecia, prepravky , PET fľaše, viacvrstvové kombinovan ...viac...


 

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Logo Bielej pastelky.jpg

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s  ...viac...


 

Propozície 2. ročníka VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ Petrohrad očami detí “

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž Petrohrad očami detí. 
         Poslaním ...viac...


 

PROPOZÍCIE XXI. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 24. 11. 2017

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ
Termín: október - november 2017
Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť deti ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac september 2017

                                                                       
Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                       ...viac...


 

MESTSKÝ PARK OBOHATIL NÁUČNÝ CHODNÍK

DSC_1137.JPG

Poznaj svoj park – flóru a faunu
 
Združenie Region Neogradiensis pripravilo v spolupráci s mestom Lučenec nový priestor pre deti a mládež, v ktorom môžu tráviť viac voľného času na čerstvom vzduchu. Zároveň sa môžu viac naučiť o flóre ...viac...


 

Fotografická súťaž o najkreatívnejšiu selfie s názvom „Ako pomohla Európska únia v tvojom regióne“

selfie foto súťaž - pozvánka.jpg

Fotografickú súťaž o najkreatívnejšiu selfie „Ako pomohla Európska únia v tvojom regióne“ vyhlasuje a organizuje  Informačné centrum Europe Direct Lučenec   v spolupráci s mestom Lučenec. Vyhlasovateľ súťaže určuje súťažný poriadok, program a koordin ...viac...


 

Oznámenie o vykonávaní deratizácie

Mesto Lučenec so zmluvným partnerom BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, spol. s r.o.  zabezpečuje  celoplošnú priebežnú deratizáciu na území mesta Lučenec na  všetkých verejných priestranstvách mesta Lučenec, vrátane mestského parku, detských ihrísk a sídliskovýc ...viac...


 

Oznam o začatí stavebných prác na Ulici továrenskej v meste Lučenec - časť Opatová

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec – časť Opatová,  že dňom 13.06.2017 bude zahájená realizácia stavby „Budova pre obchod a služby VILLAGGIO“, ako aj odstránenie  prístrešku slúžiaceho pre parkovanie automobilov, ktorý je v h ...viac...


 

POZVÁNKA: Kam smeruje sociálne podnikanie?

Nezisková organizácia EPIC realizuje záverečnú konferenciu k projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania. Hlavným cieľom projektu je podpora obecného sociálneho podnikania, ktoré sa stáva stále viac popul ...viac...


 

Návšteva Novohradskej galérie

Dňa 18.5.2017 
deti z Komunitného centra Rapovská križovatka navstívili Novohradskú galériu v Lučenci. Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavú prednášku pracovníčkam Novohradkskej galérie.
viac...


 

Pozvánka

Pozvánka
Mesto Lučenec-KC Rapovská križovatka,OZ HANS, KC 3Pé Lučenec, Spoločenské centrum 3Pé
Pozývame Vás na pravidelné “Stretnutie pre rodiny s autizmom”
ktoré sa budú konať každý piatok
od 12.00-15.00 hod.
V bud ...viac...


 

Deň detí s poruchami autistického spektra

 Mesto Lučenec- KC Rapovská križovatka, Spoločenské centrum 3Pé Vás pozýva na
Deň detí s poruchami autistického spektra 
dátum: 2.6.2017
miesto: 3Pé Lučenec Sokolská 12
čas: 12.00-15.00
pripravené budú hry, diplomy ...viac...


 

Výkup papiera

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , že dňom 9.mája 2017 budú upravené podmienky zberu resp. výkupu novinového papiera od obyvateľov mesta. Zberová spoločnosť MEPOS s.r.o. novinový papier od Vás prevezme a následne zaň poskytne:
za 6 kg ...viac...


 

 program kultúrnych podujatí

 program kultúrnych podujatí
viac...


 

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ulica študentská

Z dôvodu obnovy STL plynovodov bude čiastočne uzavretá Ulica študentská v termíne od 13.03.2017 do 30.06.2017.
Prosíme účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.
viac...


 

Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického kraja

Oznamujeme Vám, že Mesto Banská Bystrica vytvorilo  Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC pre EŠIF BB)
Informačno-poradenské centrum bolo zriadené s cieľom zabezpečiť efektívne informovanie a komunikác ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV

 

Lučenský jarmok 18.-19.08.2017
 
viac...


 

20.9. - 15.10.2017  

timrava-pla.png

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

"Božena Slančíková Timrava - 150. výročie narodenia"

Božena Slančíková Timrava (1867-1951)
Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie, Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice a Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec 20.9.2017-15.10.2017, vernisáž výstavy 20.8.2017 o 14.00 Kurátor výstavy: Mgr. Michaela Škodová
Výstava návštevníkov Novohradského múzea a galérie chronologicky prevedie jednotlivými kapitolami života významnej spisovateľky realistickej prózy Boženy Slančíkovej Timravy, ktorá väčšinu svojho života strávila obklopená novohradskými vrchmi. Cez spomienky jej blízkych príbuzných i dlhoročných priateľov spoznáte osobnosť Timravy nielen ako spisovateľky. Objavíte, čo vo svojom živote milovala, ako rada trávila čas, čomu ho zasvätila. Dozviete sa o jej pohnútkach k tvorbe, kedy začala vnímať svoje okolie ako zaujímavé pre literárne stvárnenie a ako miesta, s ktorými bol jej život bytostne spätý, ovplyvnili jej tvorbu. Spoznáte „Boženku“, „tetušku“, Timravu. Deň vernisáže výstavy bude zároveň Prvým dňom predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10€ "150.výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy".
Partnermi podujatia sú: Národná banka Slovenska, Mincovňa Kremnica a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
Sponzorom výstavy je AGRO CS Slovakia.


 

29.9.2017   16:30

banner fb.jpg

Radnica Lučenec

#NOVEmuzeum - Otvárenie nového mestského múzea

Rozpočtová organizácia LUKUS a Mesto Lučenec

Rozpočtová organizácia LUKUS a Mesto Lučenec Vás pozývajú na slávnostné otvorenie Mestského múzea! Príďte si pozrieť muzeálne expozície, ktoré približujú históriu a život v našom meste. Súčasne bude veréjnosti spristupnené aj radničné námestie a nádvorie. Pripravený je bohatý sprievodný kultúrny program,ktorý umocnia pekné priestory radnice a jej okolia.
V programe účinkujú:
- Slovak Tango
- Ivana Ecetová Quartet feat. Štefan "Pišta" Bartuš - kontrabas
- Traditional Dixie Stompers
A iní...
Vstup na podujatie je voľný!

Príďte sa nadýchnuť histórie, spoznať život naších prastarých mám i otcov, a v spoločnosti príjmenych ľudí, dobrej hudby, a chutného občerstvenia stráviť príjemné priatkové popoludnie a večer!
Tešíme sa na Vás!

PROGRAM:
15:30 - 16:30 Traditional Dixie Stompers
16:30 - 17:00 Slávnostné otvorenie Mestského múzea
17:00 - 18:00 Traditonal Dixie Stompers
17:00 - 21:00 Voľná prehliadka múzea a priestorov radnice
18:00 - 19:00 Ivana Ecetová Quartet feta. Štefan "Pišta" Bartuš
19:30 - 21:30 Slovak Tango

Zmena programu vyhradená!
Podujatie sa koná za každého počasia!


 

30.9.2017   11:00

Lučenec_-_Rúbanisko_II._(2).jpg

Lučenec - Rúbanisko II "kocka"

Rúbanisková veselica

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec Vás pozýva:
Obľúbené podujatie nie len pre obyvateľov Rúbaniska. Hudba, spev, tanec, varenie guľášu a dobrá zábava a nálada. Samozrejmosťou je aj súťaž o najlepší Rúbaniskový koláč.
VSTUP VOĽNÝ


 

30.9.2017   19:00 hod.

Divadlo B.S. Timravy

To nemá chybu

Mesto Lučenec Vás pozýva na predstavenie Radošinského naivného divadla To nemá chybu. Trochu trpký, ale skôr ľudsko-smiešny životný osud starého novinára v komédii Stanislava Štepku To nemá chybu až priveľmi pripomína naozajstný životný príbeh autora hry, mimochodom, takisto kedysi novinára. Novinár Fedor krátko bilancuje život a nato sa spolu so svojimi deťmi vracia do vlastnej minulosti, presnejšie na miesta svojich autentických, mimochodom, mimoriadne atraktívnych novinárskych stretnutí a rozhovorov. Vtipne uvažuje spolu s divákmi o naprávaní chýb, teda či sa dá vyvarovať chybám; slovom, čo a ako by bolo, keby tých osudných ľudských, ale aj historických, dokonca aj vesmírnych chýb nebolo. Autorovi takýto fantazijný výlet do minulosti so stretnutiami so zaujímavými osobnosťami a osudnými chybami poskytuje príležitosť vtipne uvažovať o súčasnosti a poskytuje príležitosť zoznámiť sa nielen s atraktívnymi osobnosťami (Evita Perónová, Lenin, Milan Rastislav Štefánik, Janko Francisci atď.), ale aj ponúka možnosť pre seba objaviť priestor na úvahu o vlastných chybách a ich problematickom naprávaní.
Vstupné: 14,-€ v predpredaji, 16,-€ v deň predstavenia


 

2.10.2017   13:00 hod.

timrava_2017.jpg

park pred lučeneckým gymnáziom

Poďakovanie Timrave

Mesto Lučenec Vás pozýva na kladenie vencov v deň 150. výročia narodenia národnej umelkyne, spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy pri soche B.S. Timravy pred lučeneckým gymnáziom. Vystúpia: žiaci ZŠ M.R. Štefánika, študenti Gymnázia B.S. Timravy


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 10.00 - 19.00
Utorok : 10.00 - 19.00
Streda : 10.00 - 19.00
Štvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok : 10.00 - 19.00
Sobota : 11.00 - 19.00
Sobota : 14.00 - 17.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

35066182

Úvodná stránka