Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Prestavba webového sídla www.lucenec.sk

Vážení návštevníci stránky!

V nasledujúcich dňoch bude stránka v prestavbe. Z tohoto dôvodu sa môže stať, že nenájdete hľadané informácie na pôvodnom mieste.

Pripravujeme novú štruktúru a nový dizajn webovej stránky.

Za porozumenie ďakujeme.

Webmaster


 

Harmonogram podujatí na rok 2017

Harmonogram predpokladaných podujatí na rok 2017. Harmonogram sa priebežne počas roka aktualizuje. Vstupenky na podujatia si môžete online rezervovať i zakúpiť na www.kultura.lucenec.sk

 

Úradné oznamy

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Mesto Lučenec, Ulica Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
 
vyhlasuje výberové konanie na
 
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).  
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.08.2017 o 9.00 hod. v  ...viac...


 

MESTSKÝ PARK OBOHATIL NÁUČNÝ CHODNÍK

DSC_1137.JPG

Poznaj svoj park – flóru a faunu
 
Združenie Region Neogradiensis pripravilo v spolupráci s mestom Lučenec nový priestor pre deti a mládež, v ktorom môžu tráviť viac voľného času na čerstvom vzduchu. Zároveň sa môžu viac naučiť o flóre ...viac...


 

Zámer odpredať pozemky v lokalite Rapovská cesta

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 76/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:
 
-odpredať   nehnuteľn ...viac...


 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ulice skladištná pre Miroslava Lékeho

 
   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.89/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :
 
odpredať ...viac...


 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Fiľakovská cesta pre Soňu Beerovú

 
  V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 90/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:
 
 odpredať ...viac...


 

Tradičný boľkovský Power fest je tu opäť!

DSC_1860.jpg

Fanúšikovia rýchlych mašín si aj tento rok prídu na svoje, keďže sa v poradí už 11-ty krát v tesnej blízkosti Lučenca usporiada podujatie Power fest. 8.júla sa na letisku v Boľkovciach stretnú nadšenci extrémnej, priamočiarej jazdy, aby si zmerali si ...viac...


 

Fotografická súťaž o najkreatívnejšiu selfie s názvom „Ako pomohla Európska únia v tvojom regióne“

Fotografickú súťaž o najkreatívnejšiu selfie „Ako pomohla Európska únia v tvojom regióne“ vyhlasuje a organizuje  Informačné centrum Europe Direct Lučenec   v spolupráci s mestom Lučenec. Vyhlasovateľ súťaže určuje súťažný poriadok, program a koordin ...viac...


 

Oznámenie o vykonávaní deratizácie

Mesto Lučenec so zmluvným partnerom BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, spol. s r.o.  zabezpečuje  celoplošnú priebežnú deratizáciu na území mesta Lučenec na  všetkých verejných priestranstvách mesta Lučenec, vrátane mestského parku, detských ihrísk a sídliskovýc ...viac...


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac júl 2017

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                                                       
Koordinátor: Kováč Tib ...viac...


 

Hymnická pieseň mesta Lučenec - výsledky súťaže

Mesto Lučenec vyhlásilo  v marci 2017 súťaž o text na hymnu mesta. Poslaním súťaže bolo  dať priestor talentovaným záujemcom, poskytnúť príležitosť profesionálnym, ale aj amatérskym tvorcom prezentovať sa napísaním textu  pre  hymnu , ktorá by bola p ...viac...


 

Oznam o začatí stavebných prác na Ulici továrenskej v meste Lučenec - časť Opatová

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec – časť Opatová,  že dňom 13.06.2017 bude zahájená realizácia stavby „Budova pre obchod a služby VILLAGGIO“, ako aj odstránenie  prístrešku slúžiaceho pre parkovanie automobilov, ktorý je v h ...viac...


 

Zoznam ocenených na 20. ročníku celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej výstavy Szabóov grafický Lučenec s podtitulom Hračky

Odborná porota :                                                      
PhDr. Kinga Szabóová                                               
Andrea Németh Bozó                                                    
Jaroslava Hatvanio ...viac...


 

POZVÁNKA: Kam smeruje sociálne podnikanie?

Nezisková organizácia EPIC realizuje záverečnú konferenciu k projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania. Hlavným cieľom projektu je podpora obecného sociálneho podnikania, ktoré sa stáva stále viac popul ...viac...


 

Štart UPs 2017

V mene Stredoeurópskeho startup centra Business Lunch dávame do pozornosti  tému „Ako získať eurofondy na rozvoj podnikania v Banskobystrickom kraji“, ktorý je súčasťou série Business Lunchov v rámci projektu Štart UPs 2017.
 Business Lunch je ...viac...


 

Návšteva Novohradskej galérie

Dňa 18.5.2017 
deti z Komunitného centra Rapovská križovatka navstívili Novohradskú galériu v Lučenci. Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavú prednášku pracovníčkam Novohradkskej galérie.
viac...


 

Deň detí s poruchami autistického spektra

 Mesto Lučenec- KC Rapovská križovatka, Spoločenské centrum 3Pé Vás pozýva na
Deň detí s poruchami autistického spektra 
dátum: 2.6.2017
miesto: 3Pé Lučenec Sokolská 12
čas: 12.00-15.00
pripravené budú hry, diplomy ...viac...


 

Pozvánka

Pozvánka
Mesto Lučenec-KC Rapovská križovatka,OZ HANS, KC 3Pé Lučenec, Spoločenské centrum 3Pé
Pozývame Vás na pravidelné “Stretnutie pre rodiny s autizmom”
ktoré sa budú konať každý piatok
od 12.00-15.00 hod.
V bud ...viac...


 

Výkup papiera

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , že dňom 9.mája 2017 budú upravené podmienky zberu resp. výkupu novinového papiera od obyvateľov mesta. Zberová spoločnosť MEPOS s.r.o. novinový papier od Vás prevezme a následne zaň poskytne:
za 6 kg ...viac...


 

 program kultúrnych podujatí

 program kultúrnych podujatí
viac...


 

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ulica študentská

Z dôvodu obnovy STL plynovodov bude čiastočne uzavretá Ulica študentská v termíne od 13.03.2017 do 30.06.2017.
Prosíme účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.
viac...


 

Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického kraja

Oznamujeme Vám, že Mesto Banská Bystrica vytvorilo  Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC pre EŠIF BB)
Informačno-poradenské centrum bolo zriadené s cieľom zabezpečiť efektívne informovanie a komunikác ...viac...


 

TERMÍNY JARMOKOV

 

Lučenský jarmok 18.-19.08.2017
 
viac...


 

Zberný dvor

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta, že od 1.7.2016 je v prevádzke zberný dvor , ktorý sa nachádza  na Fiľakovskej  ceste, Lučenec v areáli firmy MEPOS spol. s r. o.
Do zberného dvora môžu obyvatelia mesta Lučenec priniesť:
oddelen ...viac...


 

Zber vytriedených zložiek a objemného odpadu od bytových domov v roku 2017

Triedený zber odpadu od bytových domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2017 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komuná ...viac...


 

Zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu od rodinných domov v roku 2017

Triedený zber odpadu  z rodinných domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2017 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberovéh ...viac...


 

28.7. - 29.7.2017   15:00

folklor_fest_NOVE.jpg

Námestie republiky, Mestský park, Iné lokality mesta

XXIII. Novohradský Folklórny Festival

Mesto Lučenec, BBSK - Novohradské osvetové stredisko

Mesto Lučenec, Novohradské Osvetové Stredisko a Banskobystrický Samosprávny Kraj Vás pozývajú na 24. ročník podujatia

NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

Pre milovníkov folklóru a dobrej zábavy sme pripravili dva krásne dni naplnené folklórom, ľudovými zvykmi, tradičným jedlom, hudbou a tancom!

V piatok 28.7.2017 sa môžete tešiť na prehliadku ľudvých hudieb. Počas nej Vás renomovaní folklorni choreografi naučia základné tanečné kreácie a kroky, ktoré hneď môžete zúžitkovať pri tanci! Na počúvanie, do spevu i tanca budú vyhrávať vynikajúce ľudvé hudby, a ich hostia, nie len z Lučenca, ale aj z iných regiónov i zo zahraničia!
V piatok budete môcť vidieť výrobu všakovakých tradičných jedál z nášho regiónu. Samozrejmesťou je aj ich chutnávka.
Pekný suvenir či niečo krásne si iste zakúpite na tradičnom remeselnom jarmoku.
Vstup na prvý deň festivalu je zdarma!

Sobota sa bude niesť v znamení neodmysliteľného sprievodu účinkujúcich mestom, a nádherným galaprogramom v amfiteátri v mestskom parku. Vo večernom programe sa okrem mnohých iných predstaví aj víťaz veľkolepej show RTVS "Zem speiva", FS Urpín z BB, vynikajúci súbor Kumšt z Bratislavy či špičkový "exportný" súbor FS Železiar!
Sprievod mestom začína o 18:00 a povedie ulicami: Vajanského, Masarykova, Haličská, Lehára, Nemcovej, Mestský park

Galakoncert začína o 19:00 v amfiteátri.
Po koncerte nasleduje voľné posedenie pri ľudovej hudbe v reštaurácii Biela labuť, hneď vedľa amfiteátra.
Samozrejme cimbalová muzika bude vyhrávať aj do spevu i do tanca, takže nikomu sa v tanci a speve brániť nebude!

Sprivodným podujatím festivalu bude aj vernisáž výtvarnej výstavy
"Kovačicská insita" v prietoroch historickej radnice.

Podrobný program na obidva dni TU:

Program Piatok 28.7.2017

V Novohrade pri muzike.....
Prehliadka ľudových hudieb.

Miesto: Námestie republiky
Vstup voľný!
-Tradičný remeselnícky jarmok od 10:00
15:00 - 22:00 Účinkujú :
- Temperament cimbal orchestra,
- ĽH Miroslava Kapca,
- ĽH FS Kokavan,
- ĽH Euarda Melicherčíka,
- ĽH Sestri Sihelské,
- ĽH Svrčkovci (Maďarsko) ,
Predstavia sa ľudové hudby ako aj ich hostia.
Školu ľudového tanca vedie Vladimír Kendra z Bardejova

Kovačicská insita: vernisáž v historickej radnici o 16:30


Program Sobota 29.8.2017
18:00 - Sprievod mestom
19:00
Galakoncert
Miesto:Amfiteáter v mestskom parku
Vstupné 3,- Eur
Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec, Kino APOLLO, www.kultura.lucenec.sk

19:00 - 21:00
Posolstvá krásy Novohradu
- FS Kumšt z Bratislavy
- FS Urpin z Banskej Bystrici
- , FS Ipeľ a DFS Radosť z Lučenca
- DFS Jánošík
- FS Jánošík z Fiľakova
- FaDS Dubkáčik z Buzitky
Rréžia programu Roman Malatinec, Slovom sprevádza Lukáš Pelč ,
21:00 - 22.00
FS Železiar - Vichodňarom na dzeku, druhím pre pocechu
Réžia programu Vladimír Urban

Po skončení galakoncertu posedenie pri ľudovej muzike v reštaurácii Biela labuť! Vstup voľný!
Tešíme sa na Vás!
Fetival je organizoaný s finančnou pdporou Fondu pre podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja!
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!


 

28.7. - 28.8.2017   Vernisáž o 17:00 hod.

Plagát Kovačica.jpg

výstavné priestory Radnice mesta Lučenec

Naivné maliarstvo potomkov slovenských vysťahovalcov z Novohradu do Kovačice

Mesto Lučenec, Galéria Babka v Kovačici, Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka z Kovačice Vás pozývajú do výstavných priestorov Radnice mesta Lučenec o 17:00 hod. na vernisáž výstavy "Naivné maliarstvo potomkov slovenských vysťahovalcov z Novohradu do Kovačice", zo zbierok Galérie Babka v Kovačici. Výstava potrvá do 28.8.2017.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok :     7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 10.00 - 19.00
Utorok : 10.00 - 19.00
Streda : 10.00 - 19.00
Štvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok : 10.00 - 19.00
Sobota : 11.00 - 19.00
Sobota : 14.00 - 17.00

Za obsah zodpovedá
webmasterEnglish version
Magyar verzió

33644142

Úvodná stránka