Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka mesta Lučenec

Úradné oznamy

Uzávierka Ulice Jókaiho

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec, že v dňoch :
 od 22.10.2018 (7, ...viac...

Zverejnené 19.10.2018


 

Stavebné úpravy na Ulici L. Mocsáryho

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „Reko ...viac...

Zverejnené 19.10.2018


 

Stavebné práce na Ulici J. Husa

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „Opra ...viac...

Zverejnené 19.10.2018


 

Výrub Rúbanisko III

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ...viac...

Zverejnené 18.10.2018


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -pc-


 

Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v zne ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -pc-


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa - ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka 355/19, Lučenec

Mesto Lučenec
vyhlasuje
v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v ...viac...

Zverejnené 11.10.2018


 

Región Neogradiensis v spolupráci s mestom Lučenec vyhlasuje: Výzvu č. 2/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD.

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg


Dňom 11.10.2018 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis už druhú výzvu k p ...viac...

Zverejnené 11.10.2018 -JaMi-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodania služieb Prepojenie obslužnej komunikácie v Priemyselnom parku JUH s cestou I/71 (Fabianka)

Zabezpečenie inžinierskej činnosti a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu prevydanie územ ...viac...

Zverejnené 10.10.2018 -pc-


 

Oznam o zahájení stavebných prác - Stojiská polopodzemných kontajnerov

 Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „Stojiská ...viac...

Zverejnené 9.10.2018 -JFe-


 

Pomôžte! Zbierka športových potrieb

Pomôžte ! Máte funkčné športové potreby – lopty, bicykle, lyže, korčule  a pod., ktoré niekomu urobi ...viac...

Zverejnené 9.10.2018 -MH-


 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu

Mesto Lučenec vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu
        Cieľom súťaže je ponúknuť ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -MH-


 

Pozvánka na slávnostné prijatie jubilantov

Mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci                  ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -MH-


 

Jedinečná publikácia „Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci“je už v predaji

Kniha Bitka pri Lučenci.jpg

Kto bol Jan Jiskra z Brandýsa? Kde sa konala Bitka pri Lučenci?To všetko sa dozviete v jedinečnej pu ...viac...

Zverejnené 3.10.2018 -MiHr-


 

Propozície súťaže o najkrajší príbeh, alebo báseň s témou - Výnimočné Vianoce

Mesto Lučenec , MO ŽIVENA Lučenec vyhlasujú súťaž  o najkrajší  príbeh, alebo  báseň  s témou - Výni ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -MH-


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac október 2018

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                ...viac...

Zverejnené 28.9.2018 -MGo-


 

Zahájenie stavebných prác Rúbanisko I

        Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  zahájenie stavebných prác  stavby „S ...viac...

Zverejnené 28.9.2018


 

Výberové konanie - riaditeľ súkromného gymnázia

Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25 Slatinské Lazy
ako zriaďovateľ
Súkromného ...viac...

Zverejnené 27.9.2018


 

Zámer odpredať v lokalite Ulice lúčna pozemok pod TS pre SSD,a.s.

    
   V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zámer prenajať pozemok na poľnohospodárske účely pre Občianske združenie Obnova poľnohospodárskej a potravinárskej sebestačnosti SR

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Parný mlyn

  
  V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pre ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov na Námestí republiky 26 v Lučenci pre OZ Nádej Novohradu

      V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ...viac...

Zverejnené 21.9.2018


 

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov

Mesto Lučenec uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -pc-
Aktualizované: 19.9.2018 -pc-


 

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 2018 v rámci cyklu Pre drobcov

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy 2018 pre deti predstavuje kolekciu najlepších súčasných kr ...viac...

Zverejnené 18.9.2018


 

Dobudovanie náučného chodníka v mestskom parku

P1180117.JPG

V novom školskom roku 2018/2018 deti z materských škôl, základných škôl, ale i široká verejnosť môžu ...viac...

Zverejnené 17.9.2018 -JaMi-
Aktualizované: 24.9.2018 -JaMi-


 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU V LUČENCI Od 16. do 22. septembra MHD ZDARMA

Európsky týždeň mobility a športu prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či ob ...viac...

Zverejnené 17.9.2018


 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriská

P1180921.JPG

Vo štvrtok 13. septembra vo vnútrobloku Ul. J. M. Hurbana a vo vnútrobloku Ul. L. Svobodu slávnostne ...viac...

Zverejnené 14.9.2018 -JaMi-
Aktualizované: 17.9.2018 -JaMi-


 

Príprava rozpočtu na roky 2019-2021

Vážení spoluobčania, počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpo ...viac...

Zverejnené 14.9.2018 -KM-


 

Projekt 100 v kine Apollo

Projekt 100 je filmová prehliadka pripravovaná Asociáciou slovenských filmových klubov v spolupráci ...viac...

Zverejnené 13.9.2018


 

Propozície 3. ročníka VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ Petrohrad očami detí “

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko                             Generáln ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -MH-


 

PROPOZÍCIE XXII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA 23.11.2018

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych ve ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -MH-


 

Biela pastelka 2018 Aj vďaka vašej pomoci to nevidíme až tak čierno

Biela_pastelka.jpg

Piatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka takmer 4000 dobrovoľníko ...viac...

Zverejnené 7.9.2018


 

Zahájenie stavebných prác na Ulici Vajanského

      Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta    Lučenec    začatie   stavebných  prác   stav ...viac...

Zverejnené 7.9.2018


 

Vývoz nádob na BIO

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom,
že vývoz 240 litrových zberných nádob na zber biologicky r ...viac...

Zverejnené 3.9.2018 -JFe-
Aktualizované: 28.9.2018 -JFe-


 

Kino Apollo začína od septembra 2018 opäť premietať

Po dvojmesačnej pauze a s novou programovou koncepciou. Prioritami bude európska kinematografia, slo ...viac...

Zverejnené 30.8.2018


 

Zámer odpredať časť nehnuteľnosti -pozemku v lokalite Ulice Palackého pre Martina Barcaja

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...viac...

Zverejnené 4.7.2018
Aktualizované: 8.10.2018


 

Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Základná škola, Lučenec
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Ulica ...viac...

Zverejnené 4.6.2018


 

23.10.2018   10:00 hod.

Divadlo B.S. Timravy, Lučenec

Zurabája alebo epitaf pre živého

Mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec, Vás pozývajú na divadelné predstavenie "Zurabája, alebo epitaf pre živého" v podaní Divadelného súboru Timrava.


 

2.10. - 25.10.2018   14:00 hod.

Filmy pre pamätníkov.jpg

Kino Apollo Lučenec

Filmy pre pamätníkov

Mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec Vás pozývajú do kina Apollo, pozrieť si filmy pre pamätníkov:
2.10. - Šťastie príde v nedeľu
18.10. - Dáždnik Svätého Petra
25.10. - Rodná zem
Pred každým premietaním uvedených filmov, Vám bude v kine Apollo ponúknutá kávička.
Vstup zdarma.


 

2.10. - 25.10.2018   čas podľa rozpisu jednotlivých podujatí

Mesiac úcty k starším.jpg

miesto konania podľa rozpisu

Mesiac úcty k starším

Mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec Vás pozývajú a podujatia ktoré sa uskutočnia v rámci Mesiaca úcty k starším.


 

22.10. - 4.12.2018   čas jednotlivých predstavení je podľa rozpisu na plagáte

Divadelná jeseň 2018.JPG

Divadlo B.S. Timravy, Novohradské múzeum a galéria

Divadelná jeseň 2018

Mesto Lučenec, Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, OZ Timrava, ZO Csemadok Lučenec a BBSK - Novohradské múzeum a galéria Vás pozývajú na divadelné predstavenia konané v rámci festivalu Divadelná jeseň 2018.

22.10. 2018
09:00 hod. Panáčik a bábika – divadelné predstavenie pre najmenšie deti
10:00 hod. Divadlo BST – Divadlo a deti (divadelné workshopy pre deti z DDS)
14:00 hod. – šantenie v uliciach mesta – pozvánka na program Divadelnej jesene
15:00 hod. – Otvorenie pri Divadle BST a program na námestí

23. 10. 2018
DS Timrava Lučenec – O. Záhradník: Zurabája/ alebo Epitaf pre živého
10:00 Divadlo BST Lučenec Vstupné: zdarma pre seniorov

7. 11. 2018
Slovenské divadlo Vertigo Budapešť – A. Goldflam: Dámska šatňa
18:00 hod. Divadlo BST Lučenec
Vstupné: 5,- €

11.11. 2018
THÁLIA SZÍNHÁZ - DIVADLO THÁLIA Košice
Kálmán Imre – Julius Brammer – Alfred Grünwald: A Montmartre-i ibolya - Fialka z Montmartru
operett - opereta
18:00 hod. Divadlo BST Lučenec
Vstupné: 6,- 8,-

12.11. 2018
Mestské divadlo Žilina – P. Pavlac: HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ)
18:00hod. DBST Lučenec
Vstupné: 7,-€

14.11. 2017 Divadlo Havran Rimavská Sobota – Hlúpy Kubo 10:00hod. DBST Lučenec Vstupné: 1,-€

16.11. 2018
DS NA TAHU Červený Kostelec – Bosé nohy v parku
18:00 hod DBST
Vstupné: 3,-€

21.11. 2018
DS Timrava Lučenec – O. Záhradník: Zurabája/ alebo Epitaf pre živého
18:00 Divadlo BST Lučenec Vstupné: 2,-€

26.11. 2018
Divadlo Commedia Poprad – W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy
18:00 hod. DBST Lučenec
Vstupné: 3,-€

1. 12. 2018
Zenthe Ferenc Színház Salgótarján (HU) - Divadlo Ferencz Zenthe Salgótarján (MR)
Moliér: A képzelt beteg - Zdravý nemocný
18:00 hod DBST
Vstupné: 6,- 8,-

4. 12. 2018
Chlieb s maslom
18:00 Divadlo B. S. Timravy Lučenec
Vstupné: predpredaj 10,- € v deň predstavenia 12,-€

Sprievodné podujatia:
23. 11. 2018 Timravina studnička – súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy
29. 11. 2018 Detská improliga – súťaž v improvizácii pre deti z detských divadelných súborov
Večer šansónov
Workshopy, divadelné stretnutia


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka