Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Oznamy - školstvo

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prichádza s inovatívnymi zameraniamiVytlačiť
 

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy je od nového akademického roka 2017/2018 ešte atraktívnejšie. Škola v akreditovaných študijných programoch Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania či Ekonomika a manažment verejných služieb reaguje na požiadavky trhu. Študenti sa môžu v rámci študijných programov užšie špecializovať napríklad na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment start-upov.

„Pozorne sledujeme vývoj na trhu práce a vnímame prirodzený dopyt po vybraných profesiách. Aj preto sme sa rozhodli reagovať na požiadavky trhu a rozšírením ponuky v rámci študijných programov chceme poskytnúť našim študentom také vysokoškolské vzdelanie, ktoré im pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce,“ hovorí Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka VŠEMvs v Bratislave.

V rámci štúdia ekonómie a manažmentu sa študenti môžu profilovať na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestového ruchu. Škola bude vychovávať aj nových odborníkov na oblasť verejného obstarávania, financovania verejných projektov či digitalizáciu verejnej správy. Škola poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch v Bc. a Mgr. stupni s možnosťou absolvovať rigorózne konanie a tým získať titul PhDr. a v novom akademickom roku ponúka aj štúdium v anglickom jazyku v akreditovaných študijných programoch.

 

Prostredníctvom  programu ERASMUS+ môžu študenti VŠEMvs študovať na niektorej z 27

partnerských vysokých škôl v zahraničí. VŠEMvs poskytuje svojim študentom okrem atraktívnych študijných programov aj vynikajúce materiálno-technické vybavenie, ktorým škola disponuje. Súčasťou vysokej školy je GROWUP – startupové centrum, ktorého cieľom je pomáhať študentom realizovať ich podnikateľské nápady. Škola má vlastnú knižnicu, študenti majú k dispozícii modernú výpočtovú techniku a má vytvorený samostatný program športových a voľnočasových aktivít. Okrem toho má vysoká škola aj vlastné Kariérne centrum, ktorého hlavným poslaním je pomáhať študentom získať po ukončení štúdia, ale aj počas neho, atraktívne pracovné miesto a uplatniť sa na trhu práce. Zároveň poskytuje študentom kariérne poradenstvo a úzko spolupracuje s firmami pri nábore kvalifikovaných študentov a absolventov VŠ.

www.vsemvs.sk

Študijný program: Verejná správa

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Manažment malého a stredného podnikania

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Ekonomika a manažment verejných služieb

Akademický titul: Bakalár (Bc.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

 

Miesto prvého kontaktu:

Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec,

e-mail: pavol.krizo@vsemvs.sk, tel.: +421 905 604 736

 


 
 

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2017 – d o t á c i e na podporu všeobecne prospešných služiebVytlačiť
 

Mesto Lučenec zo svojho rozpočtu môže poskytovať dotácie: a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je Mesto a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zakladateľom nie je Mesto  ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Mesta, alebo ktorí pôsobia na území Mesta na podporu všeobecne prospešných služieb.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Lučenec v znení neskorších doplnkov žiadosti o poskytnutie dotácie posudzujú komisie Mestského zastupiteľstva v Lučenci. 

Kritéria pre dotácie - sociálna oblasť, humanitná a charitatívna činnosť

na podporu služieb a aktivít nadácii, OZ, záujmových združení

na podporu podujatí pre postihnuté deti a mládež

na podporu činností organizovaných pre deti zo sociálne slabších rodín

na podporu sociálnej pomoci zdravotne postihnutým ľuďom

pre organizácie poskytujúce sociálnu pomoc deťom a mladistvým v krízových situáciách

 

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2017 – d o t á c i e

 

Rozpočet v roku 2017 - 5 000,00 €

Bez názvu.jpg

 

 

 

 


 
 

Pozvánka Vytlačiť
 

Mesto Lučenec-KC Rapovská križovatka,OZ HANS, Spoločenské centrum 3Pé
Vás pozýva na pravidelné “Stretnutie pre rodiny s autizmom”
ktoré sa konajú každý piatok od 12.00-15.00 hod.
V budove 3Pé v Lučenci
Nájdete nás :
Sokolská 12, 984 01 Lučenec

Budeme hovoriť o témach, ktoré nás ako rodičov zaujímajú, budeme si vymieňať skúsenosti,rady a informácie. Všetci ste vítaní, tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že spolu dokážeme pomôcť a poradiť si
navzájom.
Mgr. Vlasta Piecková Beňová 0908571233
Mesto Lučenec-KC Rapovská križovatka Lučenec,
OZ Hans
benova.vlasta@gmail.com
rodinné stretnutie autistov.odt rodinné stretnutie autistov.odt (13.7 kB)

 
 

Návšteva Novohradskej galérieVytlačiť
 

Dňa 18.5.2017 

deti z Komunitného centra Rapovská križovatka navstívili Novohradskú galériu v Lučenci. Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavú prednášku pracovníčkam Novohradkskej galérie.


 
 

Deň detí s poruchami autistického spektra Vytlačiť
 

 Mesto Lučenec- KC Rapovská križovatka, Spoločenské centrum 3Pé Vás pozýva na

Deň detí s poruchami autistického spektra 

dátum: 2.6.2017

miesto: 3Pé Lučenec Sokolská 12

čas: 12.00-15.00

pripravené budú hry, diplomy pre účastníkov, občerstvenie a kopec zábavy

Tešíme sa na vás

kontakt: Vlasta 0908571233

Palino 0907169875


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka