Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív verejných obstarávaní

Verejné obstarávanie

Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy Podmienky viď. príloha.

Zverejnené 22.2.2012 -ESza-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa §117 Predmet zákazky: Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom: „Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí

Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Výzva na predkladanie ponúk
zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi
hodnotami podľa § 117
Postup pri zadáva ...viac...

Zverejnené 10.10.2018 -gj-


 

Výzva na podanie cenovej ponuky - virtualizačný server

Zverejnené 29.10.2018 -MGo-


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - WIFI pre Teba v meste Lučenec

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ...viac...

Zverejnené 8.11.2018


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viac...

Zverejnené 18.10.2018 -pc-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodania služieb Prepojenie obslužnej komunikácie v Priemyselnom parku JUH s cestou I/71 (Fabianka)

Zabezpečenie inžinierskej činnosti a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu prevydanie územného rozhodnutia (DUR)
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obst ...viac...

Zverejnené 10.10.2018 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Krytá plaváreň Lučenec

Zverejnené 4.10.2018 -pc-


 

Výzva na predloženie ponuky na zhotovenie diela - Detské ihrisko Novohradská 22, Lučenec

Zverejnené 5.10.2018


 

Výzva na predloženie ponuky na zhotovenie diela - Detské ihrisko Rúbanisko III/5, Lučenec

Zverejnené 5.10.2018


 

Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie...

Mesto Lučenec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZV ...viac...

Zverejnené 17.9.2018 -pc-


 

Výber zhotoviteľa diela na Detské ihrisko Rúbanisko III/18-39 Lučenec

Zverejnené 20.9.2018 -gj-


 

Výber zhotoviteľa DI Rúbanisko III/5, Lučenec

Zverejnené 14.9.2018


 

Výber zhotoviteľa DI Novohradská 22, Lučenec

Zverejnené 14.9.2018


 

Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady - KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).
Výzva v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Zverejnené 12.3.2018 -JaMi-


 

Výzva na predkladanie ponúk (§117 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ). - Vypracovanie projektovej dokumentácie na zhotovenie detských ihrísk Rúbanisko III / 5 a Novohradská 22, v Lučenci, a pre stavebné povolenie .

Zverejnené 4.6.2018


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ba ...viac...

Zverejnené 17.5.2018 -JFe-


 

Oprava 2 ks unimo buniek – WC priehrada Ľadovo , Lučenec Výzva na predkladanie ponúk (§117 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).

Zverejnené 7.5.2018


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Malé, vodné plavidlá

Výzva na predkladanie ponúk
 zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117
Postup pri zadávaní zákazky podľa  § 6  - zistenie predpokladanej hodnoty zákazk ...viac...

Zverejnené 25.4.2018 -gj-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na Chemické ošetrenie stromov pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám na území mesta Lučenec.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo: Ulica novohradská č. 1, 984 01  Lučenec
IČO: 003161 ...viac...

Zverejnené 18.4.2018


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prenájom multifunkčného zariadenia A3 - služba

V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov 
1.    Identifikácia ...viac...

Zverejnené 6.4.2018 -pc-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky

VÝZVA na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb  za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorš ...viac...

Zverejnené 21.3.2018 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce - Predmet zákazky : „Zimný štadión – náter drevených konštrukcií “

 Výzva na predkladanie ponúk Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár< ...viac...

Zverejnené 21.3.2018 -pc-


 

Cenová ponuka na dodanie 120 litrových zberných nádob na odpad

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ba ...viac...

Zverejnené 31.1.2018 -JFe-


 

Cenová ponuka na dodanie prac.náradia, prac.oblečenia, prac. a ochranných pomôcok pre aktivačných pracovníkov na rok 2018.

Výzva na predloženie cenovej ponuky:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové ...viac...

Zverejnené 2.2.2018 -MGo-


 

Cenová ponuka na dodanie betónových košov Maxi

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
B ...viac...

Zverejnené 31.1.2018 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multimediálna informačná tabuľa do exteriéru

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Me ...viac...

Zverejnené 11.1.2018 -MiHr-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Vysielacie služby

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto L ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: M ...viac...

Zverejnené 6.12.2017


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky - Monitoring médií

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: M ...viac...

Zverejnené 6.12.2017


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk
 zákazky s nízkou hodnotou na  stavebné práce
Postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...viac...

Zverejnené 16.11.2017 -VOOT-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou Detské ihriská v meste Lučenec

Zverejnené 8.11.2017 -gj-


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na poskytnutie služby stavebného dozoru

Obstarávateľ : Mesto Lučenec  
Ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Výzva na predkladanie cenových ponúk na poskytnutie služby stavebného dozoru
Postup pri zadávaní zákazky podľa ...viac...

Zverejnené 19.10.2017 -gj-


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na poskytnutie služby stavebného dozoru

Obstarávateľ :  Mesto Lučenec  
Ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Výzva na predkladanie cenových ponúk  na poskytnutie služby stavebného dozoru
Postup pri zadávaní zákazky podľ ...viac...

Zverejnené 19.10.2017 -gj-


 

Výzva na podanie cenovej ponuky - Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec

VÝZVA na predloženie cenovej  ponuky na zabezpečenie služieb „Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec“
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o ...viac...

Zverejnené 13.10.2017 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ba ...viac...

Zverejnené 19.9.2017 -JFe-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce - Odstránenie zatekania strechy ZŠ s MŠ Opatová

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka na stavebné práce   1.Identifikácia obstarávateľa: Názov: Mesto Lučenec IČO: 00316181 Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár Sídlo : Lučenec    PS ...viac...

Zverejnené 21.9.2017 -pc-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania

VÝZVA
na predloženie cenovej  ponuky
na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a ...viac...

Zverejnené 22.5.2017 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na reflexné vesty s potlačou.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 3.5.2017 -MGo-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania - zníženie energetickej náročnosti MŠ

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO V ...viac...

Zverejnené 11.5.2017 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na reflexné vesty s nápisom.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 7.4.2017 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie 120 litrových plastových zberných nádob

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Bankové spojenie : Prima banka Slovens ...viac...

Zverejnené 12.4.2017 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Chemické ošetrenie stromov pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám na území mesta Lučenec.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo: Ulica novohradská č. 1, 984 01  Lučenec
IČO: 003161 ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Deratizácia verejných priestranstiev na území mesta Lučenec.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo: Ulica novohradská č. 1, 984 01  Lučenec
IČO: 003161 ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou - Podiové dosky

 
Obstarávateľ :  
Mesto Lučenec   
Ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Výzva na predkladanie ponúk
 zákazka s nízkou hodnotou

Postup pri zadávaní zákazky po ...viac...

Zverejnené 9.3.2017 -pc-


 

Výzva na predloženie ponuky

Zverejnené 16.2.2017 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na náradie, pracovné oblečenie a obuv a pracovné a ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov na rok 2017.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 12.1.2017 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181 ...viac...

Zverejnené 29.12.2016 -JFe-


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK - NÁKUP FÚKAČA

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 19.8.2016


 

Cenová ponuka na dodanie betónových košov Maxi

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ban ...viac...

Zverejnené 4.8.2016 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na čistiace prostriedky a pracovné pomôcky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 14.7.2016 -MGo-


 

VÝZVA na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na tovar na dodávku hlasovacieho systému pre MsZ

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov:  Mesto Lučenec
Sídlo:    984 01 Lučenec, Ulica novohradská č.316/1
IČO:      00316181
Zastúpené : PhDr. Alexandra Pivková - primáto ...viac...

Zverejnené 8.7.2016 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na krovinorez a bubnovú kosačku

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 7.6.2016 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaný Predmet zákazky : „Odstránenie poruchy vzniku kondenzu vo vnútri stresmejkonštrukcie objektu MŠ Dr. Herza 5

Obstarávateľ : 
Mesto Lučenec  
Ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
 
Výzva na predkladanie ponúk
 zákazka s nízkou hodnotou
 
Postup pri zadávaní zák ...viac...

Zverejnené 8.6.2016 -gj-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na 120 litrové zberné nádoby

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ba ...viac...

Zverejnené 15.3.2016 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Deratizácia verejných priestranstiev na území mesta Lučenec

Výzva na predloženie cenovej ponuky:
 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo: Ulica ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na reflexné vesty s nápisom pre aktivačných pracovníkov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 13.1.2016 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 12.1.2016 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na náradie a ochranné a pracovné pomôcky pre aktivačných pracovníkov za rok 2016.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 13.1.2016 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 16.12.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Zz o VO - multifunkčné zariadenie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu ...viac...

Zverejnené 10.12.2015 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. ...viac...

Zverejnené 11.12.2015 -JFe-


 

Výzva na na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 10.12.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 4.12.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 3.12.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 1.12.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 1.12.2015 -MiHr-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „VÝZDOBA MESTSKÉHO PLESU“ - RUŽOVÝ PLES

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „VÝZDOBA MESTSKÉHO PLESU“  - RUŽOVÝ PLES

 
Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec, IČO: 00316181
Novohradská ulica č. 1         < ...viac...

Zverejnené 30.11.2015 -StSp-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 4.11.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 30.10.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokmentácie (Návrh organizácie dopravy)

Návrh organizácie dopravy formou trvalého dopravného značenia na ul. Hviezdoslavova v križovatke s Ul. Čajkovského
viac...

Zverejnené 5.11.2015 -gj-


 

Verejná neanonymná súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho zákonníka na logo a vizuálny štýl mesta Lučenec.

Mesto Lučenec vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho zákonníka
na logo a vizuálny štýl mesta Lučenec.
Odborným garantom súťaže je Slovenské centrum dizajnu v ...viac...

Zverejnené 11.9.2015 -pc-


 

Výzva na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž exteriérových otočných a statických kamier

         Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž  exteriérových  otočných  a statických  kamier ktoré  bude súčasťou kamerového systému Mesta Luče ...viac...

Zverejnené 7.10.2015 -MFiz-


 

Výzva na dodávateľa vykonania sondy omietok v bytovom dome

Mesto Lučenec hľadá dodávateľa na vykonanie sondy v bytovom dome za účelom zistenia príčiny vzniku plesní na omietkach a správnosti technologických postupov pri zhotovovaní stavby.
Termín: 17.0 ...viac...

Zverejnené 7.8.2015 -IvRa-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 31.7.2015 -MiHr-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na záhradnú a lesnú techniku (motorové krovinorezy, píly, plotostrihy, bubnové kosačky, fúkače

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
...viac...

Zverejnené 29.7.2015 -MGo-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE LUČENEC“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE LUČENEC“
 
Predmet zákazky : „Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Lučenec“
 
1. I ...viac...

Zverejnené 2.7.2015 -RL-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „ZHOTOVENIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA OPRAVU, RESP. REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE LUČENEC“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „ZHOTOVENIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA OPRAVU, RESP. REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV v meste Lučenec“
 
Predmet zákazky : „ZHOTOVENIE ...viac...

Zverejnené 2.7.2015 -RL-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - deratizácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ba ...viac...

Zverejnené 26.6.2015 -JFe-


 

Výzva na predkladanie ponúk na - Oprava existujúcich detských hracích prvkov a detských zostáv na detských ihriskách.“  
 
 
 
viac...

Zverejnené 14.5.2015 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk - !Dostavba tribúny futbalového štadióna Lučenec – zmena stavby“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo : Lučenec, Ulica Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Telefón: 04 ...viac...

Zverejnené 18.12.2014 -pc-


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania - podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 19.12.2014 -MiHr-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb - Radnica – reštaurátorský prieskum architektonických prvkov interiéru a fasády.

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec
Adresa organizácie: Novohradská 1, 984 01  Lučenec
IČO: 00316181
Krajina: Slovens ...viac...

Zverejnené 23.12.2014


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb - Realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy Lučenec – Halič

VÝZVA na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb.
 
Zadanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ...viac...

Zverejnené 23.12.2014


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na rok 2015 na dodanie – pracovného náradia, ochranných a pracovných pomôcok.

Výzva na predloženie cenových ponúk na rok 2015 na dodanie – pracovného náradia, ochranných a pracovných pomôcok pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačné práce pre Mesto Lučenec.
Prosíme uvádz ...viac...

Zverejnené 9.1.2015 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na 120 litrové zberné nádoby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. ...viac...

Zverejnené 19.1.2015 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie - Geometrického plánu so zameraním parciel EKN 3213, 3333/1, 3215., 1058/1, 1164/1, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 3217, 3214, v k. ú Lučenec.

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie  - Geometrického plánu so zameraním parciel EKN 3213,  3333/1, 3215., 1058/1, 1164/1, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 3217, 3214, v k. ú Lučenec.
 < ...viac...

Zverejnené 21.1.2015 -ESza-


 

Cenová ponuka na odpadkové koše na psie exkrementy

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Banko ...viac...

Zverejnené 29.1.2015 -JFe-


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb - Výškopisné a polohopisné zameranie cyklotrasy Lučenec – Halič

 
 
 
VÝZVA
na predloženie cenovej  ponuky
na poskytnutie služieb
 
Zadanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o< ...viac...

Zverejnené 16.2.2015


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb - Inžinierska činnosť pre projekt „Cyklotrasa Lučenec – Halič“

 
 
 
VÝZVA
na predloženie cenovej  ponuky
na poskytnutie služieb
 
Zadanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o< ...viac...

Zverejnené 16.2.2015


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia strechy kina Apollo

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazky na práce
Predmet zákazky : Rekonštrukcia strechy kina Apollo
 
1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
...viac...

Zverejnené 11.3.2015 -IvRa-


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Futbalový štadión Lučenec, rekonštrukcia strechy

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazky na práce
 
Predmet zákazky : Futbalový štadión Lučenec - rekonštrukcia strechy
 
1.Identifikácia obstarávateľa:
Náz ...viac...

Zverejnené 11.3.2015 -IvRa-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Uniforma, občianske hliadky - 4ks

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nie ...viac...

Zverejnené 20.11.2014 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Tlač informačných letákov a štítkov na označenie

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nie ...viac...

Zverejnené 20.11.2014 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Vysielačka – prenosná rádiostanica

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nie ...viac...

Zverejnené 20.11.2014 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Články do novín - 2 ks

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nie ...viac...

Zverejnené 20.11.2014 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Bicykel - 4 ks

Výzva na predloženie cenovej  ponuky na poskytnutie služieb verejného obstarávania
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nie ...viac...

Zverejnené 20.11.2014 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Divadlo B. S. Timravy - PD rekonštrukcie

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka na služby
l.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo : Lučenec, Ulica ...viac...

Zverejnené 21.11.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - traktor na kompostáreň

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo : Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Telefón: ...viac...

Zverejnené 27.11.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - príves na kompostáreň

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo : Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Telefón: ...viac...

Zverejnené 27.11.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - PC

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu ...viac...

Zverejnené 28.11.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - kancelársky balík Office 2013

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu ...viac...

Zverejnené 28.11.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka a montáž elektrického varného kotla

Zverejnené 3.12.2014 -gj-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie betónových košov Maxi

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ba ...viac...

Zverejnené 4.12.2014 -JFe-


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Monitoring médií podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 4.12.2014 -MiHr-


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania - podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 4.12.2014 -MiHr-


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností - podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 4.12.2014 -MiHr-


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny- podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 4.12.2014 -MiHr-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „VÝZDOBA MESTSKÉHO PLESU – RETRO 30-TYCH ROKOV“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec,       IČO:00 316181
Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec

Kontaktná osoba:
Mgr. Stanislav   Spišiak
Telefón: ...viac...

Zverejnené 5.12.2014 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné zariadenia A3/30 strán

Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
1. Identifikácia obstarávateľa:
Náz ...viac...

Zverejnené 20.11.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na stavebné práce, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3.

Predmet zákazky : „Výroba a montáž krytov na radiátory na MŠ Rúbanisko I/16 Lučenec a MŠ Rúbanisko II/39“
1.Identifikácia obstarávateľa:
Mesto Lučenec            IČO: 00316181
Luč ...viac...

Zverejnené 18.11.2014 -pc-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „POZDĹŽNY REFLEXNÝ ODDEĽOVAČ“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec,       IČO:00 316181
Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec

Kontaktná osoba:
Ing. Robert  Ladoš
Telefón: 047/4 ...viac...

Zverejnené 6.11.2014 -gj-


 

Ročná podpora licencií antivírusového softvéru ESET Smart Securiy

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
1. Identifikácia obstarávateľa:
...viac...

Zverejnené 7.11.2014 -pc-


 

Dodanie multifunkčného zariadenia so spotrebným materiálom

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu ...viac...

Zverejnené 7.11.2014 -pc-


 

Dodávka notebooku 15,6

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu ...viac...

Zverejnené 7.11.2014 -pc-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „MERAČE RÝCHLOSTI VOZIDIEL V MESTE LUČENEC“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec,       IČO:00 316181
Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec
Kontaktná osoba:
Ing. Igor  Korniet
Telefón: 047/4307222 ...viac...

Zverejnené 22.10.2014 -gj-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie - Geometrického plánu so zameraním parcely EKN 4989/1 do CKN a so zameraním nových pozemkov pre výstavbu garáží na parcele CKN 7207/1 v pokračovaní radu garáží ( posledná zameraná CKN 7207/440 nasledujú dve nečíslované betónové ) všetko v k. ú Lučenec.

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie  - Geometrického plánu
 
so zameraním parcely EKN 4989/1 do CKN a so zameraním nových pozemkov pre výstavbu garáží na parcele CKN 7207/1 v  ...viac...

Zverejnené 23.10.2014 -ESza-


 

Výzva na predkladanie ponúk - server

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
1. Identifikácia obstarávateľa:
...viac...

Zverejnené 27.10.2014 -pc-


 

Výmena skorodovaných armatúr

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
1. Identifikácia obstarávateľa:
...viac...

Zverejnené 17.10.2014 -pc-


 

Oprava sokla pavilónu MS na MS Rúbanisko 1/16 Lučenec

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na stavebné práce
 
1.Identifikácia obstarávateľa: Mesto Lučenec          IČO: 00316181
Sídlo : Lučenec, Ulica Novohradská 1, 984 01 Luč ...viac...

Zverejnené 21.10.2014 -pc-


 

Výzva na dodanie cenovej ponuky - notebook

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu ...viac...

Zverejnené 8.9.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na práce, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3. Predmet zákazky : „Oprava strešného plášťa na MS Rubanisko 1/16 Lučenec

Výzva na predkladanie ponúk Zákazka na stavebné práce 1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Oťtmár
Sídlo
...viac...

Zverejnené 3.10.2014 -gj-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na práce, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3.

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na práce
 
Predmet zákazky : „Rekonštrukcia bývalého domu smútku “
 
1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
...viac...

Zverejnené 28.7.2014


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie - Geometrického plánu so zameraním parciel EKN pri Ulici športovej v Lučenci

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie  - Geometrického plánu so zameraním parciel EKN 2475, 2476, 2522/1, 3305/1,3305/3, 3306/1,  3331/7, 3331/8  2581/5, 2582/1, 2507 v k. ú Lučenec.
  ...viac...

Zverejnené 5.8.2014 -ESza-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorv v budove Mestská tržnica Lučenec

Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
1. Identifikácia obstarávateľa:
Ná ...viac...

Zverejnené 6.8.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Predmet zákazky : Športový areál pri ZŠ Kubínyiho Nám. Lučenec – Vodovodná prípojka pre objekt hygienického zázemia

Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2014 do 12:00
viac...

Zverejnené 11.8.2014 -gj-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Betónové uličné koše

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Bankové spoj ...viac...

Zverejnené 21.2.2014 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na reflexné vesty s potlačou.

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie  - reflexná vesta žltá s potlačou čiernej farby na zadnej strane vesty "PRE KRAJŠIE MESTO LUČENEC" pre aktivačných pracovníkov.
Prosím, uvádzať aj ...viac...

Zverejnené 22.7.2014 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie - pasportu komunikácií v meste Lučenec a pasportu spoplatnených parkovacích plôch

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie  - pasportu komunikácií v meste Lučenec  a pasportu spoplatnených parkovacích plôch ,
pasport  komunikácií má obsahovať :
názov komunikácie ...viac...

Zverejnené 23.7.2014 -ESza-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na stavebné práce, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3.

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na stavebné práce
 
Predmet zákazky : „Oprava strešného plášťa na MŠ Rúbanisko II/39 Lučenec“
 
1.Identifikácia obstarávateľa:
...viac...

Zverejnené 25.7.2014


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE LUČENEC“

Predmet zákazky : „Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Lučenec“
 
1. Identifikácia obstarávateľa: Mesto Lučenec
IČO: 00 316 181        Kontaktná osoba: Ing. Róbert Ladoš ...viac...

Zverejnené 25.6.2014


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY EURÓPSKY STROM PARTNERSTVA

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Štatutár : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181< ...viac...

Zverejnené 3.7.2014 -MiHr-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk  zákazky na stavebné práce, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3. Postup pri zadávaní zákazky podľa odsekov 3 až 5 § 9 zákona 25/2006Z.z. o verejnom obstar ...viac...

Zverejnené 16.7.2014 -gj-


 

Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku bicyklov pre cyklohliadku mestskej polície:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s ...viac...

Zverejnené 14.4.2014 -MFiz-


 

Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž kamery ktorá bude súčasťou kamerového systému Mesta Lučenec

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:  Mesto Lučenec
Sídlo:    Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO:      00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s ...viac...

Zverejnené 14.4.2014 -MFiz-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „DODÁVKA FARIEB A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU“

Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku „Dodávka farieb a spotrebného materiálu “
Cenu žiadame uvádzať s DPH, odber v Lučenci.

Rozpis materiálu na nacenenie :
Email P ...viac...

Zverejnené 16.4.2014


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mesto Lučenec, Novohradská č.1, Lučenec zýmto vyhlasuje pre podnikateľov výzvu, aby na základe zverejnenej štúdie "Rekreačno-oddychová zóna Ľadovo-Priehrada - umývací žľab, sprcha" zaslali svoj podrob ...viac...

Zverejnené 29.4.2014 -IvRa-


 

Výzva na merače rýchlosti vozidiel v meste Lučenec

Mesto Lučenec, Novohradská č.1, Lučenec týmto vyhlasuje pre podnikateľov výzvu,na predkladanie ponúk pre „MERAČE RÝCHLOSTI VOZIDIEL V MESTE LUČENEC“
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Vass Telefón: ...viac...

Zverejnené 19.5.2014 -gj-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „OPRAVA A REVÍZIA ZARIADENIA SVETELNEJ KRIŽOVATKY UL. KARMÁNA – VAJANSKÉHO – T.G. MASARYKA V MESTE LUČENEC“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec,  
 IČO:00 316181
Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec
Kontaktná osoba:
Ing. Norbert Vass
Telefón: 047/4307 ...viac...

Zverejnené 4.6.2014


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - AUTOCAD 2014 LT

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec       IČO:00 316181
  Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec
Kontaktná osoba: RNDr.Pavol Cífer, Ing. Rolland Vass
Tel ...viac...

Zverejnené 31.3.2014 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - 110 a 120 litrové plastové zberné nádoby

 Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ban ...viac...

Zverejnené 21.2.2014 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie náhradných vložiek do uličných smetných košov

 Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Ban ...viac...

Zverejnené 21.2.2014 -JFe-


 

Chemické ošetrenie pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému v meste Lučenec.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - chemické ošetrenie  stromov pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám pre mesto Lučenec.
Výzva na predloženie cenovej ...viac...

Zverejnené 27.2.2014


 

Výzva ma predloženie cenovej ponuky - oprava uličných smetných košov

Výzva na predloženie cenovej ponuky :
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Lučenec
Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO : 00316181
Bank ...viac...

Zverejnené 5.3.2014 -JFe-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka na stavebné práce Rapovská križovatka

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo
Obec / mesto/ : Lučenec                                      ...viac...

Zverejnené 11.3.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - Projektová dokumentácia na „Rekonštrukciu bývalého domu smútku“

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo
Obec / mesto/ : Lučenec                                      ...viac...

Zverejnené 11.3.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - GPS monitoring vozidiel

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec       IČO:00 316181
  Ulica Novohradská č.1
984 01 Lučenec
Kontaktná osoba: Ing. Emil Alexa, RNDr.Pavol Cífer
Telef ...viac...

Zverejnené 11.3.2014 -pc-


 

Pasportizácia, revízie a opravy detských ihrísk

Výzva na predkladanie ponúk
zákazky na služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3
Postup pri zadávaní zákazky podľa odsekov 3 až 5 § 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejno ...viac...

Zverejnené 12.3.2014 -gj-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky.

Identifikácia obstarávateľa:
Mesto Lučenec
Novohradská č.1
984 01 Lučenec
Mesto Lučenec vyzýva na predloženie cenovej ponuky na "sáčky na psie exkrementy".
P ...viac...

Zverejnené 7.1.2014


 

Vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Lučenec“

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Lučenec
IČO: 00 316 181
Adresa organizácie:  Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba ...viac...

Zverejnené 31.1.2014 -pc-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „VYHOTOVENIE A DODÁVKA PLASTOVÝCH MREŽÍ“

Výzva na predloženie cenových ponúk na – vyhotovenie a dodanie plastových mreží s rozmerom 460x460x50 mm v počte 10ks a s rozmerom 525x405x50 mm v počte 10ks. Cenu žiadame uvádzať s dopravou pred b ...viac...

Zverejnené 14.2.2014


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie odberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec

 Cenové  ponuky   na zabezpečenie odberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Lučenec musia spĺňať podmienky platnej legislatívy a to z ...viac...

Zverejnené 18.2.2014 -JFe-


 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - kancelársky materiál

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Danka Urdová
Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
...viac...

Zverejnené 23.2.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – hygienický materiál a čistiace potreby

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Danka Urdová
Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
...viac...

Zverejnené 23.2.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – kancelársky papier

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Danka Urdová
Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
...viac...

Zverejnené 23.2.2014 -pc-


 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – čítačka čiarových kódov

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: RNDr. Pavol Cífer
Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
...viac...

Zverejnené 24.2.2014 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk - prac.náradie, prac. a ochranné pomôcky pre aktivačných

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie – pracovného náradia, ochranných a pracovných pomôcok pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačné práce pre Mesto Lučenec.
Prosíme uvádzať aj mo ...viac...

Zverejnené 8.1.2014 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na zabezpečenie odberu biologicky rozložiteĺného kuchynského odpadu z materských škôl .

Cenové  ponuky   na zabezpečenie odberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Lučenec musia spĺňať podmienky platnej legislatívy a to zá ...viac...

Zverejnené 14.1.2014 -JFe-


 

Výzva na podanie cenovej ponuky - skener

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 3.12.2013 -pc-


 

Výzva na dodanie cenovej ponuky - multifunkčné zariadenie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 4.12.2013 -pc-


 

Výzva na dodanie cenovej ponuky - PC

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 8.12.2013 -pc-


 

Igelitové sáčky na psie exkrementy

Zverejnené 7.1.2014


 

Výzva na podanie cenovej ponuky - tlačiaren HK

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 3.12.2013 -pc-


 

Výzva na dodanie cenovej ponuky - tlačiareň DN

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 4.12.2013 -pc-


 

Výzva na dodanie cenovej ponuky - notebook

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 2.12.2013 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku LCD monitora

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 14.11.2013 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku notebookov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 14.11.2013 -pc-


 

výzva na dodanie 110 litrových okrúhlych plastových zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie 110 litrových plastových zberných nádob
V cenovej  ponuke  na dodanie 110 litrových plastových zberných nádob uvádzajte jednotkovú cenu s DPH ...viac...

Zverejnené 1.10.2013 -JFe-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „VYHOTOVENIE A DODÁVKA PLASTOVÝCH MREŽÍ 460X460X50MM“

Výzva na predloženie cenových ponúk na – vyhotovenie a dodanie plastových mreží s rozmerom 460x460x50 mm v počte 8ks. Cenu žiadame uvádzať s dopravou pred budovu MsÚ v Lučenci.
Cenovú ponuk ...viac...

Zverejnené 11.10.2013


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „VYHOTOVENIE A DODÁVKA PLASTOVÝCH MREŽÍ 525X405X50MM“

Výzva na predloženie cenových ponúk na – vyhotovenie a dodanie plastových mreží s rozmerom 525x405x50 mm v počte 8ks. Cenu žiadame uvádzať s dopravou pred budovu MsÚ v Lučenci.
Cenovú ponuk ...viac...

Zverejnené 11.10.2013


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „REVÍZIA A DOPLNENIE SVETELNÝCH SIGNÁLOV NA CSS - KRIŽOVATKA ULÍC: HALIČSKÁ CESTA, D. HRDINOV, F. LEHÁRA V MESTE LUČENEC“

Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku „Revízia a doplnenie svetelných signálov na CSS - križovatka ulíc: Haličská cesta, D. hrdinov, F. Lehára v meste Lučenec“
Cenu žiadame uvádzať n ...viac...

Zverejnené 14.10.2013


 

Výzva na spracovanie a predloženie cenových ponúk na poskytovanie služieb projektového manažéra

1. Názov predmetu obstarávania zákazky:
Projektový manažér
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
...viac...

Zverejnené 14.10.2013 -gj-


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazky Náhradné diely na vianočnú výzdobu .

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazky „ Náhradné diely na vianočnú výzdobu „
Špecifikácia
Svetelná reťaz LED teplá biela, čierny kábel, 20m, 220-240 V, 8,8W, 1,6 kg bez napá ...viac...

Zverejnené 17.10.2013 -JFe-


 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky zákazky Nákup tonerov

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie tonerov do tlačiarní a multifunkčného zariadenia.
Premetom cenovej ponuky sú originálne tonery pre zariadenia :
1) HP LJ 2035 - CE505A - ...viac...

Zverejnené 28.10.2013 -pc-


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazky „ Náhradné diely na vianočnú výzdobu - doplnenie„

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazky „ Náhradné diely na vianočnú výzdobu - doplnenie„
Špecifikácia
1. Svetelná reťaz LED kompatibilná s Quick Fix Outhdoor
-teplá bie ...viac...

Zverejnené 6.11.2013


 

Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
( § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmena a doplnení niektorých zákonov)
1) Identifikácia obstará ...viac...

Zverejnené 24.7.2013 -pc-


 

Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž exteriérových, analógových, otočných a statickej kamery ktoré bude súčasťou kamerového systému Mesta Lučenec:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Novohradská ul. č.1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Čí ...viac...

Zverejnené 23.8.2013 -MFiz-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na reflexné vesty s potlačou.

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie – reflexná vesta žltá s potlačou čiernej farby na zadnej strane vesty „PRE KRAJŠIE MESTO LUČENEC“ pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačné práce pr ...viac...

Zverejnené 4.9.2013 -MGo-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKY „OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MESTE LUČENEC“

Predmet zákazky : „Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Lučenec“

1. Identifikácia obstarávateľa: Mesto Lučenec
IČO: 00 316 181        Kontaktná osoba: Ing. Róbert Ladoš ...viac...

Zverejnené 3.7.2013


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „DETSKÉ IHRISKÁ“.

Mesto Lučenec, Novohradská č. 1, Lučenec vyzýva výrobcov a predajcov detských ihrísk na predloženie cenových ponúk, zameraných na výrobky „DETSKÉ IHRISKÁ“.
Svoje ponuky zasielajte na e-mailov ...viac...

Zverejnené 8.7.2013


 

„Obnova Artézskych prameňov – Ulica Z. Nejedlého Lučenec“

Mesto Lučenec, Novohradská č. 1, Lučenec týmto vyhlasuje pre podnikateľov výzvu, aby na základe zverejnenej  štúdie „Obnova Artézskych prameňov – Ulica Z. Nejedlého Lučenec“ zaslali svoj podrobnejš ...viac...

Zverejnené 8.7.2013


 

Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou - PC

Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
( § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmena a doplnení niektorých zákonov)
1) Identifikácia obstará ...viac...

Zverejnené 5.6.2013 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk - oprava strechy na starej budove zimného štadióna

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. v platnom znení

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov:Mesto Lučenec
IČO: 00 316 ...viac...

Zverejnené 25.6.2013 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky „Oprava striech na MŠ Partizánska 19“

Výzva na predkladanie ponúk  - zákazka s nízkou hodnotou
1. Identifikácia obstarávateľa: Mesto Lučenec - IČO: 00 316 181
Obec / mesto/ : Lučenec, Ulica novohradská 1,  PSČ: 984 01
...viac...

Zverejnené 27.6.2013 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky „Oprava striech na MŠ - M. R. Štefánika 12“

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou
Predmet zákazky : „Oprava striech na MŠ - M. R. Štefánika 12“
 
1. Identifikácia obstarávateľa: Mesto Lučenec
IČO: 00 ...viac...

Zverejnené 27.6.2013 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

1. Identifikácia obstaräváteta:  Mesto Lučenec, IČO: 00316181
Kontaktná osoba: . Ing. Emil Alexa, RNDr. Pavol Cífer
Sídlo : Lučenec , Ulica: Novohradská 1, 984 01
Fax: 047/4324346 ...viac...

Zverejnené 9.5.2013 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Žiadame o predloženie cenovej ponuky na dodanie nádob na triedenie odpadu do interiéru na  plast, papier a zmesový odpad .    
Objem nádob 40 až 60 litrov, nádoby alebo veká nádob majú byť fa ...viac...

Zverejnené 7.5.2013 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Žiadame o predloženie cenovej ponuky na dodanie  LDPE vriec rozmer :
700 x 1100 mm hrúbka 0,06 mm – 0,08 mm.
Farba vriec – hnedá, čierna, zelená
Predpokladaný počet : 3000 vriec   ...viac...

Zverejnené 7.5.2013 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie resp. prenájom systému osobných GPS lokalizátorov pre účely Mestskej polície Lučenec

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie resp. prenájom systému  osobných  GPS lokalizátorov pre účely Mestskej polície Lučenec – slúžiaceho  na kontrolu pohybu vozidiel mestskej polície (asi ...viac...

Zverejnené 11.1.2013 -MFiz-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie laserového multifunkčného zariadenia pre Mestskú políciu Lučenec

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie laserového multifunkčného zariadenia  pre  Mestskú  políciu Lučenec. Technická špecifikácia: Formát tlačiarne:A4, Rýchlosť tlače: 26 strán/min, Rozlíš ...viac...

Zverejnené 8.2.2013 -MFiz-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodávku čistiacich a hygienických potrieb

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102, zákona 25/2006 Z.z.), na dodávku čistiacich a hygienických potrieb ( podľa prílohy )  pre potreby MsÚ Lučenec a š ...viac...

Zverejnené 20.2.2013 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodávku kancelárskych potrieb

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102, zákona 25/2006 Z.z.), na dodávku kancelárskych potrieb (podľa prílohy)  pre potreby MsÚ Lučenec a školských zaria ...viac...

Zverejnené 20.2.2013 -pc-


 

Mesto Lučenec vyhlasuje výberové konanie na predloženie cenovej ponuky – na dodávku dataprojektorov“

Mesto Lučenec ako verejný obstarávateľ zverejňuje  výzvu na predloženie cenových ponúk zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102, zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 27.2.2013 -gj-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie odberu biologicky rozložiteĺného kuchynského odpadu z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec

 Cenová ponuka  na zabezpečenie odberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Lučenec
Predkladateľ  cenovej ponuky musí spĺňať podm ...viac...

Zverejnené 26.3.2013 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie zberu použitých jedlých olejov z domácností na území mesta Lučenec

 Cenová ponuka  na zabezpečenie zberu použitých  jedlých olejov z domácností na území mesta Lučenec má zahŕňať návrh na  realizáciu zberu z domácností  štvrťročne .
Cenové ponuky je potrebné ...viac...

Zverejnené 26.3.2013 -JFe-


 

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou : Sanácia statických porúch - telocvičňa

Verejný obstarávateľ :  Mesto Lučenec, Ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky : „Sanácia statických porúch - telocvičňa“

Výzva ...viac...

Zverejnené 3.4.2013 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie 120 litrových zberných nádob

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie 120 litrových plastových zberných nádob
V cenovej  ponuke  na dodanie 120 litrových plastových zberných nádob uvádzajte jednotkovú cenu s DPH ...viac...

Zverejnené 15.3.2013 -JFe-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie 110 litrových okrúhlych plastových zberných nádob

  Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie 110 litrových okrúhlych plastových zberných nádob

V cenovej  ponuke  na dodanie 110 litrových okrúhlych plastových zberných nádob uvá ...viac...

Zverejnené 14.2.2013 -JFe-


 

Výzva na predkladanie ponúk podprahovej zákazky

Predmet zákazky : Borlyho ulica Lučenec - líniová stavba I.etapa - výstavba komunikácie
viac...

Zverejnené 23.5.2011 -gj-


 

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ Mesto Lučenec ruší použitý postup zadávania podprahovej zákazky na predmet Borhyho ulica Lučenec - líniová stavba I.etapa - výstavba komunikácie.
Verejný obstarávateľ ruší pou ...viac...

Zverejnené 1.6.2011 -pc-


 

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
Predmet . energetická certifikácia budovy ZŠ na Ulici Vajanského Lučenec
Verejný obstarávateľ: Mesto Lučenec

Žiadame vypracovať cenovú ponuku na energ ...viac...

Zverejnené 17.3.2011


 

Výzva na podanie cenovej ponuky - tonery do Canon MF 8450

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102 zákona 25/2006 Z.z.) na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia Canon MF 8450 do výšky rozpočtovaných prostri ...viac...

Zverejnené 8.1.2013 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk – Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

Výzva na predkladanie ponúk – Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania
 
1. Identifikácia obst ...viac...

Zverejnené 8.1.2013


 

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou Sanácia statických porúch MŠ – Rúbanisko I/16 časť telocvičňa

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo : Lučenec, Ulica novohradská  č.1, 984 01  ...viac...

Zverejnené 21.12.2012 -pc-


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj drevnej hmoty

Mestské lesy Lučenec s.r.o., v zmysle §281 a následne zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník, vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na odpredaj drevnej hmoty v celkovom množstve cca 1500 m3, nachádzaj ...viac...

Zverejnené 24.2.2012 -pc-


 

Verejná súťaž - služby mobilného operátora

Mesto Lučenec vypísalo verejnú súťaž (podlimitná metóda VO - služby) na predmet obstrávania : Služby mobilného operátora pre Mesto Lučenec a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnost ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -pc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Žiadame o predloženie cenovej ponuky na dodanie farieb pre náter dreva (lavice umiestnené v exteriéry), dodávka v 5 kg baleniach, časovo podľa požiadavky objednávateľa.
Slovakryl, eternal . ...viac...

Zverejnené 11.5.2012 -pc-


 

Dodávka a montáž otočnej exteriérovej kamery a 16 kanálového rekordéra

Predmetom zákazky je dodávka , montáž a oživenie exteriérovej farebnej dome kamery do jestvujúceho mestského kamerového systému a dodávka, montáž a oživenie digitálneho rekordéra (16 vstup) do toht ...viac...

Zverejnené 16.5.2012 -pc-


 

Zákazka s nízkou hodnotou - Statické posúdenie nosnej konštrukcie športovej haly Zimného štadióna na Ulici športovej v Lučenci

Mesto Lučenec žiada vypracovať cenovú ponuku na statické posúdenie nosnej konštrukcie športovej haly Zimného štadióna na Ulici športovej v Lučenci.
Ceny uvádzajte bez DPH. Ak ste platcom DPH, ...viac...

Zverejnené 22.5.2012 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodávku čistiacich a hygienických potrieb

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102, zákona 25/2006 Z.z.),na dodávku čistiacich a hygienických potrieb pre potreby MsÚ Lučenec a školských zariadení p ...viac...

Zverejnené 24.5.2012 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na tonery

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102 zákona 25/2006 Z.z.) na renováciu tonerov pre MsÚ Lučenec podľa priloženej tabuľky.

V prípade vyšši ...viac...

Zverejnené 30.5.2012 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodávku interaktívnej tabule, dataprojektoru a montáž pre potreby škôl

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102, zákona 25/2006 Z. z.), na dodávku interaktívnej tabule, dataprojektoru a montáž  pre potreby  škôl pod zriaďovate ...viac...

Zverejnené 21.6.2012 -gj-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie - reflexná vesta žltá s potlačou.

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie – reflexná vesta žltá s potlačou čiernej farby na zadnej strane vesty „PRE KRAJŠIE MESTO LUČENEC“ pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačné práce pr ...viac...

Zverejnené 22.6.2012 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie - sáčky na psie exkrementy - igelitové

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie - "sáčky na psie  exkrementy - igelitové" v množstve 10 000 ks.

Cenovú ponuku prosíme zasielať do termínu 20.7.2012 na adresu :Mestský úr ...viac...

Zverejnené 9.7.2012 -pc-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie teplákových pracovných rukavíc pre občanov vykonávajúcich aktivačné práce.

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie teplákových pracovných rukavíc  pre občanov, ktorí vykonávajú aktivačné práce pre Mesto Lučenec.
Prosíme uvádzať aj možnú cenovú zľavu pri obj ...viac...

Zverejnené 2.10.2012 -MGo-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie resp. prenájom systému osobných GPS lokalizátorov pre účely Mestskej polície Lučenec

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie resp. prenájom systému  osobných  GPS lokalizátorov pre účely Mestskej polície Lučenec – slúžiaceho  na kontrolu pohybu vozidiel mestskej polície resp ...viac...

Zverejnené 10.10.2012 -MFiz-


 

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie resp. prenájom systému osobných GPS lokalizátorov pre účely Mestskej polície Lučenec – predĺženie lehoty na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie resp. prenájom systému  osobných  GPS lokalizátorov pre účely Mestskej polície Lučenec – slúžiaceho  na kontrolu pohybu vozidiel mestskej polície resp ...viac...

Zverejnené 6.11.2012 -MFiz-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na aktualizácia antivírusového programu

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102 zákona 25/2006 Z.z.) na aktualizáciu antivírusového programu pre Mesto Lučenec.
V ponuke uveďte cenu verno ...viac...

Zverejnené 19.11.2012 -pc-


 

Dodávka PC zostáv a zariadení

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102 zákona 25/2006 Z.z.) na dodávku počítačových zostáv a zariadení do výšky rozpočtovaných prostriedkov pre Mesto Luč ...viac...

Zverejnené 6.12.2012 -pc-


 

Prenosná pokladnica

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102 zákona 25/2006 Z.z.) na dodávku prenosnej pokladne  do výšky rozpočtovaných prostriedkov pre Mesto Lučenec.
...viac...

Zverejnené 12.12.2012 -pc-


 

Verejné obstarávanie na Multifunkčné zariadenie s ADF, N

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102 zákona 25/2006 Z.z.) na dodávku laserového multifukčného zariadenia do výšky rozpočtovaných prostriedkov pre Mesto ...viac...

Zverejnené 16.12.2012 -pc-


 

Výzva na podanie cenových ponúk na laserovú tlačiaren DN.

Výzva na predloženie cenových ponúk (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  § 102 zákona 25/2006 Z.z.) na dodávku laserovej tlačiarni  do výšky rozpočtovaných prostriedkov pre Mesto Lučenec.
...viac...

Zverejnené 16.12.2012 -pc-


 

Výzva na predkladanie ponúk – Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová
Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/4307221, e-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Zmluva
3. Názov predmetu obstarávania:  Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností
4. Opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávania je distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do schránok 10 500 domácností v meste Lučenec každý druhý piatok. Výtlačky Mestských novín budú doručené vždy do 7.00 hod. Podmienkou distribútora je distribuovať výtlačky Mestských novín do schránok domácností v deň doručenia.
5. Miesto dodania predmetu obstarávania: 10 500 domácností v meste Lučenec zadefinovaných obstarávateľom
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: od 1.1.2014 do 31.12.2014
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne.
10. Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2013 do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny – neotvárať“ poštou na adresu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s distribúciou Mestských novín za stanovených podmienok.


Dátum: 10.12.2013


PhDr. Alexandra  Pivková
      primátorka mesta
 


 

Výzva na predkladanie ponúk – Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová
Sídlo : Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/4307221, e-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Zmluva
3. Názov predmetu obstarávania: Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny
4. Opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávania je tlač a distribúcia 25 vydaní Mestských novín v náklade 11 200 ks/ 1 vydanie, počas 12 mesiacov. Vydávanie Mestských novín bude prinášať informácie z chodu samosprávy, dôležitých udalostí, ktoré majú dopad na obyvateľov mesta, z podujatí organizovaných mestom, z kultúry, športu. Dodávateľ zabezpečí odo dňa a času uzávierky tlač a odvoz materiálu na distribúciu v stanovenej lehote. Uzávierka – každý druhý štvrtok o 16.00 hod. objednávateľ doručí elektronickú podobu Mestských novín dodávateľovi. Dodávateľ zabezpečí dovoz výtlačkov do nasledujúceho dňa, t.j. piatok do 7.00 hod. distribútorovi.
5. Miesto dodania predmetu obstarávania: sídlo distribútora
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: od 1.1.2014 do 31.12.2014
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne.
10. Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2013 do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny – neotvárať“ poštou na adresu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s tlačou a dodaním výtlačkov distribútorovi.

Dátum: 10.12.2013


PhDr. Alexandra  Pivková
      primátorka mesta
 


 


Výzva na predkladanie ponúk – Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová
Sídlo : Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/4307221, e-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Zmluva
3. Názov predmetu obstarávania: Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania
4. Opis predmetu obstarávania: Jedná sa o poskytovanie kvalitného spravodajstva o činnosti mesta a organizácií zriadených Mestom Lučenec v rámci regionálneho vysielania a vyhotovovanie úplného DVD záznamu zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
5. Miesto dodania predmetu obstarávania: Mesto Lučenec
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: od 1.1.2014 do 31.12.2014
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne
10. Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2013 do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Televízne služby – neotvárať“ poštou na adresu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s vyhotovením úplného DVD záznamu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, štrnásť príspevkov mesačne a všetky oznamy MsÚ Lučenec nekomerčného charakteru


Dátum: 10.12.2013


PhDr. Alexandra  Pivková
      primátorka mesta
 


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Monitoring médií

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec                            IČO: 316 181
Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová
Sídlo : Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/4307221, e-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Zmluva
3. Názov predmetu obstarávania: Monitoring médií
4. Opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávania je poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov (periodická tlač, spravodajské a publicistické relácie televízneho a rozhlasového vysielania, internetové spravodajské servery a spravodajské agentúry) každý pracovný deň do 8.00 hod. v elektronickej podobe
5. Miesto dodania predmetu obstarávania: e-mailové adresy zadané obstarávateľom
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: od 1.1.2014 do 31.12.2014
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne.
10. Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2013 do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Monitoring médií – neotvárať“ poštou na adresu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s vyhotovením a dodaním monitoringu.


Dátum: 10.12.2013


PhDr. Alexandra  Pivková
      primátorka mesta

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka