Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor Vytlačiť
 

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta, že od 1.7.2016 je v prevádzke zberný dvor , ktorý sa nachádza  na Fiľakovskej  ceste, Lučenec v areáli firmy MEPOS spol. s r. o.

Do zberného dvora môžu obyvatelia mesta Lučenec priniesť:

oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a to papier, plasty, sklo, obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov ( tetra packy), kovové obaly,

objemný odpad ( nábytok, staré okná, dvere, koberce, umývadlá, vane, WC misy a pod. ),

jedlé oleje,

biologicky rozložiteľný odpad zo zelene,

elektroodpad, žiarivky,  batérie,

drobný stavebný odpad ( zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.).

Odpady sú v zbernom dvore od obyvateľov mesta Lučenec( fyzických osôb nepodnikateľov) odoberané bezplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad je vyrubovaný  správcom poplatku -  Mestom Lučenec  v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta  Lučenec na základe  predloženého dokladu  o odovzdaní drobného stavebného odpadu prevádzkovateľom zberného dvora.

Doklad o odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore slúži ako  jeden z povinných  dokladov k oznámeniu o  ukončení prác, ktoré boli oznámené stavebnému úradu.   

Odpady je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín:

v pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7:30 do 15:30 hod.,

v stredu od 7:30 do 17:30 hod.,

v sobotu každý nepárny týždeň od 8:00 do 13:00 hod.

Každý návštevník zberného dvora je povinný najmä  :

- ohlásiť sa na vrátnici zberného dvora, kde sa preukáže dokladom totožnosti,

- ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov zberného dvora tak,  aby bol čo najviac minimalizovaný( nábytok rozložiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť a pod. ) svojpomocne, vo vlastnej réžii a na vlastné nebezpečenstvo,

- na vjazd návštevníka do zberného dvora použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m³.   

V prípade otázok sa kontaktujte na f. MEPOS spol. s r.o. č. t. 047/4323035, na MsÚ č. t. 047/4307211. 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka