Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Propozície recitačnej súťaže Puškinov pamätník Vytlačiť
 

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže:

Generálny konzul SR v Petrohrade, veľvyslanec A. Čisár, Primátorka mesta Lučenec, A. Pivková, Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec, Prezidentka fondu pre podporu vzdelávania RF.  Súťaž sa uskutoční pod záštitou Predsedu vlády SR R. Fica a Gubernátora Sankt Peterburgu G. S. Poltavčenka

Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaž sa koná v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku pre žiakov základných škôl 6. – 8. ročníka a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií.
 2. Súťaže sa zúčastňujú žiaci, ktorým materinským jazykom nie je ruský jazyk.
 3. Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora.
 4. Časový limit:
 • umelecký prednes poézie maximálne 3 minúty,       
 • umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.
 1. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
 2. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
 3. Školské  kolá v prednese sa uskutočnia do 30.3.2017.
 4. Do mestského kola je potrebné prihlásiť sa do 20.4.2017.
  V prednese poézie i prózy súťažia po dvaja žiaci z každej prihlásenej školy.
 5. Mestská súťaž sa uskutoční v prvej polovici mája 2017.
 6. Víťazi mestského kola sa zúčastnia celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lučenci koncom mesiaca máj 2017.
 7. Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk  do 17.5.2017.
 8. Porotu menuje:
 • do školského kola riaditeľ/ka školy,
 • do mestského kola primátor/ka mesta
 • do celoslovenského kola veľvyslanec – generálny konzul SR v Petrohrade.
 1. Finančné zabezpečenie:                                                                                                      Školské a mestské kolá súťaže zabezpečia  príslušné mestá. Celoslovenskú súťaž zastrešuje  vyhlasovateľ súťaže. Cestovné, ubytovanie, stravné si zabezpečí na vlastné náklady účastník súťaže, alebo vysielajúca organizácia.                                                

Ceny, diplomy na celoslovenské kolo  zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne udeliť mimoriadnu cenu.

V Lučenci  22.2.2017

 PaedDr. Augustín Čisár  - veľvyslanec, generálny konzul SR v Petrohrade                                      Tatiana Golubeva - prezidentka fondu pre podporu vzdelávania RF                                                PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec       

          

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka