Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Jarné upratovanie a environmentálne podujatia  v meste LučenecVytlačiť
 

 

 

Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 17.3.2017  do 23.4.2016 bude prebiehať  v meste  Lučenec celoplošné čistenie mesta, ktoré bude podporené akciami Deň vody, Deň Zeme, jarným   upratovaním a mobilným zberom nebezpečných odpadov vytriedených z domácností.

V rámci  jarného upratovania, ktoré bude prebiehať v období 17.3.2017 do 31.3.2017  bude realizovaný  zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov a mobilný zber nebezpečných odpadov 1.4.2017.

Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú   rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  je možné podať osobne v kancelárii  č. 320, na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova @lucenec.sk  do 28.3.2017.

V prípade, že z rodinných domov potrebujete  odovzdať elektroodpad alebo použité jedlé oleje  môžete  ich  odviesť do zberného dvora f. MEPOS, s r.o. na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase 07.30 do 15.30 hodiny v stredu  v čase od 07.30 do 17.30 hodiny a v nepárny týždeň v sobotu ( 18.3.,1.4.2017) v čase 08.00 – 13.00 hodiny.   Tu od Vás odpad bezplatne odoberú.

Upozorňujeme všetkých občanov aby do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad.  

Rastlinný odpad  bude v mesiaci marec  zbieraný v termíne 20. až 24. marca 2017 v zmysle harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke mesta. Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom.

Ak potrebujete  z rodinných domov vyviesť  rastlinný odpad v iných termínoch  , môžete  ho odviesť do kompostárne v lokalite Čurgov  v pracovné dni pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.  Tu od Vás rastlinný odpad  bezplatne odoberú. Do kompostárne môže byť privezený len čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odpadov ( napr. kamene, plasty, sklo, pletivo ...)     

Zber objemného odpadu od bytových domov je realizovaný každý párny týždeň v pondelok. Najbližšie termíny vývozov sú  20.marca a 3.apríla 2017. Objemný odpad môže byť vyložený pri zberných nádobách na komunálny odpad len deň pred zberom.  

Zároveň Vás, občanov mesta, majiteľov a užívateľov nehnuteľností v meste vyzývame, aby ste aj Vy svojou zvýšenou aktivitou prispeli k jarnému upratovaniu , a tým skrášleniu nášho mesta. V rámci čistenia mesta okrem svojich objektov, domov, dvorov a záhrad si vyčistili aj okolie týchto nehnuteľností v zmysle platných zásad všeobecne záväzných nariadení a zapojili sa do akcií prebiehajúcich v období 17.3.2017 – 23.4.2017.

Bližšie informácie o prebiehajúcich podujatiach  budú uverejnené v ďalších číslach mestských novín a na stránke mesta www.lucenec.sk .

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,Lučenec

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne : - parcelu CKN č. 5

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  


English version
Magyar verzió

32940454

Úvodná stránka