Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodanie 120 litrových plastových zberných nádob Vytlačiť
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Mesto Lučenec

Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

IČO : 00316181

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu : 6007004001/5600

IBAN: SK41 5600 0000 0060 0700 4001

Kontaktná adresa : Ing. Jarmila Fekiačová, č.t. 047/4307211

2. Predmet zákazky 

Dodanie 120 litrových hranatých zberných nádob na kolieskach vo farbe čiernej

3. Opis predmetu zákazky

120 litrové  plastové zberné nádoby  čierne na zmesový komunálny odpad  

4. Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v dohodnutom termíne

Miesto plnenia : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

5. Cena

Cena  zákazky musí byť stanovená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky .

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :

-Cenovú ponuku na predmet zákazky v počte 100, 150 a  200 kusov

-Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky

7. Lehota a miesto predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk : do 21.4.2017 do 12.00 hodiny

Miesto predkladania cenových ponúk:  

Poštou alebo osobne na adresu : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

Obálku označte : „ Cenová ponuka na dodanie 120 litrových  plastových zberných nádob “

8. Kritériá na hodnotenie ponúk

Ponúknutá cena a lehota dodania

 

 

V Lučenci : 12.4.2017

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok :     7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 10.00 - 19.00
Utorok : 10.00 - 19.00
Streda : 10.00 - 19.00
Štvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok : 10.00 - 19.00
Sobota : 11.00 - 19.00
Sobota : 14.00 - 17.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

ďalšie dni

Utorok 29.8.
Lekáreň na Rúbanisku
Rúbanisko II.Q
047 4330697
Streda 30.8. - 31.8.
Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec
0901 961 094
Streda 30.8. - 31.8.
Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  


English version
Magyar verzió

34281354

Úvodná stránka