Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať pozemok pre účely letnej terasy pred PJ - AGILIS PLUS, s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 54/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer

 

  prenajať časť pozemku vo výmere 20 m2 z  parcely CKN č. 3354/2 zastavané plochy a nádvoria  vedenej na LV Mesta Lučenec č.5414 za účelom prevádzkovania  celoročnej  terasy situovanej pred prevádzkovou jednotkou Caffé & Bar – Skalka na Ul.Ľ. Štúra 1  v Lučenci

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je  - zachovanie a podpora malých podnikateľov v oblasti  poskytovania  služieb v meste Lučenec. 

za cenu nájmu :   34,50 €/m2 počas letnej sezóny ( 6 mesiacov z roka) a

                             1,-€/ mesačne, mimo letnej  sezóny (6 mesiacov z roka)

na dobu nájmu : 5 rokov 

pre  nájomcu:   AGILIS PLUS, s.r.o.,IČO: 50629697,  Ulica sadová 73/26, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  27.04.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka