Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Voľné pracovné miesto – pedagogický zamestnanec – vychovávateľ ŠKD Vytlačiť
 

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

Informuje o voľnom pracovnom mieste – pedagogický zamestnanec –

vychovávateľ ŠKD

S nástupom od: 1.9.2017 so 100% pracovným úväzkom

Potrebná dokumentácia k zaradeniu do výberového konania:

  • ukončené vzdelanie na PaSA – odbor vychovávateľstvo – overená kópia maturitnéhovysvedčenia,
  • výpis z registra trestov – originál,
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • životopis
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť pedagogického zamestnanca,
  • referencie

Uvedené dokumenty spolu so žiadosťou zasielajte v zalepenej obálke (na obálku uviesť Vaše meno a priezvisko a označiť „výberové konanie“) do 29.6.2017 do 12.00 hod. na adresu Základná škola M.R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec.

Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí predložili všetky uvedené doklady.

O termíne pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Termín pohovoru bude realizovaný do 15.7.2017.

Mgr. Gabriela Aláčová

riaditeľka školy


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,Lučenec

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne : - parcelu CKN č. 5

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  


English version
Magyar verzió

32903533

Úvodná stránka