Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok v lokalite Fiľakovská cesta pre Soňu BeerovúVytlačiť
 

 

  V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 90/2017 zo dňa  20.06.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

 odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Fiľakovská cesta , nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

-parcelu  EKN č.3340/1  o výmere 51 m2 vodné plochy,  zapísaná na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti, možno považovať, že žiadateľka si odkúpením predmetnej parcely usporadúva svoje vlastníctvo, nakoľko odkupovaný pozemok súvisí s jej vlastníctvom          

za kúpnu cenu : 10,--€/m2

pre  kupujúceho: Soňa Beerová, rodená Hašková, nar.15.03.1958,  Fiľakovská cesta č.1151/26, 984 01 Lučenec

 

 

 

 

 

V Lučenci  dňa  23.06.2017 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

 

 

zverejnené dňa   ...........................................

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka