Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MESTSKÝ PARK OBOHATIL NÁUČNÝ CHODNÍKVytlačiť
 

DSC_1137.JPGPoznaj svoj park – flóru a faunu

 

Združenie Region Neogradiensis pripravilo v spolupráci s mestom Lučenec nový priestor pre deti a mládež, v ktorom môžu tráviť viac voľného času na čerstvom vzduchu. Zároveň sa môžu viac naučiť o flóre a faune v mestskom parku.

V RÁMCI OTVORENIA KREATÍVNA ŠNÚRA ZO ŠIŠIEK

Slávnostné otvorenie náučného chodníka pod názvom projektu Aktívne spoznávanie flóry a fauny v mestskom parku prebiehalo za veľkej účasti detí a dobrovoľníkov, ktorí sa do projektu zapojili.

V piatok 23. júna primátorka mesta Alexandra Pivková spolu s ornitológom Dušanom Kerestúrom otvorili náučný chodník prestrihnutím kreatívnej šnúry zo šišiek, ktorú držali deti z Materskej školy na Ulici partizánskej v Lučenci.

Prvou časťou Spoznávaj vtáctvo sprevádzal deti ornitológ Dušan Kerestúr, ktorý im rozprával o živote vtákov. Druhou časťou Spoznávaj dreviny deti sprevádzal Štefan Melicher. Všetci sa teraz môžu v mestskom parku naučiť veľmi veľa o flóre a faune, deťom je dovolené dotýkať sa drevených kmeňov. Je možnosť porovnávať prierezy dreva, a tak sa ich naučiť lepšie poznávať.

POMOC DETÍ MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Do projektu sa zapojili okrem detí z materských škôl aj deti zo základných škôl. Do náučného

chodníka vytvorili vtáčie búdky, kŕmidlá a tabuľu s vletovými otvormi pre vtáčiky. Informácie o vtákoch, ktoré sa v parku nachádzajú, poskytol ornitológ Dušan Kerestúr (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife). S poznávaním druhov drevín pomáhal Štefan Melicher (Mestské lesy Lučenec, s.r.o.). Fotografie vtákov na náučných tabuliach sú

k dispozícii od Stanislava Harvančíka (Asociácia Fotografov Prírody). Deti z Materskej

školy na Ulici partizánskej v rámci polytechnickej výchovy spolu s pani učiteľkami vyrobili

tabuľu s vletovými otvormi pre vtáčiky. Vtáčie búdky zhotovili deti zo Základnej školy, Ul. Vajanského 47, Lučenec, Základnej školy M. R. Štefánika, Haličská cesta 8, Lučenec

a Základnej školy L. Novomeského, Rúbanisko II, Lučenec. Do projektu sa aktívne zaangažovalo mesto Lučenec a Mestské lesy Lučenec, s.r.o.

GRANT VO VÝŠKE 3000 €

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie ČSOB, ktorá poskytla grant vo

výške 3000 €. V I. fáze realizácie projektu sa podarilo vybudovať prvú časť náučného chodníka - Spoznávaj vtáctvo a druhú časť náučného chodníka - Spoznávaj dreviny.

Združenie Region Neogradiensis v spolupráci s mestom Lučenec má v pláne dobudovať

interaktívne hracie prvky k spoznávaniu drevín a vtáctva. Pri tvorbe interaktívnych

náučných prvkov do náučného chodníka je plánovaná ďalšia spolupráca so základnými a materskými školami. Pre deti sa na jeseň do náučného chodníka pripravuje ešte nejedno

prekvapenie.

POĎAKOVANIE

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do projektu zapojili, hlavne deťom, učiteľom a všetkým dobrovoľníkom.

 

text: Henrieta Čemanová, Ján Šnúrik foto: Ján Šnúrik

DSC_1135.JPGIMG_20170621_112934.jpgDSC_1163.JPG


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 15.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 15.00
Piatok : 7.00 - 14.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka