Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v základnej školeVytlačiť
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v základnej škole
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovnej pozície: Učiteľ v špeciálnej triede základnej školy
V zmysle § 11 aods, 1 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec
Kategória pracovného miesta: učiteľ
Aprobácia: učiteľ pre primárne vzdelávanie (pre 1 .stupeň ZŠ), špeciálna pedagogika
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. 8 pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o znieme a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky 437/2009 Z.z. z 20,10.2009
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných idajov
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi (nezabudnite uviesť telefónny kontakt) doručte poštou alebo osobne najneskôr do 25.08,2017 do 13,00 hod, na adresu školy - Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec. Na obálku uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania". Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.08.2017 od 14.00 hod. do 16.00 hod., kde budú prizvaní vybraní uchádzači. Termín nástupu do pracovného pomeru je: od 01.09.2017.
V Lučenci, 31.07.2017

 

 

Mgr. Andrea Novotná

riaditeľka školy

Súbor na stiahnutie DOC(1).PDF DOC(1).PDF (175.5 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka