Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Jesenné upratovanie v meste Lučenec Vytlačiť
 

 

Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 6.10.2017 do 20.10.2017  bude prebiehať    v meste  Lučenec jesenné upratovanie, v rámci ktorého bude realizovaný  zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov.

Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  je možné podať osobne v kancelárii  č. 320, na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova @lucenec.sk  do 18.10.2017.

Upozorňujeme všetkých občanov aby do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad a elektroodpad.  

Odvoz rastlinného odpadu zo záhrad rodinných domov je v zmysle harmonogramu realizovaný  v mesiacoch október a november v cykle jeden  krát za dva týždne. Odvoz bude realizovaný v termínoch 2.až 6. októbra, 16. až 20. októbra, 30.októbra až 3. novembra a 14. až 18. novembra podľa jednotlivých lokalít a dní, ktoré sú totožné s dňami vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov. Žiadame obyvateľov, aby rastlinný odpad vykladali na verejné priestranstvá len jeden deň pred zberom a tak predišli znečisťovaniu verejných priestranstiev.  Ak potrebujete  z rodinných domov vyviesť  rastlinný odpad v iných termínoch  , môžete  ho odviesť do kompostárne v lokalite Čurgov  v pracovné dni pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.  Tu od Vás rastlinný odpad  bezplatne odoberú. Do kompostárne môže byť privezený len čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odpadov ( napr. kamene, plasty, sklo, pletivo ...)     

V prípade, že z rodinných domov potrebujete  odovzdať elektroodpad, môžete  ho odviesť do zberného dvora f. MEPOS spol. s r.o. na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 7.30 do 15.30 hodiny , v stredu v čase od  7.30 do 17.30 hod. a v sobotu v nepárny týždeň v čase 8.00 hod. do 13.00 hod. . Tu od Vás odpad bezplatne odoberú. Okrem elektroodpadu môžete odovzdať objemný odpad, drobný stavebný odpad, vyseparované zložky – papier, plasty, sklo, tetrapaky, plechovky od nápojov, použité jedlé oleje a tuky z domácnosti. 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka