Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať pozemok v k.ú.Opatová pre Súkromné Gymnázium, Lučenec Vytlačiť
 

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 13/2018 zo dňa  13.02.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- prenajať  pozemok parcely CKN č.604/182 , zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2630 m² vedenej na LV Mesta Lučenec č.5424  v k.ú. Opatová  ako prípad hodný osobitného zreteľa,podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšenie voľnočasových aktivít žiakov a študentov,   vytvorenie resp. vybudovanie možností pre ďalšie športové aktivity.

za cenu nájmu: 1,-€/ ročne

na dobu nájmu:   10 rokov

pre Súkromné Gymnázium,IČO:45024065,  Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  16.02.2018 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka