Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozšírenie a skvalitnenie systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu Vytlačiť
 

Mesto Lučenec bolo úspešné pri čerpaní európskych fondov z operačného programu kvalita životného prostredia pod názvom projektu „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“, preto bude v meste rozmiestnených 2300 kusov 240 l hnedých zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

Od 01.05.2018 Mesto Lučenec rozširuje a skvalitňuje systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu  na území mesta Lučenec formou zberu z 240 l zberných nádob. 

Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. zabezpečí rozmiestnenie 240 l nádob na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov nasledovne:

Dňa 21.04.2018 t.j. SOBOTA, od ulice Maloveská od 8.00 hod.  postupne až po Vinohradnú ulicu so skončením o 16.00 hod.

Zoznam ulíc rozmiestnenia nádob:  Maloveská, Hlavná, Tichá, Úzka, Nábrežná, Jasná, Sadová, Mesačná, Slnečná, Zámocká, Pod kaštieľom,  Fiľakovská cesta , F. Lehára, Júliusa  Szabóa, Haličská cesta, Dekr. Matejovie, B. Nemcovej, Mestská  pustatina, Tenisové ihrisko, I. Krasku, J. Kollára, Robotnícka, M. Nešpora, F. M. Dostojevského, Pavla Dobšinského, Športová,  J. Martinčeka, L. N. Tolstého,J.  Chalupku, Juraja Fándlyho, Garbiarska, Barákova, Jarná, E. M. Šoltésovej, Parková, Modré zeme, Mlynská, Letná, M.  Benku, Krátka, Lúčna, M. Šolochova, Osada, Vinohradná.

Dňa 28.04.2018 t.j. SOBOTA,  od ulice Sokolská od  8.00 hod.  postupne až po ulicu B.S. Timravy so skončením o 16.00 hod.

Zoznam ulíc rozmiestnenia nádob:  Sokolská, J. A. Komenského,  Slepá,  Alexandra Wágnera,  Poľná, J. Wolkra , Mikušovská, Mládežnícka, Slovenskej republiky rád, J. Francisciho, A. S. Puškina,I. P.  Pavlova, P. Thóta, J. M. Hurbana, J. Jesenského, A. Kmeťa, J. Vargu, Špitálska, J. Smreka, L.  Mocsáryho, J. G. Tajovského, J. Husa , Malá,  P. J. Šafárikova, Františka  Gyurkovitsa, Dr. Vodu, Dr. Herza, Mieru, Svätoplukova, Erenburgova, Zvolenská cesta , Ľ. Podjavorinskej, A. E. Timku, Hany  Ponickej, Zory Jesenskej, Tehelná, D. Maróthyto, B. S. Timravy.

Zberné nádoby sa budú vydávať na protipodpis.

V prípade ak  občanovi nevyhovuje horeuvedený termín, môže si zbernú nádobu prevziať  od 16.4.2018 každý pracovný deň v čase od 1500 hod. do 1600 hod.  na Mestskom úrade v Lučenci – oddelenie dopravy  životného  prostredia 2.poschodie, č. dverí 320 u Ing. Fekiačovej, resp. po telefonickom dohovore na tel. čísle 047/4307211.

V prílohe je uvedený harmonogram vývozu  240 litrových zberných nádob na zber biologicky rozložiteĺného odpadu.  

Do zberných nádob je možné vhadzovať: 

trávu, seno, burinu, lístie, odrezky zo stromov a kríkov do dĺžky 1 m, štiepku, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, starý chlieb, kvety, nespotrebované plody z ovocia a zeleniny

Do nádoby nepatria : 

plasty, papier, sklo, kovy, textil, tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný  odpad

Harmonogram zberu je uvedený nižšie.  

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka