Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Región Neogradiensis

Region Neogradiensis

Výzva č. 2/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD.Vytlačiť
 

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg

Dňom 11.10.2018 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis už druhú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke  www.produktnovohrad.sk

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 19.11.2018. 

 

O značku sa môžu uchádzať remeselnící, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).

Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:

 • remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné....)
 • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné,...)
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, ...

 

Podpísané žiadosti  o pridelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.

Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť aj text „Výzva č. 2/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD – žiadosť“.

 

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 26.11.2018 do 30.11.2018. Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok. (Certifikačná komisia menovaná predsedníčkou združenia Región Neogradiensis z .p. o. má 7 stálych členov a 2 externých členov - odborníkov, podľa zamerania aktuálnej výzvy).

 

V I. kole sa nám podarilo úspešne certifikovať 11 záujemcov o certifikáciu svojich produktov:

 

Ondrej Gajdoš, Vidiná

Med a výrobky z medu

Emília Meszárosová, Fiľakovo

Mydlá z kozieho mlieka a nechtívková masť

Katarína Schonová, Polichno

Medy

Helena Rohožníková, Trebeľovce

Med a výrobky z medu

Ľubica Mitterová, Želovce

Medovníčky od Ľubice

SKLODEKOR SZILÁGYI, s.r.o.

Lučenec

Maľované, gravírované a dekorované sklo

Peter Kanda, Vidiná

Medy

Jaroslava Bolyóšová, Trebeľovce - Muľka

Med a výrobky z medu

Jana Sláviková, Lučenec

Krížiková výšivka aplikovaná na rôznych materiáloch

VÍNO NATURAL Domin α Kušický

Veľký Krtíš

„Víno – akostné odrodové víno“

 

Esencie života, s. r. o.

Lučenec

Novohradská výšivka v ľudovom odeve a novohradský čepiec.

Ľanové vrecko na chlieb


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD bude vyhlásená v mesiaci jún 2018Vytlačiť
 

Región Neogradiensis, z.p.o. oznamuje, že:

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" bude vyhlásená v mesiaci jún 2018.

 

Pre viac informácií sledujte: www.produktnovohrad.sk

 


 
 

Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb v NovohradeVytlačiť
 

RN.jpg

 

 

 

 

Čo je regionálne značenie?

uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

Je to systém grafického označovania regionálnych produktov, služieb a podujatí. Každý produkt alebo služba, označená regionálnou značku propaguje nie len samotného tvorcu, producenta, alebo poskytovateľa, ale aj územie z ktorého pochádza, teda spoluvytvára jeho celkovú identitu. Regionálne značenie je spôsob budovania regionálnej identity, propagácie a zviditeľnenia regiónov ako aj prostriedok  podpory ich ekonomického a kultúrno – spoločenského rozvoja.

Aké sú ciele regionálneho značenia?

 • podpora regionálnych tvorcov, výrobcov a poskytovateľov služieb
 • podpora využívania zdrojov regiónu
 • vytváranie a zachovanie identity regiónu a podpora jeho rozvoja.

Čo môže byť označené regionálnou značkou?

Značkou „Regionálny produkt Novohrad“ budú označované miestne produkty, ktoré splnia kritériá pre udelenie regionálnej značky. Tie sú samostatne definované pre umeleckú tvorbu a remeslá, samostatne pre výrobky, produkty a samostatne pre služby.

Označený produkt musí spĺňať:

 • subjekt pochádzajúci resp. pôsobiaci v regióne
 • kvalifikačné predpoklady, resp. prax v príslušnom odvetví
 • zaručenie štandardnej kvality výroby
 • proces výroby nepoškodzujúci prírodu.

Bodovacie kritériá pre umeleckú tvorbu a remeslá:

 • uprednostňovanie miestnych zdrojov, tradícií a dodávateľov pri výrobe výrobku
 • podiel ručnej práce vo výrobnom procese
 • technológia, producent alebo odvetvie výroby tradičné - charakteristické pre región
 • kvalitatívne a ďalšie charakteristiky produktu.

Bodovacie kritériá pre výrobky:

 • uprednostňovanie miestnych zdrojov, tradícií a dodávateľov pri výrobe výrobku
 • podiel ručnej práce vo výrobnom procese
 • technológia, producent alebo odvetvie výroby tradičné - charakteristické pre región
 • kvalitatívne a ďalšie charakteristiky produktu.

Bodovacie kritériá pre služby:

 • uprednostňovanie miestnych zdrojov, tradícií a dodávateľov pri poskytovaní služieb
 • výnimočná kvalita alebo iné vlastnosti služby reprezentujúce región
 • využívanie tradície služby, výrobného procesu alebo pôsobenia firmy v regióne.

 

Cieľom takto nastaveného procesu hodnotenia je, aby produkty, ktorým bude udelená značka vychádzali z tradícií a zdrojov regiónu a boli preň charakteristické. Tieto kritériá uchádzač preukáže historickými zdrojmi a prameňmi. Pre budovanie identity regiónu je dôležité, aby produkty boli kvalitné a reprezentovali región.

 

Grafické značenie regionálnych produktov (logo) autor, Miroslav Zrubák

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.png

Región Neogradiensis z. p. o.

Združenie založili mestá, obce a ďalšie inštitúcie z Novohradu za účelom rozvoja regiónu a cezhraničnej spolupráce. Spolu so „zrkadlovým“ maďarským združením, založeným Župou Nógrád vzniklo euroregionálne združenie, za účelom odstraňovania regionálnych disparít v prihraničnej oblasti.

Prehlásenie o založení Euroregiónu Neogradiensis z.p.o. podpísali predstavitelia Novohradskej župy na maďarskej strane a predstavitelia okresov Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár na slovenskej strane v septembri 1999. Následne po prípravných prácach 25. marca 2000 v Lučenci sa podpísala zakladacia listina.logoSKfarba1.png
V roku 2001 bol schválený Program oblastného rozvoja na maďarskej strane euroregiónu a v roku 2002 Strategický plán rozvoja na slovenskej strane euroregiónu.

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka