Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Majetok mesta

Majetok mesta

Dom smútku Lučenec

Dom smútku Lučenec, Poloha v meste : mestský cintorín

Krypta rodiny Andrejcsik

Krypta rodiny Andrejcsik

Hrobka Rakotyaiho

Hrobka Rakotyaiho

Stará márnica Lučenec

Stará márnica Lučenec


 
 
Dom smútku Opatová

Dom smútku Opatová

Dom v PKO

Dom v PKO

WC - Námestie republiky

WC - Námestie republiky

Šatne pre hercov v PKO

Šatne pre hercov v PKO


 
 
Klub dôchodcov a Csemadok

Klub dôchodcov a Csemadok

Detské jasle Jókaiho

Detské jasle Jókaiho

Budova Dr. Herza č.1 - bývalý MsÚ Lučenec

Budova Dr. Herza č.1 - bývalý MsÚ Lučenec

Budova Dr. Herza č.3 - bývalý MsÚ Lučenec

Budova Dr. Herza č.3 - bývalý MsÚ Lučenec


 
 
Občianska vybavenosť Rúbanisko III/L7

Občianska vybavenosť Rúbanisko III/L7

Sklad Čurgov (Plechová hala)

Sklad Čurgov (Plechová hala)

Budova Okresného Úradu

Budova OÚ

Mestské Informačné Centrum

Mestské Informačné Centrum


 
 
Rekreačne chatky Divín

Rekreačné chatky Divín

25 b.j. Cintorínska Ulica

25 b.j. Cintorínska Ulica

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola


 
 
Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Stredisko služieb škole

Stredisko služieb škole


 
 
Centrum voľného času

Centrum voľného času

Denné centrum

Denné centrum

Pivničný rad 2-4, Komenského 26-28 (56 b.j.Komenského ul.)

Pivničný rad 2-4, Komenského 26-28 (56 b.j.Komenského ul.)

Bytový dom - Kolonáda 9 (+Jókaiho Č. 12)

Bytový dom - Kolonáda 9 (+Jókaiho Č. 12)


 
 
Kino Apollo

Kino Apollo

Divadlo - B.S.Timravy

Divadlo - B.S.Timravy

Letné kino - premietacia kabína

Letné kino - premietacia kabína

Letné kino - pokladňa

Letné kino - pokladňa


 
 
Bytový dom - Komenského ulica 24 (sekcia E,F,G,H)

Bytový dom - Komenského ulica 24 (sekcia E,F,G,H)

2 X 10 b.j., Tkáčska č. 5

2 X 10 b.j., Tkáčska č. 5

2 X 10 b.j., Tkáčska č.  7

2 X 10 b.j., Tkáčska č. 7

Energoblok

Energoblok Poloha v meste : Petöfiho ulica Parcelné číslo : 1842/5 Výmera zastavanej plochy : 167 m2 Súpisné číslo : 3069 Využitie : objekt je využívaný v časti trafostanica, časť bývalá kotolňa nevyužitá


 
 
Bytový dom (k 30.11.2010 1 b.j.)

Bytový dom (k 30.11.2010 1 b.j.)

Bytový dom Vajanského 30, 32, 34, 36

Bytový dom Vajanského 30, 32, 34, 36, Tuhárske Námestie 1, 2, Vargova 1 (k 30.11.2010 8 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská Cesta 6 (k 30.11.2010 7 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská Cesta 6 (k 30.11.2010 7 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská Cesta 4 (k 30.11.2010 3 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská Cesta 4 (k 30.11.2010 3 b.j.)


 
 
Bytový dom, Zvolenská cesta 8 (k 30.11.2010 9 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská cesta 8 (k 30.11.2010 9 b.j.)

Dom sociálneho zariadenia - Osada verejnej čistoty

Stavba na bývanie odlišného štandardu

Sociálne byty, Jókaiho 8,10

Sociálne byty, Jókaiho 8,10 (k 30.11.2010 48 b.j.)

Byty Rapovská križovatka 1,2 (k 31.12.2006 16 b.j.)

Byty Rapovská križovatka 1,2 (k 30.11.2010 16 b.j.)


 
 
Bytový dom Jegorova 20 (k 30.11.2010 3 b.j.)

Bytový dom Jegorova 20 (k 30.11.2010 3 b.j.)

Budova Tržnice

Budova Tržnice

Chatka Lučenské kúpele

Chatka Lučenské kúpele

Budova Zimného štadióna a ľadová plocha

Budova Zimného štadióna a ľadová plocha


 
 
Šatne

Šatne

Pokladňa - murovaná

Pokladňa - murovaná

Sklad, sociálne zariadenia

Sklad, sociálne zariadenia Poloha v meste : Športová ulica Parcelné číslo : 4928/3, 4928/10 Výmera zastavanej plochy : 38 m2, 39 m2 Súpisné číslo : 3089, 3090 Využitie : objekt je využívaný

Administratívna budova

Administratívna budova


 
 
Tribúna na státie

Tribúna na státie

Hlavná tribúna - krytá

Hlavná tribúna - krytá

Bytový dom, F.Lehára 14-16

Bytový dom, F.Lehára 14-16

Bytový dom, Továrenská č. 33

Bytový dom, Továrenská č. 33


 
 
Prestrešenie Zimného Štadióna

Prestrešenie Zimného štadióna

Letné kúpalisko - I.etapa

Letné kúpalisko - I.etapa

Materská Škola s výchovným jazykom maďarským

Materská škola s výchovným jazykom maďarským ( + družina pre ZŠ J. Karmána s vyučovacím jazykom maďarským)

Základná škola Kubínyiho Námestie č. 6, Lučenec

Základná škola Kubínyiho nám.č.6, Lučenec, Poloha v meste : Kubínyiho námestie č.6, Parcelné číslo : 7, 8


 
 
Budova bývalej ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - prevedené

Budova bývalej ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - prevedené

Základná škola Kubínyiho nám.č.6

Základná škola Kubínyiho nám.č.6

ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - Hospodárska budova

ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - Hospodárska budova

Základná škola Haličská cesta č. 7, Lučenec

Základná škola Haličská cesta č.7, Lučenec, Poloha v meste : Haličská cesta č.7,Parcelné číslo : 3863/4


 
 
Základná škola Haličská cesta č.7 prístavba

Základná škola Haličská cesta č.7 prístavba

Základná škola Haličská cesta č.8, Lučenec

Základná škola Haličská cesta č.8, Lučenec, Poloha v meste : Haličská cesta č.8, Parcelné číslo : 4013, 4027, Výmera zastavanej plochy : 3978 m2, 700 m2, Súpisné číslo : 1191, 3988

Základná škola Haličská cesta č.8, Poloha v meste:

Základná škola Haličská cesta č.8, Poloha v meste: Dekréta Matejovie, Parcelné číslo: 3998, Výmera zastavanej plochy: 797 m2, Súpisné číslo: 1364

ZŠ Haličská cesta č.8 - GARÁŽ

ZŠ Haličská cesta č.8 - GARÁŽ


 
 
Základná Škola L.Novomeského, Rúbanisko I/76, Lučenec

Základná škola L.Novomeského, Rúbanisko I/76, Lučenec, Poloha v meste : L.Novomeského, Parcelné číslo : 5000/1, Výmera zastavanej plochy : 3783 m2

Základná škola Vajanského č. 47, Lučenec

Základná škola Vajanského ul.č.47, Lučenec, Poloha v meste : Vajanského ulica č.47, Parcelné číslo : 1446/2, 1446/3, 1446/5 , Výmera zastavanej plochy : 1004 m2, 41 m2, 3680 m2 Súpisné číslo : 2844

Základná škola Vajanského č.47 - CVČ

Základná škola Vajanského č.47 - CVČ

Základná škola Bratrícka č.19, Opatová

Základná škola Bratrícka č.19, Opatová


 
 

 
Mapa lesných komunikácií v Mestských lesoch
 Mapa lesných komunikácií v Mestských lesoch.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
Mapa Mestských lesov vo vlastníctve Mesta Lučenec
 Mapa Mestských lesov vo vlastníctve Mesta Lučenec.pdf (483.5 kB) (483.5 kB)

 
Mapa s vyznačením možnosti ťažby podľa Lesného hospodárskeho plánu na r 2016 2017
 Mapa s vyznačením možnosti ťažby podľa Lesného hospodárskeho plánu na r 2016 2017.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka