Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Ocenenia mesta

Ocenenia Mesta Lučenec

ROK  1999
Cena mesta Lučenec
Hane Koškovej - za aktívnu a stálu prítomnosť v súčasnej slovenskej literatúre a šírenie dobrého mena mesta


ROK  2001
Cena primátora mesta Lučenec
Ferencovi Ardamicovi - pri príležitosti významného životného jubilea, poslancovi Mestského zastupiteľstva Lučenec za úspešnú, záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a jeho zviditeľňovanie v oblasti kultúrneho, spoločenského života, za jeho literárnu a prekladateľskú činnosť

 

ROK  2004
Cena mesta Lučenec
Jurajovi Fischerovi
• Základnej umeleckej škole v Lučenci

 

Čestné občianstvo mesta Lučenec
Prof.doc. PhDr. Jánovi Mlynárikovi, CSc.

 

ROK  2005
Cena mesta Lučenec
Mgr. Jánovi Šufliarskemu
• Novohradskému múzeu a galérii v Lučenci

 

Cena primátora mesta Lučenec
• Vladimírovi Koškovi

 

ROK  2008
Čestné občianstvo mesta Lučenec
• Jozefovi Líškovi - poslancovi Národnej rady SR za významné zásluhy pri zveľaďovaní mesta, pri rozvoji mesta v hospodárskej a spoločenskej oblasti a za zlepšenie životných podmienok obyvateľov Lučenca

Cena mesta Lučenec

• Divadelnému súboru J. Kármána Lučenec - za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a reprezentáciu mesta Lučenec

• PhDr. Jozefovi Drenkovi - historikovi a kronikárovi mesta Lučenec za publikačnú činnosť, za významné vedecko-výskumné výsledky v oblasti histórie, za propagáciu mesta a kultúrny rozvoj mesta

Cena primátora mesta Lučenec

• Márii Adamovej - za publikačnú činnosť o meste Lučenec, za propagáciu mesta Lučenec a za zásluhy o rozvoj archívnictva

• Pavlovi Filčíkovi - za významné a dlhoročné pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti pri MsZ "Človek človeku", za umeleckú a tvorivú činnosť, za rozvoj kultúry v meste

• PhDr. Františkovi Mihálymu - za publikačnú činnosť, za propagáciu osobností mesta a mesta Lučenec, za pedagogické a umelecké pôsobenie a rozvoj kultúry v meste

• Viere Jackuliakovej - za prácu s mládežou v tanečných kurzoch a za udržiavanie tradície spoločenského tanca v meste

 

ROK  2009
Cena mesta Lučenec
• Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci - za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste, za výchovnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie medziľudských vzťahov a „úcty človeka k človeku“, za príkladnú propagáciu mesta na podujatiach celoslovenského významu

Cena primátora mesta Lučenec

• Dušanovi Kubincovi - za výnimočné zásluhy a viacročné pôsobenie v Matici slovenskej, za šírenie národného povedomia, osvety a kultúry v meste Lučenec a v regióne Novohradu

• MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - pri príležitosti životného jubilea, za celoživotné zásluhy v medicíne a za aktívne pôsobenie vo verejných funkciách

• Ondrejovi Strapkovi - za dlhoročnú pedagogickú a výchovnú činnosť, za obetavú a príkladnú prácu v prospech zdravotne znevýhodnených občanov, za vynikajúce umelecké tvorivé výsledky

• Mgr. Árpádovi Szabó - za prínos a rozvoj ochotníckeho divadla v meste Lučenec, za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti dramatického umenia

• PhDr. Pavlovi Urbančokovi - za významné a dlhoročné pôsobenie v knihovníctve a v Matici slovenskej, za kultúrno-spoločenský rozvoj v meste Lučenec

 

ROK  2010
Cena mesta Lučenec
• kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec – za nezištnú pomoc pri zachraňovaní majetku a ľudských životov počas povodní, za poskytnutú pomoc pri povodniach a odstraňovaní ich následkov, za prejavenú ľudskosť a podporu
• divadelnému súboru Timrava - pri príležitosti 65. výročia založenia súboru, za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos
Mestskému atletickému klubu REDOX - za vynikajúce športové výsledky atletického klubu, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta

 

Cena primátora mesta Lučenec
• RNDr. Jánovi Straškovi - za pôsobenie vo verejných funkciách, za celoživotnú významnú pedagogickú činnosť
• Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú a trénerskú činnosť v atletike, za vynikajúce výsledky a prácu s mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
• PhDr. Kinge Szabóovej – za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za podporovanie kultúrnych inštitúcií a šírenie dobrého mena
• Ing. Jozefovi Kováčikovi – za celoživotné pôsobenie pre rozvoj mesta a regiónu v potravinárskom odvetví, za podporovanie športových klubov
Štefanovi Kružliakovi – za rozvoj duchovného života v meste, za zásluhy pri realizácii výstavby a vysvätenia kostola Krista Kráľa na Rúbanisku

 

Čestné uznanie primátora mesta Lučenec
• Tomášovi Veszelkovi - členovi Mestského atletického klubu REDOX za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec


ZA ROK  2011
Cena mesta Lučenec
• Júliusovi Szabóovi „in memoriam“ – za významné celoživotné pôsobenie v oblasti kultúry, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, pri príležitosti 105. výročia narodenia a 40. výročia úmrtia nášho významného umelca

 

Cena primátorky mesta Lučenec
• Tiborovi Kobličekovi – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín významnej osobnosti Novohradu
• MUDr. Jaroslavovi Gáfrikovi - za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, za dlhoročnú prácu v komunálnej politike

 

Uznania mesta Lučenec
• čestné uznanie Norbertovi Krištovi – za verejnoprospešnú činnosť; za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športu, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, je dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci, v roku 2011 oslávil životné jubileum 70 rokov
čestné uznanie Michalovi Kabelkovi – za činnosť v oblasti športu; za vynikajúce športové výsledky na európskej úrovni, kvalifikoval sa na LOH 2012 v Londýne
čestné uznanie Petrovi Mihálymu – za činnosť v oblasti športu; za mimoriadne úspechy na celosvetovej úrovni - desaťnásobný majster Európy, sedemnásobný majster sveta, trojnásobný víťaz ankety o najlepšieho liftera Masters, za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
čestné uznanie Mgr. Gabrielovi Rákaimu – za oblasť sociálnu a charitatívnu; ako dekan rímsko-katolíckej farnosti, v ktorej pôsobí 18 rokov, prispieva svojim ľudským prístupom ku kvalite života obyvateľov mesta Lučenec
ďakovný list Mgr. Ľudmile Lacovej – za pedagogickú činnosť; patrí medzi mimoriadne aktívne osobnosti pedagogickej obce, reprezentuje školu a mesto Lučenec v rámci Slovenska i v zahraničí, pod jej vedením je ZŠ Vajanského už piaty rok nositeľkou medzinárodného certifikátu Eco-schools – Zelená škola
ďakovný list Zdenke Klimovej - za pedagogickú činnosť; 36 rokov pracovala na ZŠ s MŠ v Opatovej a vychovávala mladých športovcov, bola veľkým prínosom v oblasti výchovy, športu, kultúry nielen v škole, ale i pre mestskú časť Opatová. Aktívne spolupracovala s Klubom dôchodcov, ako aj inými inštitúciami
športovec roka Lucii Koskovej – za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu doma a v zahraničí v jazdeckom športe, dosiahla tituly majsterky Slovenska v Military, majsterky stredného Slovenska v parkúre koní, víťazstvá v seriáloch a jazdeckých ligách, víťazstvá a vynikajúce umiestnenia na významných medzinárodných pretekoch
športovec roka Tomášovi Veszelkovi – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu, reprezentant SR juniorov a dorastencov v skoku do diaľky a trojskoku, 3-násobný majster Slovenska v skoku do diaľky, trojskoku a behu na 100 metrov, účastník Majstrovstiev Európy EYOS do 17 rokov
športový kolektív roka Jazdeckému klubu Koška Horseteam Lučenec – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu, športovci klubu vybojovali desiatky titulov majstrov, víťazov jazdeckých líg, víťazov seriálov, v deťoch, junioroch a senioroch, stovky dekorovaných umiestnení na významných domácich a zahraničných podujatiach, spolu počas sezóny 2011 získali jazdci klubu 121 dekorácií, z čoho bolo 22 víťazstiev, 26 strieborných a 20 bronzových umiestnení

 

ZA ROK 2012
Čestné občianstvo mesta Lučenec
PaedDr. Augustínovi Čisárovi - pri príležitosti významného životného jubilea, za úspešnú, záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a jeho zviditeľňovanie v oblasti kultúrneho, spoločenského života.

 

Cena mesta Lučenec
Ing. Marošovi Kováčikovi – za vynikajúce športové výsledky v basketbale, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

Cena primátorky
MUDr. Jurajovi Pelčovi - za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, pri príležitosti životného jubilea.

 

Čestné uznanie
• Arpádovi Szabóovi – za činnosť v oblasti kultúry; za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos v oblasti kultúry, čím sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Vladimírovi Sadílekovi – za činnosť v oblasti kultúry; za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Doc. Ing. Miroslavovi Kelemenovi, PhD. – za pedagogickú činnosť; ako profesionálny vojenský pilot v Ozbrojených silách SR, neskôr ako rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a v súčasnosti prorektor pre medzinárodné vzťahy na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa pričinil o reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, je kandidátom na udelenie titulu „profesor“ prezidentom SR.

 

Ďakovný list
• Mgr. Jánovi Mižúrovi – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Mgr. Vojtechovi Kováčovi - za dlhoročnú pedagogickú, športovú a trénerskú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Elene Gubániovej – za oblasť sociálnu a charitatívnu; svojim prístupom stmeľuje a upevňuje medziľudské vzťahy, pri príležitosti životného jubilea.
• Zmiešanému speváckemu zboru Ozvena – za činnosť v oblasti kultúry; zbor svojou aktivitou rozvíja kultúrne dedičstvo regiónu a reprezentuje mesto Lučenec na celosvetovej úrovni; pri príležitosti 80. výročia svojho založenia.
• Pavlovi Dirbákovi – za oblasť sociálnu a charitatívnu; za celoživotný prínos a prácu v prospech zdravotne postihnutých občanov mesta Lučenec.

 

Športovec roka
• Marcelovi Sarvašovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma a v zahraničí v boccii, športe raffa, bronzový medailista z ME juniorov do 18 rokov.
• Ľubomíre Grossertovej – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu v tenise, v kategórii staršie žiačky obsadila na Slovensku 7. miesto, víťazka majstrovstiev regiónu a účastníčka majstrovstiev Slovenska.

 

Športový kolektív roka
• Reprezentačnému družstvu Slovenska Boccia klub Lučenec – juniori do 18 rokov v zložení Lukáš Bolla, Tomáš Štolc, Mário Šnúrik - za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách Európy v San Maríne obsadili 6. miesto.

 

ZA ROK 2013

 

Cena mesta Lučenec

 • Mgr. Márii Drenkovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, publikačnú a osvetovú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
 • Mgr. Ondrejovi Veselému – za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť, oceneného medailou Sv. Gorazda, za aktívnu prácu v rozvoji odborného vzdelávania pedagógov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
 • Marte Galádovej – za zásluhy o zachovanie ľudových tradícií Novohradského regiónu, dlhoročnú pedagogickú činnosť, reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí.
 • JUDr. Dušanovi Ilčíkovi – za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

Cena primátorky

 • PhDr. Márii Matuškovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, ocenenú ako Európsky učiteľ cudzích jazykov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
 • Miroslavovi Hrdličkovi – za dlhoročnú pedagogickú a športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
 • MUDr. Rudolfovi Slivkovi - za dlhoročnú prácu v komunálnej politike od roku 1994 do 2010 a za prínos a rozvoj zdravotníckych služieb, za výrazný podiel pri výstavbe chirurgického pavilónu v meste Lučenec

 

Čestné uznanie

 • Mgr. Kláre Majorošovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
 • Bc. Ivanovi Siláčimu – za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti architektúry a urbanizumu, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
 • Darine Urbančokovej – za sociálnu a charitatívnu oblasť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
 • Mariánovi Berkymu – za trénerskú činnosť a za víťazstvo v ankete Top futsal 2013 - Tréner roka 2013, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

Ďakovný list

 • PhDr. Kinge Szabóovej – za dlhodobú aktívnu činnosť v oblasti kultúry, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.

 • Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú, trénerskú činnosť a prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu.
 • Jozefovi Kostínimu - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
 • Jurajovi Novodomskému - za dlhoročnú športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.

 

Športovec roka

 • Ondrejovi Garajovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma v zahraničí v športe boccia, za získanie Slovenského pohára – najlepší bočista sezóny 2013, za druhé miesto na Stredoeurópskom pohári klubových družstiev v boccii.

 

Športový kolektív roka

 • Športovému kolektívu boules Novohrad v zložení – Richard Sacher a Vojtech Sopko v športe lyonnaise/volo – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách sveta mužov v meste Bahia Blanca obsadili 13. miesto.

 

ZA ROK 2014

 

Čestné občianstvo mesta Lučenec

 • MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - za dlhoročnú a profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

Cena mesta

 • Milanovi Barboriakovi st. – za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec v regióne a v zahraničí.
 • Ing. Eve Balážovej, PhD. – za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea
 • Márii Adamovej - za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve mesta Lučenec a novohradského regiónu, za celoživotný prínos v archívnictve, šírenie dobrého mena mesta Lučenec
 • Mariánovi Slukovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť a celoživotný prínos v parašutizme, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti životného jubilea
 • Ing. Emilovi Pápaimu – za dlhoročnú riadiacu a kontrolnú činnosť vo verejnej správe, za verejnoprospešné činnosti a šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea
 • Pavlovi Filčíkovi – za dlhoročnú činnosť v ZPOZ a za šírenie dobrého mena mesta navonok, pri príležitosti životného jubilea

 

Cena primátorky

 • Elene Majerčíkovej „In memoriam“ – za zachovanie ľudových tradícií Novohradského regiónu a reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí
 • Dušanovi Domskému  – za aktívnu športovú a trénerskú činnosť v leteckom a parašutistickom športe, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea
 • Arnoldovi Kojnokovi – za prínos o autentické priblíženie osobnosti Jána Mlynárika vo filme Lyrik v období totalitného systému
 • PhDr. Magdaléne Barányiovej – za vedecko-výskumnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec
 • Mgr. Petrovi Balkovi – za vynikajúce výsledky v oblasti publikačnej a filmovej tvorby, kultúrnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec

 

Čestné uznanie

 • Vojtechovi Lietavovi – za zachovanie ľudových tradícií, za zdokumentovanie stavebného charakteru mesta a jeho premien v období rokov 1950 - 2005 prostredníctvom fotografií 

 

Ďakovný list

 • Spoločnosti Johnsons Controls Lučenec, s.r.o. – za rozvoj zamestnanosti v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste,  pri príležitosti  10. výročia  pôsobenia  spoločnosti v meste Lučenec

 

Športovec roka

 • Lukášovi Figovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma v zahraničí v atletike

 

Športový kolektív roka

 • Mestskému kulturistickému oddielu – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v kulturistike, pri príležitosti 50. výročia založenia oddielu
 • Lucii Láskovej, Martine Ľuptákovej-Gyurcsiovej, Kataríne Hrickovej – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma a v zahraničí v basketbale
 • Reprezentácii SR žien v boccie – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v športe boccia na Majstrovstvách sveta družstiev žien v Kahiuai (Číne) v roku 2014

 

Tréner roka

 • Jánovi Törökovi – za dlhoročnú trénerskú činnosť v športe boccia-raffa a celoživotnú prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu

 

ZA ROK 2015

 

Čestné občianstvo mesta Lučenec

 • Prof. PhDr. Slavovi Ondrejovičovi, DrSc. – za dlhoročnú vedeckú a prekladateľskú činnosť, pri príležitosti životného jubilea

 

Cena mesta

 • Prof. MUDr. Júliusovi Mazuchovi Dr.Sc. - za dlhoročnú významnú vedeckú a odbornú činnosť v oblasti medicíny, za pedagogickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti životného jubilea
 • Folklórnemu súboru Ipeľ – za uchovávanie pôvodných tradícií, piesní a tancov regiónu Novohrad, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti 40. výročia svojho založenia
 • Adriane Kučerovej – za vynikajúce výsledky v oblasti operného spevu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti životného jubilea

 

Cena primátorky

 • RNDr. Jozefovi Puntigánovi – za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve mesta Lučenec a regiónu, za publikačnú činnnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí
 • Štefanovi Böszörményimu – za uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva mesta Lučenec a regiónu Novohrad, za publikačnú činnnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí
 • Mgr. Jurajovi Štaudingerovi – za aktívnu kynologickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí

 

Čestné uznanie

 • RNDr. Jane Maskalíkovej – za dlhoročnú aktívnu činnosť pri výchove mladých ľudí - skautov, pri príležitosti životného jubilea
 • Ing. Jozefovi Mižúrovi – za dlhoročnú aktívnu činnosť pre rozvoj basketbalu, pri príležitosti životného jubilea

 

Ďakovný list

 • Divadelnému súboru TIMRAVA – za aktívnu činnosť pri rozvoji ochotníckeho divadla, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti 70. výročia svojho založenia

 

ZA ROK 2016

 

      Čestné občianstvo mesta Lučenec

 • Viole Rozálii Fischerovej – za obohatenie ľudského poznania a zviditeľnenie osudov židovskej komunity v meste Lučenec počas holokaustu  

 

       Cena mesta:

 • Hane Koškovej - za dlhoročnú tvorbu v oblasti súčasná slovenská literatúra, pri príležitosti životného jubilea

 

Čestné uznanie

 • Ing. Pavlovi Kalinskému - za dlhoročnú trénerskú činnosť a aktívnu prácu v komunálnej politike, pri príležitosti životného jubilea

 

Ďakovný list

 • Rudolfovi Václavíkovi – za aktívnu celoživotnú činnosť, pri príležitosti životného jubilea
 • Štefanovi Kohnovi - za aktívnu verejnoprospešnú a športovú činnosť, pri príležitosti životného jubilea
 • Jaromírovi Balcárovi – za pedagogickú a trénerskú činnosť

 

Športovec roka

 • Attilovi Fehérvárimu – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a klubu FUTSAL KLUB Lučenec
 •  Tiborovi Pukáčovi  – za vynikajúce športové výsledky v trojboji, úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec na celosvetovej úrovni

 

Športový kolektív roka

 • FUTSAL KLUBu Lučenec  – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta vo futsale   

 


 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

ďalšie dni

Piatok 30.3.
Lekáreň na Rúbanisku
Rúbanisko II.Q
047 4330697
Sobota 31.3.
Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec
0901 961 094
Sobota 31.3.
Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka