Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Vila s areálomVytlačiť
 

Honosné továrnické vily na Jókaiho ulici v Lučenci s popisným číslom 7 a 13 bližšie k obnove.

    Honosné továrnické vily na Jókaiho ulici s popisným číslom 7 a 13 reprezentujú v Lučenci staviteľstvo prvých desaťročí 20. storočia. Sú štýlovo čistým dielom secesnej architektúry, zastúpenej najmä obytnými meštiackymi domami. Vlastníkmi a staviteľmi boli členovia rodiny Rakottyay, ktorí vlastnili továreň na smaltované výrobky a významnou mierou zasiahli do života mesta.
    Nakoľko sa jedná o veľmi zachovalú a významnú architektonickú pamiatku, Mesto Lučenec ako vlastník objektu už od roku 2013 pripravuje všetku potrebnú dokumentáciu ku kvalitnej obnove objektu. Za finančnej podpory  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa v rámci štyroch úspešných projektov podarilo spracovať všetky technické dokumentácie potrebné k obnove pamiatkovo chráneného objektu.  
            V prvom projekte bol v roku 2013 realizovaný „Komplexný reštaurátorský prieskum secesnej vily s areálom. Výsledky tohto prieskumu boli jedným z hlavných východísk pre spracovanie Návrhu na reštaurovanie ako podkladu pre následnú realizáciu rekonštrukcie objektu. Predmetom výskumu boli omietkové a náterové farebné vrstvy spolu s výzdobou na  hlavných fasádach objektu ako aj objektov vo dvorovej časti s altánkom. Výskum potvrdil predpokladané hodnoty zachovaného areálu s nálezmi, ktoré dokumentujú stav zachovania pôvodných štruktúr z čias výstavby objektu. V druhom projekte s názvom „Technická dokumentácia pre obnovu secesnej vily s areálom“ ktorý bol realizovaný v roku 2015 sa spracovalo kompletné zameranie skutkového stavu objektu. Toto zameranie slúžilo ako podklad pre tretí úspešný projekt s názvom „Umelecko-historický výskum VILY S AREÁLOM“ realizovaný v roku 2016. Všetky doterajšie výstupy slúžili ako podklad pre posledný úspešný projekt s názvom „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a statický posudok VILY S AREÁLOM“ ktorý bol realizovaný v roku 2017. V rámci projektu bol spracovaný statický posudok na všetky nosné časti objektu a tiež na všetky objekty v areály NKP (národná kultúrna pamiatka). Bola spracovaná projektová dokumentácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky do ktorej boli zapracované výsledky doterajších výskumov.
         Zámerom mesta Lučenec je reštaurovať nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku - secesnú „Vilu s areálom“ evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo nevyhnutné spracovať komplexnú technickú dokumentáciu potrebnú ako podklad k celkovej obnove kultúrnej pamiatky. Reštaurátorský zásah prinavráti pamiatke jej autenticitu a vysokú kvalitatívnu  úroveň mestskej výstavby v secesnom slohu.
    Projekt „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a statický posudok VILY S AREÁLOM“ bol realizovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva Kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.


 
 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2018Vytlačiť
 

Veľkonočný jarmok        22. - 23.03.2018

 

Dni mesta Lučenec        23. - 26.08.2018

Pivný festival                  23.-25.08.2018

Lučenský jarmok            23. - 24.08.2018

 

Vianočné trhy                  13. - 14.12.2018


 
 

Novoročný darček mesta Lučenec: Školáci, cestujete zadarmoVytlačiť
 

Mesto Lučenec pripravilo pre školákov novoročný darček v podobe bezplatného cestovania v MHD. Bezplatná doprava sa týka žiakov základných škôl do 15 rokov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Lučenec, a aj tých, ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na území mesta Lučenec. Spoločným cieľom mesta a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. je zatraktívniť cestovanie v MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferovali tento druh dopravy, aby bola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dostatočne rýchla a v konečnom dôsledku nepochybne aj ekonomicky a ekologicky výhodná. Zvýšením počtu prepravených osôb v mestskej autobusovej doprave predpokladáme aj zníženie počtu osobných automobilov v meste, z čoho následne vyplýva zníženie znečistenia ovzdušia.

Zároveň chceme vyjsť v ústrety rodičom, aby nemuseli svoje deti dopravovať do školy osobnými motorovými vozidlami.

Nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci uplatňuje na predajnom mieste dopravcu, konkrétne v Infocentre na autobusovej stanici v Lučenci. Nárok na bezplatnú dopravu je potrebné aktivovať na dopravnej karte SAD Lučenec, ktorú už cestujúci vlastní. Nie je povinnosťou zakúpenie novej čipovej karty. Manipulačný poplatok za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci, ktorí nemajú dopravnú kartu, musia požiadať o jej vydanie. K jej vybaveniu je potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Poplatok za vydanie dopravnej karty je 3,20 eur plus 1 euro spomínaný manipulačný poplatok.

 

Informácie môžete získať osobne v Infocentre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru 5705, ako aj na telefónnom čísle 047/5631385 denne od 6:00 - 17:30.

Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa, od 6:00 do 17:30. 


 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac január 2018.Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                          Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                                                                                       Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:     

02.01.2018/utorok/            /21/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

03.01.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

04.01.2018/štvrtok/           /19/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

05.01.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

08.01.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

09.01.2018/utorok/            /21/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

10.01.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

11.01.2018/štvrtok/           /19/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

12.01.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

15.01.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

16.01.2018/utorok/            /21/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

17.01.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

18.01.2018/štvrtok/           /19/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

19.01.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

22.01.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

23.01.2018/utorok/            /21/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

24.01.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

25.01.2018/štvrtok/           /19/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

26.01.2018/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

29.01.2018/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

30.01.2018/utorok/            /21/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

31.01.2018/streda/            /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatink

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

03.01.2018/streda/             /10/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

04.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

05.01.2018/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

08.01.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

09.01.2018//utorok/          /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

10.01.2018/streda/             /10/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

11.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

12.01.2018/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

15.01.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

16.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

17.01.2018/streda/             /10/                                       Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

18.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

19.01.2018/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

22.01.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

23.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

24.01.2018/streda/             /10/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

25.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

26.01.2018/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

29.01.2018/pondelok/       /6/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

30.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

31.01.2018/streda/             /10/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.01.2018/utorok/            /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

03.01.2018/streda/             /14/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.01.2018/štvrtok/           /18/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.01.2018/piatok/            /15/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

08.01.2018/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.01.2018/utorok/            /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.01.2018/streda/             /14/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.01.2018/štvrtok/           /18/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.01.2018/piatok/            /15/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

15.01.2018/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.01.2018/utorok/            /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.01.2018/streda/             /14/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.01.2018/štvrtok/           /18/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.01.2018/piatok/            /15/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

22.01.2018/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.01.2018/utorok/            /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.01.2018/streda/             /14/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.01.2018/štvrtok/           /18/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.01.2018/piatok/            /15/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

29.01.2018/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.01.2018/utorok/            /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

31.01.2018/streda/             /14/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.01.2018/utorok/            /10/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

03.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

04.01.2018/štvrtok/           /9/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

05.01.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

08.01.2018/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

09.01.2018/utorok/            /10/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

10.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

11.01.2018/štvrtok/           /9/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

12.01.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

15.01.2018/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na

priehrade, altánok pri kúpeľoch

16.01.2018/utorok/            /10/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

17.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

18.01.2018/štvrtok/           /9/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

19.01.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

22.01.2018/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na

priehrade, altánok pri kúpeľoch

23.01.2018/utorok/            /10/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

24.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

25.01.2018/štvrtok/           /9/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

26.01.2018/piatok/            /8/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

29.01.2018/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

30.01.2018/utorok/            /10/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

31.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.01.2018/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

03.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

05.01.2018/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

08.01.2018/pondelok/       /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.01.2018/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

12.01.2018/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

15.01.2018/pondelok/       /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.01.2018/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

19.01.2018/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

22.01.2018/pondelok/       /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

23.01.2018/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

26.01.2018/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

29.01.2018/pondelok/       /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.01.2018/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

31.01.2018/streda/             /9/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.01.2018/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

03.01.2018/streda/             /14/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

04.01.2018/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

05.01.2018/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

08.01.2018/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

09.01.2018/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

10.01.2018/streda/             /14/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

11.01.2018/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

12.01.2018/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

15.01.2018/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

16.01.2018/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

17.01.2018/streda/             /14/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

18.01.2018/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

19.01.2018/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

22.01.2018/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

23.01.2018/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

24.01.2018/streda/             /14/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

25.01.2018/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

26.01.2018/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

29.01.2018/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

30.01.2018/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

31.01.2018/streda/             /14/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

03.01.2018/streda/             /10/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

04.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

05.01.2018/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

08.01.2018/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

09.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

10.01.2018/streda/             /10/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

11.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

12.01.2018/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

15.01.2018/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

16.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

17.01.2018/streda/             /10/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

18.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

19.01.2018/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

22.01.2018/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

23.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

24.01.2018/streda/             /10/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

25.01.2018/štvrtok/           /10/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

26.01.2018/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

29.01.2018/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

30.01.2018/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

31.01.2018/streda/             /10/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.01.2018/utorok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

03.01.2018/streda/             /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

04.01.2018/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

05.01.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

08.01.2018/pondelok/       /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.01.2018/utorok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

10.01.2018/streda/             /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

11.01.2018/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

12.01.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

15.01.2018/pondelok/       /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.01.2018/utorok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

17.01.2018/streda/             /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

18.01.2018/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

19.01.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

22.01.2018/pondelok/       /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

23.01.2018/utorok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

24.01.2018/streda/             /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

25.01.2018/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

26.01.2018/piatok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

29.01.2018/pondelok/       /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.01.2018/utorok/            /13/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

31.01.2018/streda/             /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.01.2018/utorok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

03.01.2018/streda/             /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

04.01.2018/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

05.01.2018/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

08.01.2018/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.01.2018/utorok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

10.01.2018/streda/             /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

11.01.2018/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

12.01.2018/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

15.01.2018/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.01.2018/utorok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

17.01.2018/streda/             /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

18.01.2018/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

19.01.2018/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

22.01.2018/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

23.01.2018/utorok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

24.01.2018/streda/             /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

25.01.2018/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

26.01.2018/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

29.01.2018/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.01.2018/utorok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

31.01.2018/streda/             /4/                                          areál parku, parkovisko pri parku

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 12,00 hod. alebo podľa potreby

Lokality:     

Sobota

Bartoš, Korová - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Juhaniak, Botoš – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Kováč R. – Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč - Lučenec časť Opatová

Markovičová - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

Nedeľa, sviatky

hlavný ťah v meste t.j.od Tržnice, Kubínyiho námestie, Masarykova ulica smerom k Nemocnici

bočné ulice od Masarykovej ulici t.j. Zlatá ulička po Úrad práce, Železničná ulica po stanicu, Novohradská ulica po kino Apollo,   ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

01.01.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

 

06.01.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

07.01.2018:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak

 

13.01.2018:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

14.01.2018:   Markovič, Knisa, Kováč R., Botoš

 

20.01.2018:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

21.01.2018:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak

 

27.01.2018:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš, Kováč R. + aktivační pracovníci 6

28.01.2018:   Markovič, Knisa, Kováč R., Botoš

Správca parku: Robert Gorelík

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 1 aktivačný pracovník


 
 

Vyhodnotenie súťaže vo vlastnej tvorbe Výnimočné vianoceVytlačiť
 

Organizátori súťaže mesto Lučenec, MO ŽIVENA Lučenec vyjadrujú poďakovanie  všetkým, ktorí sa zapojili so súťaže vo vlastnej tvorbe.

Ocenení :

 1. Kategória : /ZŠ 7 -10 rokov/

      Poézia : Katarína Kyseľová, ZŠ Plavnica ...na oblohe...

                    Simona Málišová, ZŠ L.Novomeského Lučenec

      Próza : Emka Tokárová, Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca Lučenec, Výnimočné vianoce

                  Karin Vrábľová, ZŠ M.R.Štefánika Lučenec, Vianoce

 

 1. Kategória : / ZŠ 11 -15 rokov/

Poézia :  Alica Kmečová , ZUŠ J.Melkoviča Stará Ľubovňa, Vianoce u nás doma

              Mária Barnovská, ZUŠ J.Melkoviča Stará Ľubovňa, Vianočný snehuliak

               Kristína Čeryová, Gymnázium Topoľčany

Próza : Kristína Uramová, ZŠ Haličská cesta 7 Lučenec, , próza : Výnimočne vianočný príbeh

 

 1. Kategória : / Stredné školy/

      Poézia : Miroslav Kozolka, Gymnázium Bratislava , „ Črepiny“

                   Barbora Langová, ZUŠ J.Melkoviča Stará Ľubovňa   , Výnimočné vianoce

      Próza : Nikolas Kómár, Stredná zdravotnícka škola Lučenec,

                   „ Výnimočné vianoce malého chlapca“

 

 1. Kategória : / dospelí /

Poézia : Barbora Plutová , ZUŠ J.Melkoviča Stará Ľubovňa  , Dohviezdny večer

              Ema Tomková,  ZUŠ J.Melkoviča Stará Ľubovňa   , Vianoce

              Jana Biganičová, ZUŠ J.Melkoviča Stará Ľubovňa  , Zima, anjel. Vianoce...

Próza : Mgr. Emília Polomská, Tesáre, Topoľčany, „ Posledné výnimočné vianoce“

 

Cena primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej :

Lea Kolimárová, MŠ Dr. Herza 5 Lučenec, próza „ Mám to ja farebný svet“ 

 

Cena predsedníčky MO ŽIVENA Lučenec Jarmily Móricovej : 

Kristína Uramová, ZŠ Haličská cesta 7 Lučenec, , próza : Výnimočne vianočný príbeh


 
 

Ocenení na 2. ročníku súťaže Petrohrad očami detí Vytlačiť
 

Organizátori výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili a krásnymi prácami prispeli k vysokej úrovni súťaže. Vernisáž výstavy sa koná v priestoroch radnice, Ul. Dr. Herza 1 Lučenec dňa 20. decembra 2017 o 17.00 hod. a výstava potrvá do 26.1.2018. Na vernisáži si ocenení prevezmú ceny.  Organizátori výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili a krásnymi prácami prispeli k vysokej úrovni súťaže. Vernisáž výstavy sa koná v priestoroch radnice, Ul. Dr. Herza 1 Lučenec dňa 20. decembra 2017 o 17.00 hod. a výstava potrvá do 26.1.2018. Na vernisáži si ocenení prevezmú ceny. 

Odborná porota :                                                       

PhDr. Ján Belko, PhD.

PhDr. Kinga Szabóová     

Renáta Adamová                                                     

 1. Kategória :                                                                                                          1. miesto : Evanna Lazorová, ZUŠ A. Dubčeka 880 Vranov nad Topľou ,

     “ Rozprávkové veže“

 1. miesto : Ľuboslav Kučera, ZUŠ Zimná 12 Spišská Belá, „ Chrám narodenia Jána               Krstiteľa“
 2. miesto : Katarína Kamenická, ZUŠ sídlisko Hrad 1138/18 Spišské Podhradie,

„ Červené žraloky v Benátkach severu“                                                     

Odmena: Zsófia Ördögh, ZUŠ SNP 5 Nové Zámky, „ Balerína“

Odmena : Monika Bekešová, ZUŠ Zimná 12 Spišská Belá „ Chrám preliatej krvi“

Odmena :  Jennifer Prašková, ZUŠ Zimná 12 Spišská Belá  “ Matriošky“

 1. kategória :

 

 1. miesto : Janka Homzová, ZUŠ Kováčska 43 Košice,  „ Petrohrad“
 2. miesto : Andrea Balická, ZUŠ A. Dubčeka 880 Vranov nad Topľou, „Strážca                          Ermitáže“
 3. miesto :  Nancy Lacová,  ZUŠ Svidník, „Pohľad zhora“

     Odmena: Damiána Árvaiová, ZUŠ Kováčska 43 Košice,  „ Petrohrad“

     Odmena : Nikol Ochodnická, ZUŠ Partizánska 290/17 Myjava, „ Petrohrad v noci“     

     Odmena : Lenak Ťažká, ZUŠ Zimná 12 Spišská Belá, “Medený jazdec“

 1. kategória :

 

 1. miesto :  Izabelle Záhorská, Súkromná ZŠ  Gemerská cesta 1 Lučenec                                       „ Silvestrovský    Petrohrad „
 2. miesto :  Oliver Širák, ZŠ Lúčna 26 Vranov nad Topľou „  Most!
 3. miesto : Ema Bohušíková, ZŠ Gaštanová 56 Žilina,  “ Petrohrad – západ slnka“

   Odmena : Vincent Hruška,  ZŠ Duklianska 1 Bánovce nad Bebravou, „ Mozaikový                                   Petrohrad“                                                                                                                 Odmena : Damien Chovanec, ZŠ M.R. Štefánika, Halisčská cesta 8 Lučenec,                                         „ Pestrofarebný Petrohrad ráno“

  Odmena : Simona Švarná, ZŠ Lúčna Nám. J.Pavla II. 827 Vranov nad Topľou, „ Ó, aká krása “

 1. kategória :

 

 1. miesto : Barbora Pastiriková, ZŠ Komenského 6 Sobrance, „ Potulky po Petrohrade“
 2. miesto : Natália Bakošová, ZŠ Veľkomoravská 12 Trenčín, „ Smolný chrám“
 3. miesto : Barbora Ďuríková, ZŠ Rozmarinová 1 Komárno,  „ Puškin“

      Odmena : Mária Staňová, Gymnázium Karola Štúra Nám. slobody 5 Modra,

     Odmena : Matúš Török, Gymnázium Karola Štúra Nám. slobody 5 Modra            

      Odmena : Klára Mária Demčáková,  ZŠ lúčna  Nám. J.Pavla II. Vranov nad Topľou,

                        „ Krása Petrohradu “

 1. kategória :

 

 1. miesto : Karolin Omastová, ZŠ Devínska 12 Nové Zámky,  „ Chrám Kristovho                            vzkriesenia“                   
 2. miesto : Eleonóra Padrao,  ZŠ Komenského 1216/1 Bánovce nad Bebravou,            3.miesto : Ján Kantorák, ZŠ Haličská cesta 7 Lučenec, „ Sankt Peterburg“

Odmena : Bruno Bablena, ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 8 Lučenec, „Chrám“

Odmena : Lucia Časová, ZŠ Školská 2 Holíč, „ Isakijevskij sobor – chrám“

Odmena : Simona Chmelinová,  ZŠ Veľkomoravská 12 Trenčín, „ Chrám Kristovho vzkriesenia“

 1. kategória :

 

 1. miesto : Barbora Bezáková, ZUŠ Kováčska 43 Košice, „ Petrohrad“
 2. miesto : Alexandra Süttová, SOŠ pedagogická Sokolská 6 Modra, „Impresia“
 3. miesto: Kristína Mizerová,   SOŠ pedagogická Sokolská 6 Modra, „ Výročie v Petrohrade“

Odmena : Viktória Cseryová, Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce,  „ Farebný pokoj“

Odmena : Viktória Cseryová, Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce,  „Ráno v metre “

 Odmena : Monika Sklenková, Súkromná stredná umelecká škola Kyslá 214       

                         Hodruša – Hámre, „ Obraz v sne“

      Cena primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej :

      Sára Kramárová, ZŠ Hlavná 16  Malcov, „ Večer“

     Odmena primátorky mesta za podporu súťaže – práce zo zahraničia :

    Česko :

    ZŠ J.A. Komenského, Pražská 101 ,   44001 Louny

    Základní škola Bohoslavova  2431, 27601 Mělník

    ZŠ Mlazice , Českolipský 1386, 27601 Mělník

    Slovinsko :

     Osnovna škola A.T. Linharta Kranjska 1290/1 , 4240 Radovljica

    Švajčiarsko :

    Schreuder J, Domaine du Rhone 34, 1890 St. Maurice


 
 

Online prenos zo zasadnutia MsZVytlačiť
 

On line prenos si môžete pozrieť v čase zasadnutia MsZ na adrese  https://www.youtube.com/user/elkon1958/live.


 
 

Ocenení na XXI. ročníku súťaže Timravina studnička Lučenec 24.11.2017 Vytlačiť
 

I.kategória :

1.miesto : Mia Kršáková ,  Nové Zámky                                                                                  1. miesto : Jakub Valášek , Cerová                                                                                          2. miesto : František Kmeť , Žiar nad Hronom                                                                         3. miesto : Štefánia Kožiaková, Tisovec

 

II. kategória :

 1. miesto : Šimon Žúrek, Senica
 2. miesto : Liana Oláhová, Lučenec
 3. miesto : Emauel Závodný, Martin

 

III. kategória :

 1. miesto : Soňa Fehérpatakyová, Poltár
 2. miesto : Bianka Molnárová, Buzitka
 3. miesto : Natália Szolárová, Nové Zámky

 

IV. kategória :

 1. miesto : Radoslava Lekýrová, Veľký Krtíš
 2. miesto : Adam Praskač, Častkov
 3. miesto : Katarína Danišová,

 

V. kategória :

 1. miesto : Anna Mišurová, Ružomberok
 2. miesto : Eva Šoóšová, Veľký Krtíš
 3. miesto : Alžbeta Polačková, Prešov

 

Cena primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej :                                          Miriama  Falová, Brestov

Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci Ing. Aleny Rezkovej :                    Michaela Bálintová, Košice


 
 

Operačný plán zimnej služby na obdobie 2017-2018Vytlačiť
 


 
 

PROPOZÍCIE - Výnimočné VianoceVytlačiť
 

Mesto Lučenec , MO ŽIVENA Lučenec vyhlasujú súťaž o najkrajší  príbeh, alebo  báseň s témou Výnimočné Vianoce.

Poslanie a cieľ súťaže:

Neopakovateľnú atmosféru Vianoc , najkrajší vianočný  zážitok vyjadriť umeleckým slovom – poéziou, popr. prózou a tak viesť  deti a mládež , ako aj širokú verejnosť k bližšiemu vzťahu k literatúre, poskytovať priestor na popularizáciu vlastnej tvorby, podporovať talent mladých autorov.

Zásady súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci všetkých vekových kategórií.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci aj kolektív. 
 • Podmienkou je napísať vianočný príbeh max. v počte 60 riadkov, popr. báseň s vianočnou tematikou max. 4 strofy /formát A4/. Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/.
 • Súťažné práce je potrebné poslať v 3 kópiách s uvedením názvu, mena autora, bydliska, adresy, tel. kontakt  / u žiakov a študentov adresy školy /  
 • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota.
 • Písomné príspevky späť nezasielame .
 •  Súťaž bude vyhodnotená do 17.12.2017, kde si víťazi prevezmú ceny.

Priebeh súťaže:

Termín zaslania prác do 30. 11. 2017, (meno súťažiaceho, kategória, adresa, telefonický kontakt ). Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/ v stanovenom termíne na adresu :

Mestský úrad                                                                                                              oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                                                 Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                      Novohradská ul. 1,                                                                                                              984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782                                                        Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk                                          

Ceny účastníkom:

Ceny  zabezpečí  organizátor súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v kategórii poézia a próza . Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, popr. udeliť mimoriadnu cenu.


 
 

 program kultúrnych podujatíVytlačiť
 


 
 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňuVytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. V spolupráci s Mestom Lučenec, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským sa podarilo vypracovať projekt na vybavenie telocvične.

V júni bola naša žiadosť podporená sumou 3900,- €, ku ktorej sme použili aj vlastné prostriedky v hodnote 390,- €, t.j. 10%. Vďaka kvalitným športovým náradiam môžu naši žiaci bezpečne cvičiť nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Zároveň sme prispeli k rozvoju výchovy a vzdelávania žiakov. Zakúpené boli: rebriny, švédske debne, lavičky, karimatky, volejbalovú konštrukciu a sieť, žinenky, kozu, mostík, nízku kladinu. Prostredníctvom dotácie bol riešený dlhotrvajúci problém vybavenia telocvične. Peniaze boli investované na dobré miesto, čo dosvedčujú fotky z vyučovacej hodiny.

Mesto Lučenec                  Mgr. Peter Csúz, riaditeľ školy

         


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka