Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Oznamy

Všeobecné

Petícia - žiadosť o zastavenie výroby spoločnosti SILICATE WORLD, s.r.o. v Lučenci - vyjadrenie.Vytlačiť
 

Petícia  - žiadosť o zastavenie výroby spoločnosti SILICATE WORLD, s.r.o. v Lučenci - vyjadrenie.

      

         Vaše podanie zo dňa 17.4.2017 nie je petíciou v zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, nakoľko neobsahuje zákonné náležitosti petície.

        Vaše podanie bolo postúpené oddeleniu stavebného poriadku, investícií a stratégie, ktoré je vecne príslušné v oblasti podnikateľskej činnosti a územného plánu, aby prešetrilo súlad činností spoločnosti SILICATE WORLD, s.r.o.  s platnou legislatívou.

        O výsledkoch šetrení oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie bude zverejnená informácia na webovej stránke Mesta Lučenec v časti Oznamy nakoľko v podaní nie je označená osoba s ktorou má Mesto Lučenec komunikovať.

 

 

 

                                                                                            JUDr. Eva Szabóová v.r.

                                                                                              hlavná kontrolórka


 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac máj 2017.Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                                                       

Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                                                                                                                  

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:                                                                                                                         

02.05.2017/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

03.05.2017/streda/            /22/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

04.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

05.05.2017/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

09.05.2017/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

10.05.2017/streda/            /22/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

11.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

12.05.2017/piatok/            /13                                         Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

15.05.2017/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

16.05.2017/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

17.05.2017/streda/            /22/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

18.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

19.05.2017/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

22.05.2017/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

23.05.2017/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

24.05.2017/streda/            /22/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

25.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

26.05.2017/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

29.05.2017/pondelok/       /17/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

30.05.2017/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

31.05.2017/streda/            /22/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.05.2017/utorok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

03.05.2017/streda/             /8/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

04.05.2017/štvrtok/           /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

05.05.2017 /piatok/           /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

09.05.2017/utorok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

10.05.2017/streda/             /8/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

11.05.2017/štvrtok/           /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

12.05.2017/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

15.05.2017/pondelok/       /6/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

16.05.2017/utorok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

17.05.2017/streda/             /8/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

18.05.2017/štvrtok/           /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

19.05.2017/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

22.05.2017/pondelok/       /6/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

23.05.2017/utorok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

24.05.2017/streda/             /8/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

25.05.2017/štvrtok/           /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

26.05.2017/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

29.05.2017/pondelok/       /6/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

30.05.2017/utorok/            /7/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

31.05.2017/streda/             /8/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.05.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

03.05.2017/streda/             /23/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.05.2017/piatok/            /17/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.05.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.05.2017/streda/             /23/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.05.2017/piatok/            /17/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

15.05.2017/pondelok/       /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.05.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.05.2017/streda/             /23/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.05.2017/piatok/            /17/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

22.05.2017/pondelok/       /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.05.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.05.2017/streda/             /23/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.05.2017/piatok/            /17/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

29.05.2017/pondelok/       /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.05.2017/utorok/            /24/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

31.05.2017/streda/             /23/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.05.2017/utorok/            /14/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

03.05.2017/streda/             /12/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

04.05.2017/štvrtok/           /14/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

05.05.2017/piatok/            /10/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

09.05.2017/utorok/            /14/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

10.05.2017/streda/             /12/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

11.05.2017/štvrtok/           /14/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

12.05.2017/piatok/            /10/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

15.05.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

16.05.2017/utorok/            /14/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

17.05.2017/streda/             /12/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

18.05.2017/štvrtok/           /14/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

19.05.2017/piatok/            /10/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

22.05.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

23.05.2017/utorok/            /14/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

24.05.2017/streda/             /12/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

25.05.2017/štvrtok/           /14/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

26.05.2017/piatok/            /10/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

29.05.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

30.05.2017/utorok/            /14/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

31.05.2017/streda/             /12/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.05.2017/utorok/            /11/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

03.05.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

05.05.2017/piatok/            /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.05.2017/utorok/            /11/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.05.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

12.05.2017/piatok/            /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

15.05.2017/pondelok/       /7/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.05.2017/utorok/            /11/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.05.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

19.05.2017/piatok/            /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

22.05.2017/pondelok/       /7/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

23.05.2017/utorok/            /11/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.05.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

26.05.2017/piatok/            /7/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

29.05.2017/pondelok/       /7/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.05.2017/utorok/            /11/                              Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

31.05.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.05.2017/utorok/            /14/                                        LIDL, Poliklinika

03.05.2017/streda/             /13/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

04.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

05.05.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

09.05.2017/utorok/            /14/                                        LIDL, Poliklinika

10.05.2017/streda/             /13/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

11.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

12.05.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

15.05.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

16.05.2017/utorok/            /14/                                        LIDL, Poliklinika

17.05.2017/streda/             /13/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

18.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

19.05.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

22.05.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

23.05.2017/utorok/            /14/                                        LIDL, Poliklinika

24.05.2017/streda/             /13/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

25.05.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

26.05.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

29.05.2017/pondelok/       /11/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

30.05.2017/utorok/            /14/                                        LIDL, Poliklinika

31.05.2017/streda/             /13/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

 

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.05.2017/utorok/            /11/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

03.05.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

04.05.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

06.05.2017/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

09.05.2017/utorok/            /11/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

10.05.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

11.05.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

12.05.2017/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

15.05.2017/pondelok/       /9/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

16.05.2017/utorok/            /11/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

17.05.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

18.05.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

19.05.2017/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

22.05.2017/pondelok/       /9/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

23.05.2017/utorok/            /11/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

24.05.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

25.05.2017/štvrtok/           /11/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

26.05.2017/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

29.05.2017/pondelok/       /9/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

30.05.2017/utorok/            /11/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

31.05.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.05.2017/utorok/            /22/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

03.05.2017/streda/             /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

04.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

05.05.2017/piatok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.05.2017/utorok/            /22/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

10.05.2017/streda/             /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

11.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

12.05.2017/piatok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

15.05.2017/pondelok/       /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.05.2017/utorok/            /22/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

17.05.2017/streda/             /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

18.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

19.05.2017/piatok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

22.05.2017/pondelok/       /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

23.05.2017/utorok/            /22/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

24.05.2017/streda/             /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

25.05.2017/štvrtok/           /23/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

26.05.2017/piatok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

29.05.2017/pondelok/       /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.05.2017/utorok/            /22/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

31.05.2017/streda/             /25/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

 

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.05.2017/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

03.05.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

04.05.2017/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

05.05.2017/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.05.2017/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

10.05.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

11.05.2017/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

12.05.2017/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

15.05.2017/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.05.2017/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

17.05.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

18.05.2017/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

19.05.2017/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

22.05.2017/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

23.05.2017/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

24.05.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

25.05.2017/štvrtok/           /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

26.05.2017/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

29.05.2017/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.05.2017/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

31.05.2017/streda/             /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

 

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 11,00 hod.

 

Lokality:     

 

Sobota

 

Bartoš, Korová - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Juhaniak – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek – Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč - Lučenec časť Opatová

Markovičová - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

                      

                      

Nedeľa, sviatky

 

hlavný ťah v meste t.j. od Tržnice, Kubínyiho námestie, Masarykova ulica smerom k Nemocnici

bočné ulice od Masarykovej ulici t.j. Zlatá ulička po Úrad práce, Železničná ulica po stanicu, Novohradská ulica po kino Apollo,  

ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa, prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

 

01.05.2017:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                     Oláhová + aktivační pracovníci 9

 

06.05.2017:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 9

07.05.2017:   Markovič, Knisa, Rendek, Oláh

 

08.05.2017:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 9

 

13.05.2017:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                     Oláhová + aktivační pracovníci 9

14.05.2017:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak, Oláh

 

20.05.2017:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 9

21.05.2017:   Markovič, Knisa, Rendek, Oláh

 

27.05.2017:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                     Oláhová + aktivační pracovníci 9

28.05.2017:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak, Oláh

 

Správca parku: Robert Gorelík

 

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 1 aktivačný pracovník


 
 

Zisťovanie SILCVytlačiť
 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 2005 - 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.


Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 oboí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených cca 6000 domácností.


Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.


V tomto období vybrané domácnosti vo našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovatel'a, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. Č. 048/4323287 - Ing. Mária Vozárová.


 
 

Zisťovanie IKTVytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.


Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.


Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 160 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4700 domácností.


Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017.


V tomto období vybrané domácnosti vo našom meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon Č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na 1. Č. 048/ 4323 287 - Ing. Mária Vozárová.
 


 
 

 program kultúrnych podujatíVytlačiť
 


 
 

TERMÍNY JARMOKOVVytlačiť
 

 


Lučenský jarmok 18.-19.08.2017

 


 
 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňuVytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. V spolupráci s Mestom Lučenec, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským sa podarilo vypracovať projekt na vybavenie telocvične.

V júni bola naša žiadosť podporená sumou 3900,- €, ku ktorej sme použili aj vlastné prostriedky v hodnote 390,- €, t.j. 10%. Vďaka kvalitným športovým náradiam môžu naši žiaci bezpečne cvičiť nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Zároveň sme prispeli k rozvoju výchovy a vzdelávania žiakov. Zakúpené boli: rebriny, švédske debne, lavičky, karimatky, volejbalovú konštrukciu a sieť, žinenky, kozu, mostík, nízku kladinu. Prostredníctvom dotácie bol riešený dlhotrvajúci problém vybavenia telocvične. Peniaze boli investované na dobré miesto, čo dosvedčujú fotky z vyučovacej hodiny.

Mesto Lučenec                  Mgr. Peter Csúz, riaditeľ školy

         


 
 

webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,Lučenec

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne : - parcelu CKN č. 5


English version
Magyar verzió

32219725

Úvodná stránka