Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Pozvánka na 23. zasadnutie MsZVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 23. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 24.10.2017   /utorok/  o 15.00 hod. v priestoroch  Radnice,   v zasadacej miestnosti  na prízemí

Program:

1. Otvorenie  -  schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice  a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola  plnenia  uznesení
4. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2017
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
5. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiac september  2017
Predkladateľ: JUDr.  Eva  Szabóová,  hlavný kontrolór
Spracovateľ:  JUDr.  Eva  Szabóová,  hlavný kontrolór
7. Zníženie energetickej náročnosti  budovy MŠ Rúbanisko II/39, Lučenec – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie spolufinancovania projektu
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
8.Zníženie energetickej náročnosti  budovy MŠ Partizánska, Lučenec – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie spolufinancovania projektu
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
9.Revitalizácia verejného vnútroblokového priestoru sídliska Červená armáda v Lučenci  - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie spolufinancovania projektu
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
10.Cyklocesta Lučenec – Halič, trasa C  - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie spolufinancovania projektu
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
11.Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec – schválenie dofinancovania projektu
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
12.„Rozšírenie Komunitného centra na Rapovskej križovatke“ – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie spolufinancovania projektu
Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
13.Predloženie ponuky kúpnej ceny na schválenie za odkúpenie nehnuteľnosti bývalej prevádzky Plavárne AquaSPOOL Lučenec
Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL a.s
Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti SPOOL a.s
14.Schválenie uzatvorenia dodatku č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  Výmenníkovej stanice v Opatovej
Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL a.s
Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka spoločnosti SPOOL a.s
15. Interpelácie poslancov
16. Návrhy a podnety poslancov
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver

 

                                                                      PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                             primátorka mesta

 


 
 

VIANOČNÉ TRHY 14.-15.12.2017 Vytlačiť
 

Sortiment predaja na Vianočných trhoch:

- vianočné ozdoby,

- remeselné výrobky, 

- potraviny,

- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.

.


 
 

Hlasuj za projekt mesta Lučenec „Revitalizácia pergoly a výsadba vistérie v Mestskom parku v Lučenci“Vytlačiť
 

V rámci úspešného hodnotenia Nadácie Tesco, postúpil projekt mesta Lučenec „Revitalizácia pergoly a výsadba vistérie v Mestskom parku v Lučenci“ do 2. kola medzi tri najlepšie projekty v regióne.

V ďalšom kole o jeho úspechu už rozhodujete Vy - zákazníci HM Tesco Lučenec a HM Tesco Fiľakovo. Stačí, keď v období od 3.10.2017 do 31.10.2017 vhodíte žetón do hlasovacieho boxu B a tým podporíte náš projekt. Hlasovací žetón dostanete po zaplatení na pokladni.

Projekt s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získa v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1 300 eur na realizáciu aktivít počas januára až apríla 2018.

„PODPOR NÁŠ MESTSKÝ PARK v LUČENCI“

kvet-fialova-visteria-liana.jpg


 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov za mesiac október 2017Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                                                       

Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                                                                                                      Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:                                                                                                                         

02.10.2017/pondelok/       /15/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

03.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

04.10.2017/streda/            /15/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

05.10.2017/štvrtok/           /17/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

06.10.2017/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

09.10.2017/pondelok/       /15/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

10.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

11.10.2017/streda/            /15/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

12.10.2017/štvrtok/           /17/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

13.10.2017/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

16.10.2017/pondelok/       /15/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

17.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

18.10.2017/streda/            /15/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

19.10.2017/štvrtok/           /17/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

20.10.2017/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

23.10.2017/pondelok/       /15/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

24.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

25.10.2017/streda/            /15/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

26.10.2017/štvrtok/           /17/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

27.10.2017/piatok/            /13/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

30.10.2017/pondelok/       /15/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobus.z., kopec pri Fabianke

31.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.10.2017/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

03.10.2017/utorok/            /12/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

04.10.2017/streda/             /12/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

05.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

06.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

09.10.2017/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

10.10.2017/utorok/            /12/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

11.10.2017/streda/             /12/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

12.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

13.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

16.10.2017/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

17.10.2017/utorok/            /12/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

18.10.2017/streda/             /12/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

19.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

20.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

23.10.2017/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

24.10.2017/utorok/            /12/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

25.10.2017/streda/             /12/                                        Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

26.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

27.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

30.10.2017/pondelok/       /8/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

31.10.2017/utorok/            /12/                                        Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.10.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

03.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.10.2017/streda/             /15/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.10.2017/štvrtok/           /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

06.10.2017/piatok/            /16/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.10.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.10.2017/streda/             /15/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.10.2017/štvrtok/           /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

13.10.2017/piatok/            /16/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.10.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.10.2017/streda/             /15/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.10.2017/štvrtok/           /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

20.10.2017/piatok/            /16/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.10.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.10.2017/streda/             /15/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.10.2017/štvrtok/           /19/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

27.10.2017/piatok/            /16/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.10.2017/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

31.10.2017/utorok/            /20/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.10.2017/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

03.10.2017/utorok/            /11/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

04.10.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

05.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

06.10.2017/piatok/            /9/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

09.10.2017/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

10.10.2017/utorok/            /11/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

11.10.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

12.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

13.10.2017/piatok/            /9/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

16.10.2017/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

17.10.2017/utorok/            /11/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

18.10.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

19.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

20.10.2017/piatok/            /9/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

23.10.2017/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

24.10.2017/utorok/            /11/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

25.10.2017/streda/             /11/                                        Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

26.10.2017/štvrtok/           /12/                                        Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

27.10.2017/piatok/            /9/                                     Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

30.10.2017/pondelok/       /9/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

31.10.2017/utorok/            /11/                                        Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.10.2017/pondelok/       /8/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku

k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

03.10.2017/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.10.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

05.10.2017/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

06.10.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.10.2017/pondelok/       /8/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.10.2017/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.10.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

12.10.2017/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

13.10.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.10.2017/pondelok/       /8/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.10.2017/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.10.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

19.10.2017/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

20.10.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

23.10.2017/pondelok/       /8/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.10.2017/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.10.2017/streda/             /10/                                        Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

26.10.2017/štvrtok/           /10/                                        Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

27.10.2017/piatok/            /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.10.2017/pondelok/       /8/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

31.10.2017/utorok/            /9/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.10.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

03.10.2017/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

04.10.2017/streda/             /15/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

05.10.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

06.10.2017/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

09.10.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

10.10.2017/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

11.10.2017/streda/             /15/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

12.10.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

13.10.2017/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

16.10.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

17.10.2017/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

18.10.2017/streda/             /15/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

19.10.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

20.10.2017/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

23.10.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

24.10.2017/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

25.10.2017/streda/             /15/                                        Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

26.10.2017/štvrtok/           /14/                                        Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

27.10.2017/piatok/            /8/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

30.10.2017/pondelok/       /10/                                        Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

31.10.2017/utorok/            /13/                                        LIDL, Poliklinika

 

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.10.2017/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

03.10.2017/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

04.10.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

05.10.2017/štvrtok/           /10/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

06.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

09.10.2017/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

10.10.2017/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

11.10.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

12.10.2017/štvrtok/           /10/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

13.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

16.10.2017/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

17.10.2017/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

18.10.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

19.10.2017/štvrtok/           /10/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

20.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

23.10.2017/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

24.10.2017/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

25.10.2017/streda/             /11/                                        Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

26.10.2017/štvrtok/           /10/                                        Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

27.10.2017/piatok/            /4/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

30.10.2017/pondelok/       /7/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

31.10.2017/utorok/            /10/                                        Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.10.2017/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

03.10.2017/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

04.10.2017/streda/             /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

05.10.2017/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

06.10.2017/piatok/            /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.10.2017/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

10.10.2017/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

11.10.2017/streda/             /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

12.10.2017/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

13.10.2017/piatok/            /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.10.2017/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

17.10.2017/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

18.10.2017/streda/             /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

19.10.2017/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

20.10.2017/piatok/            /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

23.10.2017/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

24.10.2017/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

25.10.2017/streda/             /15/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

26.10.2017/štvrtok/           /16/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

27.10.2017/piatok/            /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.10.2017/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

31.10.2017/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

 

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.10.2017/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

03.10.2017/utorok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

04.10.2017/streda/             /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

05.10.2017/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

06.09.2017/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.10.2017/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

10.10.2017/utorok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

11.10.2017/streda/             /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

12.10.2017/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

13.10.2017/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.10.2017/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

17.10.2017/utorok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

18.10.2017/streda/             /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

19.10.2017/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

20.10.2017/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

23.10.2017/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

24.10.2017/utorok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

25.10.2017/streda/             /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

26.10.2017/štvrtok/           /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

27.10.2017/piatok/            /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.10.2017/pondelok/       /5/                                          areál parku, parkovisko pri parku

31.10.2017/utorok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 11,00 hod.

 

Lokality:     

 

Sobota

 

Bartoš, Korová - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Juhaniak – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek – Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč - Lučenec časť Opatová

Markovičová - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

                      

                      

Nedeľa, sviatky

 

hlavný ťah v meste t.j. od Tržnice, Kubínyiho námestie, Masarykova ulica smerom k Nemocnici

bočné ulice od Masarykovej ulici t.j. Zlatá ulička po Úrad práce, Železničná ulica po stanicu, Novohradská ulica po kino Apollo,  

ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa, prístupová cesta k priehrade, a na kúpalisko, priehrada počas sezóny od apríla do októbra

 

 

 

01.10.2017:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak, Oláh

 

 

07.10.2017:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 5

08.10.2017:   Markovič, Knisa, Rendek, Oláh

 

 

14.10.2017:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 5

15.10.2017:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak, Oláh

 

 

21.10.2017:   Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 5

22.10.2017:   Markovič, Knisa, Rendek, Oláh

 

 

28.10.2017:  Bartoš, Korová, Juhaniak, Markovič, Knisa, Rendek, Kováč, Markovičová, Oláh,

                      Oláhová + aktivační pracovníci 5

29.10.2017:   Bartoš, Kováč, Korová, Juhaniak, Oláh

 

Správca parku: Robert Gorelík

 

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky 

 


 
 

Oznam o predĺžení termínu stavebných prác na Ulici novohradská v meste LučenecVytlačiť
 

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  predĺženie termínu ukončenia stavby „Rekonštrukcia časti chodníka Ulica novohradská v meste Lučenec“ – vetva B.

     Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.10..2017.

 

    Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov  a  ostatných  dotknutých subjektov sídliacich v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na vyššie uvedenej komunikácii.

 

Za pochopenie vopred ďakujeme

 

 Mesto Lučenec


 
 

Propozície 2. ročníka VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ Petrohrad očami detí “ Vytlačiť
 

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž Petrohrad očami detí. 

         Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na  mesto celosvetového  významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest  Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov.  Je jedným z najkrajších  miest na svete  označované aj ako Benátky severu . Mesto založil roku 1703 Peter I.  Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.                                       

                                                                     PODMIENKY ÚČASTI

        Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ , jednotlivci a kolektívy. Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou môžu stvárniť mesto Petrohrad.

Vítané sú rôzne techniky, ako kresba, maľba, perokresba, akvarel,  kombinované techniky, grafika : linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod. 

Súťažné práce formátu najviac A3  zašle škola, alebo  jednotlivec do 25.11. 2017 na adresu:

                                     Mestský úrad

                                     oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

                                     Bc. Renáta Libiaková Peržeľová

                                     Novohradská ul. č. 1

                                     984 01 L u č e n e c

                                     Slovenská republika

                                     Tel. číslo : 0421/ 047/4307232

Obálku označte heslom      „  súťaž Petrohrad očami detí “.

Výstava  bude sprístupnená v priestoroch  radnice mesta Lučenec v decembri 2017  a január  2018. Vybraných 50 prác  bude vystavených   v meste Petrohrad,   kde si  víťazi  jednotlivých kategórií prevezmú mimoriadne ocenenie .

      Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora

b/ veková kategória

c/ meno vyučujúceho

d/ adresa školy

e/ pečiatka školy

f/ dátum vyhotovenia

g/ názov diela

      Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.  

Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky nespĺňajú kritéria súťaže.

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                           

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/

   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/

  III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník

  IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník

   V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník

  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž , kde si prevezmú ceny a diplomy. 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa  a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.


 
 

PROPOZÍCIE XXI. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 24. 11. 2017 Vytlačiť
 

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec

Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ

Termín: október - november 2017

Poslanie a cieľ súťaže:

Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej litera-túry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Zásady súťaže:

 • Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.
 • Vekové kategórie:

I.  kategória :    II. - IV. ročník základných škôl

II.  kategória :    V. - VI. ročník základných škôl

III.  kategória : VII. - IX. ročník základných škôl

IV.  kategória: stredné školy

V.   kategória : dospelí

 • Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže.
 • Časový limit – maximálne  pre

                                I. II. kat. – 4 min

    III. kat. – 5 min.

IV. kat. -  6 min.

      V. kat. -  6 min.

      Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať.

 • Recitátor je povinný text prednášať naspamäť.
 • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.

Priebeh súťaže:

 • Súťaž začína základnými kolami - triednymi,  školskými príp. obvodovými. Z týchto kôl víťazi postupujú do regionálnych kôl. Počet postupujúcich z regionálnych kôl do celoslovenského kola: z každej kategórie jeden.
 • Školské kolá súťaže organizujú jednotlivé školy.
 • Regionálne kolá - Regionálne osvetové strediská v SR
 • Celoslovenské kolo – Mestský úrad Lučenec.
 • Okresné resp. oblastné kolá odporúčame uskutočniť do 25. októbra 2017 a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť usporiadateľovi celoslovenskej súťaže.
 • Termín nahlásenia súťažiacich:

do celoslovenského kola súťaže písomne do 31. 10. 2017, (meno súťažiaceho, kategória, adresa). Súťažný text je potrebné zaslať písomne v stanovenom termíne.

              Adresa: Mestský úrad

                             oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu

                             Bc. Renáta Libiaková Peržeľová      

                             Novohradská ul. 1,

                             984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782

                             Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk Finančné zabezpečenie:

Finančné zabezpečenie:

Triedne, školské a regionálne kolá súťaže si zabezpečí každý región sám. Celoslovenskú súťaž finančne zabezpečí vyhlasovateľ súťaže. Zabezpečíme recitátorom stravu, cestovné.  

Ceny účastníkom:

Ceny /diplomy, vecné ceny/ zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Na celoslovenskom kole môžu byť udelené aj ďalšie ceny – Cena primátorky mesta Lučenec, Cena Matice slovenskej, Cena Novohradského osvetového strediska.

Porota si vyhradzuje právo pridelenia mimoriadnych cien od právnických osôb, ale cenu od fyzickej osoby prenecháva na udelenie darcovi.

Harmonogram podujatia :

24. novembra 2017 /piatok/  :

09.00 – 10.00 hod. - prezentácia

10.00 -  10.15 hod. - prijatie účastníkov súťaže

10.20 – 13.00 hod. - priebeh súťaže

13.00 – 13.30 hod. - rozborový seminár pre recitátorov

14.00 -  15.00 hod. -  slávnostné vyhlásenie výsledkov

15.00 – 16.00 hod. -  recepcia

 


 
 

Fotografická súťaž o najkreatívnejšiu selfie s názvom „Ako pomohla Európska únia v tvojom regióne“ Vytlačiť
 

Fotografickú súťaž o najkreatívnejšiu selfie „Ako pomohla Európska únia v tvojom regióne“ vyhlasuje a organizuje  Informačné centrum Europe Direct Lučenec   v spolupráci s mestom Lučenec. Vyhlasovateľ súťaže určuje súťažný poriadok, program a koordináciu súťaže a zabezpečuje vyhlásenie výsledkov súťaže. Dbá na transparentný a čestný priebeh súťaže.

Každý študent sa môže zapojiť do súťaže len z jednou fotografiou vo veľkosti max. 2 MB, ktorú zašle elektronicky spolu s názvom fotky, svojimi údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, názov strednej školy, mobil, e-mail) na e-mailovú adresu vyhlasovateľa súťaže: europedirect@lucenec.sk do 27. 09.2017.  Do súťaže sa môže prihlásiť neobmedzený počet študentov z tej istej školy.

 
selfie foto súťaž - pozvánka.jpg

 
 

Oznámenie o vykonávaní deratizácieVytlačiť
 

Mesto Lučenec so zmluvným partnerom BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, spol. s r.o.  zabezpečuje  celoplošnú priebežnú deratizáciu na území mesta Lučenec na  všetkých verejných priestranstvách mesta Lučenec, vrátane mestského parku, detských ihrísk a sídliskových plôch  na území celého mesta a jeho miestnych častí.

 

Deratizácia bude vykonávaná v termíne od 27.06.2017 do 31.07.2017 a následne v mesiacoch september, október a november.

 

Výskyt  hlodavcov na verejných  priestranstvách  občania  môžu nahlásiť telefonicky na číslo 047/4307214 alebo elektronicky na adrese: jarmila.simanova@lucenec.sk.

 

Na základe individuálneho nahlásenia dodávateľ zabezpečí monitoring spojený s deratizáciou.


 
 

 program kultúrnych podujatíVytlačiť
 


 
 

TERMÍNY JARMOKOVVytlačiť
 

 


Lučenský jarmok 18.-19.08.2017

 


 
 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňuVytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. V spolupráci s Mestom Lučenec, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským sa podarilo vypracovať projekt na vybavenie telocvične.

V júni bola naša žiadosť podporená sumou 3900,- €, ku ktorej sme použili aj vlastné prostriedky v hodnote 390,- €, t.j. 10%. Vďaka kvalitným športovým náradiam môžu naši žiaci bezpečne cvičiť nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Zároveň sme prispeli k rozvoju výchovy a vzdelávania žiakov. Zakúpené boli: rebriny, švédske debne, lavičky, karimatky, volejbalovú konštrukciu a sieť, žinenky, kozu, mostík, nízku kladinu. Prostredníctvom dotácie bol riešený dlhotrvajúci problém vybavenia telocvične. Peniaze boli investované na dobré miesto, čo dosvedčujú fotky z vyučovacej hodiny.

Mesto Lučenec                  Mgr. Peter Csúz, riaditeľ školy

         


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka