Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Novohradský jarmok 2018 - zoznam a číslovanie predajcovVytlačiť
 

Zverejnenie pridelených predajných miest a mapky pre jarmočníkov na Novohradskom jarmoku 2018.


 
 

Program VII. Lučenského hodovaniaVytlačiť
 

LC_hodovanie_program_2018.jpg


 
 

Poskytnuté finančné prostriedky v I. polroku 2018 – d o t á c i e – sociálna oblasť, humanitná a charitatívna činnosťVytlačiť
 

Rozpočet v roku 2018 - 5 000,00 €

 

 

P.č.

 

Organizácia

 

 

Suma

odporúčaná komisiou

 

Suma

schválená primátorkou

1.

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.

15 000,00

15 000,00

 

Zdravotníctvo

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

2.

Slovenský červený kríž

Zvolenská cesta 1164/27, Lučenec

400,00

400,00

3.

Slovenský zväz telesne postihnutých

Námestie republiky 315/26, Lučenec

400,00

400,00

4.

OZ Tretí vek

Námestie Tuhárske 886/10, Lučenec

210,00

210,00

5.

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

Námestie republiky 315/26, Lučenec

250,00

500,00

6.

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Ulica Mateja Bela 1679/6, Lučenec

300,00

500,00

7.

Jednota dôchodcov na Slovensku

Ulica barákova 1085/8, Lučenec

250,00

500,00

8.

OZ Rúbanisko  III

Štvrť M.R.Štefánika 2476/20, Lučenec

300,00

300,00

9.

OZ „Za dôstojný život“

Ulica Vajanského 1496/71, Lučenec

200,00

200,00

10.

ISTOTA, n.o.

Ulica A.S.Puškina 2371/19, Lučenec

220,00

200,00

 

Spolu čerpanie – neziskové organizácie, OZ

 

2 530,00

 

 

 

3210,00

 

 


 
 

Medzinárodný Novohradský Maratón - Salgótarján - LučenecVytlačiť
 

plagát MNM.jpgMesto Lučenec, OZ Novohrad a Mesto Salgótarján, Vás pozývajú na III. Medzinárodný  Novohradský  Maratón  Salgótarján - Lučenec. Štart v Šalgotarjáne o 14:00 hod. 

PROPOZÍCIE

M.N.M. 3.ročník

Medzinárodný  Novohradský  Maratón - Salgótarján - Lučenec

   Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto konania:    25. august 2018 Salgótarján -Lučenec                          Organizátor: OZ NOVOHRAD, Mesto Lučenec, Mesto Salgótarján                          Predseda organizačného výboru: Mgr. Pavol Baculík, Dániel Zoltán

Technické ustanovenia

Prihlášky:                     

1. Online  - do  20.augusta 2018  na mail: MNM-SVK-HU@centrum.sk  v tvare/meno,mesto,klub,rok narodenia a kategória    

 – štartovné 20€ /maratón/                                                                                              -štartovné 60€ /štafeta 4 pretekári

2. v deň konania pretekov – štartovné 25€ /maratón/

  •        štartovné 65€ /štafeta 4 pretekári/                                                                  Muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov štartovné neplatia!

Prihlásenie na preteky: ONLINE:                                                                                      Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK 62 5600 0000 0082 6546 5002  /maďarskí pretekári hradia štartovné pri prezentácii/!!!                                                Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.                                                                                                                                Po úhrade štartovného je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na registráciu v deň pretekov. Prihláška je zároveň dokladom o zaplatení. Bude Vám doručená na Váš e-mail.

Prihlásenie v deň konania pretekov:                                                                                      5.augusta 2018 od 11:00 do 13:30  v Salgótarjáne

Program pretekov:

11:00 – odchod spoločného autobusu z SAD Lučenec do priestorov štartu (HU)

11:00– 13:30- REGISTRÁCIApretekárov v deň konania pretekov - Salgótarján

13:35 – 13:50 - poučenie pretekárov, zahájenie 3.ročníka M.N.M.

14:00–slávnostný štart bežcov

14:00 – 17:50 - sprievodný program v priestoroch cieľu – Dni mesta Lučenec

18:00– dekorovanie víťazov na hlavnom pódiu v Lučenci

Trať pretekov:                                                                                                        Salgótarján, Smoskőujfalu, Šiatorská Bukovina, Radzovce, Biskupice, Fiľakovo, Šávol, Buzitka, Prša, Fiľakovské Kováče, Obec Fiľakovské Kľačany, Lučenec

Štafetu tvoria 2- 4 členovia.

Prvý člen štafety môže byť klasifikovaný aj v celkovom hodnotení maratónu (po odovzdávke prvého úseku pokračuje ďalej po maratónskej trati).

Časový limit pre maratón: 5 hod.

Kategórie:

A Absolútne poradie

B Maratón muži 18 - 39 rokov

C Maratón muži 40 - 49 rokov

D Maratón muži 50 - 59 rokov

E Maratón muži nad 60 rokov

F Maratón ženy do 39 rokov

G Maratón ženy do 49 rokov

H Maratón ženy nad 49 rokov

I Štafeta 3x10 km a 1x12,195 km muži

J Štafeta 3x10 km a 1x12,195 km ženy

K Štafeta 3x10 km a 1x12,195 km zmiešaná

L Štafeta 4x10 km, Nordicwalking  

Ceny:  športové trofeje pre prvých troch víťazov v každej kategórii. Absolútny víťaz  MUŽ / ŽENA z najlepším časom dostáva finančnú odmenu: 1.miesto 150,-EUR, 2.miesto 100,-EUR, 3.miesto 50,-EUR

Občerstvenie na trati:  Vlastné občerstvenie treba odovzdať pri registrácii bežca.Občerstvenie bude po každom piatom kilometri maratónu na trati.

 Štartovné zahŕňa: štartové číslo, pamätná medaila po dobehnutí do cieľa, občerstvenie na trati, autobus na prevoz na miesto štartu v Salgótarjáne, zdravotná služba na trati a v cieli, občerstvenie v cieli (nápoj, jedlo), šatne v cieli

Zdravotná služba:  štart Salgótarján – hranica Šomoška zabezpečuje (HU)                Hranica Šomoška – cieľ Lučenec zabezpečuje (SVK)

Výsledky maratónu budú zverejnené na stránke mesta Lučenec a FB Medzinárodný Novohradský Maratón Lučenec –Šalgotarián do 24 hodín.

Záverečné ustanovenia               

PODMIENKY REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení.

Maratón sa uskutoční podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Preteky sa konajú bez vylúčenia cestnej premávky s doprovodným vozidlom a vytvorením organizačno-riadiacich bodov na križovatkách náležite poučenými osobami.

Pretekári vo všetkých súťažných kategóriách štartujú na vlastné nebezpečie a vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej organizácie.

Pretekár (Maratónec, Štafetár, Nordicwalking) si zabezpečí transport späť do priestorov štartu sám.

 V Lučenci dňa 25.júna 2018                                                         

                                        

                                   Mgr. Pavol BACULÍK                     Dániel Zoltán

 organizátor (SVK)                       organizátor (HU)

Súbor na stiahnutie plagát MNM.jpg plagát MNM.jpg (70.8 kB)

 
 

Szabóov grafický Lučenec - výstava otvorenáVytlačiť
 

Vraví sa, že umenie je most ktorý spája ľudí. Pri pohľade na krásu výtvarných diel sa vieme tešiť,  v očiach nám  vidieť záblesky radosti. Umenie je oslavou krásy, lásky, ódou na radosť, je to dorozumievacia reč. Je sprievodcom človeka v jeho samote i v jeho tichom šťastí. Pomyslený most k umeniu stavajú talentovaní  ľudia, ktorí grafické  listy zaslali organizátorom 21. ročníka  celoslovenskej  a 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec s podtitulom Cestovanie v celkovom počte dvestošesdesiatštyri. Ďakujeme jednotlivom i školám za zaslanie súťažných prác. Po prvý krát sú práce vystavené v priestoroch výstavnej sály lučenskej radnice. Práce hodnotila porota v zložení Marian Kompánek , Kinga Szabóová a   Andrea Németh Bozó. Za vyhlasovateľa súťaže sa účastníkom vernisáže prihovoril viceprimátor mesta Pavol Baculík. Milým prekvapením bol dar pre mesto dva obrazy od Lučenčanky Adely Balázsovej.   Ak ste nestihli vernisáž 14. júna, kde boli ocenení najúspešnejší môžete si diela pozrieť v mestskom múzeu do 10. júla 2018.   Témou budúceho ročníka je vesmír, kde môžu výtvarníci niektorou z foriem grafiky /linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod./ zachytiť vesmír vo všetkých jeho podobách.   

Zoznam škôl, ktoré sa zapojili do súťaže Szabóov grafický Lučenec 2018 :

ZUŠ Petržalská Kežmarok                                                                                                    ZUŠ Pod Vibargom Bardejov                                                                                                ZUŠ Štúrova Stará Ľubovňa                                                                                                  ZUŠ Novohradská Lučenec                                                                                                  ZUŠ Fiľakovo                                                                                                                        ZUŠ Kováčska Košice                                                                                                          ZUŠ F. Špániho Žilina                                                                                                          ZUŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou                                                                                  Cirkevná ZUŠ Lučenec                                                                                                      SZUŠ Gemerská cesta Lučenec                                                                                                ZUŠ A. Cígera Kežmarok                                                                                                          ZŠ s MŠ Pohorelá                                                                                                                  ZŠ Halič                                                                                                                                  ZŠ Mučín                                                                                                                                    ZŠ Jarná Žilina                                                                                                                       ZŠ Kukučínová Detva                                                                                                        Spojená škola internátna Ždaňa                                                                                                ZŠ A. Linharta Radovljica Slovinsko                                                                                      ZŠ Kúpeľná ul. Prešov                                                                                                           ZŠ M.R.Štefánika Lučenec                                                                                                    ZŠ L. Novomeského Lučenec                                                                                    Bilingválne gymnázium Žilina                                                                                          Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec                                                                     SSUŠ Kyslá Hodruša- Hámre

 

 


 
 

Boľkovský Power fest sa blíži...Vytlačiť
 

Už 12-ty roPower fest_Bolkovce.jpgk bude miestom vojny konských síl letisko Boľkovce, situované v tesnej blízkosti Lučenca. Opäť to bude miesto, kde srandičky končia, kde sa silné reči menia na skutky a kde sa stretnú prívrženci šprintérskych duelov, ktorí si rýchlu jazdu vychutnávajú mimo premávky. 7. júla to bude zase veľmi hlasité, zadymené a napínavé, nebudú sa riešiť žiadne Euro normy, bude to iba o nabúchaných strojoch a ľuďoch, ktorí ich vedia majstrovsky ovládať.

Tradičné dejisko bude hostiť tento rok 4. kolo Majstrovstiev Slovenska v šprintoch áut a motocyklov, zaradené do kalendára Slovenskej asociácie motoristického športu, a tiež i Slovenskej motocyklovej federácie. Úroveň a počet pretekárov pozitívne ovplyvní aj skutočnosť, že je boľkovský majstrák zaradený aj do maďarského šampionátu, kvôli čomu dostali preteky názov "Drag Wars SK vs. HU".

Na dráhe si sily zmerajú aj tentokrát vozidlá rôznych druhov, od extrémnych drag mašín, cez vytunené dízláky, upravené pouličné dvoj- a štvorkolesové rýchliky až po luxusné superšporty. Boľkovská "DRAGLANDIA" ponúkne fanúšikom motoršportu aj tento rok extrémnu koncentráciu konských síl aj bohatý sprievodný program. Okrem tandemových duelov sa diváci môžu tešiť na motokaskadérsku show maďarského profíka Attilu Palatinusa, ktorá ponúkne ukážku umenia ovládania motocyklov aj štvorkoliek a zaujímavosťou bude aj show driftovacích trojkoliek.

Popri celodennom reve nadupaných motorov si v statickej zóne prídu na svoje aj priaznivci vyleštených unikátnych kúskov, konať sa tu bude totiž 3. kolo seriálu milovníkov jedinečných áut - Car Fans Cup. Vo vyhradenej zóne sa usporiada predstavenie štvorkolesových skvostov, fotenie s modelkami aj meranie akustického tlaku v rámci seriálu Audio Cup Slovakia, takže sú vítaní aj majitelia extrémnych aparatúr. Novinkou bude zraz talianskych áut, organizovaný F.A.L clubom, v rámci ktorého budú mať majitelia tátošov z apeninského polostrova vyhradený priestor, nachystané súťaže aj voľné šprintérske jazdy.

info: www.zrychlenie.sk


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa informujeVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných vlastníkov pri chove hospodárskych zvierat v roku 2018. Viac v prílohách

Súbory na upload Popis Veľkosť Upload meter Vyradiť
6.54MB
Usmernenie domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka a ošípaných
Usmernenie domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka a ošípaných.pdf Usmernenie domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka a ošípaných.pdf (1 MB)
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018 Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018.pdf Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018.pdf (2.3 MB)
Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat.pdf Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat.pdf (1.1 MB)
Upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 201 Upozorneniena povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 2018.pdf Upozorneniena povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 2018.pdf (2.1 MB)

 
 

Rýchlostná cesta R2 až po LučenecVytlačiť
 

To, že pre mesto Lučenec a región je dobudovanie rýchlostnej cesty R2 spájajúcej Zvolen, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice veľmi dôležité, si všetci dobre uvedomujeme. Už viac desaťročí sa táto výstavba odkladá a región stále patrí medzi najmenej rozvinutejšie regióny Slovenska. Táto komunikácia je strategická vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu a jej dobudovanie sa priamo dotýka rozvoja okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Okrem odľahčenia obcí zaťažovaných tranzitnou dopravou, budú mať tieto úseky veľký význam pre znižovanie regionálnych rozdielov.
V piatok 16. februára 2018 sa v obci Mýtna konala tlačová konferencia ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti za účasti primátorov a starostov samosprávy. Týmto dňom bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa ďalšieho úseku R2 Mýtna – Tomášovce s pokračovaním v plnom profile po Lučenec.
Podľa slov ministra dopravy by sa súťaž mala bez zbytočných prieťahov ukončiť do konca roka, aby sa ešte tento rok mohlo začať stavať. Ide o zložitú stavbu v dĺžke 13,5 km, je na nej 148 objektov a predpokladaná výška nákladov je 162 mil. Eur bez DPH. 

Primátorka Alexandra Pivková: „Som nesmierne rada, že po dlhom a namáhavom období presviedčania kompetentných môžem dnes konštatovať, že argumenty, v ktorých sme upozorňovali na zaostalosť regiónu, sa stretlo na ministerstve dopravy s pochopením. Úžasnou správou pre občanov je, že rýchlostná cesta sa potiahne v plnom profile až po Lučenec. Zároveň sa koncom mája plánuje vyhlásenie ďalšej súťaže na zhotoviteľa stavby Kriváň – Mýtna. A treťou skvelou informáciou pre náš región a občanov je, že sa bude pokračovať vo výstavbe cesty I/71 v smere na Maďarsko v polovičnom profile. Veľmi ma teší, že pán minister je tomuto veľmi naklonený a chce nám pomôcť, aby sme vedeli rozvinúť náš región v oblasti cestovného ruchu a investícií. Touto cestou sa chcem poďakovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, primátorom miest a starostom obcí a v neposlednom rade občanom a všetkým, ktorí svojou iniciatívou prispeli k podpore nášho zámeru pozdvihnúť tento región aj prostredníctvom dobudovania rýchlostnej cesty R2.“   

 


 
 

Kamerový systémVytlačiť
 

Rozšírenie mestského kamerového systému o ďalších 11 kamier

Logo MV.jpgV meste Lučenec je mestský kamerový systému budovaný od roku 2001 začínali sme s 3 kamerami a momentálne ich je v meste celkove 25. Tento kamerový systém monitoruje miesta v meste Lučenec, kde je najväčší pohyb osôb, prípadne kde najviac dochádza k páchaniu trestnej činnosti. Prostredníctvom kamier je možnosť zadokumentovať trestnú činnosť napr. poškodzovanie všeobecne prospešných zariadení mesta, prípadne sa môže kamerový systém využiť aj na odhaľovanie priestupkov na úseku dopravy - parkovanie v zákaze, zákaz vjazdu a iné alebo kamerový systém môže slúžiť aj k zisteniu alebo objasneniu aj závažnejšej trestnej činnosti - vreckových krádeží, lúpeží, výtržností.

Koncom roka 2017 sme mestský kamerový systém rozšírili o ďalšie kamery a to celkove o 11 kamier, pričom tieto boli umiestnené na križovatku ulíc Masarykova - Dr. Vodu so zameraním sa na monitorovanie predajne Non stop a parčíka M. R. Štefánika, na  Ul. B. Němcovej, kde kamera sleduje mestský park - náučný chodník,  na Ul. Rádayho so zameraním sa na predajňu Non stop, parkovisko pred mestským cintorínom s čiastočnou kontrolou aj priestorov cintorína, na sídlisko Rúbanisko II so zameraním sa na križovatku pred bowlingovou halou.

Tri kamery boli umiestnené do areálu futbalového štadióna za účelom zabezpečenia majetku, ako aj prípadného dokumentovania výtržností počas športových zápasov. Na základe sťažností občanov bola doplnená ešte jedna kamera na Ul. tkáčskej do Opatovej. Dve  digitálne kamery boli umiestnené na Masarykovu ulicu, ktoré monitorujú svetelnú križovatku a Divadlo B. S. Timravy.

Vzhľadom na zvýšenie počtu kamier bolo potrebné vylepšiť aj obslužné zariadenia a to monitory, nahrávacie zariadenie a tiež vybavenie chránenej dielne, ktorá bola zriadená už v roku 2014 na pravidelné sledovanie výstupov z kamerového systému a ktorá pozostáva z 5 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kamerový systém plánujeme aj naďalej rozširovať a modernizovať. Pokiaľ to bude možné, plánujeme zrealizovať zmenu prenosu údajov z kamier do sídla mestskej polície cestou optickej siete.

DSC_6455.JPGWP_20151204_12_23_45_Pro__highres.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec“ bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 9000 EUR. 

Logo MV 2.png


 
 

Vila s areálomVytlačiť
 

Honosné továrnické vily na Jókaiho ulici v Lučenci s popisným číslom 7 a 13 bližšie k obnove.

    Honosné továrnické vily na Jókaiho ulici s popisným číslom 7 a 13 reprezentujú v Lučenci staviteľstvo prvých desaťročí 20. storočia. Sú štýlovo čistým dielom secesnej architektúry, zastúpenej najmä obytnými meštiackymi domami. Vlastníkmi a staviteľmi boli členovia rodiny Rakottyay, ktorí vlastnili továreň na smaltované výrobky a významnou mierou zasiahli do života mesta.
    Nakoľko sa jedná o veľmi zachovalú a významnú architektonickú pamiatku, Mesto Lučenec ako vlastník objektu už od roku 2013 pripravuje všetku potrebnú dokumentáciu ku kvalitnej obnove objektu. Za finančnej podpory  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa v rámci štyroch úspešných projektov podarilo spracovať všetky technické dokumentácie potrebné k obnove pamiatkovo chráneného objektu.  
            V prvom projekte bol v roku 2013 realizovaný „Komplexný reštaurátorský prieskum secesnej vily s areálom. Výsledky tohto prieskumu boli jedným z hlavných východísk pre spracovanie Návrhu na reštaurovanie ako podkladu pre následnú realizáciu rekonštrukcie objektu. Predmetom výskumu boli omietkové a náterové farebné vrstvy spolu s výzdobou na  hlavných fasádach objektu ako aj objektov vo dvorovej časti s altánkom. Výskum potvrdil predpokladané hodnoty zachovaného areálu s nálezmi, ktoré dokumentujú stav zachovania pôvodných štruktúr z čias výstavby objektu. V druhom projekte s názvom „Technická dokumentácia pre obnovu secesnej vily s areálom“ ktorý bol realizovaný v roku 2015 sa spracovalo kompletné zameranie skutkového stavu objektu. Toto zameranie slúžilo ako podklad pre tretí úspešný projekt s názvom „Umelecko-historický výskum VILY S AREÁLOM“ realizovaný v roku 2016. Všetky doterajšie výstupy slúžili ako podklad pre posledný úspešný projekt s názvom „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a statický posudok VILY S AREÁLOM“ ktorý bol realizovaný v roku 2017. V rámci projektu bol spracovaný statický posudok na všetky nosné časti objektu a tiež na všetky objekty v areály NKP (národná kultúrna pamiatka). Bola spracovaná projektová dokumentácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky do ktorej boli zapracované výsledky doterajších výskumov.
         Zámerom mesta Lučenec je reštaurovať nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku - secesnú „Vilu s areálom“ evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo nevyhnutné spracovať komplexnú technickú dokumentáciu potrebnú ako podklad k celkovej obnove kultúrnej pamiatky. Reštaurátorský zásah prinavráti pamiatke jej autenticitu a vysokú kvalitatívnu  úroveň mestskej výstavby v secesnom slohu.
    Projekt „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a statický posudok VILY S AREÁLOM“ bol realizovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva Kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.


 
 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2018Vytlačiť
 

Veľkonočný jarmok        22. - 23.03.2018

 

Dni mesta Lučenec        23. - 26.08.2018

Pivný festival                  23.-25.08.2018

Lučenský jarmok            23. - 24.08.2018

 

Vianočné trhy                  13. - 14.12.2018


 
 

Novoročný darček mesta Lučenec: Školáci, cestujete zadarmoVytlačiť
 

Mesto Lučenec pripravilo pre školákov novoročný darček v podobe bezplatného cestovania v MHD. Bezplatná doprava sa týka žiakov základných škôl do 15 rokov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Lučenec, a aj tých, ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na území mesta Lučenec. Spoločným cieľom mesta a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. je zatraktívniť cestovanie v MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferovali tento druh dopravy, aby bola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dostatočne rýchla a v konečnom dôsledku nepochybne aj ekonomicky a ekologicky výhodná. Zvýšením počtu prepravených osôb v mestskej autobusovej doprave predpokladáme aj zníženie počtu osobných automobilov v meste, z čoho následne vyplýva zníženie znečistenia ovzdušia.

Zároveň chceme vyjsť v ústrety rodičom, aby nemuseli svoje deti dopravovať do školy osobnými motorovými vozidlami.

Nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci uplatňuje na predajnom mieste dopravcu, konkrétne v Infocentre na autobusovej stanici v Lučenci. Nárok na bezplatnú dopravu je potrebné aktivovať na dopravnej karte SAD Lučenec, ktorú už cestujúci vlastní. Nie je povinnosťou zakúpenie novej čipovej karty. Manipulačný poplatok za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci, ktorí nemajú dopravnú kartu, musia požiadať o jej vydanie. K jej vybaveniu je potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Poplatok za vydanie dopravnej karty je 3,20 eur plus 1 euro spomínaný manipulačný poplatok.

 

Informácie môžete získať osobne v Infocentre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru 5705, ako aj na telefónnom čísle 047/5631385 denne od 6:00 - 17:30.

Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa, od 6:00 do 17:30. 


 
 

Online prenos zo zasadnutia MsZVytlačiť
 

On line prenos si môžete pozrieť v čase zasadnutia MsZ na adrese  https://www.youtube.com/user/elkon1958/live.


 
 

Operačný plán zimnej služby na obdobie 2017-2018Vytlačiť
 


 
 

ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci má novovybavenú telocvičňuVytlačiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na začiatku roka zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. V spolupráci s Mestom Lučenec, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským sa podarilo vypracovať projekt na vybavenie telocvične.

V júni bola naša žiadosť podporená sumou 3900,- €, ku ktorej sme použili aj vlastné prostriedky v hodnote 390,- €, t.j. 10%. Vďaka kvalitným športovým náradiam môžu naši žiaci bezpečne cvičiť nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Zároveň sme prispeli k rozvoju výchovy a vzdelávania žiakov. Zakúpené boli: rebriny, švédske debne, lavičky, karimatky, volejbalovú konštrukciu a sieť, žinenky, kozu, mostík, nízku kladinu. Prostredníctvom dotácie bol riešený dlhotrvajúci problém vybavenia telocvične. Peniaze boli investované na dobré miesto, čo dosvedčujú fotky z vyučovacej hodiny.

Mesto Lučenec                  Mgr. Peter Csúz, riaditeľ školy

         


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka