Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci MsZ

Volebný obvod č.1 - ulice

Mlynská, Letná, Jarná, Barákova, E. M. Šoltésovej, M. Šolochova, Osada, Krátka, Lúčna, Vinica, Markušova pustatina, Garbiarska, Sokolská, M. Benku, Cintorínska, Slepá, J. A. Komenského, Františka Gyurkovitsa, Malá, P. J. Šafárika, J. Husa, Pivničný rad, Kupeckého, Olbrachtova, Mestský park, Parková, B. Nemcovej, Dekr. Matejovie, F. Lehára, Júliusa Szabóa, Modré zeme, Vajanského, J. Wolkra, Alexandra Wágnera, Poľná, Rapovská križovatka, Mikušovská, Mládežnícka, Slovenskej republiky rád, Námestie Tuhárske, A. S. Puškina, A. Kmeťa, L. Mocsáryho, J. Vargu, Hladký majer, J. Francisciho, Veterná osada, Adyho, J. Jesenského, J. M. Hurbana, P. Tótha, Špitálska, J. Smreka, J. G. Tajovského, I. P. Pavlova, J. Bottu, L. Svobodu, Fiľakovská cesta, Fabianka, Fabianka - Sad, Havaška


 

Poslanci MsZ 1. obvod

MUDr. Zaher Mahmoud

MUDr. Zaher Mahmoud

Tel: 0905 729 105

E-mail: zaher.mahmoud@lucenec.sk

Volebný obvod č. 1, Sloboda a Solidarita


 

Ing. Rút Olšiaková

Ing. Rút Olšiaková

E-mail: rut.olsiakova@lucenec.sk

Volebný obvod č. 1, Slovenská národná strana


 

MUDr. Rudolf Slivka

MUDr. Rudolf  Slivka

Tel: 0948 314 644

E-mail: rudolf.slivka@lucenec.sk

Volebný obvod č. 1, Nová Demokracia


 

PhDr. Martin Šebian PhD.

PhDr. Martin Šebian PhD.

E-mail: martin.sebian@lucenec.sk

Volebný obvod č. 1, nezávislý kandidát


 

Ing. arch. Anna Václavíková

Ing. arch. Anna  Václavíková

Tel: 0905 343 722

E-mail: anna.vaclavikova@lucenec.sk

Volebný obvod č. 1, Nezávislý kandidát


 

 

 

Volebný obvod č.2 - ulice

Čajkovského, Maloveská, Terézie Vansovej, A. Jiráska, Begova, J. Kármána, Námestie artézskych prameňov, Dr. Ľudovíta Bazovského, Kolonáda, Zlatá ulička, Št. Moyzesa, Dr. Herza, Dr. Vodu, T. G. Masaryka, V. V. Majakovského, Železničná, Jókaiho, Staničný obvod, A. Petöfiho, J. J. Lermontova, Z.
Nejedlého, Sládkovičova, Martina Rázusa nepárne od č. 1 - 53 párne č. 2 - 32, Osloboditeľov, P. Rádayho, Námestie Kubínyiho, Hviezdoslavova, Kolomana Banšella, Hlavná, Jasná, Mesačná,
Nábrežná, Pod kaštieľom, Sadová, Slnečná, Tichá, Úzka, Zámocká


 

Poslanci MsZ 2. obvod

Mgr. Pavol Baculík

Mgr. Pavol Baculík

Tel: 0915 213 722

E-mail: pavol.baculik@lucenec.sk

Volebný obvod č. 2, NOVA


 

Mgr. Slavomír Olšiak

Mgr. Slavomír Olšiak

E-mail: slavomir.olsiak@lucenec.sk

Volebný obvod č. 2, nezávislý kandidát


 

 

 

Volebný obvod č.3 - ulice

Mieru, Janka Kráľa, Nová, Erenburgova, Novohradská, Námestie republiky, Martina Rázusa, Partizánska,
Mesto Lučenec, Ľudovíta Štúra, A. Bernoláka, Štvrť M. R. Štefánika, Dukelských hrdinov, Svätoplukova, Zvolenská cesta, Ľ. Podjavorinskej, B. S. Timravy, Tehelná, D. Maróthyho, K. Kuzmányho


 

Poslanci MsZ 3. obvod

Ing. Pavol Balážik

Ing. Pavol Balážik

Tel: 0905 609 871

E-mail: pavol.balazik@lucenec.sk

Volebný obvod č. 3, Strana zelených


 

MUDr. Ondrej Balco

MUDr. Ondrej Balco

E-mail: ondrej.balco@lucenec.sk

Volebný obvod č. 3, MOST-HÍD


 

Mgr. Branislav Hrdlička

Mgr. Branislav  Hrdlička

Tel: 0908 367 601

E-mail: branislav.hrdlicka@lucenec.sk

Volebný obvod č. 3, NOVA


 

MUDr. Juraj Pelč

MUDr. Juraj Pelč

Tel: 0905 853 275

E-mail: juraj.pelc@lucenec.sk

Volebný obvod č. 3, Nezávislý kandidát


 

 

 

Volebný obvod č.4 - ulice

Pavla Dobšinského, J. Kollára, I. Krasku, Robotnícka, F. M. Dostojevského, L. N. Tolstého, Juraja Fándlyho, J. Martinčeka, J. Chalupku, M. Nešpora, Haličská cesta, Mateja Bela, Kvetná, Ladislava Novomeského, Maxima Gorkého, M. Kukučína, Jánošíkova, F. Palackého, Smetanovo námestie, maršala Malinovského, Gagarinova, Janka Alexyho, Študentská, Kukorelliho, Karola Supa, Rúbanisko I


 

Poslanci MsZ 4. Obvod

PaedDr. Vojtech Lauko

PaedDr. Vojtech Lauko

Tel: 0918 592 744

E-mail: vojtech.lauko@lucenec.sk

Volebný obvod č. 4, nezávislý kandidát


 

Erika Lorinčíková

 Erika Lorinčíková

E-mail: erika.lorincikova@lucenec.sk

Volebný obvod č. 4, NOVA


 

 

 

Volebný obvod č.5 - ulice

Rúbanisko II, Rúbanisko III čísla 53 - 58, Ulice Budovateľov, Športová, Okružná, Ľadovo, Parný mlyn, Mestská pustatina, Lučenské kúpele, Tenisové ihrisko, Koháryho dolina


 

Poslanci MsZ 5. obvod

Ing. Eva Balážová PhD.

Ing. Eva Balážová PhD.

Tel: 0905 323 013

E-mail: eva.balazova@lucenec.sk

Volebný obvod č. 5, SMER - sociálna demokracia


 

Ing. Kvetoslava Dedinská

Ing. Kvetoslava Dedinská

Tel: 047/433 01 90

E-mail: kvetoslava.dedinska@lucenec.sk

Volebný obvod č. 5, Nezávislý kandidát


 

JUDr. Jozef Oravec

JUDr. Jozef Oravec

Mobil: 0907 838 545

E-mail: jozef.oravec@lucenec.sk

Volebný obvod č. 5, nezávislý kandidát


 

 

 

Volebný obvod č.6 - ulice

Rúbanisko III čísla 1 - 6, Rúbanisko III čísla 7 - 52


 

Poslanci MsZ 6. obvod

Ing. Branislav Hámorník

Ing. Branislav Hámorník

E-mail: branislav.hamornik@lucenec.sk

Volebný obvod č. 6, SMER - sociálna demokracia


 

JUDr. Dušan Ilčík

JUDr. Dušan Ilčík

Tel: 0905 323 015

E-mail: dusan.ilcik@lucenec.sk

Volebný obvod č. 6, nezávislý kandidát


 

Ing. Roman Konečný

Ing. Roman Konečný

E-mail: roman.konecny@lucenec.sk

Volebný obvod č. 6, MOST - HÍD


 

 

 

Volebný obvod č.7 - ulice

Revolučná, Potočná, Továrenská, Samuela Mikovínyiho, Tkáčska, Jána Petiana - Petényiho, Záhradná, A. S. Jegorova, Gemerská cesta, Jána Perlicziho, Daxnerova, Bratrícka, Kláštorná, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Čurgov, Ružová osada, Líšková osada, J. Jiskru, Parašutistov, Karola Borhyho


 

Poslanci MsZ 7. obvod

Ing. Ján Danko

Ing. Ján Danko

E-mail: jan.danko@lucenec.sk

Volebný obvod č.7, nezávislý kandidát


 

Ing. Elena Uličná

Ing. Elena Uličná

Tel: 0903 563 251

E-mail: elena.ulicna@lucenec.sk

Volebný obvod č. 7, Nezávislý kandidát


 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka