Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Prednosta

Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ Lučenec je Ing. Igor Korniet 

(Štatút Mesta Lučenec § 25)

Kontakt : 047 4307222 - E-mail - prednosta

1) Prednosta mestského úradu je zamestnancom Mesta, ktorého vymenúva na dobu neurčitú a odvoláva primátor mesta.
2) Kvalifikačným predpokladom na funkciu prednostu mestského úradu je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa .
3) Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
4) Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy :
a) organizuje prácu mestského úradu,
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
c) zostavuje návrh rozpočtu Mesta a zabezpečuje jeho plnenie, podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
d) zúčastňuje sa na zasadnutí zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
5) Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo, primátor mesta a ktoré sú vymedzené Organizačným poriadkom Mestského úradu v Lučenci.


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,Lučenec

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne : - parcelu CKN č. 5


English version
Magyar verzió

32312597

Úvodná stránka