Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozkopávky a uzávierky

Rozkopávky

Uzávierka Ulice železničná - II.etapaVytlačiť
 

     Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že z dôvodu rekonštrukcie Ulice železničná Vetva B - II.etapa, v úseku od križovatky s Ulicou M.Rázusa po križovatku s Ulicou mieru, bude úplna uzávierka miestnej komunikácie v termíne do 30.06.2018.

     Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov  v predmetnej lokalite žiadame o zhovievavosť a rešpektovanie prenosného dopravného značenia.


 
 

Zahájenie stavebných prác - II.časťVytlačiť
 

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta zahájenie výkopových prác, z dôvodu uloženia optickej siete "FTTH Lučenec", v zelených pásoch a verejných priestranstvách nasledovných ulíc: Ulica M.Rázusa, Ulica novohradská, Ulica mieru, Ulica Erenburgova, Ulica K.Kuzmányho, Zvolenská cesta.

Termín prác : od 07.05.2018 do 30.06.2018

Žiadateľ : MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Ulica letná 796/9, 921 09 Piešťany

kontaktná osoba : Pavel Rak tel.č. 0905542955.

     Žiadame užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov v predmetnej lokalite o zhovievavosť počas realizácie stavebných prác.


 
 

Harmonogram vysprávokVytlačiť
 

PREDBEŽNÝ  HARMONOGRAM  OPRÁV  VÝTLKOV  NA MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE LUČENEC PRE ROK 2018

(opravy výtlkov teplou asfaltovou zmesou)

  1. Miestne komunikácie v rámci dopravného okruhu – Ulice B. Němcovej, lúčna, garbiarska, J. Husa, M. Rázusa.
  2. Centrum mesta – Ulice novohradská, Jókaiho, J.A. Komenského, vrchná časť -Št. Moyzesa, Erenburgova, mieru, Ľ.Štúra,  kpt. Nálepku,  Dukelských hrdinov.

Termín vysprávok : 09.04.2018 – 11.05.2018

  1. Smetanovo námestie, L. Novomeského, lokalita Rúbanisko I,II,III, Ulica okružná, budovateľov, L.N. Tolstého, K. Kuzmányho,
  2. Štvrť M.R.Štefánika – ku poliklinike, Čínsky múr – vnútroblok, Vajanského vnútroblok.
  3. Lokalita sídliska Arm. Gen. L. Svobodu, osloboditeľov, ul. Čajkovského,  Júliusa Szabóa.

Termín vysprávok : 11.05.2018 – 08.06.2018

  1. Lokalita Dolný Ortáš  - Ulice J. Jiskru, bratrícka, kláštorná,  lokalita Malá Ves - 

Ulice Jána Perlitziho, hlavná, slnečná, Ulice mikušovská, I.P. Pavlova, L. Mocsáryho, A.S. Puškina, mládežnícka.

  1. Lokalita Opatová -  Ulice továrenská, záhradná, potočná, parašutistov, Pavla Dobšinského,  J. Vargu.

Termín vysprávok : 11.06.2018 – 29.06.2018

 

Pozn.: Predbežný začiatok opráv výtlkov podľa vyššie uvedeného zoznamu závisí od spustenia výrobne asfaltov. t.j. cca v 14. týždni.


 
 

Zahájenie stavebných prácVytlačiť
 

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta zahájenie výkopových prác, z dôvodu uloženia optickej siete "FTTH Lučenec - stred", v zelených pásoch a priestranstvách nasledovných ulíc : Ulica M. Rázusa, Ulica novohradská, Ulica partizánska, Ulica Ľ. Štúra, Námestie republiky, Štvrť M.R. Štefánika.

Termín prác : od 02.04.2018 do 30.06.2018.

Žiadateľ : MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Ulica letná 796/9, 921 01 Piešťany

kontaktná osoba : Pavel Rak tel. č. 0905542955.

     Žiadame užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov v predmetnej lokalite o zhovievavosť počas realizácie stavebných prác.


 
 

Zahájenie stavebných prác na Ulici továrenská v LučenciVytlačiť
 

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec,  že dňom 05.02.2018 bude zahájená realizácia stavby „Revitalizácia Ul. továrenská a jej okolia v meste Lučenec časť Opatová“.

     Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.06.2018.

     Stavba bude realizovaná v  rozsahu  a termíne podľa vetiev, resp. úsekov  nasledovne:

  1. Vetva A – I. etapa – odstavné parkovacie plochy a chodníky  – od 05.02.2018 do 15.05.2018 – obmedzené parkovanie.
  2. Vetva B – II. etapa – komunikácia, chodníky a odstavné státia so začiatkom za križovatkou s Ul. gemerskou  po koniec predajne CBA s dobudovaním okružnej križovatky a autobusovej zastávky – do 30.06.2018.

    

     Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov, prevádzok  a  ostatných  dotknutých subjektov v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na uvedenej komunikácii.

     Za pochopenie vopred ďakujeme


 
 

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ulica študentskáVytlačiť
 

Z dôvodu obnovy STL plynovodov bude čiastočne uzavretá Ulica študentská v termíne od 13.03.2017 do 30.06.2017.

Prosíme účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka