Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozkopávky a uzávierky

Rozkopávky

Harmonogram vysprávokVytlačiť
 

PREDBEŽNÝ  HARMONOGRAM  OPRÁV  VÝTLKOV  NA MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE LUČENEC PRE ROK 2018

(opravy výtlkov teplou asfaltovou zmesou)

 1. Miestne komunikácie v rámci dopravného okruhu – Ulice B. Němcovej, lúčna, garbiarska, J. Husa, M. Rázusa.
 2. Centrum mesta – Ulice novohradská, Jókaiho, J.A. Komenského, vrchná časť -Št. Moyzesa, Erenburgova, mieru, Ľ.Štúra,  kpt. Nálepku,  Dukelských hrdinov.

Termín vysprávok : 09.04.2018 – 11.05.2018

 1. Smetanovo námestie, L. Novomeského, lokalita Rúbanisko I,II,III, Ulica okružná, budovateľov, L.N. Tolstého, K. Kuzmányho,
 2. Štvrť M.R.Štefánika – ku poliklinike, Čínsky múr – vnútroblok, Vajanského vnútroblok.
 3. Lokalita sídliska Arm. Gen. L. Svobodu, osloboditeľov, ul. Čajkovského,  Júliusa Szabóa.

Termín vysprávok : 11.05.2018 – 08.06.2018

 1. Lokalita Dolný Ortáš  - Ulice J. Jiskru, bratrícka, kláštorná,  lokalita Malá Ves - 

Ulice Jána Perlitziho, hlavná, slnečná, Ulice mikušovská, I.P. Pavlova, L. Mocsáryho, A.S. Puškina, mládežnícka.

 1. Lokalita Opatová -  Ulice továrenská, záhradná, potočná, parašutistov, Pavla Dobšinského,  J. Vargu.

Termín vysprávok : 11.06.2018 – 29.06.2018

 

Pozn.: Predbežný začiatok opráv výtlkov podľa vyššie uvedeného zoznamu závisí od spustenia výrobne asfaltov. t.j. cca v 14. týždni.


 
 

Zahájenie stavebných prácVytlačiť
 

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta zahájenie výkopových prác, z dôvodu uloženia optickej siete "FTTH Lučenec - stred", v zelených pásoch a priestranstvách nasledovných ulíc : Ulica M. Rázusa, Ulica novohradská, Ulica partizánska, Ulica Ľ. Štúra, Námestie republiky, Štvrť M.R. Štefánika.

Termín prác : od 02.04.2018 do 30.06.2018.

Žiadateľ : MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Ulica letná 796/9, 921 01 Piešťany

kontaktná osoba : Pavel Rak tel. č. 0905542955.

     Žiadame užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov v predmetnej lokalite o zhovievavosť počas realizácie stavebných prác.


 
 

Zahájenie stavebných prácVytlačiť
 

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta zahájenie výkopových prác, z dôvodu uloženia optickej siete "FTTH Lučenec-1921BB (sídlisko Fiľakovská cesta),  v zelených pásoch a priestranstvách nasledovných ulíc : Fiľakovská cesta, Ulica arm.gen. L. Svobodu, Ulica osloboditeľov, Ulica J. Bottu, Ulica P. Rádayho.

Termín prác : od 02.04.2018  do 31.05.2018.

Žiadateľ :  MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Ulica letná 796/9, 921 01 Piešťany

kontaktná osoba : Pavel Rak tel.č. 0905542955.

      Žiadame užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov v predmetnej lokalite o zhovievavosť počas realizácie stavebných prác.

 

 

 


 
 

Zahájenie stavebných prác na Ulici továrenská v LučenciVytlačiť
 

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec,  že dňom 05.02.2018 bude zahájená realizácia stavby „Revitalizácia Ul. továrenská a jej okolia v meste Lučenec časť Opatová“.

     Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.06.2018.

     Stavba bude realizovaná v  rozsahu  a termíne podľa vetiev, resp. úsekov  nasledovne:

 1. Vetva A – I. etapa – odstavné parkovacie plochy a chodníky  – od 05.02.2018 do 15.05.2018 – obmedzené parkovanie.
 2. Vetva B – II. etapa – komunikácia, chodníky a odstavné státia so začiatkom za križovatkou s Ul. gemerskou  po koniec predajne CBA s dobudovaním okružnej križovatky a autobusovej zastávky – do 30.06.2018.

    

     Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov, prevádzok  a  ostatných  dotknutých subjektov v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na uvedenej komunikácii.

     Za pochopenie vopred ďakujeme


 
 

Uzávierka Ulice železničnáVytlačiť
 

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec,  že dňom 10.01.2018 bude zahájená realizácia stavby „Rekonštrukcia Ulice železničnej, Lučenec – vetva B a C“.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 20.08.2018.

     Stavba bude realizovaná v  rozsahu  a termíne podľa vetiev, resp. úsekov  nasledovne:

 1. Vetva B – I. etapa - v úseku od križovatky s Ulicou Jókaiho po križovatku s Ulicou M.Rázusa – od 10.01.2018 do 31.05.2018
 2. Vetva B – II. etapa - v úseku od križovatky s Ulicou M.Rázusa po križovatku s Ulicou mieru – od 15.04.2018 do 30.06.2018
 3. Vetva C – v úseku od križovatky s Ulicou mieru po križovatku s Ulicou kpt. Nálepku (kruhový objazd) – od 01.06.2018 do 20.08.2018.

     Počas realizácie stavebných prác v uvedených termínoch budú jednotlivé úseky miestnej komunikácie uzatvorené pre cestnú premávku, s výnimkou automobilov zásobovania a peších účastníkov cestnej premávky.

      Zároveň opätovne žiadame vlastníkov a prevádzkovateľov jednotlivých nehnuteľností o opravu resp. rekonštrukciu inžinierskych sietí, prípadne fasád budov.

           Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov, prevádzok  a  ostatných  dotknutých subjektov v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na uvedenej komunikácii.

            Za pochopenie vopred ďakujeme


 
 

Oznam o začatí stavebných prác na Ulici továrenskej v meste Lučenec - časť OpatováVytlačiť
 

     Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec – časť Opatová,  že dňom 13.06.2017 bude zahájená realizácia stavby „Budova pre obchod a služby VILLAGGIO“, ako aj odstránenie  prístrešku slúžiaceho pre parkovanie automobilov, ktorý je v havarijnom stave. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.04.2018.

     Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov  a  ostatných  dotknutých subjektov sídliacich v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť a strpenie, prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na vyššie uvedenej komunikácii.

Za pochopenie ďakujeme


 
 

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ulica študentskáVytlačiť
 

Z dôvodu obnovy STL plynovodov bude čiastočne uzavretá Ulica študentská v termíne od 13.03.2017 do 30.06.2017.

Prosíme účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka