Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Úradná tabuľa - Marec 2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO007/17 - 3 izb. byt č. 72, vo vchode č. 55 na ulici Rúbanisko III, Lučenec

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Endiex century, s. r. o., Rúbanisko III 2900/9, Lučenec

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Denisa Pitoňáková, Peter Šárközi, Ľubica Šinková, Marian Bartoš

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Eva Dobiášová, Zuzana Glezgová, Juliana Lindorová, Ondrej Meša, Gejza Oláh, Elena Oláhová, Irena Oláhová, Štefan Smugala, Erika Starove, Priška Kováčová

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Anna Garajová, Jozef Stronga, František šáRIK, Ladislav Šingliar, Magdolna Tóth

 
Oznámenie o dražbe D 200117 byt č. 108 na 5. poschodí, vo vchode č. 15, súp. č. 2900, na LV 5414

 
Oznámenie o opakovanej dražbe Zn. 111/2017, nehnuteľnosti evidované na LV 6597 - Predajňa automobilov súp. č. 4974 a Autoservis

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Vasil Bartoš, Peter Baláž

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Alena Horáčeková

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Rozália Danyiová pre Radoslava, Andrea Šárköziová pre Selima, Renáta Baloghová pre Dimitriho G., Karolína Oláhová, Ján Bari

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Jozef Lancz, Martina Cisarová, Denisa Pitoňáková, Peter Markstein, Ivan Mlejnek

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Anna Dudkovičová, Eva Berkyová, Július Tóth, Drahoslava Oláhová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Mária Matušková, Barbora Miklóšová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Viera Bojnová, Alexander Jakubove, Július Görcsi

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Miroslav Chovanec, Elena Schmiedlová, Viera Šimunová, Karol Kováč, Milan Jančo

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Juraj Garaj, Dušan Martinka

 
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a vodoprávneho konania na osobitné užívanie vôd a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - SPV LC, spol. s r. o., Rúbanisko III/77, Lučenec

 
Program rozvoja mesta Lučenec na roky 2016-2022 (2025)

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kress Ondrej, Kocka Jakub

 
Oznámenie miesta uloženia zásielky - Púpava Ľubomír, Kalaš Norbert, Rafaelis Ladislav, Samková Zlatica, Malá Darina

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO006/17

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Aladár Oláh, Roman Botoš, Margita Berkyová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - František Strcula, Renata Šárköziová, Barbora Miklóšová

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Peter Čipačala, Vladimír Berky, Milan Krupa, Mária Feketeová, Jozef Danič, Viera Kelemenová, Karol Kováč

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Tomáš Vilhan, Ľubica Šinková

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Andrea Šárköziová, Barbora Miklóšová, Richard Berky, Ján Oláh

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ľubomír Kollár, Ladislav Galamb

 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DU-POS DD 235/2016 - byt č. 60 na 3. poschodí, na adrese Rúbanisko II 418/3, Lučenec

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti číslo: 1003499736/2017 - DISPEČING s. r. o., M. Rázusa č. 29, Lučenec

 
Verejná vyhláška číslo:SP-3871/16779/2017 -"Obnova bytového domu 72 b. j. Adyho č. 2, 4, 6, 8 s. č. 2935, Lučenec"

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ľubica Šinková, Tibor Berky, Viera Chomisteková, František Künzel

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Patrícia Berkyová

 
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO100/16

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ján Albert, Peter Markestein, Ľubica Oláhová, Jaroslav Gašpar, Adrián Deme, Marián Grlák, Stanislav Balog, Mikuláš Oláh, Mikuláš Oláh

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Mário Tököly, Tomáš Vilhan, Františka Dunková, Nikola Berkyová, Michal Kačáni, Peter Horváth, Aladár Oláh

 
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Janka Pušková, Gejza Bota, Dušan Martinka, Peter Oravec, Branislav Oláh

 
Oznámenie verejnosti číslo: OU.LC-OSZP-2017/000132-3 - Obytný areál a zázemie kaštieľa v Malej Vsi za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z.

 

Úradná tabuľa - Február 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Patrik Henžel

 
Verejná vyhláška - SPV LC s.r.o. - Parcelácia pre zástavbu rodinných domov a technická infraštruktúra

 
Štatistický úrad SR - Zisťovanie HFCS

 

Úradná tabuľa - Január 2017

Štatistický úrad SR - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

 

Úradná tabuľa - December 2016

Verejná vyhláška - Gondová Mária

 

Majetok Mesta

Zámer predĺžiť nájom nebytových priestorov pre Slov. zväz protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor LučenecVytlačiť
 

      V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 19/2017 zo dňa 14.02.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :

 

 

A.1. zámer predĺžiť prenájom nebytových  priestorov v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie   č. 13 a 14 o výmere   23 m2 na administratívne účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem a podpora činnosti SZPB.

za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok

na dobu nájmu  do 31.12.2017

pre  nájomcu : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov- Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

 

 

V Lučenci  dňa  10.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. MAX, Dukelských hrdinov
Dukelských hrdinov 5779,
Lučenec

0901 961 094

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

Veľkonočný jarmok 07.-08.04.2017 Lučenský jarmok 18.-19.08.2017   Sortiment predaja na Veľkonočnom jarmoku: - tovar s tematikou veľkonočných sviatkov, - ľudovo-umelecké predmety, - potraviny, - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.    


English version
Magyar verzió

31143295

Úvodná stránka