Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Úvod

Príhovor náčelníka mestskej polície v Lučenci

 

 

Vážení občania,

 

      dovoľte aby som sa vám v prvom rade predstavil a potom uviedol niekoľko svojich cieľov v súvislosti s ďalším fungovaním Mestskej polície v Lučenci. Volám sa Ján Tuček som rodák z Lučenca kde som prežil aj celý svoj doterajší život. Som dlhoročný pracovník MV SR, ako policajt OR PZ v Lučenci som v rôznych funkciách pôsobil v rokoch 1983 až 2010. Na základe uznesenia MsZ v Lučenci zo dňa 24.mája 2011 som bol primátorkou mesta PHDr. Alexandrou Pivkovou menovaný za náčelníka Mestskej polície v Lučenci.

      Za svoju prioritu považujem okrem znovunadobudnutia pozitívneho imidžu a dobrého mena mestskej polície predovšetkým pravidelnú a dôslednú kontrolu dodržiavania verejného poriadku, zabezpečovanie ochrany bezpečnosti a majetku občanov mesta a napokon zabezpečenie prevencie a obmedzenie priestoru na páchanie trestných skutkov.
      Chcel by som vám stručne predstaviť „Projekt na zefektívnenie a skvalitnenie práce MsP v Lučenci:


1. Prehodnotiť stav verejného poriadku (VP) na teritóriu mesta a za tým účelom prehodnocovať denne stav verejného poriadku a zistené nedostatky predkladať písomnou formou,


2. Úzko spolupracovať s poslancami MsZ na zasadnutiach a vytvárať spätnú väzbu medzi občanmi a MsP s cieľom priblížiť sa občanom pri poskytovaní pomoci v súvislosti s nedostatkami pri narušovaní VP a ochrany majetku,


3. Dôsledne vykonávať kontroly na odľahlých miestach, kde je predpoklad páchania kriminality všetkého druhu,
4. V spolupráci s PZ vykonávať spoločný výkon služby pri väčších kultúrno – spoločenských a športových podujatiach so zameraním na elimináciu delikventnej mládeže, poškodzovania verejnoprospešných zariadení a podávania alkoholu mladistvým osobám. Spolupracovať s PZ na úseku pátrania po hľadaných osobách,


5. Pokračovať v organizovaní prednášok a besied na základných a stredných školách s cieľom znižovať nápad kriminality,


6. Za účelom propagácie úzko spolupracovať s tlačovými, rozhlasovými a televíznymi médiami s cieľom zviditeľniť prácu MsP na verejnosti,


7. Zvýšiť dôraz kontrolnej činnosti pri plnení podmienok všetkých platných všeobecne – záväzných nariadení mesta,


8. Vykonávať pravidelný monitoring dodržiavania prevádzkových hodín v reštauračných a pohostinských prevádzkach, kultúrnych podujatí na území mesta a zabezpečiť prehľad sankcionovania priestupkovosti v týchto zariadeniach podľa režimu: pohovor, pokuta a správne konanie,


9. Zriadiť chránené pracovisko na obsluhu kamerového systému MsP v meste Lučenec,


10. Zabezpečiť odstránenie “makiet policajtov“ umiestnených v meste Lučenec z dôvodu ich poškodenia a zastaranosti,


11. Zabezpečiť aby sa policajti MsP čo možno najviac pracovného času zdržiavali vo svojich pridelených obvodoch- rajónoch a takto sa oboznámili s potrebami a problémami občanov ako aj s bezpečnostnou situáciou v jednotlivých obvodoch.

 

      Verím, že Mestská polícia V Lučenci Vám svojou prácou pomôže cítiť sa bezpečnejšie v našom meste. Som presvedčený o tom, že príslušníci mestskej polície Vám poradia a pomôžu v konkrétnych situáciách. Oslovte ich a žiadajte o pomoc ! Sme tu pre Vás !


                                                                                                                                         Bc. Ján T U Č E K 

náčelník Mestskej polície v Lučenci
 

 


 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok :     8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Mestské informačné centrum
Pondelok : 9.00 - 17.00
Utorok : 9.00 - 17.00
Streda : 9.00 - 17.00
Štvrtok : 9.00 - 17.00
Piatok : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 13.00

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

Veľkonočný jarmok 07.-08.04.2017 Lučenský jarmok 18.-19.08.2017   Sortiment predaja na Veľkonočnom jarmoku: - tovar s tematikou veľkonočných sviatkov, - ľudovo-umelecké predmety, - potraviny, - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.    


English version
Magyar verzió

31621458

Úvodná stránka