Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Lučenec

Zástupca primátorky

Viceprimátor

 

Mgr. Pavol Baculík  

Zástupca primátorky Mesta Lučenec

Ulica Novohradská č. 1, 3. poschodie, č. dv. 414 E-mail - viceprimátor

 

(Štatút  Mesta  Lučenec  §16)

1) Primátorku zastupuje zástupca primátorky, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátorky; ak tak neurobí, zástupcu primátorky zvolí mestské zastupiteľstvo.
2) Zástupcom primátorky môže byť len poslanec.
3) Zástupca primátorky zastupuje primátorku v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
4) Zástupca primátorky je členom mestskej rady.
5) Primátorka môže zastupovaním poveriť dvoch zástupcov primátorky, pričom určí ich poradie.
6) Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátorky, plnia úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátorky.
7) Primátorka môže zástupcu primátorky kedykoľvek odvolať. Ak primátorka odvolá zástupcu primátorky, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolanie zástupcu primátorky.
8)Ak zanikne mandát primátorky pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátorky. V prípade, že sú dvaja zástupcovia, platí poradie podľa odseku 6 tohto paragrafu.


 

webygroup

Dnes má službu:

Lekáreň Ekolekáreň
Ľ. Podjavorinskej 5364,
Lučenec

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

TERMÍNY JARMOKOV

  Lučenský jarmok 18.-19.08.2017  

Zámer odpredať pozemok pre: Ján Viazanička, Ul.továrenská 13,Lučenec

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 47/2017 zo dňa  25.04.2017, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer :     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráska nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne : - parcelu CKN č. 5


English version
Magyar verzió

32312789

Úvodná stránka