Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosti, tlačivá, formuláre

Miestne dane a poplatky

Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za KO
 Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za KO.pdf (148.8 kB) (148.8 kB)

 
Formuláre k miestnym daniam - všetky druhy - daň z nehnuteľností, pes, nevýherný prístroj, predajný automat
 Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Oznámenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO
 Oznamenie_o_vzniku_poplatkovej_povinnosti_za_KO.pdf (81 kB) (81 kB)

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania
 Potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania.pdf (92.8 kB) (92.8 kB)

 
Oznámenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO
 Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti - PO.pdf (104.8 kB) (104.8 kB)

 
Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO
 Oznamenie_zmeny_poplatkovej_povinnosti_k_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf (82.1 kB) (82.1 kB)

 
Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO
 Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO.pdf (126.2 kB) (126.2 kB)

 
Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku KO
 Oznamenie_o_zaniku_poplatkovej_povinnost_k_poplatku_KO.pdf (81.8 kB) (81.8 kB)

 
Hlásenie k dani za ubytovanie
 Hlasenie_k_dani_za_ubytovanie.pdf (113.4 kB) (113.4 kB)

 

Právo

Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka
 Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

 
Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka
 Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka.pdf (294 kB) (294 kB)

 

Sociálne služby

ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (201 kB) (201 kB)

 
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_opatovne_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (197 kB) (197 kB)

 
Lekársky nález
 Lekarsky_nalez.pdf (183.2 kB) (183.2 kB)

 
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

 
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie.pdf (125.2 kB) (125.2 kB)

 
Žiadosť o požičanie pomôcok
 Ziadost o pozicanie pomocky.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

 
Žiadosť o požičanie pomôcok
 Ziadost o pozicanie pomocky.pdf (76.9 kB) (76.9 kB)

 
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby monitorovanie
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa monitorovanie.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

 
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby monitorovanie
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa monitorovanie.pdf (117.2 kB) (117.2 kB)

 

Sociálna pomoc

Žiadosť o prechod nájmu bytu
 Prechod nájmu bytu v zmysle Občianskeho zákonníka.rtf (49.1 kB) (49.1 kB)

 
Žiadosť o prenechanie bytu do podnájmu podľa § 719 OZ
 ŽIADOSŤ O PRENECHANIE BYTU DO PODNÁJMU V ZMYSLE  § 719.rtf (95.7 kB) (95.7 kB)

 
Žiadosť o nájom bytu
 Ziadost o najom bytu.rtf (338.4 kB) (338.4 kB)

 
Žiadosť o nájom bytu v dome osobitného určenia
 Ziadost o najom bytu - osobitne urceni.rtf (351.7 kB) (351.7 kB)

 
Lekársky nález (ako príloha k žiadosti o nájom v byte OS)
 Príloha č.7-Lekarsky nalez.rtf (35.7 kB) (35.7 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 Žiadosť o jednorazovú davku.doc (67 kB) (67 kB)

 
Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy
 ŽIADOSŤ O OBNOVENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY.rtf (90.9 kB) (90.9 kB)

 
Vyjadrenie k dochádzke do školy
 Vyjadrenie k dochádzke do školy.doc (26 kB) (26 kB)

 
Čestné prehlásenie- príloha k žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
 Čestné prehlásenie.doc (27 kB) (27 kB)

 
Potvrdenie o osobnom stretnutí (ako príloha k príspevku na dopravu)
 Príloha č.14-Potvrdenie o osobnom stretnutí.rtf (19.4 kB) (19.4 kB)

 
Príspevok na dopravu
 Príspevok na dopravu.rtf (95.2 kB) (95.2 kB)

 
Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
- príloha Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch
 Príloha č.17-Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov.rtf (90.5 kB) (90.5 kB)

 
Zúčtovanie fin. príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa poskytnutého z rozpočtu Mesta Lučenec
 Príloha č.19-Zúčtovanie fin. príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa poskytnutého z (27.6 kB) (27.6 kB)

 
Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch
 POTVRDENIE o podlznosti na daniach.rtf (45.1 kB) (45.1 kB)

 
Potvrdenie o podlznosti na daniach blizke osoby
 POTVRDENIE o podlznosti na daniach blizke osoby.rtf (45.6 kB) (45.6 kB)

 
Potvrdenie diagnózy v zozname zdravotných postihnutí
 Potvrdenie diagnózy v zozname zdravotných postihnutí.pdf (77.1 kB) (77.1 kB)

 
Čestné prehlásenie o nevlastnictve bytu alebo RD
 Čestné  prehlásenie o nevlastnictve bytu alebo RD.rtf (38.2 kB) (38.2 kB)

 
Ziadost_o_prihlasenie_na_trvaly-prechodny_pobyt
 Ziadost_o_prihlasenie_na_trvaly-prechodny_pobyt.rtf (52.7 kB) (52.7 kB)

 

Majetok mesta

Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Lučenec
 Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti.pdf (110.1 kB) (110.1 kB)

 
Žiadosť o súhlas vstupu na Mestský pozemok
 Žiadosť o súhlas vstupu na mestský pozemok.pdf (90.6 kB) (90.6 kB)

 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov/pozemku
 ziadost o prenajom NB priestorov.pdf (100.6 kB) (100.6 kB)

 
Žiadosť o súhlas na realizáciu stavby ako vlastníka susednej nehnuteľnosti
 Žiadosť o súhlas na realizáciu stavby ako vlastníka susednej nehnuteľnosti.pdf (90.8 kB) (90.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie osvedčenia k vzniku vlastníckeho práva
 odd_evidencie4_vydanie_osvedcenia.rtf (5 kB) (5 kB)

 
Žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku
 odd_evidencie5_prevod_spoluvlastnickeho.rtf (4.7 kB) (4.7 kB)

 
Žiadosť o predaj pozemku pod existujúcu garáž
 Žiadosť o odpredaj pozemku pod garažou.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

 
Postup pri vybavovaní umiestnenia reklamy
 Reklamy postup.pdf (85.4 kB) (85.4 kB)

 

Oddelenie vnútornej správy

Postup pri oznámení verejného zhromaždenia
 Postup pri oznámení  verejného zhromaždenia.pdf (271.3 kB) (271.3 kB)

 
Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia
 Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia.pdf (296.1 kB) (296.1 kB)

 
Žiadosť o zmenu zrušenie súpisného a orientačného čísla
 Žiadosť o zmenu zrušenie súpisného a orientačného čísla.pdf (178 kB) (178 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Žiadosť o určenie  súpisného a orientačného  čísla.pdf (202.1 kB) (202.1 kB)

 
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 príloha č.1-prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf (230.1 kB) (230.1 kB)

 
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 príloha č.3-prihlasovací lístok na prechodný pobyt.pdf (265.1 kB) (265.1 kB)

 
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 príloha č.6-odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf (147.7 kB) (147.7 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Zrušenie TP - tlačivá.rtf (39 kB) (39 kB)

 
Hlásenie o sťahovaní
 Príloha č.7-hlásenie o sťahovaní.pdf (669.7 kB) (669.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia trvalého pobytu
 príloha č.11-žiadosť o vydanie potvrdenia trvalého pobytu pre.pdf (94.5 kB) (94.5 kB)

 
Objednávka na prenájom veľkej zasadačky v budove Námestie republiky č.26
 Objednávka zasadačky.rtf (8.8 kB) (8.8 kB)

 
Cenník za prenájom veľkej zasadačky v budove č.súp.315, Námestie republiky č.26 v Lučenci
 Cenník.pdf (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Foto
veľkej zasadačky v budove č.súp.315, Námestie republiky č.26 v Lučenci
 3.jpg (317.7 kB) (317.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o odpracovaných rokoch
Prízemie č. dverí 157
Čas vybavenia: najneskôr do 30 dní od podania žiadosti
Poplatok: 1,50 € uhradený v pokladni
 žiadosť o vydanie potvrdenia o odpracovaných rokoch.pdf (59.4 kB) (59.4 kB)

 

Matrika

1 Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa do 15 rokov
 1 Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
2. Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
 2. Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

 
3. Určenie 2. a 3. mena pre plnoletú osobu
 3. Určenie 2. a 3. mena pre plnoletú osobu.pdf (14.2 kB) (14.2 kB)

 
4. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
 4. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (20.3 kB) (20.3 kB)

 
5. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
 5. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana.pdf (27.7 kB) (27.7 kB)

 
6. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu
 6. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu.pdf (15.3 kB) (15.3 kB)

 
7. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
 7. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

 
8. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
 8. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

 
9. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu
 9. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu.pdf (13 kB) (13 kB)

 
10. Zmena mena osvojenca súhlasným vyhlásením rodičov
 10. Zmena mena osvojenca súhlasným vyhlásením rodičov.pdf (23 kB) (23 kB)

 
11. Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva
 11. Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva.pdf (18.1 kB) (18.1 kB)

 
12. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa do 15 rokov
 12. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

 
13. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov
 13. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa  od 15 do 18 rokov.pdf (25.7 kB) (25.7 kB)

 
14. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre plnoletú osobu
 14. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre plnoletú osobu.pdf (16.1 kB) (16.1 kB)

 

ZPOZ

Podklad pre obrad - pohreb
 Príloha č.5-obrad-pohreb.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

 
Uvítanie dieťaťa do života
 tlačivá-Obrad uvítanie dieťaťa do života.pdf (77.4 kB) (77.4 kB)

 

Dotácie

Tlacivo sport dotacie nove
 Tlacivo sport dotacie nove.doc (63 kB) (63 kB)

 
Tlacivo sport dotacie nove
 Tlacivo sport dotacie 2016.pdf (258.8 kB) (258.8 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Lučenec
 Ziadost o poskytnutie dotacie z rozpoctu Mesta Lučenec.pdf (279.1 kB) (279.1 kB)

 

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Oznámenie o konaní športového podujatia
 Oznámenie o konaní športového podujatia.pdf (200.2 kB) (200.2 kB)

 
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia.pdf (271.1 kB) (271.1 kB)

 

Referát školstva

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 ziadostMS.pdf (25.2 kB) (25.2 kB)

 
Priháška do detských jaslí
 Prihláška do DJ.rtf (39.7 kB) (39.7 kB)

 
Potvrdenie o návšteve školy
 Potvrdenie_o_navsteve_skoly.pdf (73.7 kB) (73.7 kB)

 
Oznámenie o zanedbaní povinnej školskej dochádzky
 Oznamenie o zanedbavani PSD.pdf (81.7 kB) (81.7 kB)

 

Referát investícií a stratégie

Oznámenie o zriadení prevádzkarne
 Oznámenie o zriadení prevádzkarne.pdf (72.4 kB) (72.4 kB)

 
Žiadosť o zmenu predajného, prevádzkového času
 Žiadosť o zmenu predajného, prevádzkového času.pdf (38.1 kB) (38.1 kB)

 
Oznámenie o zrušení prevádzkovej jednotky
 Oznámenie o zrušení prevádzkovej jednotky.pdf (36.7 kB) (36.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
 Žiadosť o vydanie potvrdenia na ambulantný predaj.pdf (42 kB) (42 kB)

 
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.pdf (47.2 kB) (47.2 kB)

 
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.pdf (31.3 kB) (31.3 kB)

 

Referát stavebného poriadku a územného plánu

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby.rtf (34.6 kB) (34.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF
 Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF.rtf (34.3 kB) (34.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene účelu stavby
 Ziadost o vydanie stanoviska k zmene ucelu stavby.rtf (35.2 kB) (35.2 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN mesta Lučenec
 Ziadost o vydanie stanoviska z hladiska UPN Mesta Lucenec.rtf (33.7 kB) (33.7 kB)

 
Žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta Lučenec k zmene účelu užívania stavby
 Príloha č.7 - žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta LC k zmene účelu užívania stavby.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie drobnej stavby.rtf (44.6 kB) (44.6 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlasenie stavebnych uprav.rtf (43.9 kB) (43.9 kB)

 
Ohlásenie udržiavacích prác
 Ohlasenie udrziavacich prac.rtf (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (61 kB) (61 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.rtf (53.2 kB) (53.2 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie v zmene užívania stavby.rtf (46.3 kB) (46.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby, určení veku stavby
 Príloha č.11-žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia
 Ziadost o povolenie informacneho zariadenia.rtf (42.7 kB) (42.7 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf (48.4 kB) (48.4 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.rtf (49.6 kB) (49.6 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby
 Návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby.rtf (47.3 kB) (47.3 kB)

 
Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
 Príloha č.12-vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.doc (26 kB) (26 kB)

 
Prehlásenie stavebného dozora
 Príloha č.13-prehlásenie stavebného dozora a zhotoviteľa.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

 
Prehlásenie zhotoviteľa
 Príloha č.14-prehlásenie zhotoviteľa.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
 Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Oznámenie údajov o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Príloha č.9-oznámenie údajov o MZZO.doc (115.5 kB) (115.5 kB)

 
Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Príloha č.8-žiadosť o stanovisko k inštalácii technologických celkov MZZO.doc (52 kB) (52 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Ziadost_o_vyrub_drevin.pdf (83 kB) (83 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

 
Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení
 Ziadost_o_urcenie_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadeni.pdf (75.6 kB) (75.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, resp. uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie
 Ziadost_o_povolenie_rozkopavky_pretlacania.pdf (84.3 kB) (84.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie, resp. zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 Ziadost_o_povolenie_pripojenia_pozemnej_komunikacie.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka