Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Odpady a separácia

Rozšírenie a skvalitnenie systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu Vytlačiť
 

Mesto Lučenec bolo úspešné pri čerpaní európskych fondov z operačného programu kvalita životného prostredia pod názvom projektu „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“, preto bude v meste rozmiestnených 2300 kusov 240 l hnedých zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

Od 01.05.2018 Mesto Lučenec rozširuje a skvalitňuje systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu  na území mesta Lučenec formou zberu z 240 l zberných nádob. 

Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. zabezpečí rozmiestnenie 240 l nádob na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov nasledovne:

Dňa 21.04.2018 t.j. SOBOTA, od ulice Maloveská od 8.00 hod.  postupne až po Vinohradnú ulicu so skončením o 16.00 hod.

Zoznam ulíc rozmiestnenia nádob:  Maloveská, Hlavná, Tichá, Úzka, Nábrežná, Jasná, Sadová, Mesačná, Slnečná, Zámocká, Pod kaštieľom,  Fiľakovská cesta , F. Lehára, Júliusa  Szabóa, Haličská cesta, Dekr. Matejovie, B. Nemcovej, Mestská  pustatina, Tenisové ihrisko, I. Krasku, J. Kollára, Robotnícka, M. Nešpora, F. M. Dostojevského, Pavla Dobšinského, Športová,  J. Martinčeka, L. N. Tolstého,J.  Chalupku, Juraja Fándlyho, Garbiarska, Barákova, Jarná, E. M. Šoltésovej, Parková, Modré zeme, Mlynská, Letná, M.  Benku, Krátka, Lúčna, M. Šolochova, Osada, Vinohradná.

Dňa 28.04.2018 t.j. SOBOTA,  od ulice Sokolská od  8.00 hod.  postupne až po ulicu B.S. Timravy so skončením o 16.00 hod.

Zoznam ulíc rozmiestnenia nádob:  Sokolská, J. A. Komenského,  Slepá,  Alexandra Wágnera,  Poľná, J. Wolkra , Mikušovská, Mládežnícka, Slovenskej republiky rád, J. Francisciho, A. S. Puškina,I. P.  Pavlova, P. Thóta, J. M. Hurbana, J. Jesenského, A. Kmeťa, J. Vargu, Špitálska, J. Smreka, L.  Mocsáryho, J. G. Tajovského, J. Husa , Malá,  P. J. Šafárikova, Františka  Gyurkovitsa, Dr. Vodu, Dr. Herza, Mieru, Svätoplukova, Erenburgova, Zvolenská cesta , Ľ. Podjavorinskej, A. E. Timku, Hany  Ponickej, Zory Jesenskej, Tehelná, D. Maróthyto, B. S. Timravy.

Zberné nádoby sa budú vydávať na protipodpis.

V prípade ak  občanovi nevyhovuje horeuvedený termín, môže si zbernú nádobu prevziať  od 16.4.2018 každý pracovný deň v čase od 1500 hod. do 1600 hod.  na Mestskom úrade v Lučenci – oddelenie dopravy  životného  prostredia 2.poschodie, č. dverí 320 u Ing. Fekiačovej, resp. po telefonickom dohovore na tel. čísle 047/4307211.

V prílohe je uvedený harmonogram vývozu  240 litrových zberných nádob na zber biologicky rozložiteĺného odpadu.  

Do zberných nádob je možné vhadzovať: 

trávu, seno, burinu, lístie, odrezky zo stromov a kríkov do dĺžky 1 m, štiepku, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, starý chlieb, kvety, nespotrebované plody z ovocia a zeleniny

Do nádoby nepatria : 

plasty, papier, sklo, kovy, textil, tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný  odpad

Ak potrebujete  z rodinných domov vyviesť  rastlinný odpad v iných termínoch  , môžete  ho odviesť do kompostárne v lokalite Čurgov  v pracovné dni pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.  Tu od Vás rastlinný odpad  bezplatne odoberú. Do kompostárne môže byť privezený len čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odpadov ( napr. kamene, plasty, sklo, pletivo ...)     

Harmonogram zberu je uvedený nižšie.  

 

 

 


 
 

Zavedenie zberu BRO z rodinných domovVytlačiť
 

Zavedenie BRO.jpg


 
 

Výkup odpadového papiera a jedlých olejovVytlačiť
 

mepos_odpad.jpg

Súbor na stiahnutie mepos_odpad.pdf mepos_odpad.pdf (166.5 kB)

 
 

Zber vytriedených zložiek a objemného odpadu od bytových domov v roku 2018Vytlačiť
 

Triedený zber odpadu od bytových domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2018 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených kontajnerov

Do kontajnera   na PLAST
Patria : igelitové vrecia, prepravky , PET fľaše, viacvrstvové kombinované materiály – obaly z mlieka a džúsov, umelohmotné zátky, fólie z cestovín , obaly z drogistického tovaru ( napr. od šampónu ), sudy, mäkké fólie, tašky, vrecia, zmršťovacie a obaľovacie fólie a alumíniové obaly – plechovky  od piva, coca coly.
PET fľaše je potrebné odovzdávať v stlačenom stave.
Obaly od mliečnych  a iných výrobkov  odovzdávať v umytom stave.
Nepatria !!!! : Obaly znečistené ropnými látkami, chemickými látkami a syntetickými farbivami.

Do  kontajnera  na SKLO
Patria : obaly z nealko nápojov, obaly z alkoholických nápojov, obaly z kompótov, ploché tabuľové sklo 
Nepatria !!!! : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá

Do kontajnera na PAPIER
Patria : noviny, časopisy, korešpondencia ,  katalógy, prospekty, zošity, knihy , baliaci papier, sáčky, kartóny, lepenka hladká, vlnitá,  tetrapaky ( obaly z džúsov, mlieka)
Nepatria !!!! : indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, pampers
Vytriedený papier nesmie byť znečistený ropnými látkami, mastnotami a nesmie byť mokrý.

 

Samostatne bude zbieraný aj objemný odpad z kontajnerových stanovíšť. Zber takéhoto odpadu bude realizovaný každý párny týždeň v pondelok ( viď zberový kalendár v prílohe).

Ku kontajnerom na zmesový komunálny odpad je možné objemný odpad umiestniť v deň pred uskutočnením prepravy objemného odpadu. Vyložiť je možné napr. sanitu, dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra, elektroodpad.


 
 

Výkup papiera Vytlačiť
 

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , o  podmienkach  zberu resp. výkupu novinového papiera od obyvateľov mesta. Zberová spoločnosť MEPOS s.r.o. novinový papier od Vás prevezme a následne zaň poskytne:

za 6 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera ECONOMY ( 68 m) 

za 10 kg papiera = 1 balíček kuchynských utierok 

za 1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek

Počas výkupu papiera môžete odovzdať aj použitý jedlý olej z domácnosti.

Za 3 litre  odovzdaného  použitého  oleja  Vám poskytnú 1 rolku toaletného papiera, 

za 1,5 litra  odovzdaného  použitého  oleja  Vám poskytnú 1 balíček hygienických vreckoviek.

Použitý jedlý olej odovzdávajte v uzavretej plastovej fľaši .  

Termíny výkupov papiera sú uvedené v nižšie  zverejnených letáčikoch. 


 
 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad rodinných domov Vytlačiť
 

Zber biologicky rozložiteĺných odpadov zo záhrad sa bude odvážať traktorom podľa zberového kalendára ( viď príloha ). Odpad musí byť roztriedený na konáre a bylinné zvyšky, na verejné priestranstvo môže byť vyložený len deň pred zberom. Konáre musia byť upravené na dĺžku jedného metra

Súbor na stiahnutie BRO 2018.pdf BRO 2018.pdf (820.4 kB)

 
 

Termíny zberu vytriedených odpadov z domácností Vytlačiť
 

Triedený zber odpadu  z rodinných domov
Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2018 zabezpečovaný v posledný vývozný deň v mesiaci (tak ako v predchádzajúcom období ) podľa zberového kalendára viď príloha .
Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených vriec nasledovne:

Do žltého  vreca  na PLAST
Patria : igelitové vrecia, prepravky , PET fľaše, viacvrstvové kombinované materiály – obaly z mlieka a džúsov, umelohmotné zátky, fólie z cestovín , obaly z drogistického tovaru ( napr. od šampónu ), sudy, mäkké fólie, tašky, vrecia, zmršťovacie a obaľovacie fólie a alumíniové obaly – plechovky  od piva, coca coly.
PET fľaše je potrebné odovzdávať v stlačenom stave.
Obaly od mliečnych  a iných výrobkov  odovzdávať v umytom stave.
Nepatria !!!! : Obaly znečistené ropnými látkami, chemickými látkami a syntetickými farbivami.

 

Do  zeleného  vreca na SKLO
Patria : obaly z nealko nápojov, obaly z alkoholických nápojov, obaly z kompótov, ploché tabuľové sklo 
Nepatria !!!! : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá

 

Do modrého vreca na PAPIER
Patria : noviny, časopisy, korešpondencia ,  katalógy, prospekty, zošity, knihy , baliaci papier, sáčky, kartóny, lepenka hladká, vlnitá,  tetrapaky ( obaly z džúsov, mlieka)
Nepatria !!!! : indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, pampers
Vytriedený papier nesmie byť znečistený ropnými látkami, mastnotami a nesmie byť mokrý.


     

Súbor na stiahnutie RD 2018.pdf RD 2018.pdf (871.4 kB)

 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka