Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ZPOZ

ZPOZ

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej


 
 
Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.201

Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.2017

Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.201

Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.2017

viceprimátor mesta Mgr. Pavol Baculík a členovia Z

viceprimátor mesta Mgr. Pavol Baculík a členovia ZPOZ prijali bývalé maturantky Strednej pedagogickej školy v Lučenci po 50. rokoch v obradnej sieni

Deň matiek

Deň matiek


 
 
Prijatie jubilantov - máj 2016

Prijatie jubilantov - máj 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej

Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej


 
 
Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej

Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej

Prijatie jubilantov

Prijatie jubilantov

Občianska rozlúčka v Dome smútku v Lučenci s  kole

Občianska rozlúčka v Dome smútku v Lučenci s kolegom - mestským policajtom

Prijatie jubilantov

Prijatie jubilantov


 
 
Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života

Zo stretnutia členov ZPOZ, 27.6.2013

Zo stretnutia členov ZPOZ, 27.6.2013

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

Prijatie 75, 80 a 85 ročných jubilantov - jún 2013

Prijatie 75, 80 a 85 ročných jubilantov - jún 2013


 
 
Prijatie maturantov PaSA po 45 rokoch

Prijatie maturantov PaSA po 45 rokoch

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti


 
 
Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života

60. výročie uzavretia manželstva

60. výročie uzavretia manželstva


 
 
60. výročie uzavretia manželstva

60. výročie uzavretia manželstva

90 ročný Július Loffaj

90 ročný Július Loffaj

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčí

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčíkovci

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčí

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčíkovci


 
 
50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčí

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčíkovci

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

Z besedy Františka Mihálya

Z besedy Františka Mihálya


 
 
Z besedy Františka Mihálya

Z besedy Františka Mihálya

Z besedy Františka Mihálya

Z besedy Františka Mihálya

Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života


 
 
Prijatie 75, 80 a 85 ročných jubilantov v máji 201

Prijatie 75, 80 a 85 ročných jubilantov v máji 2012

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života


 
 
Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života

Prijatie 75,80 a 85 ročných jubilantov

Prijatie 75,80 a 85 ročných jubilantov

Z návštevy prvorodenej lučenčanky v roku 2012

Z návštevy prvorodenej lučenčanky v roku 2012

Z podujatia Happy day- obnovenie manželských sľubo

Z podujatia Happy day- obnovenie manželských sľubov 20.11.2011


 
 
Z podujatia Happy day- obnovenie manželských sľubo

Z podujatia Happy day- obnovenie manželských sľubov 20.11.2011

Vynovený interiér Obradnej siene

Vynovený interiér Obradnej siene

Vynovený interiér Obradnej siene

Vynovený interiér Obradnej siene

Vynovený interiér Obradnej siene

Vynovený interiér Obradnej siene


 
 
Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Účinkujúci členovia ZPOZ počas uzavretia manželstv

Účinkujúci členovia ZPOZ počas uzavretia manželstva


 

Zbor pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci (ZPOZ)

                                                                              

                                                                        Ing. Eva Balážová,PhD. 
                                                          predsedníčka ZPOZ pri MSZ v Lučenci
 

Kontakt :
Renáta Libiaková Peržeľová – tajomníčka , tel. 047/ 4307 232, mobil 0905614782

e-mail: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk

 Mestský úrad, Ulica Novohradská č,1, prízemie, č.kanc.147

 

Čo je to ZPOZ ? Čím sa zaoberá ?

Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie občianskych obradov : - uvítanie detí do života
- uzavretie manželstva
- životné jubileá
- jubilejné sobáše
- občianska rozlúčka, pohreb
- výves parte

Všetky služby ZPOZ sú pre občanov zdarma.


Bezplatné foto slúžby pre ZPOZ poskytuje Róbert Kozlok, FOTOCOLOR studio Masyrykova 7 Lučenec, tel. 0905279424


O činnosti ZPOZ v Lučenci....
Hlavnou náplňou činnosti je organizovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov. Jeho snahou je tiež prispieť k rozvoju kultúrno – spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Hlavným poslaním je rozvíjať medzi občanmi mesta výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie priateľských medziľudských vzťahov, občianskeho vedomia a spolupatričnosti, zabezpečovať humánnu činnosť.

 

1/ Mám záujem o obrad uvítania dieťaťa do života. Ako postupovať?
Ak majú rodičia záujem o zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy mesta a uvítanie do života v obradnej sieni, je potrebné vypísať návratku a doručiť ju tajomníčke ZPOZ, ktorá rodičom zašle pozvánku. Pri vybavovaní rodného listu dieťatka rodičia na matrike obdržia návratku.

 

2/ Kam ísť, ak mám záujem o uzavretie manželstva ?!

V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť manželstvo, je potrebné ísť na matriku, kde vyplníte žiadosť o uzavretí manželstva. So sebou si prineste občiansky preukaz a rodný list. Na matrike si dohodnete i termín. ZPOZ zabezpečuje účinkujúcich na obrade (sobášiaceho, recitáciu, hudbu), pripravuje scenár obradu.


3/ Mám záujem o oslavu životného jubilea, jubilejného sobáša.
Mesto Lučenec nezabúda ani na tých spoluobčanov, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí.75, 80 a 85 ročných spoluobčanov pozývame do obradnej siene v tom mesiaci kalendárneho roka, v ktorom sa dožívajú jubilea. 90 a viac ročných navštevujeme na základe dohody v domácnostiach. Tajomníčka ZPOZ zistí záujem jubilujúceho občana, zašle mu list s dátumom a časom návštevy, členovia ZPOZ prídu pozdraviť jubilanta s malým darčekom.

Pravidelne mesačne podľa záujmu občanov organizujeme jubilejné strieborné (po 25. rokoch) a zlaté sobáše ( po 50. rokoch spoločne prežitého života). Stačí kontaktovať tajomníčku ZPOZ /pozri kontakty/.

4/ Potrebujete zabezpečiť občiansku rozlúčku, pohreb ?

Sú chvíle života, keď niekto blízky navždy odchádza. ZPOZ organizuje občianske pohreby a rozlúčky v Dome smútku. Pre dôstojnú rozlúčku zabezpečuje ZPOZ smútočného rečníka, recitáciu, spev, organovú hudbu. Scenár obradu pripravuje tajomníčka ZPOZ.

5/ Výves parte – smútočného oznámenia v skrinkách ZPOZ

Tajomníčka ZPOZ sa stará o tri skrinky , ktoré sú umiestnené na Masarykovej ulici , pred Domom kultúry a na Rúbanisku. V skrinkách sú pravidelne vymieňané fotografie s činnosťou ZPOZ.Druhá časť skriniek je prispôsobená na výves parte pre občanom bezplatne. Parte je potrebné doručiť tajomníčke.
 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZPOZ ZA ROK 2016

       Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) „ Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci zabezpečuje občianske obrady a slávnosti pri významných životných udalostiach v živote občanov, organizuje podujatia so zameraním na starých a osamelých ľudí, usiluje sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku, k svojmu okoliu a napomáhajúcich upevňovaniu priateľských vzťahov medzi ľuďmi a ich vzájomnému porozumeniu. ZPOZ v našom meste pracuje už desiatky rokov a organizuje obrady, ktoré vychádzajú z tradície aj priamo z potrieb občanov. Pojem občianske obrady a slávnosti zahŕňa okruh významných a zároveň jedinečných momentov v živote človeka od jeho narodenia až po poslednú rozlúčku. Súčasťou práce je i dokumentácia, ktorú okrem pamätnej knihy tvoria aj pozvánky, ďakovné listy, rôzne ocenenia, pozdravné listy. Všetky obrady sú pre obyvateľov mesta bezplatné.

       Obrady a slávnosti sú dôležitým prejavom úrovne kultúrneho a duchovného života spoločnosti a zároveň výrazom pozornosti a starostlivosti mesta o občana. Majú významnú úlohu pri zlepšovaní medziľudských vzťahov, upevňovaní funkcií a stability rodiny, motivujú a posilňujú vzťahy občanov k svojmu rodisku, resp. mestu, v ktorom žijú.

       Obrady a slávnosti na území mesta sú organizované na základe konkrétnych požiadaviek občanov a samosprávy. Na ich výkone sa podieľa primátorka mesta, jej zástupca, poslanci Mestského zastupiteľstva, matrikárka a ďalší členovia ZPOZ – recitátori, hudobníci, speváci. Obrady prebiehajú podľa vopred pripraveného scenára. O priebehu obradu prítomných hostí vhodným spôsobom informuje člen ZPOZ pred začatím obradu.

      V súlade so zvyšujúcimi sa nárokmi obyvateľov sa adekvátne vyvíjajú a zdokonaľujú aj naše občianske obrady a slávnosti, ktoré nadobúdajú hodnotnejší obsah a formu zodpovedajúcu úrovni dnešného človeka. Uskutočňujú sa prostredníctvom dôslednejšieho výberu umeleckého slova a piesní, tvorivejšieho prístupu pri zostavovaní prejavov a jednotlivých častí programov.

      O zvyšovaní kvality práce zpozárov svedčí aj to, že občianske obrady a slávnosti sa stali pre našich občanov príťažlivými a sú pre nich samozrejmosťou. Domov si spoločne s príjemným pocitom a nezabudnuteľným zážitkom odnášajú i malý kvietok či darček ako spomienku na ich slávnostný deň. Svojou prácou členovia ZPOZu pomáhajú pri rozvíjaní nových vzťahov medzi ľuďmi, delia sa s občanmi o ich radosť a šťastie, sú oporou pri úmrtí ich drahého príbuzného. Zpozári sú v styku  so svojimi spoluobčanmi, keď sa  títo pripravujú na vážne životné rozhodnutia, keď prežívajú závažné životné udalosti, keď potrebujú a očakávajú pomoc a spoluúčasť spoločnosti a keď túto pomoc či účasť prijímajú obzvlášť citlivo. Svojou empatiou dávajú naši členovia ľuďom dôležitý pocit, že niekam patria a že ich konkrétne životné udalosti a udalosti ich rodiny môžu prežívať spolu s ľuďmi z ich blízkeho okolia.

    Na našich obradoch sa zúčastňuje množstvo ľudí nielen z Lučenca, ale aj z celého Slovenska i zo zahraničia, pre ktorých sa vďaka zodpovednému prístupu účinkujúcich stáva zo všedného dňa deň sviatočný. Touto formou oslovujeme všetkých bez rozdielu a pozitívne prezentujeme mesto aj navonok.

      Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie a spoluorganizovanie tradičných podujatí:

- obrad uzatvorenia sobáša (svadobný obrad)
- uvítanie novorodenca do života
- smútočná rozlúčka so zosnulým

- slávnosť výročia sobáša
- prijatie  jubilantov mesta 
- individuálne návštevy jubilantov

      Podieľame sa i na príprave ďalších kultúrno – spoločenských a spomienkových podujatí, ako Srdce na dlani – ku Dňu matiek a  Zlomené krídla – spomienka na zosnulých v spolupráci s cirkvami pôsobiacimi na území mesta. V minulom roku po prvýkrát primátorka mesta a zpozári prijali v obradnej sieni mamky, ktoré sa starajú o hendikepované deti. Bolo to milé, veľmi emotívne stretnutie.

      K najžiadanejším obradom patrí sobáš. V roku 2016 uzavrelo manželstvo 79 párov v obradnej sieni, neskôr aj v novo zrekonštruovaných priestoroch synagógy  a radnice. Záujem je aj o uvítanie do života nových spoluobčanov, v minulom roku to bolo 22 detí. Boli sme svedkami prijatia manželov po cirkevnom obrade v zahraničí. Päť párov si obnovilo manželský sľub po 25, 40, 50 či 60 rokoch manželstva.

      Každý mesiac pozývame do obradnej siene našich jubilantov, ktorí sa v danom mesiaci dožili 75, 80 a 85 rokov. Deväťdesiatročných a starších tiež pozývame do obradnej siene alebo ich po dohode navštevujeme v domácnosti. Takto sme mali príležitosť stretnúť sa osobne so 147 občanmi. Jubilanti aj ich rodinní príslušníci pochvalne reagujú na milé stretnutia im adresované. Písomné blahoželania zasielame občanom pri príležitosti osemnástych, päťdesiatych, šesťdesiatych a sedemdesiatych narodenín a touto formou im preukazujeme  pozornosť zo strany mesta .

       Veľký záujem je o občianske rozlúčky a pohreby. Pre občanov vždy pripravíme dôstojný obrad a po dohovore s pozostalými zabezpečíme smútočného rečníka, recitáciu, organovú hudbu a spev, resp. snažíme sa splniť aj iné špecifické požiadavky. Občanom vychádzame v ústrety a vždy hľadáme spôsob, aby boli smútočné obrady realizované v nimi požadovanom termíne. O kvalite obradov svedčia aj ďakovné slová pozostalých bezprostredne po obrade, či neskoršie písomné vyjadrenie vďaky. Naposledy 2.12.2016 sme dostali od občianky list s poďakovaním za dôstojnú rozlúčku s Mgr. Ivanom Debnárom. Ďakovné slová vnučky Henriety Mačudovej  boli adresované tajomníčke ZPOZ za rozlúčku  so starou mamou, z ktorých citujem  „... prejav bol úžasný a tie verše,  celý prejav ešte zjemnili. Obrovská vďaka, bolo to krásne!!! :-“ Takéto slová sú povzbudením pre všetkých účinkujúcich do ďalšej náročnej práce na občianskych rozlúčkach a pohreboch. V roku 2016  sme sa rozlúčili v lučenskom dome smútku s 98 občanmi.

      Spomínané obrady sú aj pre účinkujúcich emocionálne vyčerpávajúce a nedostatok pochovávajúcich tento fakt ešte zvýrazňuje. Len napísanie samotnej rozlúčky trvá cca 5 hodín. Pri týchto obradoch termíny nie je možné vopred naplánovať, často je problém zabezpečiť na daný termín účinkujúcich – najmä smútočného rečníka. Doteraz sme však vždy našli riešenie a zabezpečili sme pochovávajúceho aj napriek tomu, že členovia lučenského ZPOZu sa venujú tejto činnosti vo svojom voľnom čase, často v sobotu, využívajú vlastné komunikačné prostriedky, používajú vlastné dopravné prostriedky na presun do domu smútku, do obradnej siene, či na radnicu. 

      Mimoriadne pekná je zpozárska práca pri uvítaní detí do života, prijatí manželov oslavujúcich jubilejný sobáš, ale aj menej tradičných, ako je prijatie bývalých maturantov pri stretnutiach po 50 rokoch, prijatie manželov po cirkevnom obrade v zahraničí, spomienkové oslavy a iné.  

  

      V roku 2016 sme zaznamenali nárast počtu sobášov a pohrebov v porovnaní s minulým rokom /viď tabuľka/. Bolo ich o 35 viac ako v minulom roku. Tým vznikli aj vyššie náklady na odmeňovanie. Veď okrem prípravy obradu, zabezpečenia dôstojného prostredia a vystúpenia účinkujúcich je nesmierne dôležitá aj úprava ich zovňajšku a ošatenie, nakoľko nereprezentujú len seba, ale predovšetkým mesto Lučenec. Počet účinkujúcich na obrade závisí od druhu obradu a požiadavky zo strany občanov. Po osobnom rozhovore s pani primátorkou rozlišujeme menšie obrady, napr. na sobáši v piatok so svedkami tajomníčka ZPOZ aj recituje, pri pohrebe, keď pozostalí nemajú záujem o spev, znie organová hudba, pri menších pohreboch zpozárka púšťa reprodukovanú hudbu a pod.

  Tabuľka č.1 :     Štatistika ZPOZ

 

Rok

Sobáše

Zápisy detí

Jubileá/počet jubilujúcich osôb

Jubilejné sobáše

Pohreby

Iné  

 

2012

61

27

138

9

92

29

2013

61

28

156

5

76

19

2014

57

23

164

9

93

25

2015

71

22

131

5

71

22

2016

79

22

147

5

98

22

       Podujatia ZPOZ sú evidované vo forme slávnostného zápisu do pamätných kníh mesta z uvítania detí do života, z prijatia jubilantov či z udeľovania cien primátorky  a cien mesta, ako i ďalších významných kultúrno – spoločenských podujatí organizovaných mestom Lučenec.  Pamätné knihy majú významnú hodnotu, veď aj pre ďalšie generácie dokumentujú  udalosti, ktoré sa uskutočnili na pôde mesta. Starostlivosť o ne vyžaduje estetické cítenie, vhodnú grafickú úpravu, čo člen ZPOZ, ktorý túto činnosť vykonáva, vynikajúco plní. Na to, aby úprava v zápisoch bola pekná, je potrebný dostatok času ako aj zakúpenie pomôcok na kreslenie ako  farby, štetce a pod.

       V štyroch skrinkách zverejňujeme smútočné oznámenia a fotografie z obradov a slávností organizovaných ZPOZom. Podľa ohlasov zo strany obyvateľov mesta sú informácie na nich pozorne sledované a pozitívne hodnotené.

       Práca nášho ZPOZu korešponduje s dovetkom „Človek – človeku“. K príprave obradov pristupujeme tak, aby boli zachované tradície a zároveň vnášame do priebehu obradov nové prvky. Jednotlivé obrady a slávnosti sa líšia nielen obsahovo, ale predovšetkým sú v nich zahrnuté požiadavky ľudí, ktorým sú obrady určené. Slávnostní rečníci, smútoční rečníci,  hudobníci, speváci, recitátori, tvorcovia scenárov aj organizátori spoločne prinášajú kus umenia a veľkú dávku ľudskosti a empatie. Snažia sa stáť pri človeku v každej chvíli: v radosti i smútku, v mladosti i starobe, v nespočítateľných podobách lásky, spolupatričnosti, vždy s úctou a vďakou preukazovanou človeku, jeho práci, jeho životu...

    

 

 

 

   


 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka