Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka mesta Lučenec

Úradné oznamy

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriská

IMG_8012.jpg

Mesto Lučenec pokračuje v rekonštrukcii detských ihrísk.
V priebehu mesiaca Jún pribudli vo v ...viac...

Zverejnené 19.7.2019 -JaMi-


 

Zámer prenajať nehnuteľnosti - pozemky pre BBSK- Strednú odbornú školu hotelových služieb, Lučenec

prenajať nehnuteľnosti  -  pozemky z majetku mesta Lučenec, nachádzajúce sa v lokalite Ľadovo na poľ ...viac...

Zverejnené 19.7.2019


 

Zámer predĺžiť prenájom pozemkov na parkovacie státia pre Spool,a.s.

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na ...viac...

Zverejnené 19.7.2019


 

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Informačné systémy mesta Lučenec“

Výzva na predkladanie ponúk
(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. ...viac...

Zverejnené 17.7.2019 -gj-


 

Zámer odpredať z majetku mesta pozemky situované na Ulici lúčna formou OVS

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  ...viac...

Zverejnené 12.7.2019


 

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka 355/19, Lučenec - vedúca ŠJ

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v základnej škole
Oznámenie o vyhlásení výberového konani ...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka 355/19, Lučenec - učiteľ v špeciálnej triede

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec Oznámenie o voľnom pracovnom m ...viac...

Zverejnené 10.7.2019
Aktualizované: 11.7.2019


 

Voľné pracovné miesto - ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pe ...viac...

Zverejnené 8.7.2019


 

Voľné pracovné miesto - ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

Voľné pracovné miesto
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa ...viac...

Zverejnené 8.7.2019


 

Voľné pracovné miesto - ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

Voľné pracovné miesto
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa ...viac...

Zverejnené 8.7.2019


 

Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020

Mesto Lučenec zverejňuje Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020 v zmysle § ...viac...

Zverejnené 3.7.2019 -JFe-


 

€urópske filmy za €uro 07/2019

V kine Apollo sa začne letný projekt €urópske filmy za €uro. Počas júla uvedieme súčasné európske fi ...viac...

Zverejnené 1.7.2019


 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac júl 2019.

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                ...viac...

Zverejnené 28.6.2019 -MGo-


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Elektrikár

MESTO    LUČENEC, zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou , primátorkou mesta,
so sídlom : Novohrad ...viac...

Zverejnené 27.6.2019 -pc-


 

Voľné pracovné miesto - ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pe ...viac...

Zverejnené 24.6.2019


 

Výkup papiera 2.polrok 2019

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , o  podmienkach  zberu resp. výkupu novinového papiera od ...viac...

Zverejnené 20.6.2019 -JFe-


 

Ocenení - Szabóov grafický Lučenec - podtitul Vesmír

Kategória : 1. Miesto : Eva Kaličiaková, S ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Mesačno-slnečný p ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -MH-


 

Ponuka voľného pracovného miesta - ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

v  zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o p ...viac...

Zverejnené 11.6.2019


 

Propozície 4. ročníka výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje  4. ročník výtvarnej súťaže „ Petrohrad o ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -MH-


 

Oznam o začatí stavebných prác na Ulici krátka v meste Lučenec

Mestský úrad Lučenec oznamuje obyvateľom mesta Lučenec  začatie  stavebných prác  stavby „Rekonštruk ...viac...

Zverejnené 15.5.2019 -gj-


 

Začatie prác na Rúbanisku II a Rúbanisku III

     Mesto Lučenec oznamuje začatie výkopových prác akciovej spoločnosti Veolia Energia Lučenec na s ...viac...

Zverejnené 26.4.2019


 

Trieďme odpad, má to zmysel

Ak odpad triedime, svet je krajší. 
1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované o ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -JFe-


 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM OPRÁV VÝTLKOV NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019

Termín vysprávok: 15. - 18. týždeň
 
Miestne komunikácie v rámci dopravného okruhu - U ...viac...

Zverejnené 4.4.2019 -gj-
Aktualizované: 10.6.2019 -gj-


 

Zápis detí do prvého ročníka šk. r. 2019/2020

Zápis  detí  do  prvého  ročníka  základných  škôl  na  školský  rok 2019/2020  sa  na  všetkých  šk ...viac...

Zverejnené 2.4.2019 -gj-
Aktualizované: 29.5.2019


 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Vo všetkých materských školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne: od 24.04.2019 do 25.04.2019. V  tomto termíne, v  čase od 8.00 - do 11.00 hodiny sa konajú aj Dni otvorených dverí (dieťa v spoločnosti rodiča si môže prezrieť priestory, porozprávať sa s pani učiteľkami, kamarátmi...).

viac...


 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova

hvieydoslavova.JPG

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 1. apríla 2019 bude v lokalite ulíc Majakovského, H ...viac...

Zverejnené 29.3.2019 -gj-


 

MFFK Febiofest 2019

Počas MFFK Febio 2019 uvedieme na veľkom plátne provokatívnu komédiu "Oni s Silvio" (27.3) talianske ...viac...

Zverejnené 25.3.2019


 

Význam značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi

V prílohe Vás chceme oboznámiť so značkami, ktoré sa nachádzajú na obaloch výrobkov 
podľa kt ...viac...

Zverejnené 21.3.2019 -JFe-
Aktualizované: 22.3.2019 -pc-


 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite Osloboditeľov

Bez názvu.JPG

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 18.3.2019 bude v lokalite štvrte Osloboditeľov  a L ...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -gj-


 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2019

Mesto Lučenec oznamuje termíny:
Lučenecký jarmok            22.-23.8.2019 (ŠTVRTOK, PIATOK) ...viac...

Zverejnené 12.3.2019 -JaMi-
Aktualizované: 13.3.2019 -JaMi-


 

Wifi pre Teba v meste Lučenec

informovanost.jpg


Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom
Wifi pre ...viac...

Zverejnené 8.3.2019


 

Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec

oplz+eu_na sirku.png


                                                      
Mesto Lučenec bolo úspešné v r ...viac...

Zverejnené 8.3.2019


 

Výzva č. 1/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg

 
Dňom 01.03.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k pr ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -JaMi-


 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Lučenec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -JFe-


 

Chcete byť informovaní o odstávke elektriny?

Vážení občania,
v súvislosti s plánovanými odstávkami dodávok elektrickej energie v našom mes ...viac...

Zverejnené 21.2.2019
Aktualizované: 15.4.2019 -pc-


 

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

b.pngV roku 2018 Mesto Lučenec  rozšírilo systém zberu a triedenia biologicky rozložiteľn ...viac...

Zverejnené 28.1.2019


 

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 litrových zberných nádob

Biologicky rozložiteľný odpad bude vyvážaný v zmysle harmonogramu, ktorý je  uverejnený
nižši ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -JFe-
Aktualizované: 15.1.2019 -JFe-


 

Triedený zber odpadu od bytových domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2019  ...viac...

Zverejnené 28.12.2018 -JFe-
Aktualizované: 15.1.2019 -JFe-


 

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) od rodinných domov   v roku 2019 

 V roku 2019  bude odvoz triedeného  odpadu – plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov   ...viac...

Zverejnené 28.12.2018 -JFe-


 

Nenašli sa žiadne akcie

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka