Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

LUČENSKÝ JARMOK 2019 - rozmiestnenie predajcovVytlačiť
 


 
 

Miestna občianska poriadková služba opäť v našom mesteVytlačiť
 

3.png

1.png2.png

 

 

 

   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo orientovanú výzvu so špecifickým cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Mesto Lučenec aj v tomto prípade na výzvu reagovalo, čoho výsledkom je schválenie projektu s názvom „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Lučenec s prítomnosťou MRK“.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 09/2019- 08/2021

Nenávratný finančný príspevok: 95 287,79 €

Typ projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

www.ludskezdroje.gov.sk                   www.esf.gov.sk                                  www.minv.sk                                                             www.lucenec.sk              

 

 

              


 
 

Premiéra filmu Kto je ďalší? Vytlačiť
 

Doplnenie programu 22.8. o 17:00 uvedieme premierovo aj v kine Apollo film Kto je ďalší? 


„Vo filme som opísal skutočné príbehy. Stretol som sa osobne aj s obeťami aj z ich rodinami. Posledný prípad je z Instagramu, kde falošný profil „elite_model_europe“ láka od dievčat nahé fotografie a videá. Sleduje viac ako tisíc obetí, a odhadujem, že s ešte väčším počtom z nich si píše. Agentúra Elitemodelworld sa dištancovala od tohto profilu a spoločne sme sa snažili ho zablokovať. Zatiaľ sa nám to nepodarilo,“ povedal režisér nového filmu Miro Drobný.
https://www.ktojedalsi.sk/foto-video/


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39Vytlačiť
 

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39

Názov projektu:            Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39

Názov prijímateľa:        Mesto Lučenec

Kód projektu ITMS:      310040M837

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu predškolského zariadenia, nachádzajúceho sa v okrajovej časti mesta Lučenec na Sídlisku Rúbanisko. Budova MŠ bola uvedená do prevádzky v 70-tych rokoch 20. storočia. Tvoria ju dva dvojpodlažné objekty - pavilón materská škola a pavilón detské jasle, ktoré sú vzájomne prepojené jednopodlažným hospodárskym pavilónom. Podlahová plocha objektu je 1.713,10  m2 a vykurovaný objem podlaží je 5.995,85 m3.

V rámci projektu sa zrealizujú opatrenia na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií a to obnova obvodového plášta, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorových konštrukcií a obnova technologických systémov budov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu: Zníženie energetickej nárocnosti budovy MŠ Rúbanisko. Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu o 236.407,8 kWh/rok a budova, pôvodne energetickej triedy D bude zaradená do triedy A1. Plánovaná úspora energie na vykurovanie oproti súčasnému stavu bude 87,1 %.

Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskej únie
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

www.op-kzp.sk
www.siea.sk

publicita.jpg


 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac august 2019.Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                                                       

Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                                                                                                                  

Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:                                                                                                                         

01.08.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

02.08.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

05.08.2019/pondelok/         /16/                                      Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

06.08.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

07.08.2019/streda/                /21/                                    Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

08.08.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

09.08.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

12.08.2019/pondelok/         /16/                                      Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

13.08.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

14.08.2019/streda/              /21/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

15.08.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

16.08.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

19.08.2019/pondelok/                      /16/                                        Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

20.08.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

21.08.2019/streda/              /21/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

22.08.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

23.08.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

26.08.2019/pondelok/                      /16/                                        Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

27.08.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

28.08.2019/streda/              /21/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

30.08.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.08.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

02.08.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

05.08.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

06.08.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

07.08.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

08.08.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

09.08.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

12.08.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

13.08.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

14.08.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

15.08.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

16.08.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

19.08.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

20.08.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

21.08.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

22.08.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

23.08.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

26.08.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

27.08.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

28.08.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

30.08.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

02.08.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.08.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

06.08.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

07.08.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

08.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.08.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.08.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

13.08.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

14.08.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

15.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.08.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.08.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

20.08.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

21.08.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

22.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.08.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.08.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

27.08.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

28.08.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.08.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

02.08.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

05.08.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

06.08.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

07.08.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

08.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

09.08.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

12.08.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

13.08.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

14.08.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

15.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

16.08.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

19.08.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

20.08.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

21.08.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

22.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

23.08.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

26.08.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

27.08.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

28.08.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

30.08.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

02.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

05.08.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

06.08.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

07.08.2019/streda/             /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

08.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

09.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

12.08.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

13.08.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

14.08.2019/streda/             /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

15.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

16.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

19.08.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

20.08.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

21.08.2019/streda/             /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

22.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

23.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

26.08.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

27.08.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

28.08.2019/streda/             /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

02.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

05.08.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

06.08.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

07.08.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

08.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

09.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

12.08.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

13.08.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

14.08.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

15.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

16.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

19.08.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

20.08.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

21.08.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

22.08.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

23.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

26.08.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

27.08.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

28.08.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

30.08.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

 

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

02.08.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

05.08.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

06.08.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

07.08.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

08.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

09.08.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

12.08.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

13.08.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

14.08.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

15.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

16.08.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

19.08.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

20.08.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

21.08.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

22.08.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

23.08.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

26.08.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

27.08.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

28.08.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

30.08.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.08.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

02.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

05.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

06.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

07.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

08.08.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

09.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

12.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

13.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

14.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

15.08.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

16.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

19.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

20.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

21.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

22.08.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

23.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

26.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

27.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

28.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ

Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

 

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.08.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

02.08.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

05.08.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

06.08.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

07.08.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

08.08.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

09.08.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

12.08.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

13.08.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

14.08.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

15.08.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

16.08.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

19.08.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

20.08.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

21.08.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

22.08.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

23.08.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

26.08.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

27.08.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

28.08.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.08.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 12,00 hod. alebo podľa potreby

Lokality:     

Sobota

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R. – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi,– Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRYpo CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

 

Nedeľa, sviatky

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R.– Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi,– Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

 

03.08.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová + aktivační pracovníci 3

04.08.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová

                      

10.08.2019:  Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Knisa + aktivační pracovníci 3

11.08.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J., Markovič

 

17.08.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová + aktivační pracovníci 3

18.08.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová

                       

24.08.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Rendek + aktivační pracovníci 3

25.08.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J., Knisa

 

29.08.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Markovič + aktivační pracovníci 3

 

31.08.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová + aktivační pracovníci 3

 

Správca parku: Robert Gorelík, ručný zametač: Ladislav Matúz

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 3 aktivační pracovníci


 
 

Pozvánka na slávnostné prijatie jubilantovVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, mesto Lučenec , Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci pozýva všetkých, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí do radnice mesta.      Prijmite prosím  pozvanie  na slávnostné prijatie jubilantov, ktoré sa  uskutoční dňa 7. septembra 2019 (sobota) o 14.30 hod.  do  priestorov Radnice Lučenec, Ul. Dr. Herza č.1.  V prípade, že máte záujem o prijatie v priestoroch radnice, oznámte nám to prosím do 28.8.2019 na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Ul. Novohradská 1, 984 01 Lučenec. Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ  Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, kancelária číslo dverí 147, číslo tel. 047/4307232, mobil: 0905 614 782, e-mail renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk.                                                          Tešíme sa na stretnutie                                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková v.r.                                                                                            primátorka mesta 

 

 

 

                                                                                                                    

    


 
 

XXIV.Medzinárodný Novohradský Folklórny FestivalVytlačiť
 

POZOR POZOR POZOR !!!!!!! Mesto Lučenec oznamuje že vzhľadom na premenlivé počasie, sa krojovaný sprievod účinkujúcich na XXIV. Medzinárodnom Novohradskom Folklórnom Festivale RUŠI!

Program v amfiteátri začne podľa plánu o 19:00 za každého počasia. Odporúčame návštevníkom priniesť si pršiplášte a dáždniky.

Jarmok tradičných remesiel a prehliadka ľudových hudieb v mestskom parku od 14:00 prebieha aj napriek nepriazni počasia.

Ďakujeme za pochopenie tešíme sa na Vás.


 
 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriskáVytlačiť
 

Mesto Lučenec pokračuje v rekonštrukcii detských ihrísk.

V priebehu mesiaca Jún pribudli vo vnútrobloku Osloboditeľov a na sídlisku Rúbanisko II nové zrekonštruované detské ihriská. Nové detské ihriská budú plniť športovo-oddychovú funkciu. Hracie prvky sú určené pre deti od 4 do 14 rokov. Detské ihriská sa obnovili a rozšírili o mnohé nové prvky ako napríklad visiacu hojdačku s hniezdom, kolotoč, kombinovanú zostavu pre malých aj veľkých, lanovku a mnohé ďalšie. V priebehu mesiaca Júl sa ešte osadí drevený altánok na sídlisku Osloboditeľov.

IMG_8012.jpgIMG-0557.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt finančne podporila Nadácia Veolia, Stredoslovenská prevádzková spoločnosť a. s., v spolupráci s Mestom Lučenec a PG food service, s.r.o.

 

 

logo.jpgNadaciaVEOLIA_logo_500x200.pngstredoslovenska-vodarenska-prevadzkova-spolocnost-a-s-logo-1.jpg


 
 

€urópske filmy za €uro 07/2019Vytlačiť
 

V kine Apollo sa začne letný projekt €urópske filmy za €uro. Počas júla uvedieme súčasné európske filmy:

3.7. o 19:00 Príbeh lesa Tvorcovia nakrúcali dokument štyri roky, s využitím tých najmodernejších technológií, na desiatkach lokalít po celej Európy, dokonca sami žili v lese so sledovanými divokými zvieratami. Iba vďaka unikátnym metódam nakrúcania dokážu autenticky prerozprávať príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzrušujúci kolobeh života v ňom, ktorý ohromí dospelých aj detských divákov.

17.7. o 19:00 Hon Porozvodovú idylu však naruší jedna náhodná, no o to desivejšia lož, ktorá sa začína šíriť v komunite jeho kamarátov ako vírus. Obavy a nedôvera dosiahnu také rozmery, že sa veci vymknú z rúk a celá dedina prepadne hystérii. Lukas sa musí snažiť uchrániť svoju dôstojnosť, dokonca aj pred svojim najlepším kamarátom.

31.7. o 19:00 Studená vojna V období budování stalinského Polska, ale také moderní západní Evropy se odehrává příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. Nedokážou žít spolu, ale zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez sebe. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou baladu, svoji vlastní studenou válku.


 
 

Ocenení - Szabóov grafický Lučenec - podtitul VesmírVytlačiť
 

 1. Kategória :

1. Miesto : Eva Kaličiaková, S ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Mesačno-slnečný pár“      2. Miesto : Lenka Kaščáková, ZUŠ F.Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, „ Portrét kosmonauta“                                                                                                                            3. Miesto : Michaela Velgosová, ZUŠ Košická 43, 040 01 Košice, „ Anjel“ 

Odmena : Cornelia Hricová, SZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Krajina vo vesmíre“    Odmena : Martin Cottenceau, SZUŠ  výtvarný ateliér LADON, Nevädzova 4, 821 01   Bratislava  , „ Mimozemšťania“

 1. Kategória :

 

 1. Miesto : Lenka Halžová, SZUŠ Pod Vinargom 1, 085 01 Bardejov, „ Sedím na asteroide“
 2. Miesto : Vanesa Farkašová, SZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Letná noc s hviezdami“   
 3. Miesto : Dennis Šimko, ZUŠ Kováčska 43, 040 01 Košice, „ V ústrobách vesmíru“

  Odmena : Terézia Reichlová, ZUŠ Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčiansek Teplice,      „ Únos planéty“                                                                                                            Odmena : Noemi Kuráková, SZUŠ Novoradská 2 Lučenec, „Čo teraz?“                      Odmena : Matúš Kružliak,   SZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „Vesmírny bojovník“          Odmena :Kristína Spišiaková, SZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Objatie dvoch planét“

 1. Kategória :

 

 1. Miesto : Samuel Kucharík, ZŠ Sibírska 42, 080 01 Prešov, „ Mierová misia“
 2. Miesto : Nina Ješe Krajnc, OŠ A.T. Linarta Radovljica, Slovinsko, „ Vesmír“
 3. Miesto : Martin Štric, ZŠ Lesnícka 1, 080 05 Prešov, „ Sadíme život“

 Odmena : Roman Śóoš, ZŠ Lipová 229, 985 31 Mučín „ Prechádzka“                                   Odmema : Marianna Gažiová, SŠI Ždaňa, elok. Pracovisko Čaňa, Osloboditeľov 26,       044 14  Čaňa, „ Kozmonauti“                                                                                        Odmena : Denis Zupko, , SŠI Ždaňa, elok. Pracovisko Čaňa, Osloboditeľov 26,                044 14  Čaňa, „ Planéty“

 1. Kategória :

1. Miesto : Gabriela Kováčová, ZŠ Školská 1, 986 01 Fiľakovo, „ Planéta …“                          2. Miesto :  Barborka Jaščurová, CVČ P.O.Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš,                    „ Vesmír na dlani“                                                                                                                       3. Miesto :  Marek Mata, SŠI Abovská 244/18 Ždaňa, „ Mám najlepšiu mamku v celom vesmíre“                                                                                                                        Odmena : Darina Janová,  SŠI Abovská 244/18 Ždaňa, „ Blízke stretnutie“                          Odmena : Tomáš Strečko, SZŠ s MŠ DSA Kubínyiho námestie 6 Lučenec,                            „ Pristátie na mesiaci “

 1. Kategória :

 

 1. Miesto : Anna Malgovová, ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina, „ Výcvik kozmonautov“
 2. Miesto : Janka Kamzíková, ZŠ s MŠ Kpt. Nálepku 878, 976 64 Pohorelá, „Na vesmírných cestách“
 3. Miesto : Reisa Alexandra Györgyová, CVČ Hviezdosalvova 51, 990 01 Veľký Krtíš,

                 „ Vesmír v pohybe“    

Odmena : Martin Káčer, ZŠ JArná 20, 010 01 Žilina, „Vesmírne metamorfózy“                  Odmena : Ester Halagová, ZŠ Kúpeľná 2, 080 01 Prešov, „ Obraz v zrkadle" 

 1. Kategória :

 

 1. Miesto : Natália Štrbová, S SUŠ 966 61 Hodruša Hámre „ Cosmoctopus“
 2. Miesto : Denisa Kertésová, S ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Deň a noc, slnko a mesiac“
 3. Miesto : Daniela Kozubová, S ZUŠ Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov, „ Každý človek je vesmírom“

 Odmena : Veronika Ballová,  S ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Priatelia z vesmíru“           Odmena : Pavol Štefa, , ZUŠ Kováčska 43, 040 01 Košice, „ Na cudzej planéte“

 1. Kategória :

  

 1. Miesto : Miroslava Cabanová, S ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Cez vesmírne galaxie I.,II.III.- triptych“
 2. Miesto : Miroslav  Oroszi, Cirkevná ZUŠ Lučenec, „ Univerzum vesmíru“ 
 3. Miesto : Nika Gorelíková, Cirkevná ZUŠ Lučenec, „ Tajomstvá vesmíru“

 

Mimoriadne ceny :

1/ Cena primátorky  mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej:                                      Mariana Melicherčíková, S ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Zem držím pevne v rukách“

2/ Cena PhDr. Kingy Szabóovej :                                                                                       Lenka Tušimová,   S ZUŠ Gemerská cesta 1 Lučenec, „ Mliečna dráha“

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi prácami do súťaže. 


 
 

Propozície 4. ročníka výtvarnej súťaže Petrohrad očami detíVytlačiť
 

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje  4. ročník výtvarnej súťaže „ Petrohrad očami detí “pod patronátom GUBERNÁTORA MESTA SANKT  PETERBURGU Alexandra Dmitrijeviča Beglova 

          Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na  mesto celosvetového  významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest  Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov.  Je jedným z najkrajších  miest na svete  označované aj ako Benátky severu . Mesto založil roku 1703 Peter I.  Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.                                               

                                                                     PODMIENKY ÚČASTI

        Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ , jednotlivci a kolektívy. Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou môžu stvárniť mesto Petrohrad.

Vítané sú rôzne techniky, ako kresba, maľba, perokresba, akvarel,  kombinované techniky, grafika : linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod. 

Súťažné práce formátu najviac A3  zašle škola, alebo  jednotlivec do 15.11. 2019 na adresu: 

Mestský úrad                                                                                                           oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                                  Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                                      Ulica novohradská  č. 1                                                                                                      984 01 L u č e n e c                                                                                                   Slovenská republika                                                                                                           Tel. číslo : 0421/ 047/4307232                                                                                          Obálku označte heslom      „  súťaž Petrohrad očami detí “.                                     Výstava  bude sprístupnená v priestoroch  radnice mesta Lučenec v decembri 2019.  Vybraných 50 prác  bude vystavených   v meste Petrohrad. 

Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora                                                                                                                       b/ veková kategória                                                                                                                c/ meno vyučujúceho                                                                                                            d/ adresa školy                                                                                                                       e/ pečiatka školy                                                                                                                    f/ dátum vyhotovenia                                                                                                              g/ názov diela                                                                                                                                     Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   

Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky nespĺňajú kritéria súťaže.

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                            

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/

   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/

  III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník

  IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník

   V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník

  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž , kde si prevezmú ceny a diplomy. 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa  a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

Súťažiaci zaslaním výtvarnej práce do súťaže súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov zaslaním výtvarnej práce do súťaže poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

Náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov:                                        Organizátor: Mesto Lučenec, Mestský úrad ,  Novohradská ul. č. 1, Lučenec                Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle archivačného poriadku. Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Súťažiaceho k jeho osobným údajom:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Súťažiaci kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Organizátora,
 • Súťažiaci  má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM OPRÁV VÝTLKOV NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019Vytlačiť
 

Termín vysprávok: 15. - 18. týždeň

 

Miestne komunikácie v rámci dopravného okruhu - Ul. B. Němcovej, Lúčna, Garbiarska,         Husova, M. Rázusa 

Novohradská, Jókaiho, kpt. Nálepku, F. Lehára, Športová

Bernoláka, Duk.Hrdinov, Smetanovo námestie, Gorkého, L. Novomeského, Budovateľov, Okružná, MRO,   

Dr. Vodu, Moyzesa, Štvrť M.R. Štefánika, Dr. Herza, Olbrachtova, Sokolská

Komenského, Cintorínska, Pivničný rad

Osloboditeľov, Bottu, L. Svobodu, Banšella, Hviezdoslavova, Majakovského,

Rádayho, Čajkovského, Begova

Nejedlého, Mieru, Sládkovičova, Erenburga, Kuzmányho, J. Kráľa, Nová, Lermontova

                   

 

Termín vysprávok: 19. - 22. týždeň

 

Rúbanisko I., II., III

Hurbanova, Jesenského, Adyho, Kmeťa, Vargu, Tótha, Tajovského, Pavlova, Špitálska

Fándlyho, Martinčeka, Chalúpku, Tolstého, Szabóa, Dobšinského, D. Matejovie,

Dostojevského, Nešpora, Robotnícka, Kollára, Krasku

Svätoplukova, Ľ. Štúra, Palackého, Jánošíkova, Kukučínova

Šafárika, Baráková, Garbiarska, Mlynská, Parková, Modré zeme

Šoltésovej, Jarná, Letná, Benku

 

Termín vysprávok: 23. - 26. týždeň

                              

K.Supa, Alexyho, Gagarinova, Kukorelliho, Študenská, Nógradyho, Kvetná,  M. Bella,

Malinovského, Tehelná, Maróthyho, B. S. Timravy

Štvrť za Tuhárskym nám. - Mocsáryho, Puškina,  Francisciho, Slovenskej republiky rád, Mládežnícka , Wolkrova, Wagnera, Poľná

Skladištná, Opatová - Továrenská, Záhradná, K. Borhyho, Potočná, Revolučná, Tkáčska, Petényiho, D. Mikovíniho

Malá Ves - Maloveská, Hlavná, Sadová, Jasná, Zámocká, Tichá, Úzka, Slnečná, T. Vansovej

J. Perlitziho, J. Jiskru, Parašutistov, Daxnerova, Bratrícka, Kláštorná, Jiráskova, Parný mlyn,

záhradky, cesta do Kúpeľov, Čárda

 

 

V prípade nepriaznivého počasia sa časový harmonogram môže posunúť.

Rozsah opráv výtlkov bude určený vyznačením priamo na tvare miesta v týždňových intervaloch po jednotlivých lokalitách.

 

V Lučenci, dňa 30.05.2019                                                                                Mesto Lučenec
 


 
 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite ulíc Majakovského, HviezdoslavovaVytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 1. apríla 2019 bude v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova, Rádayho upravená organizácia dopravy.

Miestne komunikácie budú zjednosmernené (viď. obr.). Mesto Lučenec k vyššie uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na základe Generelu dopravy, podnetov občanov, stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci. Veríme, že uvedenou úpravou sa zlepší statická doprava v predmetnej lokalite, a taktiež zníži počet kolíznych bodov na miestnych komunikáciách uvedeného úseku ciest. Záverom opätovne upozorňujeme na už realizované úpravy v organizácii dopravy v lokalite štvrte Osloboditeľov a L. Svobodu a rešpektovanie nového dopravného značenia.

Text: Róbert Ladoš

Poznámka

Keďže sa nám v poslednom vydaní Mestských novín č. 6 podarilo zameniť obrázok k tomuto článku, touto cestou sa redakcia Mestských novín ospravedlňuje autorovi oznámenia Róbertovi Ladošovi, ako aj našim čitateľom.

hvieydoslavova.JPG

 


 
 

MFFK Febiofest 2019 Vytlačiť
 

Počas MFFK Febio 2019 uvedieme na veľkom plátne provokatívnu komédiu "Oni s Silvio" (27.3) talianskeho režiséra Paola Sorrentiniho o miliardárovi a predsedovi vlády Silviovi Berlusconim, ktorý sa preslávil predovšetkým excentrickým spôsobom života.  Druhým titulom bude kontroverzný film Klérus (28.3), o osudoch troch katolíckych kňazov. 


 
 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite OsloboditeľovVytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 18.3.2019 bude v lokalite štvrte Osloboditeľov  a L. Svobodu upravená organizácia dopravy. Miestne komunikácie budú zjednosmernené (viď. obr.).

Mesto Lučenec k vyššie uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na základe Generelu dopravy, podnetov občanov, stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci.

Veríme, že uvedenou úpravou sa zlepší statická doprava v predmetnej lokalite a taktiež zníži počet kolíznych bodov na miestnych komunikáciách  uvedeného úseku ciest.

Záverom oznamujeme, že v najbližšom období budeme informovať o ďalšej úprave organizácie dopravy v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova.

Bez názvu.JPG


 
 

HARMONOGRAM STROJNÉHO JARNÉHO ČISTENIA KOMUNIKÁCIÍ V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019 Vytlačiť
 


 
 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2019Vytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje termíny:

Lučenecký jarmok            22.-23.8.2019 (ŠTVRTOK, PIATOK)

Pivný festival                    22.-24.8.20109 (ŠTVROK, PIATOK, SOBOTA)


 
 

Wifi pre Teba v meste LučenecVytlačiť
 

informovanost.jpg

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom

Wifi pre Teba v meste Lučenec.

Opis projektu:

Projekt rieši vybudovanie WiFi prístupových bodov v meste Lučenec na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k internetu.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Námestie Republiky, 984 01 Lučenec

2. Kubínyiho námestie, 984 01 Lučenec

3. Rúbanisko II, 984 01 Lučenec pri kamenných kvetoch

Všetky prístupové body sa budú identifikovať  ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka mesta Lučenec - www.lucenec.sk.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Miesto realizácia projektu: Mesto Lučenec

Max. výška poskytnutého NFP:  4 275,00 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk .

www.mindop.sk, www.eufondy.sk


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v meste LučenecVytlačiť
 

oplz+eu_na sirku.png

                                                      

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec. Prostredníctvom projektu plánuje mesto zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby pre osoby odkázané na opatrovateľskú službu v celom svojom území. Z hľadiska zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, ako aj z finančnej dostupnosti bude pre občanov Lučenca prínosom prechod z inštitucionálnych služieb na terénne a komunitné služby poskytované klientovi v jeho domácom prostredí.

Začiatok realizácie: 04/2019. Ukončenie: 05/2021.

Schválená výška NFP: 452 010,00 €.ia mpsvr sr.png

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk


 
 

Chcete byť informovaní o odstávke elektriny?Vytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti s plánovanými odstávkami dodávok elektrickej energie v našom meste Vám dávame do pozornosti, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám ponúka bezplatnú aplikáciu Webkontakty. Táto aplikácia je prístupná na web stránke www.ssd.sk. Prihlásením sa (zaregistrovaním sa v predmetnej aplikácii) máte možnosť kontroly a nastavenia svojich kontaktov pre vyrozumievanie v prípadoch plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektrickej energie. Prihlásením sa získate možnosť samostatne aktualizovať a dopĺňať kontakty pre vyrozumievanie.

Informácie o plánovaných odstávkach elektriny v meste Lučenec Vám poskytujeme aj prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránky mesta Lučenec v časti Informácie – Odstávky elektriny.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka