Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

PROPOZÍCIE - Výnimočné VianoceVytlačiť
 

Mesto Lučenec , MO ŽIVENA Lučenec vyhlasujú súťaž o najkrajší  príbeh, alebo  báseň s témou Výnimočné Vianoce.

Poslanie a cieľ súťaže:

Neopakovateľnú atmosféru Vianoc , najkrajší vianočný  zážitok vyjadriť umeleckým slovom – poéziou, popr. prózou a tak viesť  deti a mládež , ako aj širokú verejnosť k bližšiemu vzťahu k literatúre, poskytovať priestor na popularizáciu vlastnej tvorby, podporovať talent mladých autorov.

Zásady súťaže:

  • Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci všetkých vekových kategórií.
  • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci aj kolektív. 
  • Podmienkou je napísať vianočný príbeh max. v počte 60 riadkov, popr. báseň s vianočnou tematikou max. 4 strofy /formát A4/. Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/.
  • Súťažné práce je potrebné poslať v 3 kópiách s uvedením názvu, mena autora, bydliska, adresy, tel. kontakt  / u žiakov a študentov adresy školy /  
  • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota.
  • Písomné príspevky späť nezasielame .
  •  Súťaž bude vyhodnotená do 17.12.2017, kde si víťazi prevezmú ceny.

Priebeh súťaže:

Termín zaslania prác do 30. 11. 2017, (meno súťažiaceho, kategória, adresa, telefonický kontakt ). Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/ v stanovenom termíne na adresu :

Mestský úrad                                                                                                              oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                                                 Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                      Novohradská ul. 1,                                                                                                              984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782                                                        Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk                                          

Ceny účastníkom:

Ceny  zabezpečí  organizátor súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v kategórii poézia a próza . Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, popr. udeliť mimoriadnu cenu.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka