Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Propozície recitačnej súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK Vytlačiť
 

PREZIDENTKA FONDU PRE PODPORU VZDELÁVANIA RF, PRIMÁTORKA MESTA LUČENEC, GENERÁLNY KONZUL SR V SANKT PETERBURGU, ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, UL. VAJANSKÉHO 2844/47, LUČENEC vyhlasujú  Propozície recitačnej  súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK.                                                                             Organizátor a vyhlasovateľ súťaže:                                                                        Generálny konzul SR v Petrohrade, veľvyslanec A. Čisár                                              Primátorka mesta Lučenec, A. Pivková                                                                           Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec                                                                Súťaž sa uskutoční pod záštitou Predsedu vlády SR R. Fica
a Gubernátora Sankt Peterburgu G. S. Poltavčenka                                                         Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaž sa koná v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku v dvoch vekových kategóriách:
 1. žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií
 2. študenti stredných škôl.                                                                                  2.Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora.           3.  Časový limit:

 • umelecký prednes poézie maximálne 3 minúty,       
 • umelecký prednes prózy maximálne 5 minút.
 1. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
 2. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
 3. Školské  kolá v prednese sa uskutočnia do 30.3.2018.
 4. Do mestského kola je potrebné prihlásiť sa do 6.4.2018.
  V prednese poézie i prózy súťažia po dvaja žiaci z každej prihlásenej školy.
 5. Mestská súťaž sa uskutoční v prvej polovici apríla 2018.
 6. Víťazi mestského kola sa zúčastnia celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lučenci v predpokladom termíne 28. apríla 2018.
 7. Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk  do 10.4.2018.
 8. Porotu menuje:
 • do školského kola riaditeľ/ka školy,
 • do mestského kola primátor/ka mesta
 • do celoslovenského kola veľvyslanec – generálny konzul SR v Petrohrade.
 1. Finančné zabezpečenie:

      Školské a mestské kolá súťaže zabezpečia  príslušné mestá.              Celoslovenskú súťaž zastrešuje  vyhlasovateľ súťaže. Cestovné, ubytovanie, stravné si zabezpečí na vlastné náklady účastník súťaže, alebo vysielajúca organizácia.  

     Ceny, diplomy na celoslovenské kolo  zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne udeliť mimoriadnu cenu.

V Lučenci  24.1.2018

  PaedDr. Augustín Čisár               Tatiana Golubeva                    PhDr. Alexandra Pivková                 veľvyslanec                   prezidentka fondu pre podporu                  primátorka                   generálny  konzul SR                    vzdelávania RF                          mesta Lučenec                         v Petrohrade                   

 

 

Prihláška

Meno, priezvisko recitátora  :...................................................................................

Kategória :                                                                                                                                  ZŠ – SŠ                                                                                                                            poézia – próza *

Autor, prednášaný text:

Škola: ..................................................................................................................

Bydlisko, tel. kontakt na zákonného zástupcu :.......................................................................

                       

                                                                             .......................................                                           

                                                                podpis

 • nehodiace sa prečiarknite  

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka