Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady - KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC Vytlačiť
 

Predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

Výzva v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávaná verejným obstarávateľom.

Pokiaľ  všetky predložené ponuky neprekročia výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 1, uvedeného zákona, predložené ponuky budú zároveň slúžiť ako cenové ponuky pre účely stanovenia ceny zákazky.

Postup pri zadávaní zákazky podľa  § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO).

 

Predmet zákazky :

(poskytnutie služieb)

 

KRYTÁ   PLAVÁREŇ   LUČENEC

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby

 

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie v  rozsahu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby krytej plavárne.

 

Postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. súvisiace s vyhláseným postupom verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o VO.

 

 

   

 

                                                                                   ....................................................................                                                                                                                                                                                 PhDr. Alexandra  P i v k o v á, v.r.

Primátorka mesta Lučenec

Lučenec  dňa  07.03.2018

Súťažné podklady vypracovala : Ing. Želmíra Kolimárová


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka