Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prenájom multifunkčného zariadenia A3 - službaVytlačiť
 

V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto Lučenec 
Sídlo: Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec , Slovensko
Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka
IČO: 00316181 
DIČ: 2020933629 
Kontaktná osoba: RNDr. Pavol Cífer
Kontaktné miesto: Mestský úrad v Lučenci, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Telefón: +421 905614744 , +42 47474307212
E-mail: pavol.cifer@lucenec.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk 

2.    Názov predmetu zákazky: Prenájom multifunkčného zariadenia A3 - služba 

3.    Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

4.    Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je prenájom nového čiernobieleho nepoužitého laserového multifunkčného zariadenia A3 pri rýchlosti kopírovania a tlače min. 60 strán/min s funkciami: 
čiernobiela tlač, kopírovanie, skenovanie a distribúcia skenovaných dokumentov do priečinkov a poskytnutie s tým súvisiacich servisných služieb, vrátane dodávky spotrebného materiálu po dobu trvania zmluvného vzťahu 48 mesiacov

Špecifikácia predmetu zákazky: 
- za účelom optimalizácie a zefektívnenia tlačového prostredia na prenajatom zariadení 
možnosť sledovania a manažovania množstva tlačených a kopírovaných dokumentov u 
každého zamestnanca prostredníctvom zamestnancom pridelenej  tlačovej karty alebo kódu
- možnosť prevádzať papierové dokumenty do editovateľných a prehľadávateľných formátov 
a  možnosť priradenia preddefinovaných postupov skenovania pre jednotlivých používateľov 
priamo z multifunkčného zariadenia
- na prenajatom zariadení vykonávanie pravidelnej údržby, nastavenia a aktualizácie firmware zariadenia, udržiavanie zariadenia v prevádzky schopnom stave, ako aj údržba po opotrebovaní jednotlivých častí zariadenia zahŕňajúca prácu servisného technika pri lokalizácií a odstránení poruchy zariadenia v mieste inštalácie zariadenia a cestovné náhrady technika, ktoré musia byť zahrnuté v cene prenájmu
- na prenajatom zariadení poskytovanie kompletného servisu porúchaného zariadenia v mieste inštalácie tohto zariadenia, a to najmä poskytovanie opráv, dodávka a montáž originálnych náhradných dielov, realizácia pravidelnej údržby, výmena prevádzkou opotrebovaných náhradných dielov, ktoré musia byť zahrnuté v cene prenájmu
- umožnenie on-line sledovania a vykonávania auditu, kontroly dodržiavania nastaveného SLA (reakčná doba, dĺžka servisného zásahu, celková doba opravy) vrátane štatistík pre jednotlivé zariadenia ako aj skenovanie vyťaženia zariadení. Zasielanie automatických alertov pri prekračovaní maxima alebo nedosiahnutí minima za jednotlivé zariadenia
- zariadenie (obsahujúce hardisk) musí byť zabezpečené proti úniku citlivých údajov
- pre prenajaté zariadenia dodávanie spotrebného materiálu (originálnych tonerov, originálnych náhradných dielov, fotovalcov, odpadových nádob, fixačných a prenosových jednotiek a podobne), ktorý musí byť zahrnutý v cene prenájmu
Predpokladaný počet strán:   600 000 strán/48 mesiacov 
Mesačný kumulatívny objem OCR dokumentov : 2 500 ks 
Technické vlastnosti 
spôsob tlače : Laser 
kvalita tlače : min. 1 200 x 1 200 dpi 
obojstranná tlač : áno 
gramáž papiera : min. rozsah: 60 - 216 g/m2 
formát papiera : A5 - A3 
tlačové jazyky : PCL 6, Postscript 3, XPS 
tlač z USB pamäte formáty: PDF, XPS a OOXML (docx, xlsx a pptx) 
podpora tlače z mobilu a tabletu: pre AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print 
čas vytlačenia prvej strany : do 6,2 sekúnd čiernobielo 
rýchlosť tlače/kopírovania (A4) : min. 60  str./minútu A4 
rýchlosť tlače/kopírovania (A3) : min. 30  str./minútu A3 
rýchlosť obojstrannej tlače (A4) : min. 30  str./minútu A4 
podávač dokumentov : obojstranný (reverzný), na min. 100 hárkov; 40 - 120 g/m2 
pamäť : min. 4 GB 
pevný disk : min. 250 GB 
záložný (zrkadlový) pevný disk : voliteľné (možnosť dokúpiť) 
vstupná kapacita : 2x vstupný zásobník na formát A5-A3, kapacita: min.500 listov (80 
g/m2),55-255 g/m2; 1 x veľkokapacitný zásobník na formát A4, kap.: min.2 500 listov (80 
g/m2); ručný podávač, kap.: min. 150 listov (80g/m2) 
farebné skenovanie : Áno 
rýchlosť skenovania pre jednotlivé dokumenty : minimálne 100 strán za minútu farebne aj čiernobielo 
rýchlosť skenovania pre obojstranné dokumenty : minimálne  50 strán za minútu farebne aj čiernobielo 
formát súboru skenovaného dokumentu : PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS 
Možnosti skenovania : skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV, na DPWS 
funkcie skenovania : náhľad skenu na displeji pre odoslaním, automatický výmaz prázdnych stránok zo skenu, skenovanie dlhých dokumentov (dĺžka min. 1 meter), podpora LDAP 
kvalita kopírovania : min. 600 x 600 dpi 
predvoľba počtu kópií : 1 -9 999 
zmenšenie/zväčšenie : 25 až 400% po 0,1% 
rozhrania : 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0 
doba zahrievania : do 20 sekúnd 
tonery : každý na minimálne 20 000 strán pri 5% pokrytí 
ovládanie : farebný dotykový displej, v slovenčine, veľkosť displeja min.9" 
finišer : zošije 50 hárkov v rohu, zošije 15 hárkov v strede(brožúra)  
filtrovanie IP adries/blokovanie portov : áno/áno 
podpora zabezpečenej sieťovej komunikácie : SSL2, SSL3, TLS 1.0 
podpora IEEE 802.1x : áno 
podpora IPsec : áno 
ochrana pred čítaním údajov z HDD na inom zariadení/PC : áno, heslom BIOS HDD 
vymazávanie dočasných údajov z pamäte a HDD : áno, automaticky 
šifrovanie údajov na HDD : podľa štandardu AES128 alebo AES 256 
integrovaná čítačka kariet : AKS FSK 125 khz 
audit SLA : On-line evidencia a spätne auditovaná kontrola všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na servisné zásahy a dodávky spotrebného materiálu počas celej doby prevádzky zariadenia priamo na displeji zariadenia 
Softvér :  
-    slovenská jazyková podpora webového rozhrania, terminálu a aplikácií, 
-    podpora tlače z operačných systémov Mac, Linux, Windows, 
-    centralizované administrátorské a užívateľské webové rozhranie
-    multitasking riešenia - možnosť súčasnej tlače a skenovania
-    podpora tlače prostredníctvom mobilných zariadení
-    možnosť obmedziť vybrané funkcie tlače a kopírovanie na zariadenie/užívateľa/skupinu 
užívateľov
-    možnosť definovať pravidlá pre konverziu jednostranných úloh na obojstranné
-    možnosť definovať pravidlá na konverziu farebnej tlače na čiernobielu
-    komplexná správa tlačových front (tlač a kopírovanie pomocou karty/PINU, tlač bez 
karty)
-    automatické ukladanie alebo posielanie reportov na zvolený e-mail v rôznych formátoch 
(podľa nastavenia administrátora, HTML, CSV, PDF, XLS)
-    rozúčtovanie nákladov na úroveň zariadenia, užívateľa a nákladového strediska
-    skenovanie do emailu a adresára prihláseného užívateľa bez potreby zadávania/vyberania 
cieľovej destinácie
-    rozúčtovanie nákladov podľa zariadenia, používateľa, nákladového strediska a projektu
-    možnosť opakovanej tlače už vytlačených úloh
-    integrovaná OCR technológia
-    skenovanie do formátov OOXML (DOCX, XLXS, PPTX), PDF, sPDF, PDF/A-1a
-    tvorba PDF/A-1b dokumentov - bez obmedzenia počtu strán
-    priame prepojenie s ovládacím panelom multifunkčného zariadenia
-    možnosť synchronizácie a overenia existencie účtu v Active Directory s možnosťou 
vyhľadávania mena používateľa po zadaní prvých znakov mena
-    možnosť uloženia/odoslania rozpoznaného dokumentu do zložky, FTP/WebDav, emailu
-    zdieľaná autorizácia užívateľa na zariadení pre všetky používané aplikácie
-    umožniť nastavenie procesu skenovania samostatne pre každého používateľa 

      Bezpečnostné nastavenia : 
-    zabezpečenie zariadenia proti úniku dát a nastavenie ochrany dát v pamäti zariadenia
-    elektronické dokumenty je možné ukladať do schránok na pevnom disku, chránených 
heslom. Uložené dáta sú šifrované šifrovacím štandardom AES, podporujúcim dĺžku 
kľúča 128 alebo 256 bitov.
-    pevný disk, vstavaný v MFZ, je automaticky chránený heslom. Toto heslo je uložené v 
BIOSe pevného disku a bráni v prístupe k dátam na pevnom disku
-    dočasné dáta uložené na pevnom disku pri kopírovaní, skenovaní, tlači alebo faxovaní sú 
zmazané a prepísané ihneď, ako už nie sú potrebné
-    požadujeme nastaviť autom časovač pre mazanie dát, uložených v osobných alebo 
verejných užívateľských schránkach a tiež v systémových schránkach (napr. zabezpečenej 
tlače alebo tlač šifrovaných PDF)
-    Automatické mazanie vymaže kopírovacie, tlačové, skenovacie alebo faxové úlohy, 
uložené v schránkach, v nastavenej dobe po ich uložení.
-    podpora zabezpečenej sieťovej komunikácie: SSL2, SSL3, TLS 1.0
-    možnosť nastaviť Filtrovanie IP adries a blokovanie portov
-    podpora IEEE 802.1x a IPsec 
Záruka zahrnutá v cene zariadenia 
na základe servisnej zmluvy počas celej platnosti 

            Osobitné požiadavky na plnenie:
-    Vrátane dopravy na miesto inštalácie zariadenia. Doprava na miesto inštalácie, 
manipulácia so zariadením (z vozidla do a v rámci budovy), vybalenie, odber a likvidácia 
obalov je zahrnutá v cene.
-    Vrátane inštalácie prenajatého zariadenia na mieste plnenia so spustením do prevádzky, 
vrátane nastavenia zahŕňajúca prácu technika v mieste inštalácie zariadenia a cestovných 
nákladov technika.
-    Požadujeme dodávku nových, doposiaľ nepoužívaných tovarov v originálnom balení od 
výrobcu, nie repasované, používané, vystavované alebo testované zariadenia.
-    Predmet dodania musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a 
bez predchádzajúceho používania.
-    Vrátane zaškolenia pracovníkov verejného obstarávateľa ako objednávateľa (ďalej len 
"objednávateľ") obsluhujúcich prenajaté zariadenie o jeho správnom používaní (min. 2 
osoby) v mieste inštalácie zariadenia. 

Objednávateľ požaduje od dodávateľa, aby do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložil podrobnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky,  vrátane jednotkových cien minimálne v rozsahu -  typ a značka, porovnanie parametrov s technickou    špecifikáciou zákazky,  ceny bez DPH, DPH (%, EUR), ceny s DPH 
Objednávateľ požaduje od dodávateľa, aby vykonal porovnanie parametrov ním ponúkaného tovaru s technickou špecifikáciou položkovite (t.j. ku každej položke technickej špecifikácie uvedie parametre ponúkaného tovaru). 
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú cenovú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy. 
Dodávateľ dodá tovary v súlade s akceptovanou cenovou a technickou špecifikáciou Objednávateľa v zmysle predchádzajúceho bodu. 
Tovar má byť určený na slovenský trh, k tovaru je potrebné dodať pri odovzdávaní sprievodnú dokumentáciu a príručku v slovenskom alebo českom jazyku. 
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Objednávateľ požaduje dodanie tovarov kompletne, pričom sa neumožňuje čiastkové plnenie. 
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..  V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa (priame aj nepriame). 

Dodávateľ predloží kontaktnú osobu/zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy v rozsahu min. meno a priezvisko, telefonický a emailový kontakt. 
Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami obidvoch strán. 
Doba nahlasovania vád dodávateľovi je v pracovných dňoch v čase od 9:00 h. do 16:00 h . 
Súčasťou dodávky je jedna sada tonerov naviac v samotnom zariadení  pre dodané MFP s výdržou, ako je špecifikované v technickej špecifikácií predmetu zákazky vyššie. 
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov alebo ani v dodatočne lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za závažné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy. 
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy. 
Cena vyhotovenej strany A4 musí byť uvedená a bude sa účtovať bez závislosti na percentuálnom pokrytí strany tonerom. V cene výtlačkov je zahrnuté servisné zabezpečenie. 
Skenovanie sa neúčtuje. 
Počet strán pre fakturáciu je: A4 - 1 strana, A3 - 2 strany, A4 duplex - 2 strany, A3 duplex - 4 strany. 
Faktúry sú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. 
Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje. 
Mesačná fakturácia zahŕňa cenu za mesačný prenájom multifunkčného zariadenia, mesačné náklady na ČB tlač za skutočne vyhotovený počet strán. Platby za vyhotovené strany sa budú realizovať na základe skutočne vyhotoveného počtu strán v mesačnom intervale. 
Platby za plnenie predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať po dodaní a nainštalovaní prenajatého zariadenia objednávateľovi v mesačnom intervale a to na základe dodávateľom vystavených faktúr za čiastočné plnenie doručených objednávateľovi, pričom súčasťou faktúry bude aj dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien s  DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku. 
Dodávateľ sa zaväzuje dodať multifunkčné zariadenie do 14 dní od uzavretia zmluvy. 

Hlavný slovník obstarávania : CPV: 79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 50313000-2 - Údržba a opravy reprografických strojov; 42962000-7 - Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia; 42960000-3 - Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií; 30125100-2 - Tonerové náplne; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 30191400-8 - Skartovače; 30191140-7 - Príslušenstvo na osobnú identifikáciu; 48313000-5 - Softvérový balík pre optický čítač znakov (OCR); 48421000-5 - Softvérový balík na správu zariadení; 71244000-0 - Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov; 22455000-4 - Identifikačné karty

5.    Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000 EUR bez DPH 

6.    Miesto dodania: Mestský úrad v Lučenci, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

7.    Možnosť predloženia ponuky: uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky 

8.    Variantné riešenie: neumožňuje sa 

9.    Termín dodania tovaru: do 15.05.2018 

10.    Lehota na predloženie ponúk: 
Cenovú ponuku uchádzač predloží v lehote do 16. apríla  2018 do 12:00 hodiny. Po tomto termíne zaslané cenové ponuky nebudú predmetom vyhodnocovania v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa. Cenové ponuky je možné doručiť : 
- Osobne na adresu uvedenú v bode 6 tejto výzvy v čase od 8:00 do 15:00 hodiny 
- Poštou na adresu uvedenú v bode 6 tejto výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu 

11.    Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mestský úrad v Lučenci, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

12.    Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

13.    Miesto, dátum a čas otvárania ponúk: 
Miesto otvárania ponúk – Mestský úrad v Lučenci, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 
Dátum otvárania ponúk - 17. apríla 2018, čas otvárania ponúk - 13:00hod. 

14.    Podmienky účasti uchádzačov Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi podpísanú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar predmetu zákazky vo vzťahu k predmetu zákazky. 

15.    Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky, obchodné a dodacie podmienky 

a) uchádzač predloží cenovú ponuku, kde celková cena bude vypracovaná v EUR s DPH za predmet zákazky podľa bodu 4 v súlade s bodom 14 tejto výzvy a bude zahŕňať všetky náklady s predmetom plnenia ak nie je uvedené inak. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: - cena v eurách bez DPH - sadzba DPH v % a výška DPH v eurách - cena celkom v eurách vrátane DPH 
Posudzovaná bude celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač  platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke. Zaokrúhľovanie položkových cien bude na 2 desatinné miesta. 

b) Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe a doručiť prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 10 tejto výzvy. 
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom uzatvorenom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý musí byť označený údajmi: 
1. Adresa verejného obstarávateľa 
2. Adresa uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania) 
3. Označenie: „Súťaž– neotvárať“ Heslo: „Mesto LC – MFZ A3“ 

16.    Obsah ponuky 

a)    Cenová ponuka za predmet zákazky spracovaná podľa bodu 4 v súlade s bodom 14 tejto výzvy. Musí obsahovať dve ceny :
1)    cenu za mesačný prenájom zariadenia
2)    cenu za 1 vytlačenú stranu A4 (pri predpokladanom počte 10 000 strán za mesiac)
b) Doklad o oprávnení dodávať tovar predmetu zákazky, napr.: výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad) – postačí prostá podpísaná fotokópia aktuálneho výpisu v čase predkladania ponúk. 
c) Technický opis (špecifikácia alebo prospektový materiál), ktorý obsahuje základné údaje o ponúkanom tovare, grafické zobrazenie tovaru a preukazuje splnenie min. tech. požiadaviek tovaru v bode 4 tejto výzvy . Dokument bude predložený v slovenskom jazyku. 

17.  Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena (celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH   za mesačný prenájom spolu s vytlačenými predpokladanými 10 000 stranami formátu A4), ktorá sa bude počítať  ako súčet 
a) ceny uvedenej v bode 16, a) 1) (mesačný prenájom zariadenia) 
b) ceny vypočítanej v bode 16, a) 2) vynásobenej predpokladaným počtom 10000 strán)

     18.   Ďalšie informácie 
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postup obstarávania zrušiť s uvedením dôvodu a oboznámením uchádzačov. V prípade predloženia len 1 ponuky bude súťaž zrušená. Ak budú predložené 2 ponuky môže sa verejný obstarávateľ rozhodnúť či súťaž nezruší. 
b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu v úvode výzvy. Zodpovedané budú najneskôr nasledujúci deň odo dňa prijatia. Preferuje sa emailová forma komunikácie pre tento účel. 
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu resp. doplnenie informácií uvedených v tejto výzve najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk). 
d) Verejný obstarávateľ v prípade nejasností v cenových ponukách môže požiadať o vysvetlenie resp. doplnenie ponúk. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie resp. doplnenie do 2 prac. dní odo dňa doručenia požiadavky. Vysvetlením ponuky nemôže prísť k jej zmene . Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
e) Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.
f) Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 5 kalendárnych dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia ponúk. 
g) Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač. 
h) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky. 
i) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. pri vysvetľovaní ponuky a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená. 
j) Počítanie a plynutie lehôt je ako v správnom konaní ak nie je uvedené inak. 
k) Úspešný uchádzač doručí do 5 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia /informácie o prijatí ponuky podpísanú zmluvu vrátane príloh v požadovanom počte 3 vyhotovenia. V prípade ak úspešný uchádzač nedoručí zmluvu, bude sa to považovať za neposkytnutie súčinnosti a vyzvaný na podpis zmluvy bude druhý v poradí. 

V Lučenci, dňa 05.04.2018 


      ................................................. 
    PhDr. Alexandra Pivková
         primátorka mesta Lučenec


 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka