Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer predĺžiť prenájom plynových kotolní tvoriacich spoločné zariadenia bytových domov na Ulici cintorínska,Komenského a Pivničný rad v Lučenci pre Veoliu Energia, a.s.Vytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  85/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- predĺžiť  nájom plynových kotolní  o celkovej výmere 56 m2   tvoriacich spoločné zariadenia bytových domov na Ulici cintorínska  4624/1, Ulici Komenského  súp.č.4972/26 a Pivničný rad  č.4972/2 v Lučenci

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie  komplexnej dodávky tepla a teplej vody pre príslušných odberateľov tepla, s plánovaným preinvestovaním finančných prostriedkov do ich rekonštrukcie v ponúkanej výške 21 000,- €.

za cenu nájmu : vo výške  2.545,11 €/rok

na dobu nájmu : 10 rokov -  od 1.1.2019 do 31.12.2028

s nájomcom:  Veolia Energia Lučenec, a.s., Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka