Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer predĺžiť prenájom pozemkov pod predajnými stánkami od 1.1.2019 pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 87/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje :

A.1. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. EKN č. 639 vo výmere 6,25 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na chodníku križovatky Ulice partizánskej s Námestím republiky,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu : neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.2. zámer predĺžiť prenájom prenájom pozemku, parc. CKN č. 4999/51 vo výmere 6,25 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa v lokalite  Rúbaniska I Poliklinika Q,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu:  neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.3. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 4994/3 vo výmere 6 m2 v k.ú.Lučenec , za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Rúbaniska II- pri bloku A,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.4. zámer predĺžiť prenájom prenájom pozemku, parc. CKN č. 6608/1 vo výmere 5,76 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Ulici T.G.Masaryka

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.01.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka