Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer predĺžiť prenájom pozemkov pod predajnými stánkami od 1.7.2019 pre MEDIA PRESS LUČENEC s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 88 /2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje :

A.1. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 568/2 vo výmere 7 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Fiľakovskej ceste,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu : neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.2. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 6589/22 vo výmere 10 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Novohradskej ulici,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu:  neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.3. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 434/1 vo výmere 9 m2 v k.ú. Opatová, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Gemerskej ceste,

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

A.4. zámer predĺžiť prenájom pozemku, parc. CKN č. 1446/6 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Ulici Vajanského

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,

na dobu nájmu :  neurčitú od 01.07.2019 

s nájomcom  MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec, IČO:31316623

 

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka