Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať pozemok na poľnohospodárske účely pre Občianske združenie Obnova poľnohospodárskej a potravinárskej sebestačnosti SRVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  119/2018 zo dňa  11.09.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať   pozemok -   časť z parcely EKN č.2571/1 o výmere 55 437 mz celkovej výmery parcely  57772 m2 , orná pôda,   vedenej  na LV mesta Lučenec  č.5414  Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,  na poľnohospodárske účely – výsadbu  ovocného sadu

podľa Článku 2, bodu 2.5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ktorá je pre  ornú pôdu  za  0,00767   €/1 m2/rok   .

na dobu nájmu : 5 rokov

s nájomcom: OZ OPPS SK – Občianske združenie Obnova poľnohospodárskej a potravinárskej sebestačnosti SR, IČO: 51458314, Rúbanisko III 2900/17 , 984 03 Lučenec zastúpené predsedom OZ Štefanom Hrončekom

V Lučenci  dňa  17.09.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka