Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výber na pracovnú pozíciu „Elektrikár“ prípadne „Revízny technik“ Vytlačiť
 

MESTO    LUČENEC, zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou , primátorkou mesta, vyhlasuje výber na pracovnú pozíciu „Elektrikár“ prípadne „Revízny technik“

Miesto výkonu práce : Mesto – Mestský úrad Lučenec, oddelenie  vnútornej správy                                              
Druh prac. pomeru    : hlavný pracovný pomer.

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „ Elektrikár „
V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z. § 23 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky 
(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. 
(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických. 
Nástupný plat: 563,00 €

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „  Revízny technik“
V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z. § 24 

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického 
    (1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. 
    (2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby. 
Nástupný plat: 738,50 €
 
Požadovaná prax  :  5 rokov
Iné  :  vodičské oprávnenie min. sk. B
Osobnostné a odborné predpoklady:
-    zvládnutie vysokého pracovného nasadenia  ( 3-zmenná pracovná prevádzka, práca počas dní pracovného pokoja a sviatkov)
-    znalosť príslušných právnych predpisov
-    samostatnosť, tímová práca, zvládanie stresových situácií
-    precíznosť a zodpovednosť v práci

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
•    Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, telefónny kontakt, e-mail
•    Profesný  životopis
•    Overené fotokópie dokladov o najvyššom  vzdelaní
•    Doklady a osvedčenia o odborných spôsobilostiach
•    Súhlas na spracovanie osobných údajov

Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výberové konanie doručte najneskôr do 21.01.2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Lučenec , Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec, alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Ulica novohradská č.1, Lučenec.

Na obálku napíšte:      „Neotvárať - výber na pracovnú pozíciu – Elektrikár“  alebo „Revízny technik“

V Lučenci 10.01.2019
                                           PhDr. Alexandra Pivková
                                         primátorka Mesta Lučenec
 

                    primátorka Mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka