Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

výzva na predloženie cenovej ponuky na zberač odpadkov pre aktivačných pracovníkov.Vytlačiť
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Lučenec

Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0060 0700 4001

Kontaktná osoba: Marcela Gorelíková, tel. č. 047/4307209, e-mail:marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

 

2. Predmet a opis predmetu zákazky

Podávač a zberač odpadkov vo vonkajšom prostredí ( papiere, plechovky ... ), v parkoch, na chodníkoch, trávnikoch..., gumové náhradné úchytky

Materiál: Al 

Dĺžka podávača: 85 – 100 cm

Hmotnosť zberača: 320 g

Telo zberača - materiál Al, vysoká životnosť materiálov, pohyblivé časti -  materiál nerezový kov – nie lanká, rukoväť - pištoľový mechanizmus, plast, nerezový kov, zbieracia časť – čeľuste – ušľachtilá oceľ, ukončenie vymeniteľnými gumovými úchytkami.

Jednotlivé časti zberača ľahko demontovateľné a montovateľné.

Gumové náhradné úchytky z gumy EPDM s vysokou životnosťou.

 

3. Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v dohodnutých termínoch.

Miesto plnenia: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

 

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.

 

5.Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží

Cenovú ponuku na predmet zákazky v počte 1 ks na každý požadovaný predmet zákazky.

Uviesť aj možnú cenovú zľavu pri objednávke väčšieho množstva tovaru /pri 25 ks, 50 ks, 75 ks/.

Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky.

 

6. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 26.01.2019

Miesto predkladania cenových ponúk:

Poštou alebo osobne na adresu: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 

Obálku označte: "Cenová ponuka – zberač odpadkov - ŽP"

e-mailom na adresu: marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk

Ponúknutá cena a lehota dodania


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka