Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer predĺžiť prenájom pozemok pod stánkom pre Petra HajruluVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.12/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 -predĺžiť prenájom  pozemku - parcely  CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, vedeného na LV mesta Lučenec č.5414,  nachádzajúceho  sa na Rúbanisku II v Lučenci , za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny predaj zmrzliny),

podľa Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu :

- počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 19,50 €/m2/rok      a 

- počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške 50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,

na dobu nájmu – neurčitú

pre nájomcu: Peter  Hajrula, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka