Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Propozície recitačnej súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK Vytlačiť
 

PRIMÁTORKA MESTA LUČENEC PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje súťaž v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku PUŠKINOV PAMÄTNÍK

Súťaž sa uskutoční pod patronátom Gubernátora mesta Sankt Peterburgu Alexandra Dmitrijeviča Beglova

Propozície recitačnej  súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže:                                                                               Mesto Lučenec, Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec                                                       

Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaž sa koná v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku pre žiakov základných škôl
 2. Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora.
 3. Časový limit:
 • umelecký prednes poézie maximálne 3 minúty,
 • umelecký prednes prózy maximálne 5 minút.
 1. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
 2. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
 3. Školské  kolá v prednese sa uskutočnia do 5.4.2019.
 4. Mestské kolá je potrebné realizovať do 10.4.2019.
  V prednese poézie i prózy súťažia po dvaja žiaci z každej prihlásenej školy.
 5. Víťazi mestských kôl sa zúčastnia celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lučenci v predpokladom termíne 14. mája  2019.
 6. Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk  do 20.4.2019.
 7. Porotu menuje:
 • do školského kola riaditeľ/ka školy,
 • do mestského kola primátor/ka mesta, resp. iný poverený organizátor
 • do celoslovenského kola primátorka  mesta Lučenec.
 1. Finančné zabezpečenie:
  1. Školské a mestské kolá súťaže zabezpečia  príslušné mestá.              Celoslovenskú súťaž zastrešuje  vyhlasovateľ súťaže. Cestovné postupujúcim recitátorom na celoslovenské kolo hradí mesto Lučenec.  Mesto Lučenec zabezpečí pozvaným recitátorom občerstvenie.
  2. Ceny, diplomy na celoslovenské kolo  zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne udeliť mimoriadnu cenu.

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže  súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov účasťou na súťaži poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

Prihláška

Meno, priezvisko recitátora  :...................................................................................

Kategória :     poézia – próza *

Autor, prednášaný text: .................................................................................................

Adresa školy: ..................................................................................................................

Bydlisko, telefonický a emailový  kontakt  na zákonného zástupcu :

    ..................................................................................................................................

                                                                                                        ......................................                                                                                              podpis

 • nehodiace sa prečiarknite   

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka