Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer predĺžiť nájomnú zmluvu č.31/2011 v znení dodatkov pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja - Náš domov Vytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 52/2019 zo dňa  07.03.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť nájomnú zmluvu č. 31/2011 zo dňa 23.11.2011 v znení  jej dodatkov  na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci na kancelárske účely,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem, podpora činnosti  občianskeho združenia , t.j. bezplatné poradenstvo najmä sociálne slabším občanom, podpora a rozvoj mladých občanov, ktorí sa len ťažko etablujú v živote a na pracovnom trhu – zriadenie „Kompetenčného centra“,

za cenu nájmu : 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu  do 31.12. 2020,

pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov, Námestie republiky č. 26, Lučenec, IČO : 31923003  zastúpeného Mgr. Jurajom Péterom

V Lučenci  dňa  13.03.2019 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

zverejnené dňa   .......................................

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka