Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať nebytové priestory v nehnuteľnosti na Rúbanisku III/L7 Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 54/2019 zo dňa  07.03.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať   nebytové priestory o výmere 266,09 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti na Rúbanisku III/L7,  súp.č.2922 v Lučenci ( bývalá predajňa nábytku),  ktorá je vedená na LV č.6685   k.ú. Lučenec, situovaná na parcele CKN č.7202/6 za účelom prevádzkovania lekárne.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je prenájom doteraz voľného nebytového priestoru v majetku mesta a rozšírenie poskytovaných služieb pre občanov v lokalite Rúbaniska II a III v oblasti lekárenstva.

za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 17,39 € /1m2/rok

na dobu nájmu : 10 rokov

pre  nájomcu:  Mgr.Tomáš Vojtko, Ľ.Ondrejova 6/5, 971 01 Prievidza

V Lučenci  dňa  13.03.2019 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka