Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jarné upratovanie 2019Vytlačiť
 

Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 5.4.2019   do 15.4.2019  bude prebiehať  v meste  Lučenec jarné upratovanie . V rámci  jarného upratovania bude realizovaný  zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov. Dňa 6.4.2019 bude realizovaný mobilný zber nebezpečných odpadov.

Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú   rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  je možné podať osobne v kancelárii  č. 320, na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova @lucenec.sk  do 12.4.2019.

V prípade, že z rodinných domov potrebujete  odovzdať elektroodpad alebo použité jedlé oleje  môžete  ich  odviesť do zberného dvora f. MEPOS, s r.o. na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase 07.30 do 15.30 hodiny v stredu  v čase od 07.30 do 17.30 hodiny a v nepárny týždeň v sobotu ( 17.3.) v čase 08.00 – 13.00 hodiny.   Tu od Vás odpad bezplatne odoberú.

Upozorňujeme všetkých občanov aby do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad.  Odvoz rastlinného odpadu zo záhrad rodinných domov je v zmysle harmonogramu realizovaný  v mesiacoch marec a apríl v cykle jeden  krát za dva týždne. Odvoz odpadu z  240 litrových zberných nádob bude realizovaný v termínoch 26.marca   až 29.marca, 9.apríla až 12. apríla v zmysle harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke mesta.   Tiež bude realizovaný  mimoriadny zber konárov od rodinných domov    v termíne od 9.apríla až 12. apríla. Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom !

Ak potrebujete  z rodinných domov vyviesť  rastlinný odpad v iných termínoch  , môžete  ho odviesť do kompostárne v lokalite Čurgov  v pracovné dni pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.  Tu od Vás rastlinný odpad  bezplatne odoberú. Do kompostárne môže byť privezený len čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odpadov ( napr. kamene, plasty, sklo, pletivo ...)     

Zber objemného odpadu od bytových domov je realizovaný každý párny týždeň v pondelok. Najbližšie termíny vývozov sú  1.apríla a 15.apríla 2019. Objemný odpad môže byť vyložený pri zberných nádobách na komunálny odpad len deň pred zberom !  

Zároveň vyzývame  občanov mesta, majiteľov a užívateľov nehnuteľností v meste, aby ste aj Vy svojou zvýšenou aktivitou prispeli k jarnému upratovaniu , a tým skrášleniu nášho mesta. V rámci čistenia mesta okrem svojich objektov, domov, dvorov a záhrad si vyčistili aj okolie týchto nehnuteľností v zmysle platných zásad všeobecne záväzných nariadení a zapojili sa do akcií prebiehajúcich v jarnom období  a počas roka 2019.  

Bližšie informácie o prebiehajúcich podujatiach  budú uverejnené v ďalších číslach mestských novín a na stránke mesta www.lucenec.sk .

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej služby pri vývoze komunálneho odpadu od rodinných domov žiadame obyvateľov, aby zberné nádoby na zmesový komunálny odpad, na biologicky rozložiteľný odpad a vytriedené zložky vykladali na verejné priestranstvo v deň vývozu v zmysle harmonogramov do 6.30 hodiny. V prípade, že zberné nádoby budú vyložené neskôr,  odpad nemusí byť vyvezený. 

Za pochopenie ďakujeme.

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka