Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA č. 1 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD “ Vytlačiť
 

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje

Výzvu č.  k predkladaniu žiadostí o udelenie značky

„Regionálny produkt NOVOHRAD“

Výzva č. 1  je vyhlásená pre služby:  stravovacie a ubytovacie

 

Dňom 01.05.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis prvú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke  www.produktnovohrad.sk

Značka „regionálny produkt NOVOHRAD“ sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovacie a/alebo stravovacie služby a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj územia NOVOHRAD, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb, ktorí v tomto prírodne hodnotnom, zdravom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody.

        Značka „regionálny produkt NOVOHRAD“ garantuje jedinečnosť danej služby vo vzťahu k regiónu NOVOHRAD a v starostlivosti venovanej vytváraniu prostredia pre hostí, šetrnosť k životnému prostrediu, zaručuje kvalitu a priamu nadväznosť služby na tradície  a zdroje regiónu NOVOHRAD.

Čo Vám značka prinesie?

  • Propagáciu doma i mimo hraníc Novohradu, spoluprácu s inými regiónmi  v rámci Slovenska.

Región NOVOHRAD  má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Tiež služby poskytované v regióne majú v sebe časť tohto charakteru, je do nich vložená práca tunajších ľudí i časť ich duše. Zavedenie značky pre ubytovacie  a stravovacie služby je jednou z ciest, ako zviditeľniť región, a to ako voči turistom a návštevníkom, tak aj voči jeho obyvateľom. 

Typ služieb:

Služby musia byť jedinečné alebo tradičné vo vzťahu k danému regiónu:

  • Služby súvisiace s poskytovaním jedla, nápojov
  • Služby súvisiace s poskytovaním ubytovania

 

Poznámka: Ak zariadenie ponúka zároveň ubytovacie i stravovacie služby (nielen pre ubytovaných hostí – t.j. verejná reštaurácia), musí celé zariadenie spĺňať kritériá pre oba typy služieb. Poskytovateľ si však môže vybrať, či bude žiadať o jeden spoločný certifikát (s jedným poplatkom a propagáciou zariadení naraz ako celku), alebo či bude žiadať o značku zvlášť pre ubytovacie služby a zvlášť pre reštauráciu. (t.j. dva certifikáty, dva poplatky, propagácia oboch služieb zvlášť).

 Vhodní žiadatelia:

  • Fyzická alebo právnická osoba poskytujúca ubytovacie  a/alebo stravovacie služby vrátane ubytovania na súkromí

Miesto a spôsob podania žiadosti o pridelenie značky:

Podpísané žiadosti  o pridelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.

Formulár žiadosti o pridelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“ je k dispozícii na www.produktnovohrad.sk, prípadne si ho môžete vyžiadať telefonicky na t.č. 047/4307 105, 0905 445 423  alebo priamo v kancelárii Región Neogradiensis, z.p.o..

Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec.

K žiadosti je potrebné priložiť vypísaný a podpísaný „Súhlas so spracovaním osobných údajov“!

 Výzva je vyhlásená od 1.5. 2019 do 31.5. 2019.

Termín prijímania žiadostí o udelenie značky:

Žiadosti budú prijímané počas pracovných dní v termíne od 20.5. 2019 do 4.6. 2019 od 9:00 do 13:00 hodiny.

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 10.6. 2019 do 14.6. 2019. Do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok.  

Výberové (povinné)  kritériá pre udelenie značky  „regionálny produkt NOVOHRAD“:

  • Miestny subjekt (viď. žiadosť o udelenie značky)
  • Kvalifikácia pre príslušnú službu (viď. žiadosť o udelenie značky)
  • Zaručenie kvality služby (viď. žiadosť o udelenie značky)
  • Pri poskytovaní služieb nedochádza k poškodzovaniu prírody  (viď. žiadosť o udelenie značky)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka